สมัคร UT visa ออนไลน์

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

หลายท่านกำลังจะยื่น สมัคร UT visa ออนไลน์ หากยังไม่แน่ใจขั้นตอนและวิธีการสมัคร ตามเรามาค่ะ

เป็นการดีที่เพื่อนๆในเว็บได้ส่งคำถามเข้ามา จากสถิติจำนวนคลิกหน้าเพจและการส่งคำถามเข้ามาได้พบว่า.. มีผู้สนใจในหัวข้อนี้เป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียว ผู้เขียนเองก็รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจตามไปด้วย วันนี้จึงเข้าไปด้อมๆมองๆหาข้อมูลในเว็บของไมเกรชั่นสวีเดนและได้พบว่ามีการอัพเดทข้อมูลใหม่หลายอย่าง จึงนำมาให้อ่านกันเผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย

วีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน (ภาษาสวีเดน: Uppehällstillstå, ภาษาอังกฤษ: Work and resident permit) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า วีซ่า UT นั้น หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันคือวีซ่าถาวร แต่ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ เราจะถือวีซ่ายูทีและอยู่ที่สวีเดนตามระยะเวลาที่ได้มาก่อน แล้วค่อยทำเรื่องยื่นขอวีซ่าถาวรในภายหลัง

ก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครออนไลน์ก็ควรจะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับเอกสารที่ใช้โดยทั่วๆไปก็แยกเป็นประเภทตามจุดประสงค์ของผู้ขอตามนี้

– แบบที่ 1 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo)

(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน

หัวข้อนี้สำหรับคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน ได้แก่ คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คุณจะมีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน
โดยคู่ของคุณควรจะแจ้งการจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ..Starกรมสรรพากรสวีเดน..

คำว่า sambo หมายถึง คู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส คุณจะต้องอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ(นอกสวีเดน)เป็นเวลา..อย่างน้อยสองปี.. ถึงจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ (Star การอยู่ด้วยกัน อย่างเช่น ในช่วงท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนนั้นถือว่าไม่พอ)

หลายท่านก็ได้ส่งคำถามเข้ามาว่า คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอกสารที่ใช้ยื่นมีอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าขอสรุปให้ตามข้างล่างนี้ค่ะ

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบรับรองการสมรสหรือใบสำคัญการสมรส หรือเทียบเท่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

กรณีที่อาศัยในประเทศบ้านเกิดหรือต่างประเทศกับบุคคลในประเทศสวีเดนด้วยกันมาแล้วจะต้องแนบ

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณทั้งสองมีที่อยู่อาศัยร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณทั้งสองได้อยู่ด้วยกันมาแล้ว อาทิเช่น หนังสือสัญญาเช่าที่ระบุชื่อของคุณทั้งสอง หรือใบแจ้งชำระสินค้าและค่าบริการในอดีตที่ระบุชื่อและที่อยู

คุณจำเป็นต้องแนบเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของคุณ หากคุณเคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิดมาก่อน คุณต้องแนบเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน เอกสารที่คุณแนบมาพร้อมกับข้อมูลในคำร้องนั้นจะช่วยให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าจะอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้คุณหรือไม่ และจะอนุมัติเป็นระยะเวลาเท่าใด

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 2 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา

(Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน

นอกจากนี้ก็ยังมีหลายท่านได้เขียนคำถามเข้ามา คำถามเหมือนกันเลย55Grin คือ..
ถามทำนองว่า

ถาม : คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอ๊ะๆ.. แล้วถ้ากรณี.. เป็นแค่ “แฟน“..(ยังไม่เคยอยู่กินฉันสามีภรรยา) จะยื่นแบบไหนล่ะ?  เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?
ตอบ : ตามหัวข้อนี้เลยค่ะ คือ.. – แบบที่ 2

 

ถาม : แล้วถ้ากรณีเคย “อยู่ด้วยกันมาก่อน” โดย..”ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน”..จะยื่นแบบไหน? เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?
ตอบ :  มันจะมีอยู่ 2 กรณี คือ..

