Studenten 2014 นักเรียนจบมัธยมปลาย ที่สวีเดน

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน, Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

จบแล้วววว.. ภาพที่ลุนด์ ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่สวีเดนก็ได้มีการฉลอง นักเรียนจบมัธยมปลาย (ภาษาสวีเดน; Studenten) ไปทั่วประเทศ ปกติจะมีจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกๆปี ซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละเมืองก็จัดแตกต่างกันไป แต่ก็จะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือ จะมีรถบรรทุกประดับด้วยต้นไม้แห่นักเรียนไปทั่วทั้งเมือง

นำภาพมาฝากค่ะ ภาพด้านล่างนี้ดิฉันถ่ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ ในขณะที่รถบรรทุกแห่ฉลองนักเรียนจบ ม.ปลายรอบๆเมืองลุนด์ (Lund)

Studenten 2014

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

ฉลองนักเรียนจบมัธยมปลายที่สวีเดน,  Studenten 2014, Studenten i Lund, ลุนด์, สวีเดน , Lund, Sverige

Studenten 2014 , Lund, Sverige

คุณอาจชอบเรื่องนี้ด้วย :

โฆษณา