 • ถ้าอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ (นอกสวีเดน) เป็นเวลา.. Star น้อยกว่า 2 ปี.. ก็จะยื่นแบบนี้เลยค่ะคือ – แบบที่ 2
 • แต่.. มีคำว่าแต่ Grin ถ้าอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ (นอกสวีเดน) เป็นเวลา.. Star 2 ปี ขึ้นไป.. ก็จะยื่นตาม – แบบที่ 1 – (ที่เขียนไว้ด้านบน คือ.. ยื่นขอวีซ่าประเภทอยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) )  ** ขอหมายเหตุนิดนึง : การอยู่ด้วยกันอย่างเช่นในช่วง Star ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน Star นั้น เค้าไม่เอามานับรวมด้วย

 

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 3 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ย้ายมาอยู่กับญาติ

(Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Tiger เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและบุคคลในประเทศสวีเดนเป็นญาติ Clover(ต้นฉบับไทย+แปล) อย่างเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ใบรับรองที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณมีความผูกพันต่อกัน และลำบากหากแยกกันอยู่ Clover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณเคยอยู่ด้วยกัน ก่อนที่เขาหรือเธอย้ายมาประเทศสวีเดนได้ไม่นาน

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

เตรียมตัวก่อนสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อทำการเตรียมและแปลเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไป

ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าปัญหาที่หลายท่านเจอกันบ่อย ๆ ในขณะที่ยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ก็คือ ระบบมักจะทำการ log out บ่อย นั่นคือได้เริ่มต้นใหม่Sweat เราควรเตรียมสิงเหล่านี้ (ตามด้านล่างนี้) ไว้ล่วงหน้า เวลาที่เข้าไปสมัครออนไลน์จะได้ไม่ชักช้าเสียเวลา

 • อีเมล : ควรเตรียม..ไว้ 1 อีเมล์ (เป็นอีเมล์ของเราเองที่ใช้งานได้ และสามารถติดต่อได้)
 • บัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด /บัตรยูโรการ์ด : เพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมคำร้อง
 • สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร : เราควรที่จะสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารล่วงหน้าไว้เพื่อยื่นประกอบคำร้อง (ไฟล์เอกสารต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
 • ข้อมูล : เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยเราควรคุยและเตี้ยมกันให้ดีกับคนที่รับรองเราก่อนนะคะว่าจะกรอกยังไง เอาตั้งแต่คำถามแรกเลยนะคะไปเรื่อยๆจนครบทุกคำถาม คิดไว้ก่อนเลยหรือจะจดไว้ในสมุดเลยก็ได้ พอถึงเวลาที่เราเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลจะได้ทำเร็วขึ้น เพราะถ้าพิมพ์ชักช้าอาจจะโดนระบบ Log out ได้ค่ะ นั่นคือต้องเริ่มทำใหม่Sweat
 • ต่อไปก็ควรจะทวนคำตอบอีกรอบ และเห็นว่าเอาล่ะเราจะตอบอันนี้แน่แท้
 • ถ้าหากพิมพ์เก่งก็อาจจะพิมพ์คำตอบไว้ในโปรแกรมที่ตัวเองถนัดเตรียมไว้ก่อน อย่างเช่น Ms Word, Wordpad ฯลฯ แล้วค่อยก๊อปปี้ลงในฟอร์มตอนสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อเราได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วเอาละน๊า มาเริ่มกันเลย…

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บ

เราก็เริ่มเข้าไปเข้าไปที่เว็บของ Imgrationsverket กันเลย และดิฉันได้ทำหัวข้อไว้ให้แล้วมี 3 ประเภทให้เลือก ดังนี้

 1. จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 2. วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา .คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ ..
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 3. ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่, บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att bo med en nära anhörig i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณอาจจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษ(แต่ห้ามถือสัญชาติสวีเดน) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสามี ภรรยา หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และพ่อแม่ซึ่งมีบุตรบรรลุนิติภาวะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

ขั้นตอนที่ 2 – 4 : สมัครรับ User name และ Password

พอคลิกเข้าไปในลิ้งค์ที่บอกด้านบน ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่กระบวนการสมัครแล้ว (เอาล่ะซิเริ่มตื่นเต้นแล้วใช่มั๊ยล่ะPray) โดยเราจะสมัครเพื่อรับ User name และ Password ก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบในการสมัครขอวีซ่ายูทีออนไลน์ เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของเว็บเพจเลยค่ถก็จะเห็น ดังภาพด้านล่างนี้

วีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยสวีเดน, วีซ่าอยู่อาศัยในสวีเดน, Uppehällstillstå

ขั้นตอนการสมัคร วีซ่า UT แบบออนไลน์

 • ด้านล่างของกรอบสี่เหลึ่ยมให้คลิกเลือก..Outside Sweden.. (หมายถึงอยู่นอกประเทศสวีเดน; ภาษาสวีเดนคือ utanför Sverige)
 • จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Begin application  (ความหมายสั้น ๆ คือ เริ่มสมัคร; ภาษาสวีเดนคือ Påbörja ansökan)

ขั้นตอนที่ 3

จากนั้นก็จะปรากฎหน้าดังภาพข้างล่างนี้ เราก็ทำการกรอกข้อมูล (ดิฉันได้ทำตัวอย่างให้ดูดังภาพ)

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

ขั้นตอน การสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

สมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

 1. ชื่อจริง
 2. นามสกุล
 3. อีเมล์ของเรา (ถ้ามีหลายอีเมล์ก็เลือกเอาที่เราใช้บ่อยที่สุด) เพราะอีเมล์นี้อิมมิเกรชั่นจะส่ง Usename / Password มาให้ภายหลัง
 4. ให้ใส่ โค้ด ตามรูปภาพ เพื่อความปลอดภัย
 5. คลิกเลือกที่ ..I accept these terms.. (เป็นการยอมรับ; ภาษาสวีเดน Jag godkänner villkoren)
 6. แล้วคลิกที่ ..Register user.. (เป็นการลงทะเบียนผู้ใช้; ภาษาสวีเดน Registrera användare)

ตอนนี้เราเสร็จไปอีกกระบวนการนึงแล้วค่ะ เราก็ปิดหน้านี้ไปเลยนะคะ เพราะว่าขึ้นตอนต่อไปเราจะเข้าไปเช็คอีเมล์ดูว่าที่สมัครลงทะเบียนผู้ใช้ไปเมื่อตะกี้ ทางไมเกรชั่นตอบรับมารึยัง

ขั้นตอนที่ 4 เช็คอีเมล์

พอเราเข้าไปเช็คเมล์..

 • ก็จะเห็นมีเมล์จาก Imgrationsverket (อิมมิเกรชั่น) ส่งเข้ามา พร้อม Usename / Password มาให้ด้วย
 • คลิ๊กไปที่ลิงค์ (ที่ระบุอยู่ในอีเมล์ที่ได้รับ)
 • ใส่ Usename + password ที่ได้ลงไป
 • แล้วพิมพ์เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลยค่ะ (จะเป็นรหัสที่เราตั้งเอง)

ขั้นตอนที่ 5 – 9 : กรอกแบบคำร้อง

ขึ้นตอนนี้เป็นกระบวนการจริงของการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์แล้วนะคะ ทำใจดีๆไว้นะคะไม่ต้องตื่นเต้น ก็จะเริ่ม..กรอกเอกสาร..กันแล้ว ตรงละข้อมูลที่เราได้เตี้ยมกันไว้กับผู้รับรองก็จะได้กรอกกันแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะชื่อ-สกุล อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อ

ขั้นตอนที่ 6 : ทวนอีกรอบ

พอกรอกข้อมูลเสร็จ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทวนดูอีกรอบว่าที่ได้กรอกไปทั้งหมดนั้นถูกต้องมั๊ย ถ้าผิดพลาดเราก็จะสามารถกลับไปแก้ไขได้ และหลังจากนั้นเราค่อยทำการยืนยัน และทำการแนบไฟล์เอกสาร หรือชำระค่าธรรมเนียมคะ

ขั้นตอนที่ 7 : อัพโหลดไฟล์

 • อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้Male FighterและFemale Fighterอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน)
 • จากนั้นก็.. อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้LionหรือTigerอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน) เข้าไปในหัวข้อ..ซองเอกสารอื่นๆ.. (หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย เราก็จะอัพโหลดเฉพาะใบที่แปลมาแล้วเป็นภาษาสวีเดนหรืออังกฤษ)

** หมายเหตุ :  ไฟล์ภาพต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)

ขั้นตอนที่ 8 : ค่าใช้จ่าย

ในขั้นตอนนี้จะมีบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 9 : อนุมัติใบสมัคร

คลิ๊กที่ช่อง Approve the application (ภาษาสวีเดนคือ Godkänn ansökan) พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้อีก

ขั้นตอนที่ 10 : ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต Visa / Master Card

ขั้นตอนที่ 11

จากนั้นก็จะได้รับ..อีเมล์ยืนยันการสมัคร.. พร้อม ..ใบเสร็จรับเงิน.. เป็นอันว่าก็เสร็จไปอีกอย่าง รู้สึกโล่งอกไปอันนึงแล้วนะคะ จากนั้นก็ออกจากเครื่องคอมนั่งพักผ่อนทานขนมได้แล้วGrin

ขั้นตอนที่ 12 แบบสอบถามสำหรับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน

ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า การสมัครยื่นขอวีซ่ายูทีแบบออนไลน์นี้ คือผู้สมัครส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยไปยัง Migration Board โดยตรงผ่านทางระบบออนไลน์

พอทำถึงขั้นตอนที่ 11 เพื่อนๆในเว็บก็มักจะมีคำถามส่งเค้ามาเหมือนกันเดะเลย55 ก็คือ “คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับพอถึงตรงนี้แล้วจะยังไงต่อ?” ขอตอบเลยนะคะว่า .. “ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของMale Fighterผู้รับรองค่ะ” ..

เมื่อทางไมเกรชั่นได้รับคำร้องและเอกสารของคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ไมเกรชั่นก็จะทำการติดต่อไปยังผู้รับรองของคุณ ณ ประเทศสวีเดนผ่านทางอีเมล์ โดยอีเมลนั้นจะระบุข้อปฏิบัติสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสอง ผู้รับรองจะต้องทำการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ Migration Board ภายใน 14 วัน (ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ส่งกลับไปให้เร็วที่สุดเลยล่ะค่ะ)

ขั้นตอนที่ 13 นัดสัมภาษณ์

“เมื่อผู้รับรองส่งแบบสอบถามกลับไปก็ควรรีบบอกเรานะคะ เพราะต่อจากนั้นก็จะเป็นFemale Fighterหน้าที่ของเราแล้ว” เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคำร้องของคุณแและแบบสอบถามแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ซึ่งจะขอให้คุณนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์กับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

ขั้นตอนที่ 14 สัมภาษณ์

เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต หรือสถานกงศุลจะทำการตรวจเอกสารของคุณและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูป และเก็บลายนิ้วมือของคุณสำหรับการออกบัตร Residence Card ในกรณีที่วีซ่าของคุณผ่าน ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยัง Migration Board เพื่อดำเนินขั้นตอนในการพิจารณาต่อไป

ในการสัมภาษณ์จะต้องนำ ..Starหนังสือเดินทางและ Starเอกสารประกอบคำร้องฉบับจริง..ติดตัวมาด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้หากยื่นคำร้องให้บุตรก็จะต้องพาบุตรมาสัมภาษณ์ด้วย

ป.ล. ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ควรนำ ..Starหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้รับรอง.. ติดตัวมาด้วยในวันสัมภาษณ์

พอสัมภาษณ์เสร็จเราควรจะเล่าเกี่ยวกับคำถามที่ถูกถาม รวมถึงคำตอบทั้งหมดที่เราตอบไปให้ผู้รับรอบฟังด้วยค่ะ

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT

สำหรับระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT นั้นได้เปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อน ผู้เขียนเองก็ได้แว๊บเข้าไปดูในเว็บไมเกรชั่นสวีเดนเมื่อตะกี้และพบว่า. . มีการเปลี่ยนข้อมูลใหม่ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป ลองทดสอบดูโดยคลิกเข้าไปในลิงค์ของเว็บไมเกรชั่นสวีเดน แล้วก็ตอบคำถามทุกข้อก่อน จากนั้นค่อยแสดงผลออกมาว่าเราจะต้องรอผลวีซ่านานเท่าไหร่ กี่เดือน

กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อตอบคำถามและดูระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT Star  : ระยะเวลาพิจารณาวิซ่า UT

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า UT แบบออนไลน์ กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ : การย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

╭ ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ ไมเกรชั่นสวีเดน Migrationsverket ╮
ミเรียบเรียงโดย “ไอแอมจอย” เว็บคนไทยในสวีเดน : อัพเดทข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการยื่นขอวีซ่า UT ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สู้ๆ!

สู้ๆ!!!

บายBye


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

 

 

>

คุณอาจชอบเรื่องนี้ด้วย :
Advertisement


Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette