สมัคร UT visa ออนไลน์

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

หลายท่านกำลังจะยื่น สมัคร UT visa ออนไลน์ หากยังไม่แน่ใจขั้นตอนและวิธีการสมัคร ตามเรามาค่ะเป็นการดีที่เพื่อนๆในเว็บได้ส่งคำถามเข้ามา จากสถิติจำนวนคลิกหน้าเพจและการส่งคำถามเข้ามาได้พบว่า.. มีผู้สนใจในหัวข้อนี้เป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียว ผู้เขียนเองก็รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจตามไปด้วย วันนี้จึงเข้าไปด้อมๆมองๆหาข้อมูลในเว็บของไมเกรชั่นสวีเดนและได้พบว่ามีการอัพเดทข้อมูลใหม่หลายอย่าง จึงนำมาให้อ่านกันเผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย

วีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน (ภาษาสวีเดน: Uppehällstillstå, ภาษาอังกฤษ: Work and resident permit) หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า วีซ่า UT นั้น หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันคือวีซ่าถาวร แต่ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ เราจะถือวีซ่ายูทีและอยู่ที่สวีเดนตามระยะเวลาที่ได้มาก่อน แล้วค่อยทำเรื่องยื่นขอวีซ่าถาวรในภายหลัง

ก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครออนไลน์ก็ควรจะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับเอกสารที่ใช้โดยทั่วๆไปก็แยกเป็นประเภทตามจุดประสงค์ของผู้ขอตามนี้

– แบบที่ 1 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo)

(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน

หัวข้อนี้สำหรับคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน ได้แก่ คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คุณจะมีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน
โดยคู่ของคุณควรจะแจ้งการจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ..Starกรมสรรพากรสวีเดน..

คำว่า sambo หมายถึง คู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส คุณจะต้องอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ(นอกสวีเดน)เป็นเวลา..อย่างน้อยสองปี.. ถึงจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ (Star การอยู่ด้วยกัน อย่างเช่น ในช่วงท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนนั้นถือว่าไม่พอ)

หลายท่านก็ได้ส่งคำถามเข้ามาว่า คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอกสารที่ใช้ยื่นมีอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าขอสรุปให้ตามข้างล่างนี้ค่ะ

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบรับรองการสมรสหรือใบสำคัญการสมรส หรือเทียบเท่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

กรณีที่อาศัยในประเทศบ้านเกิดหรือต่างประเทศกับบุคคลในประเทศสวีเดนด้วยกันมาแล้วจะต้องแนบ

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณทั้งสองมีที่อยู่อาศัยร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณทั้งสองได้อยู่ด้วยกันมาแล้ว อาทิเช่น หนังสือสัญญาเช่าที่ระบุชื่อของคุณทั้งสอง หรือใบแจ้งชำระสินค้าและค่าบริการในอดีตที่ระบุชื่อและที่อยู

คุณจำเป็นต้องแนบเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของคุณ หากคุณเคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิดมาก่อน คุณต้องแนบเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน เอกสารที่คุณแนบมาพร้อมกับข้อมูลในคำร้องนั้นจะช่วยให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าจะอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้คุณหรือไม่ และจะอนุมัติเป็นระยะเวลาเท่าใด

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 2 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา

(Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน

นอกจากนี้ก็ยังมีหลายท่านได้เขียนคำถามเข้ามา คำถามเหมือนกันเลย55Grin คือ..
ถามทำนองว่า

“คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอ๊ะๆ.. แล้วถ้ากรณี..เป็นแค่แฟน..(ยังไม่เคยอยู่กินฉันสามีภรรยา) จะยื่นแบบไหนล่ะ?  เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?”
ตอบ : ตามหัวข้อนี้เลยค่ะคือ  – แบบที่ 2

“แล้วถ้ากรณีเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนโดย..ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน..จะยื่นแบบไหน? เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?”
ตอบ :  คู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส อยู่ด้วยกันในต่างประเทศ(นอกสวีเดน)เป็นเวลา.. Star น้อยกว่า 2 ปี.. ก็จะยื่นแบบนี้เลยค่ะคือ – แบบที่ 2
(แต่ถ้าอยู่ด้วยกันในต่างประเทศเป็นเวลา..2 ปี ขึ้นไป.. ก็จะยื่นตาม – แบบที่ 1 – ด้านบนคือยื่นขอวีซ่าประเภทอยู่กินฉันสามีภรรยา(sambo) หมายเหตุ: การอยู่ด้วยกัน อย่างเช่น ในช่วงท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนนั้นถือว่าไม่พอ)

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 3 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ย้ายมาอยู่กับญาติ

(Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Tiger เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและบุคคลในประเทศสวีเดนเป็นญาติ Clover(ต้นฉบับไทย+แปล) อย่างเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ใบรับรองที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณมีความผูกพันต่อกัน และลำบากหากแยกกันอยู่ Clover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณเคยอยู่ด้วยกัน ก่อนที่เขาหรือเธอย้ายมาประเทศสวีเดนได้ไม่นาน

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

เตรียมตัวก่อนสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อทำการเตรียมและแปลเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไป

ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าปัญหาที่หลายท่านเจอกันบ่อย ๆ ในขณะที่ยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ก็คือ ระบบมักจะทำการ log out บ่อย นั่นคือได้เริ่มต้นใหม่Sweat เราควรเตรียมสิงเหล่านี้ (ตามด้านล่างนี้) ไว้ล่วงหน้า เวลาที่เข้าไปสมัครออนไลน์จะได้ไม่ชักช้าเสียเวลา

 • อีเมล : ควรเตรียม..ไว้ 1 อีเมล์ (เป็นอีเมล์ของเราเองที่ใช้งานได้ และสามารถติดต่อได้)
 • บัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด /บัตรยูโรการ์ด : เพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมคำร้อง
 • สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร : เราควรที่จะสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารล่วงหน้าไว้เพื่อยื่นประกอบคำร้อง (ไฟล์เอกสารต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
 • ข้อมูล : เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยเราควรคุยและเตี้ยมกันให้ดีกับคนที่รับรองเราก่อนนะคะว่าจะกรอกยังไง เอาตั้งแต่คำถามแรกเลยนะคะไปเรื่อยๆจนครบทุกคำถาม คิดไว้ก่อนเลยหรือจะจดไว้ในสมุดเลยก็ได้ พอถึงเวลาที่เราเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลจะได้ทำเร็วขึ้น เพราะถ้าพิมพ์ชักช้าอาจจะโดนระบบ Log out ได้ค่ะ นั่นคือต้องเริ่มทำใหม่Sweat
 • ต่อไปก็ควรจะทวนคำตอบอีกรอบ และเห็นว่าเอาล่ะเราจะตอบอันนี้แน่แท้
 • ถ้าหากพิมพ์เก่งก็อาจจะพิมพ์คำตอบไว้ในโปรแกรมที่ตัวเองถนัดเตรียมไว้ก่อน อย่างเช่น Ms Word, Wordpad ฯลฯ แล้วค่อยก๊อปปี้ลงในฟอร์มตอนสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อเราได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วเอาละน๊า มาเริ่มกันเลย…

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บ

เราก็เริ่มเข้าไปเข้าไปที่เว็บของ Imgrationsverket กันเลย และดิฉันได้ทำหัวข้อไว้ให้แล้วมี 3 ประเภทให้เลือก ดังนี้

 1. จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 2. วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา .คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ ..
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 3. ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่, บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณอาจจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษ(แต่ห้ามถือสัญชาติสวีเดน) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสามี ภรรยา หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และพ่อแม่ซึ่งมีบุตรบรรลุนิติภาวะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

ขั้นตอนที่ 2 – 4 : สมัครรับ User name และ Password

พอคลิกเข้าไปในลิ้งค์ที่บอกด้านบน ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่กระบวนการสมัครแล้ว (เอาล่ะซิเริ่มตื่นเต้นแล้วใช่มั๊ยล่ะPray) โดยเราจะสมัครเพื่อรับ User name และ Password ก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบในการสมัครขอวีซ่ายูทีออนไลน์ เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของเว็บเพจเลยค่ถก็จะเห็น ดังภาพด้านล่างนี้

วีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยสวีเดน, วีซ่าอยู่อาศัยในสวีเดน, Uppehällstillstå

ขั้นตอนการสมัคร วีซ่า UT แบบออนไลน์

 • ด้านล่างของกรอบสี่เหลึ่ยมให้คลิกเลือก..Outside Sweden.. (หมายถึงอยู่นอกประเทศสวีเดน; ภาษาสวีเดนคือ utanför Sverige)
 • จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Begin application  (ความหมายสั้น ๆ คือ เริ่มสมัคร; ภาษาสวีเดนคือ Påbörja ansökan)

ขั้นตอนที่ 3

จากนั้นก็จะปรากฎหน้าดังภาพข้างล่างนี้ เราก็ทำการกรอกข้อมูล (ดิฉันได้ทำตัวอย่างให้ดูดังภาพ)

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

ขั้นตอน การสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

สมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

 1. ชื่อจริง
 2. นามสกุล
 3. อีเมล์ของเรา (ถ้ามีหลายอีเมล์ก็เลือกเอาที่เราใช้บ่อยที่สุด) เพราะอีเมล์นี้อิมมิเกรชั่นจะส่ง Usename / Password มาให้ภายหลัง
 4. ให้ใส่ โค้ด ตามรูปภาพ เพื่อความปลอดภัย
 5. คลิกเลือกที่ ..I accept these terms.. (เป็นการยอมรับ; ภาษาสวีเดน Jag godkänner villkoren)
 6. แล้วคลิกที่ ..Register user.. (เป็นการลงทะเบียนผู้ใช้; ภาษาสวีเดน Registrera användare)

ตอนนี้เราเสร็จไปอีกกระบวนการนึงแล้วค่ะ เราก็ปิดหน้านี้ไปเลยนะคะ เพราะว่าขึ้นตอนต่อไปเราจะเข้าไปเช็คอีเมล์ดูว่าที่สมัครลงทะเบียนผู้ใช้ไปเมื่อตะกี้ ทางไมเกรชั่นตอบรับมารึยัง

ขั้นตอนที่ 4 เช็คอีเมล์

พอเราเข้าไปเช็คเมล์..

 • ก็จะเห็นมีเมล์จาก Imgrationsverket (อิมมิเกรชั่น) ส่งเข้ามา พร้อม Usename / Password มาให้ด้วย
 • คลิ๊กไปที่ลิงค์ (ที่ระบุอยู่ในอีเมล์ที่ได้รับ)
 • ใส่ Usename + password ที่ได้ลงไป
 • แล้วพิมพ์เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลยค่ะ (จะเป็นรหัสที่เราตั้งเอง)

ขั้นตอนที่ 5 – 9 : กรอกแบบคำร้อง

ขึ้นตอนนี้เป็นกระบวนการจริงของการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์แล้วนะคะ ทำใจดีๆไว้นะคะไม่ต้องตื่นเต้น ก็จะเริ่ม..กรอกเอกสาร..กันแล้ว ตรงละข้อมูลที่เราได้เตี้ยมกันไว้กับผู้รับรองก็จะได้กรอกกันแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะชื่อ-สกุล อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อ

ขั้นตอนที่ 6 : ทวนอีกรอบ

พอกรอกข้อมูลเสร็จ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทวนดูอีกรอบว่าที่ได้กรอกไปทั้งหมดนั้นถูกต้องมั๊ย ถ้าผิดพลาดเราก็จะสามารถกลับไปแก้ไขได้ และหลังจากนั้นเราค่อยทำการยืนยัน และทำการแนบไฟล์เอกสาร หรือชำระค่าธรรมเนียมคะ

ขั้นตอนที่ 7 : อัพโหลดไฟล์

 • อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้Male FighterและFemale Fighterอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน)
 • จากนั้นก็.. อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้LionหรือTigerอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน) เข้าไปในหัวข้อ..ซองเอกสารอื่นๆ.. (หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย เราก็จะอัพโหลดเฉพาะใบที่แปลมาแล้วเป็นภาษาสวีเดนหรืออังกฤษ)

** หมายเหตุ :  ไฟล์ภาพต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)

ขั้นตอนที่ 8 : ค่าใช้จ่าย

ในขั้นตอนนี้จะมีบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 9 : อนุมัติใบสมัคร

คลิ๊กที่ช่อง Approve the application (ภาษาสวีเดนคือ Godkänn ansökan) พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้อีก

ขั้นตอนที่ 10 : ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต Visa / Master Card

ขั้นตอนที่ 11

จากนั้นก็จะได้รับ..อีเมล์ยืนยันการสมัคร.. พร้อม ..ใบเสร็จรับเงิน.. เป็นอันว่าก็เสร็จไปอีกอย่าง รู้สึกโล่งอกไปอันนึงแล้วนะคะ จากนั้นก็ออกจากเครื่องคอมนั่งพักผ่อนทานขนมได้แล้วGrin

ขั้นตอนที่ 12 แบบสอบถามสำหรับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน

ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า การสมัครยื่นขอวีซ่ายูทีแบบออนไลน์นี้ คือผู้สมัครส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยไปยัง Migration Board โดยตรงผ่านทางระบบออนไลน์

พอทำถึงขั้นตอนที่ 11 เพื่อนๆในเว็บก็มักจะมีคำถามส่งเค้ามาเหมือนกันเดะเลย55 ก็คือ “คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับพอถึงตรงนี้แล้วจะยังไงต่อ?” ขอตอบเลยนะคะว่า .. “ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของMale Fighterผู้รับรองค่ะ” ..

เมื่อทางไมเกรชั่นได้รับคำร้องและเอกสารของคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ไมเกรชั่นก็จะทำการติดต่อไปยังผู้รับรองของคุณ ณ ประเทศสวีเดนผ่านทางอีเมล์ โดยอีเมลนั้นจะระบุข้อปฏิบัติสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสอง ผู้รับรองจะต้องทำการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ Migration Board ภายใน 14 วัน (ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ส่งกลับไปให้เร็วที่สุดเลยล่ะค่ะ)

ขั้นตอนที่ 13 นัดสัมภาษณ์

“เมื่อผู้รับรองส่งแบบสอบถามกลับไปก็ควรรีบบอกเรานะคะ เพราะต่อจากนั้นก็จะเป็นFemale Fighterหน้าที่ของเราแล้ว” เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคำร้องของคุณแและแบบสอบถามแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ซึ่งจะขอให้คุณนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์กับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

ขั้นตอนที่ 14 สัมภาษณ์

เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต หรือสถานกงศุลจะทำการตรวจเอกสารของคุณและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูป และเก็บลายนิ้วมือของคุณสำหรับการออกบัตร Residence Card ในกรณีที่วีซ่าของคุณผ่าน ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยัง Migration Board เพื่อดำเนินขั้นตอนในการพิจารณาต่อไป

ในการสัมภาษณ์จะต้องนำ ..Starหนังสือเดินทางและ Starเอกสารประกอบคำร้องฉบับจริง..ติดตัวมาด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้หากยื่นคำร้องให้บุตรก็จะต้องพาบุตรมาสัมภาษณ์ด้วย

ป.ล. ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ควรนำ ..Starหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้รับรอง.. ติดตัวมาด้วยในวันสัมภาษณ์

พอสัมภาษณ์เสร็จเราควรจะเล่าเกี่ยวกับคำถามที่ถูกถาม รวมถึงคำตอบทั้งหมดที่เราตอบไปให้ผู้รับรอบฟังด้วยค่ะ

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT

สำหรับระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT นั้น ผู้เขียนเองก็ได้แว๊บเข้าดูในเว็บไมเกรชั่นสวีเดนเมื่อตะกี้ เค้าเขียนไว้ว่า..

 • ถ้าเอกสารครบ รอประมาณ 5 เดือน
 • ถ้าเอกสารไม่ครบ(ขอเอกสารเพิ่ม) รอ 5 – 10 เดือน
 • ถ้าขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่ได้ และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม รอมากกว่า 10 เดือน

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อความเพิ่มเติมอีกว่า..

เวลาในการดำเนินการได้รับผลกระทบจาก ตัวอย่างเช่น จำนวนของคำร้องที่ถูกส่งเข้ามายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ยังสามารถได้รับผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทำงานตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการดำเนินการให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ลิงค์เพื่อเข้าไปดูระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT กรุณาคลิกที่นี่: ระยะเวลาพิจารณาวิซ่า UT

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า UT แบบออนไลน์ กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ : การย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

╭ ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ ไมเกรชั่นสวีเดน Migrationsverket ╮
ミเรียบเรียงโดย “ไอแอมจอย” เว็บคนไทยในสวีเดน : อัพเดทข้อมูลเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558 ミ

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการยื่นขอวีซ่า UT ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สู้ๆ!

สู้ๆ!!!

บายBye


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..>

คุณอาจชอบเรื่องนี้ด้วย :
Advertisement

526 comments on “สมัคร UT visa ออนไลน์

 1. tina

  สวัสดีค่ะ อจ.จอย ที่เคารพ
  ตอนนี้หนูมาถึงสวีเดนได้ 3 วันแล้ว ค่ะ หนุูอยู่ที่ Halmstad ที่นี่หนาวมากๆ ลูกสาวกำลังปรับตัวกับเวลาและอากาศที่นี่อยู่ค่ะ และกำลังรอแฟนว่างเพื่อจะไปขอเลขสี่หลักค่ะ และจะได้ไปสมัครเรียน ลูกสาวเริ่มเบื่อเพราะอยู่บ้านเฉยๆ หวังว่า อจ.จอย สบายดีนะคะ
  ขอแสดงความนับถือ

  1. sasi

   สวัสดีคะคุณ tina.. หนูก็กะลังจะไป Halmstad เหมือนกันคะ หวังว่าคงได้เจอกันนะคะ.. Yes

   1. tina

    สวัสดีค่ะ คุณ Sasi
    ยินดีมากๆเลยค่ะ Smile ที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ ถ้ามาช่วงนี้น่าจะได้เรียนคลาสเดียวกันหรือป่าว หวังว่าจะได้เจอกันนะคะ Smile

   2. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ น้อง Sasi ดีใจด้วยนะคะที่มีน้อง Tina มาทักทายGrin

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง Tina ขอต้อนรับเข้าสู่สวีเดน และดีใจด้วยค่ะที่มีน้อง Sasi เข้ามาทักทาย อจ.จอยสบายดีค่ะ ขอบใจจ้าที่ถามถึง ช่วงนี้ถ้าลูกชอบลองหาตุ๊กตาให้สักตัวก็ได้ค่ะ จะได้ไม่เหงา พี่ได้ยินมาเด็กนักศึกษาหลายคนตอนมาเรียนเมืองนอกเวลาเหงาก็มักจะมีตุ๊กตาคนละตัวGrinมาอยู่เป็นเพื่อน กรณีอากาศหนาวมากๆจะทำให้ผิวแห้งและอาจเกิดอาการคันได้ แนะนำว่าถ้าลูกชอบครีมก็ลองทาครีมให้ลูกหลังอาบน้ำด้วยค่ะ ดูแลตัวเองและลูกด้วยนะคะ

   1. tina

    สวัสดีค่ะ อจ.จอย
    ดีใจที่ได้ยิน อจ.จอย สบายดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับค่ะ ที่นี่ตอนนี้หิมะกำลังตกเลย ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูกับลูก หนูหวังว่าสิ่งใหม่ๆที่ได้เจออยู่นี้ จะทำให้หนูและลูกมีความสุขค่ะ Smile ยังไงจะเข้ามาทักทายและพูดคุยด้วยนะคะ
    ขอแสดงความนับถือ Heart

 2. sasi

  พี่จอย..หนูต้องรอลูกๆสอบเสร็จก่อนปะคะ..เพราะว่าเด็กๆเขาจะสอบเดือนหน้า.คนโตกะลังจะจบม.6 คนเล็กกะลังจะจบม.3 อะคะ..อย่างนี้หนูต้องรอปะคะ.ขอบคุณคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง sasi ชัวร์! แน่นอนเลยล่ะBig Smile หลังวีซ่าออกมาสวีเดนช้าแค่เดือนเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะ มีความเห็นว่าควรรอให้ลูกทุกคนสอบเสร็จก่อน แล้วนำใบวุฒิการศึกษาติดตัวมาสวีเดนด้วย เผื่อลูกเรียนต่อหรือทำงานในอนาคต

   ขอแนะนำเพิ่มเติมว่า.. (คำตอบนี้เหมือนที่ตอบให้น้อง Tina เพราะเรื่องราวคล้ายๆก้น) ก่อนเดินทางควรเตรียมเอกสารต้นฉบับติดตัวไปสวีเดนด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใบเกิดลูก วุฒิการศึกษาของลูกและของเราเอง ถ้ามีใบอบรม ใบผ่านงานเอามาทั้งหมด พอมาถึงสวีเดนอันดับแรกก็ติดต่อขอเลขสี่หลักก่อน จากนั้นติดต่อทำบัตรประชาชน แล้วก็ติดต่อทำเรื่องเงินค่าเลี้ยงดูลูกกรณีที่บุตรอายุตํ่ากว่า 16 ปีจะได้เงินจากค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือน

 3. Tina

  สวัสดีค่ะ อจ.จอย
  Tina ไม่ได้หายไปไหนนะคะ ยังเข้ามาเยี่ยมที่เพจอยู่ทุกวัน อ่านหลายท่านที่ถามและ อจ.จอย ตอบ Smile สนุกและมีความรู้ไปด้วยค่ะ
  วันนี้จะขอรบกวนถาม อจ.จอย อีกครั้งค่ะ คือว่า เราสามารถนำยาแก้ปวด หรือยาแก้ไข้ ไปได้มากน้อยเท่าไหร่ค่ะ อย่างเช่น พาราเซตามอล หรือ ยาดีคอลเจน ของเมืองไทยอ่ะค่ะ คราวที่แล้ว หนูนำไป 10 แผง แต่คราวนี้อยากนำไปเยอะหน่อยค่ะ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ รบกวน อจ.จอย ด้วยนะคะ พรุ่งนี้หนูจะไปรับการ์ดแล้วค่ะ
  ขอบคุณ อจ.จอย ผู้ใจดี ค่ะ Smile Heart

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง Tina ดีใจด้วยจ้าGrinจะได้รับการ์ดแล้ว ปกติแล้วเค้าไม่ห้ามเรื่องพกยามาด้วย แต่ไม่ได้เขียนบอกว่านำมาได้เป็นจำนวนเท่าไหร่ เพียงแค่ถ้าเราเอามามากเกินไปจะทำให้เค้าคิดว่าเราจะนำไปขาย ซึ่งถ้ากรณีนี้ก็จะถูกปรับ เพราะปกติสินค้าที่จะนำมาขายเค้าจะต้องเสียภาษี

   สำหรับยาที่จะนำมาด้วย อจ.จอยมีความเห็นว่าอาจนำมาเพียงแค่อย่างละสิบแผงเหมือนครั้งก่อนที่น้อง Tina เคยเอามา ดูไม่มากเกิน จะได้ไม่ต้องกังวลใจเต้นตุ๊บตั๊บถ้าเกิดบังเอิญจนท.อยากจะมาตรวจกระเป๋า

   ขอเล่าเรื่องตัวอจ.จอยเองมาสวีเดนตอนแรกก็พกยาพาราเซตามอลติดตัวมาเอามาแค่แผงเดียว พอมันหมดก็ได้บอกสามีให้หาดูยาให้เลยบอกชื่อไปว่าตอนอยู่เมืองไทยเวลาปวดหัวก็เคยกินแต่ยาพาราเซตามอลอย่างเดียวทำไงดี สามีก็ไปถามร้านขายยาได้ยาตัวนี้มาชื่อว่า TREO Citrus พอกินก็หายปวดหัว แล้วก็ใช้ยานี้จนทุกวันนี้ไม่ได้ไปซื้อยาพาราเมืองไทยอีกเลย มันเป็นลักษณะเม็ดกลมใส่ลงไปในแก้วน้ำจะมีฟองสีขาวละลายไปในน้ำ(คล้ายกับอีโนบ้านเรา) แล้วเราก็ดื่ม ปกติผู้ใหญ่ก็กิน 1-2 เม็ด

   ป.ล. ขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงว่า..ก่อนเดินทางควรเตรียมเอกสารต้นฉบับติดตัวไปสวีเดนด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใบเกิดลูก วุฒิการศึกษาของลูกและของเราเอง ถ้ามีใบอบรม ใบผ่านงานเอามาทั้งหมด พอมาถึงสวีเดนอันดับแรกก็ติดต่อขอเลขสี่หลักก่อน จากนั้นติดต่อทำบัตรประชาชน แล้วก็ติดต่อทำเรื่องเงินค่าเลี้ยงดูลูกกรณีที่บุตรอายุตํ่ากว่า 16 ปีจะได้เงินจากค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือน

   1. Tina

    สวัสดี อจ.จอย อีกครั้งค่ะ
    ขอบคุณมากนะคะ ที่ให้รายละเอียดมากมายขนาดนี้ค่ะ
    ขอบคุณมากมายค่ะ หนูจะบินพรุ่งนี้เช้า น่าจะถึงสวีเดนตอน 19.45 น. ค่ะ แล้วจะเข้ามาคุยด้วยบ่อยๆ นะคะ ยินดีมากนะคะ ที่ได้เจอเพจ อจ.จอย ทำให้รู้คำที่ว่า คนไทยไม่เคยทิ้งกัน มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ยินดีคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกับทุกท่านในเพจนะคะ
    ขอบคุณค่ะ Smile Smile Smile Smile Smile

 4. sasi

  สวัสดีคะพีจอย..
  หนูสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ..
  ตื่นเต้นคะ…หนูเข้าห้องเบอร์4ค่ะ พี่ที่สัมภาษณ์ใจดีคะ..
  สัมภาษณ์หนูสัก 30 นาทีได้..
  ส่วนของลูก ก็ประมาณคนละ 15 นาทีได้ค่ะ..
  ยังตื่นเต้นอยู่เลยอะพีจอย…

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง sasi พลอยตื่นเต้นไปด้วย พี่ก็กำลังนึกอยู่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง และดีใจด้วยที่ได้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ใจดีและสัมภาษณ์ไม่นาน รอลุ้นอยู่นะคะและเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นอยู่ในใจเหมือนกัน ขอให้น้อง sasi และลูกๆโชคดีและได้วีซ่าเร็วๆ! เรารอฟังข่าวดีอยู่ค่ะ

   1. sasi

    พี่จอย….ตื่นเต้นคะ…วีซ่าออกแล้วพี่่..2ปีคะ..เร็วมากๆๆๆๆอะพี่ 2วันเอง..

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ น้อง sasiGrinGrinGrinGrin เย้ๆๆๆๆๆๆๆ:ROTFL:ROTFLROTFLClapClap และแล้วก็ได้..รับข่าวดี.. แจ๋วจริงๆYesYesYesYes ได้วีซ่าเร็ว มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตื่นเต้นไปด้วยGrinGrinGrinROTFLROTFL:ROTFLROTFLGrinROTFLPartyPartyDanceDanceDanceDanceDanceDance:Dance

 5. Denis

  สวัสดีค่ะคุณจอย ขอขอบคุณมากๆ นะค่ะที่ช่วยตอบถาม วันนี้ไก่มีเรื่องจะรบกวนอีกแล้วค่ะ คือแฟนจะทำเรื่องให้แต่งงานที่สวีเดนก่อนไก่กลับกลาง ก.พ เท่ากับว่ามีเวลาอีกแค่เดือนเดียว แต่ตอนนี้ไก่ยังไม่มีใบรับรองโสดเลย กะว่าจะให้พี่สาวไปดำเนินการแทน อยากถามคุณจอยว่าหนังสือมอบอำนาจเราทำเองหรือว่าต้องไปเอาเอกสารที่เขตที่แฟนอยู่อาศัยค่ะ แล้วมันต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องนำไปยื่นบ้างค่ะ คุณจอยว่าภายในหนึ่งเดือนจะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ แล้วกฏหมายการแต่งงานของสวีเดนกับที่บ้านเราคุ้มครองเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ การแต่งงานจดทะเบียนที่สวีเดนกับพิธีการทางเมืองไทยต่างกันหรือเปล่าค่ะทางกฏหมาย คือตอนนี้คิดหนักอยู่ค่ะกลัวตัวเองจะตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่าเพราะแฟนก้ออายุเยอะแล้ว
  ขอรบกวนคุณจอยเท่านี้ก่อนนะค่ะ แล้วจะมารบกวนใหม่น่ะค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณไก่ ไม่เป็นไรค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้

   ถาม : หนังสือมอบอำนาจเราทำเองหรือว่าต้องไปเอาเอกสารที่เขตที่แฟนอยู่อาศัยค่ะ
   ตอบ : ใบมอบอำนาจติดต่อขอได้ที่..สถานทูตไทยในสวีเดน..ค่ะ

   ถาม : แล้วมันต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องนำไปยื่นบ้างค่ะ
   ตอบ : ถ้าอันนี้หมายถึง..ขอใบมอบอำนาจ..จากสถานทูตสวีเดน ก็ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะเป็น ขอใบมอบอำนาจ สถานทูตไทยในสวีเดน

   ถ้าหมายถึง ..ยื่นขอใบรับรองโสด..ก็จะตามนี้ค่ะ ลองอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ : ขอใบรับรองโสด เมื่อได้ใบรับรองโสดมาแล้ว นำไป..แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาสวีเดน..ในร้านที่สถานทูตรับรอง

   ถาม : คุณจอยว่าภายในหนึ่งเดือนจะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะ
   ตอบ : ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่า เพราะบางเขตก็ยุ่งยาก..ไม่ยอม..ให้มอบอำนาจคนอื่นไปทำแทน ทางที่ดีแนะนำว่าลองติดต่อพี่สาวช่วยโทรไปถามเขตที่เราอาศัยอยู่ดูก่อนค่ะ แล้วอีกอย่างบางเขตก็ยุ่งยากเรื่องพยานด้วย

   ถาม : แล้วกฏหมายการแต่งงานของสวีเดนกับที่บ้านเราคุ้มครองเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ การแต่งงานจดทะเบียนที่สวีเดนกับพิธีการทางเมืองไทยต่างกันหรือเปล่าค่ะทางกฏหมาย
   ตอบ : ต่างกันค่ะ คือถ้าจะทะเบียนสมรสที่สวีเดนแล้วไม่ได้ไปจดทะเบียนสมรสที่ไทยอีกครั้ง ถ้าเกิดกรณีการหย่าฝ่ายชายจะไม่ได้สมบัติที่เมืองไทยค่ะ

 6. แก้ว

  เจ้าของบ้านนี้น่ารักจังเลยคร้า Grin ใจดีฝุดๆ ยินดีตอบทุกคำถาม Yes
  คุณพี่จอยน่าจะตั้งแฟนเพจเฟรชบุ๊คขึ้นมานะคะ Announce จะได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่มีปัญหา,คำถาม เกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอะคร้า นู๋เชื่อว่ายังคงมีคนอีกหลายสิบ หลายร้อยคนที่อยากรู้และต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะ Question
  เข้ามาเวปนี้รู้สึกอบอุ่นมากๆคร้า Kiss In Love
  Pig 2 Heart Rainbow Sun Dog Present Umbrella Star Female Fighter Phone Car Clover

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องแก้ว ขอบใจจ้าสำหรับคำชม ขอให้คุณแม่โชคดีในการขอวีซ่าอินเดียนะคะ เอาใจช่วยจ้า Grin

 7. Denis

  สวัสดีค่ะคุณจอยไก่ขอเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ ตอนนี้ไก่อยู่ที่สวีเดนมาด้วยวีซ่าสามเดือนแล้วมาต่อที่นี่อีกสามเดือนจะกลับกลางเดือน ก.พ ค่ะ จะรบกวนถามคุณจอยดังนี้ค่ะ
  1. ถ้าจะขอวีซ่าใหม่ต้องขอเป็นวีซ่าเพื่ออาศัยสองปีก่อนใช่หรือเปล่าค่ะ หรือทำวีซ่าถาวรได้เลย
  2. ถ้ายังไม่แต่งงานการขอวีซ่าจะยากกว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือเปล่าค่ะ มีแพลนจะมาแต่ที่สวีเดนหลังจากได้วีซ่ารอบใหม่ค่ะ
  3. ตอนขอวีซ่าท่องเที่ยวใส่ข้อมูลพี่น้องไม่ครบค่ะใส่แค่สองคนแต่ที่จริงแล้วมีห้าคน ทางเอเจนซี่ที่กรองเอกสารให้บอกว่าไม่เป็นไรนะตอนนั้น แต่ตอนนี้กังวลว่าจะต้องใส่ข้อมูลเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ แล้วตอนสัมภาพท์จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ หรือจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาค่ะ
  4. อยากได้แบบฟอร์มเพื่อให้แฟนอ่านและช่วยกันกรอกรายละเอียดก่อนไปยื่นทางออนไลน์ต้องทำยังงัยค่ะ
  ขอรบกวนคุณจอยเท่านี้ก่อนนะค่ะ แล้วจะมารบกวนใหม่ค่ะ

  ขอรบกวนคุณจอยเท่านี้ก่อนค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณไก่ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   1. ถ้าจะขอวีซ่าใหม่ต้องขอเป็นวีซ่าเพื่ออาศัยสองปีก่อนใช่หรือเปล่าค่ะ หรือทำวีซ่าถาวรได้เลย
   ตอบ : ใช่ค่ะ ต้องขอ..วีซ่าอยู่อาศัย..ก่อน ที่เรียกกันสั้นๆว่า วีซ่า UT (Uppehällstillstå)

   2. ถ้ายังไม่แต่งงานการขอวีซ่าจะยากกว่าคนที่แต่งงานแล้วหรือเปล่าค่ะ มีแพลนจะมาแต่ที่สวีเดนหลังจากได้วีซ่ารอบใหม่ค่ะ
   ตอบ : ไม่ยากกว่าค่ะ แต่ก็จะมีอะไรหลายอย่างประกอบกัน เช่น แสดงความสัมพันธ์ แสดงการทำงาน การเงินและรายได้ของผู้รับรอง ฯลฯ

   3. ตอนขอวีซ่าท่องเที่ยวใส่ข้อมูลพี่น้องไม่ครบค่ะใส่แค่สองคนแต่ที่จริงแล้วมีห้าคน ทางเอเจนซี่ที่กรองเอกสารให้บอกว่าไม่เป็นไรนะตอนนั้น แต่ตอนนี้กังวลว่าจะต้องใส่ข้อมูลเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะ แล้วตอนสัมภาพท์จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ หรือจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาค่ะ
   ตอบ : มีความคิดเห็นว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกค่ะ เพราะเวลาสัมภาษณ์เราก็ตอบเหมือนเดิมคือ มีพี่น้องห้าคน ข้อมูลก็เป็นอันเดิม พอขอวีซ่ารอบนี้ก็ตอนกรอกใบสมัครก็ใส่ชื่อพี่น้องให้ครบทุกคนเลย เพราะจะมีผลดีเวลาที่พี่น้องของเราจะมาเยี่ยมเราที่สวีเดน หรือเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรในอนาคต

   4. อยากได้แบบฟอร์มเพื่อให้แฟนอ่านและช่วยกันกรอกรายละเอียดก่อนไปยื่นทางออนไลน์ต้องทำยังงัยค่ะ
   ตอบ : ลองเข้าไปในลิ้งค์นี้ค่ะ : ขอยื่นวีซ่ายูทีออนไลน์
   แล้วให้แฟนทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 5 แล้วทำการบันทึกไฟล์ไว้และทำการปริ้นท์ออกมา หลังกจากนั้นก็ล็อกเอ้าท์เลยค่ะ
   ** หมายเหตุ: สำหรับขั้นตอนที่ 1 เลือกหัวข้อ ..วางแผนว่าจะไปแต่ง หรือ ซัมโบ้ (อยู่ด้วยกัน)..ค่ะ

 8. แก้ว

  คุณพี่จอยจ๋า
  คุณแม่จะไปปฏิบัติธรรมเสริมพลัง1เดือนคร้า
  มีคนใจดีทำให้คุณแม่ฟรีละคร้า โชคดีมากๆเลยคะ
  ขอบคุณคุณพี่จอยมากๆนะคร้า

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องแก้ว น่าอิจฉาจังได้ไปฟรีซะด้วย เอาล่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องวีซ่าอินเดียกัน อิอิGrin ดูจากเรื่องราวแล้วแนะนำให้คุณแม่ยื่นขอ..วีซ่าท่องเที่ยว..ค่ะ

   ก่อนอื่นขอเกริ่นก่อนว่า การขอวีซ่าอินเดียนั้น มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ฉะนั้นในช่่วงที่กำลังทำเรื่อ่งขอวีซ่าเราควรติดตามข่าวสารเป็นระยะได้ที่..
   เว็บไซต์ของสถานทูตอินเดีย : เว็บสถานทูตอินเดีย
   หรือ
   เว็บไซต์ของกงศุลไทยในอินเดีย : ข้อควรทราบเกี่ยวกับวีซ่าอินเดีย

   ** ปัจจุบันสถานทูตอินเดียเข้มงวดมาก ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อน ถ้าข้อมูลไม่ครบ วีซ่าจะไม่อนุมัติ และที่สำคัญคือ ..ผู้ยื่นจะไม่ได้รับเงินค่าวีซ่าคืน..ด้วยค่ะ **

   ในการขอวีซ่าอินเดียนั้นเราจะทำตามขั้นตอน ดังนี้

   • ต้องกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าหรือใบคำร้อง ..ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น..โดยเข้าไปในลิ้งค์นี้ค่ะ เป็นของสถานทูตอินเดีย : กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ขอวีซ่าอินเดีย เราก็ทำการกรอกข้อมูลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วนและถูกต้อง สิ่งที่ไม่ควรลืมคือ ต้องใส่ที่พัก หรือโรงแรมที่เราคาดว่าจะไปพักในอินเดียลงในช่อง Referee Indian นั่นแหละ จะช่วยให้ทางสถานทูตพิจารณาออกวีซ่าให้ง่ายขึ้น และทิปอีกอย่างหนึ่งในการกรอกคือ อย่าใช้เครื่องหมายต่างๆ พวกลูกน้ำ จุด ขีด ต่างๆ อย่าได้ใส่เป็นอันขาดเลย เพราะระบบจะไม่รับหากมีเครื่องหมายเหล่านี้
   • บันทึกข้อมูล : หลังจากที่กรอกคำร้องขอวีซ่าอินเดียออนไลด์ครบถ้วนเสร็จแล้ว จากนั้นก็จะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในคอมพิวเตอร์ด้วย
   • ปริ้นท์ : พอถึงวันที่จะไปยื่นขอวีซ่าก็ทำการ..ปริ้นท์..ข้อมูลหน้านั้นออกมา
   • เซ็นต์ชื่อ : พอปริ้นท์ออกมาแล้ว ก็ให้เซ็นต์ชื่อ(ลายเซ็นต์)สองที่คือ 1.ข้างใต้รูป 2.ใบสุดท้ายด้านล่าง โดยเซ็นต์ด้วยปากกาดำ
   • ยื่นด้วยตนเอง : แล้วนำไปยื่นพร้อมกับเอกสารที่เตรียมไว้ ตามข้างล่างนี้

   เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

   เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย มีดังนี้ ที่ทำสัญลักษณ์..รูปกวาง..ไว้ให้นะคะ ควรไปยื่นวีซ่าด้วยตนเอและจำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าหลายสัปดาห์ก่อนที่จะเดินทางไปอินเดีย

   • 1. Reindeer ใบคำร้องขอวีซ่า ที่ปริ้นท์มาจากที่เรากรอกออนไลน์ในเว็บไซต์
   • 2. Reindeer รูปถ่ายสี (1 รูป) เอาไปเผื่ออีกใบก็ได้นะคะ
    ด้านหลังรูปเป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจตุรัส) ขอย้ำว่าขนาดรูปต้องเป๊ะๆตามนี้เลยค่ะGrin
   • 3. Reindeer หนังสือเดินทาง (Passport) + Reindeer สำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 2 ชุด)
    หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
   • 4. Reindeer บัตรประชาชน ตัวจริง + Reindeer สำเนา(พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด)
   • 5. Reindeer ใบจองโรงแรม หรือรับรองจากวัดในอินเดียที่จะเข้าพัก หรือจดหมายเชิญถ้าพักกับญาติหรือเพื่อน + Reindeer พร้อมแผนการเดินทาง
    สำหรับแผนการเดินทาง ก็เขียนคร่าวๆ ว่าแต่ละวันเราจะไปไหนบ้าง เอาแบบคร่าวๆก็ได้ แนะนำว่าควรทำใน Ms Word, Excel หรือโปรแกรมอะไรที่เราถนัด แล้วปริ้นท์ออกมา
   • 6. Reindeer สำเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน
    นำใบจองตั๋วเครื่องบินจากไทยไปอินเดีย และกรณีถ้ามีบินในประเทศอินเดียก็เอาใบจองตั๋วเครื่องบินที่จะบินในประเทศอินเดียไปแสดงด้วย
   • 7. ถ้าผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ต้องแสดงสำเนาใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
   • 8. สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงวัยทำบัตรประชาชน)

   หลังจากที่เตรียมพร้อมหมดแล้ว ก็นำไปยื่นที่สถานทูตอินเดีย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

   ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอินเดีย

   Indian Visa and Passport Application Centre
   ( managed by IVS GLOBAL Pvt. Ltd.)

   อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท สุขุมวิทซอย 21
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (ใกล้กับโรงพยาบาลจักษุรัตนิน)
   โทรศัพท์ : 02-6641200 โทรสาร : 02-6641201

   วันและเวลาทำการ
   : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 14.00 น. สำหรับยื่นวีซ่า
   : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น. – 17.30 น. สำหรับรับหนังสือเดินทางคืน

   ค่าบริการคร่าวๆ ตามนี้ค่ะ แต่ควรนำไปเผื่อนะคะ

   – Visa Fee : THB 1700
   – Sp Cat. Charges : THB 70
   – Misc. Charges : THB 0
   – Service Charge : THB 15
   – SMS : THB 60
   – Courier : THB 230

 9. Tina

  สวัสดีค่ะ อจ.จอย ที่เคารพ
  ตอนนี้ หนูและลูกได้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนแรกก้อใจ ตุบๆต่อมๆ กลัวเจอคนสัมภาษณ์โหด แต่โชคดีค่ะ หนูเจอคนสัมภาษณ์ใจดี และน่ารัก ในการสัมภาษณ์เหมือนการคุยกันมากกว่าค่ะ ก้อคำถามเหมือนๆ กับที่พี่ๆ มาให้ข้อมูลในนี้น่ะคะ สามารถให้เราอธิบายในบางคำถามด้วยค่ะ บรรยากาศดีมากค่ะ Smile
  และมีการสัมภาษณ์ของลูก ซึ่งลูกมาบอกว่าถามเยอะมากจนจำไม่ได้ แต่ที่สัมคัญ เขาจะถามถึงความสัมพันธ์ของเรา ว่าลูกเราคิดว่าเรารักเขาไหม เคยเจอแฟนเราไหม ถ้าเคยเจอ ลูกเรารู้สึกอย่างไรกับแฟนเราค่ะ เขาจะถามว่า ลูกเรารู้สึกว่าแฟนเรารักเขาไหม
  ตอนนี้รอคอยว่าวีซ่าเราจะผ่านไหมค่ะ หนูหวังว่าจะผ่านเร็วๆนี้ค่ะ
  ขอขอบคุณ อจ.จอย และพี่ๆในเพจ ที่ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะคะ ปีใหม่นี้ขอให้ อจ.จอย และครอบครัว พี่ๆ ในเพจทุกท่าน มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่แข็งแรงนะคะ มีความสุขทุกท่านค่ะ Smile
  ยังไงถ้ามีความคืบหน้า จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง Tina เมื่อวานอจ.จอยก็นึกถึงอยู่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างลุ้นไปด้วย และได้รับข่าวว่าบรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดี ก็รู้สึก..โล่งอก..และดีใจด้วยค่ะ น้อง Tina เป็นผู้ที่น่ารักและมีน้ำใจYesที่เข้ามาเล่าประสบการณ์การการสัมภาษณ์อันน่าระทึกใจของตนเองและลูก ต้องขอบคุณแทนเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะพาลูกๆไปอยู่สวีเดนพอดี

   และขอบใจสำหรับคำอวยพร ปีใหม่นี้ขอให้น้อง Tina และครอบครัวมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง พบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้… แฮปปี้นิวเยียร์Party

   ขอให้น้อง Tina และลูกๆได้วีซ่าเร็วๆนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ รอฟังข่าวดีอยู่นะคะ!

   1. Tina

    สวัสดีค่ะ อจ.จอย ที่เคารพ และพี่ๆทุกท่าน ในเพจ Life in Sweden นะคะ
    ตอนนี้ Tina ได้วีซ่า UT แล้วนะคะ ดีใจมากๆ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ คือได้ตั้งแต่วันที่สัมภาษณ์เลยค่ะ แฟนกลับมาถึงบ้านก็ได้รับจดหมาย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าเราได้วีซ่า 2 ปี ตั้งแต่ 27 ธันวาคม 2013 ขอบคุณ อจ.จอย และพี่ๆทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลดีๆในนี้นะคะ และขั้นต่อไปจะขอข้อมูลทำวีซ่าถาวรค่ะ Smile ขออนุญาตมาเก็บข้อมูลในนี้อีกนะคะ
    โอกาสนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ที่ทำการยื่นขอวีซ่าทุกคนนะคะ ขอให้ได้ไวๆ
    ขอบคุณค่ะ Smile

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ น้อง Tina GrinGrinGrinYesYesYes เย้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆClapClap และแล้วก็ได้ฟังข่าวดี ถือว่าเป็นของขวัญชั้นเยี่ยมฉลองต้อนรับปีใหม่เลยล่ะค่ะPresent ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะกับวีซ่าสกายแล็บ+555 เร็วมากๆยังกะสกายแล็บ GrinGrin Dance Dance Dance Dance ROTFL ROTFL Laugh Laugh Party Party Grin Grin Dance Dance Dance และดีใจแทนลูกด้วยค่ะที่จะได้ไปอยู่กับแม่

     สำหรับข้อมูลของวีซ่าถาวร …

     วีซ่าถาวร

     วีซ่าถาวรสวีเดน หรือที่มักเรียกกันว่า วีซ่า PUT ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ เป็นประสบการณ์ตรงของอจ.เอง : วีซ่าถาวรสวีเดน

 10. แก้ว

  สวัสดีคะคุณจอย
  รบกวนสอบถามเรื่องทำวีซ่าออนไลน์คะ
  นู๋จะทำวีซ่าให้คุณแม่คะ บินไปพุทธคยา(กายา)อินเดีย สามารถทำได้รึเปล่าคะ โดยปกติคุณแม่บินไปทุกปีอยู่แล้วคะ แต่ที่ผ่านมาคุณแม่ให้คนอื่นจัดแจงวีซ่าให้คะ มาครั้งนี้นู๋พอมีเวลา เลยอยากทำให้ท่านอะคะ รบกวนด้วยนะคร้า
  ขอบคุณมากๆคร้า

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ นู๋แก้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เก่งจัง..ทำวีซ่าให้คุณแม่ด้วย ก่อนตอบคำถามขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะว่า..คุณแม่จะไปคนเดียวหรือเปล่าคะ Question ไปกี่วัน Question มีคนออกค่าใช้จ่ายให้หรือว่าออกเอง Question ตอนไปคุณแม่จะไปพักกับใครที่รู้จักกันหรือเปล่าคะ หรือว่าพักที่โรงแรม Question

 11. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย
  ขอบคุณพี่จอยอย่างสูงนะค่ะ อ้อมคิดว่าจะซื้อเมล็ดเป็น Kg ไป 555 อดเลย.. ได้การ์ดแล้วค่ะ Grin ไปรับวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ยุ่งมากเลยค่ะพี่จอย 5555 เพิ่งจะมีเวลาแวะเข้ามา Clear งานที่บริษัทมากมายเพราะต้องจัดการตัวเองอย่างด่วน… Grin อ้อมบินวันที่ 17 มกราคมค่ะ ขอบพระคุณพี่จอย เว็บพี่จอย ร่วมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องในนี้อีกครั้งนะค่ะ มีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า Yes Yes Yes Grin Grin ปีใหม่แล้วขอให้พี่จอยและทุกคนในเว็บนี้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองทอง มีความสุข ความเจริญตลอดไปนะค่ะ Grin Grin และขอให้ทุกคนได้วีซ่าไวๆนะค่ะ Grin เอาใจช่วยค่ะ Grin Grin

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องอ้อม ไม่เป็นไรค่ะและดีใจด้วยที่ได้การ์ดมาแล้วGrinGrin ปีใหม่นี้ขอให้น้องอ้อมและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา มีความสุขความเจริญตลอดไปเช่นกันค่ะ

   ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ!

 12. เปิ้ล

  สวัสดีคะ คุณจอย

  มาอัพเดทคะ ตอนนี้วีัซ่าเปิ้ลผ่านแล้วคะ ได้สองปี สำหรับเคสของเปิ้ลใช้เวลา 2 เดือน นับจากวันที่สมัคร
  ่ต้องขอบคุณ คุณจอย และเพื่อนที่นี่ทุกคนค่ะที่ให้ ข้อมูลในทุก ๆ เรื่อง Smile

  ถ้าหากมีข้อสงสัยอีก ขอรบกวนคุณจอยอีกรอบนะคะ
  ขอให้คุณจอย มีแต่ความสุขนะคะ และขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนที่รอวีซ่า สมหวังกันเร็ว ๆ นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุก ๆ คน ค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ลGrinGrinGrinGrin เย้!!!!ROTFLROTFLROTFLJump กำลังลุ้นอยู่เลย และ..แล้ว..วันนี้ที่รอคอย ดีใจและตื่นเต้นไปด้วยClapClap ใช้เวลารอเพียงแค่สองเดือนก็นับว่าเร็ว ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะYesYesDanceDanceDanceGrinDanceDanceDanceDanceParty

   ไม่เป็นไรค่ะ และขอขอบคุณสำหรับคำอวยพร ขอให้คุณเปิ้ลมีแต่ความสุขเช่นกัน ยินดีต้อนรับคำถาม!

 13. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย
  ขอบคุณค่ะพี่จอย Grin Grin ออ้มขอรบกวนถามคำถามพี่จอยหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเว็บสักหน่อยนะค่ะ
  1. ไปถึงสวีเดนแล้วให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชนเลยใช่ไหมค่ะ หลังจากได้บัตรแล้วค่อยไปติดต่อเรียนได้เลยใช่ไหมค่ะ 2. พวกเมล็ดผักเอาเข้าประเทศได้ใช่ไหมค่ะ 3. วีซ่า Ut เราสามารถอยู่ประเทศไทยได้กี่วันค่ะเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการ ต่อเป็น PUT ขอบคุณอย่างสูงนะค่ะ Grin ตอนนี้รอการ์ดอยู่ค่ะพี่จอย ประมาณวันที่ 19/12 ว่าจะโทรไปถามค่ะว่าการ์ดมาหรือยัง แต่วางแผนว่าจะบินกลางมกราคมค่ะ แต่ตั๋วเครื่องบินแพงจังเลยค่ะ Big Frown ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้พี่จอยและทุกคนในเว็บนี้สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองทอง มีความสุข ความเจริญตลอดไปนะค่ะ Grin Grin และขอให้ทุกคนได้วีซ่าไวๆนะค่ะ Grin เอาใจช่วยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องอ้อม ไม่เป็นไรค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   ถาม: ไปถึงสวีเดนแล้วให้ไปติดต่อทำบัตรประชาชนเลยใช่ไหมค่ะ หลังจากได้บัตรแล้วค่อยไปติดต่อเรียนได้เลยใช่ไหมค่ะ
   ตอบ: ใช่ค่ะ

   ถาม: พวกเมล็ดผักเอาเข้าประเทศได้ใช่ไหมค่ะ
   ตอบ: ถ้าเป็นเมล็ดผักที่เค้าขายเป็นซองแพ็กอย่างดีไม่มีปัญหาค่ะ มีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง คือพี่เคยเห็นรายการทีวีครั้งนึงเป็นของเดนมาร์ก เกี่ยวกับการตรวจสิ่งของในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารที่สนามบินของสวีเดน มีคุณยายท่านหนึ่งเอาของแห้งมาจากเมืองไทย มีผัก เม็ดพันธุ์พืช หมากแห้ง ใบพลู คือพูดง่ายๆว่าอุปกรณ์กินหมากครบชุดก็ว่าได้ คงกะเอามากินหมากที่สวีเดน ปรากฎว่าเจอดีเข้าจนได้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบสิ่งเหล่านี้ และบอกว่าใบพลูเป็นสิ่งเสพติด ห้ามนำเข้า แค่นั้นไม่พอเจอไปอีกกระทงคือ ของแห้งที่นำมาด้วยมีแบตทีเรีย คราวนี้ยายต้องแย่แน่ๆเพราะเค้าปรับเงิน แต่ยายไม่มีตังค์มาจ่ายก็เลยถูกจำคุกแทน น่าเป็นห่วงจริงๆ

   ถาม: วีซ่า Ut เราสามารถอยู่ประเทศไทยได้กี่วันค่ะเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบต่อการ ต่อเป็น PUT
   ตอบ: ขอตอบจากประสบการณ์ตรงพี่เองนะคะ คือช่วงสองปีแรกที่ย้ายมาอยู่สวีเดน พี่เคยไปเมืองไทยหนึ่งเดือน แล้วกลับมาสวีเดนไม่มีผลกระทบต่อการขอวีซ่า PUT ค่ะ

   ขอให้ได้การ์ดยูทีเร็วๆนะคะ รอฟังข่าวคราวอยู่ค่ะ และขอให้น้องอ้อมมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองทอง มีความสุข ความเจริญตลอดไปเช่นกันค่ะ

 14. Tina

  สวัสดีค่ะ อจ.จอย และพี่ๆน้องๆในเพจนี้นะคะ
  ชื่อ Tina ค่ะ วันนี้รบกวนถาม อจ.จอย นะคะ คือ หนูได้วันสัมภาษณ์ 27 ธ.ค.นี้ค่ะ และมาเก็บรายละเอียดกับผู้รู้หลายๆท่านในเพจนะคะ แต่มีเรื่องที่ไม่ได้อ่านเจอเลย คือ ได้ยื่น UT พร้อมลูก และให่ไปสัมภาษณ์พร้อมกัน อยากถามว่า เขาจะถามอะไรลูกเราบ้างหรือเปล่าค่ะ ลูกหนูแค่ 5 ขวบเองค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง Tina ใกล้วันสัมภาษณ์เข้ามาทุกที ตื่นเต้นแทน เรากำลังรอท่านที่มีประสบการณ์ผู้ใจดีและมีน้ำใจมาช่วยตอบคำถามน้อง Tina อยู่ค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ น้อง Tina อ.จอยเองก็ไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอดีได้ไปถามเพื่อนรุ่นน้องคนนึงมาให้ เค้าเคยทำวีซ่าพาลูกมาอยู่สวีเดนด้วยตอนลูกยังเด็กอยู่ และได้ความว่า..คำถามที่ลูกเค้าถูกถามจะเป็นคำถามง่ายๆและไม่นาน ทำนองนี้ค่ะ
    – หนูชื่ออะไรคะ
    บอกชื่อ สกุลจริง
    – ตอนนี้หนูกี่ขวบแล้ว
    5 ขวบค่ะ/ครับ
    – เอ๊ะไปโรงเรียนหรือยังน้อ
    …………….
    – ตอนนี้หนูอยู่กับใคร
    อยู่กับแม่ค่ะ/ครับ
    – จะไปอยู่สวีเดนกับใคร
    กับแม่ค่ะ/ครับ
    – พ่อล่ะอยู่ที่ไหน
    ………………
    อะไรทำนองนี้ค่ะ ลูกตอบได้หรือไม่ได้ไม่น่าเป็นไรเพราะลูกยังเล็กอยู่ คิดว่าเค้าเพียงอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

    ซึ่งมีอีกคำถามนึงที่ควรระวังคือ
    – อยากไปอยู่สวีเดนกับแม่มั๊ย
    ถ้าบังเอิญก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ลูกกำลังโกรธเราพอดี แล้วเกิดไปตอบว่า..ไม่อยากไป..แม่ไม่ได้รักหนู..แม่ไม่เคยดูแลหนูเลย เอาล่ะซิ แบบนี้ล่ะก็อาจมีผลต่อวีซ่าของลูก อาจจะทำให้ไม่ได้รับวีซ่า แนะนำว่าก่อนพาลูกไปสัมภาษณ์ก็อาจจะซ้อมคำตอบกันแบบง่ายๆกันล่วงหน้าสักเล็กน้อย

    ขอให้น้องTina และลูก โชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้! ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

    1. Tina

     ขอขอบคุณค่ะ อจ.จอย
     หนูจะสอนลูกให้พูดฉะฉานค่ะ ยังไงสัมภาษณ์แล้ว จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะ
     ดีใจที่เจอ อจ.จอยใจดี และพี่ๆ ในเพจที่ให้คำแนะนำดีๆค่ะ Smile

 15. sasi

  สวัสดีคะพี่จอย..
  หนูโทรไปแล้ว นัดสัมภาษณ์วันที่14ม.ค 8.00น.คะ
  ตื่นเต้นๆๆๆๆ…

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง sasi ดีใจด้วยค่ะที่ได้วันสัมภาษณ์แล้ว
   ขอแนะนำว่า..
   – ควรไปก่อนเวลา : ไม่ควรไปสาย
   เอกสารตัวจริง : นำเอกสารตัวจริงติดตัวไปด้วยทั้งหมด เพราะในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จะขอดูเอกสารต้นฉบับที่เราได้สแกนและอัพโหลดไปตอนที่สมัครออนไลน์
   ซ้อมสัมภาษณ์ : ช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างก็ลองซ้อมสัมภาษณ์ไปก่อน โดยรวบรวมคำถามที่ถูกถามบ่อยๆจากผู้มีประสบการณ์ตรงได้เขียนเล่าไว้ในเว็บนี้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า
   ตอบคำถาม : ตอบคำถามที่เจ้าหน้าที่ถามอย่างฉะฉาน ไม่ลังเล สั้นและตรงประเด็น
   บอกข้อมูลเพิ่ม : ขณะที่ถูกสัมภาษณ์ ก็ตอบคำถามตามปกติ แต่อาจจะบอกเค้าเพิ่มไปอีกนิดนึงว่า สามีของน้อง sasi ตอนนี้ไม่สบาย แล้วก็อยู่คนเดียว รู้สึกเป็นห่วงและกังวลมาก อยากจะไปสวีเดนให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะไปดูแลสามี
   ใบรับรองแพทย์ของสามี : ถ้ามีใบรับรองแพทย์ ควรนำติดตัวไปด้วยเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เห็นว่าสามีกำลังป่วยอยู่จริง

   พี่ขอเป็นกำลังให้นะคะและเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็เป็นกำลังใจให้และแอบลุ้นอยู่ในใจเหมือนกัน ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์ค่ะ!

   1. sasi

    ขอบคุณมากคะ พี่จอย.. ใช่อยากรู้เหมื่อนกันกับคำถามของลูกๆๆ เพราะลูกก็สัมภาษณ์วันเดี๋ยวกันคะ..

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ น้อง Sasi ขอถามนิดนึง..ลูกๆอายุเท่าไหร่คะ Question คำถามของน้อง Sasi คล้ายกับคำถามของน้อง Tina ขอตอบเหมือนกันนะคะ

     คือพี่เองก็ไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ พอดีได้ไปถามเพื่อนรุ่นน้องคนนึงมาให้ เค้าเคยทำวีซ่าพาลูกมาอยู่สวีเดนด้วย ตอนลูกยังเด็กอยู่ และได้ความว่า..คำถามที่ลูกเค้าถูกถามจะเป็นคำถามง่ายๆและไม่นาน ทำนองนี้ค่ะ
     – หนูชื่ออะไรคะ
     บอกชื่อ สกุลจริง
     – ตอนนี้หนูกี่ขวบแล้ว
     5 ขวบค่ะ/ครับ
     – เอ๊ะไปโรงเรียนหรือยังน้อ
     …………….
     – ตอนนี้หนูอยู่กับใคร
     อยู่กับแม่ค่ะ/ครับ
     – จะไปอยู่สวีเดนกับใคร
     กับแม่ค่ะ/ครับ
     – พ่อล่ะอยู่ที่ไหน
     ………………
     อะไรทำนองนี้ค่ะ ลูกตอบได้หรือไม่ได้ไม่น่าเป็นไรเพราะลูกยังเล็กอยู่ คิดว่าเค้าเพียงอยากเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

     ซึ่งมีอีกคำถามนึงที่ควรระวังคือ
     – อยากไปอยู่สวีเดนกับแม่มั๊ย
     ถ้าบังเอิญก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ลูกกำลังโกรธเราพอดี ถ้าเกิดลูกไปตอบว่า..ไม่อยากไป..แม่ไม่ได้รักหนู..แม่ไม่เคยดูแลหนูเลย เอาล่ะซิ แบบนี้ล่ะก็อาจมีผลต่อวีซ่าของลูก อาจจะทำให้ไม่ได้รับวีซ่า แนะนำว่าก่อนพาลูกไปสัมภาษณ์ก็อาจจะซ้อมคำตอบกันแบบง่ายๆกันล่วงหน้าสักเล็กน้อย

     ขอให้น้อง Sasi และลูกๆ โชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้! ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

     1. sasi

      ลูกชาย 17 แล้วคะ ลูกสาว 15 คะ พีจอย..

     2. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ น้อง Sasi ลูกๆเริ่มโตแล้ว คาดว่าลูกๆน่าจะถูกเน้นถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง..ลูกกับแม่..และ..ลูกกับสามีของแม่..(คือผู้รับรองที่สวีเดน)ค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะเค้าคงอยากรู้ว่าพอไปแล้วจะอยู่ด้วยกัน(ที่สวีเดน)ได้มั๊ย และที่ควรระวังอีกก็จะเป็นคำถามเด็ดๆ อย่างเช่น ถ้ามีคำถามออกมาแนวนี้ขึ้นมาล่ะก็ แนะนำว่าให้ลูกตอบอย่างมั่นใจและฉะฉาน
      – อยากไปอยู่สวีเดนกับแม่มั๊ย Question
      อยากไป ครับ/ค่ะ
      – แม่บังคับให้ไปอยู่สวีเดนมั๊ย Question
      แม่ไม่ได้บังคับ ครับ/ค่ะ

      สำหรับลูกอายุ 17 ปี ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะซ้อมสัมภาษณ์ให้ลูกไปก่อน เอาแบบไม่ควรพลาด เพราะถ้าลูกอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ปุ๊บจากนั้นก็จะขอวีซ่ายูทีตามแม่มาสวีเดนไม่ได้แล้ว เพราะที่สวีเดนเค้าถือว่าเด็กอายุ 18 เป็นผู้ใหญ่ ก็จะเริ่มหาที่อยู่ใหม่และย้ายออกไปจากอกพ่อแม่ หลายคนก็ไปทำงานพอเก็บตังค์ได้สักก้อนก็กลับมาเรียนต่ออีกก็มี

      พี่ได้ลองถามเพื่อนรุ่นน้องคนนึงมาให้ ตอนที่เค้าขอวีซ่ายูทีมาอยู่สวีเดนในตอนนั้นมาพร้อมกันกับลูกอายุ 17 ได้ความว่า คำถามที่ลูกถูกถามจะเป็นคำถามแนวทั่วๆไปในชีวิตประจำวัน ทำนองนี้ค่ะ (แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แต่ละท่านก็อาจจะถามแตกต่างกันไป)
      – ชื่ออะไรคะ
      บอกชื่อ สกุลจริง
      – อายุเท่าไหร่
      17 ปี ครับ/ค่ะ
      – มีพี่น้องกี่คน
      ……….
      – อยู่โรงเรียนอะไร
      ตอบชื่อโรงเรียน
      – มีเพื่อนกี่คน
      ….. คน
      – เพื่อนชื่ออะไรบ้าง
      ………..
      – ที่บ้านอยู่กันกี่คน
      ….. คน
      – เวลาอยู่ที่บ้านปกติมักทำอะไร และเล่นอะไรกันบ้างมั๊ยกับครอบครัว
      ……………….
      – มีสัตว์เลี้ยงมั๊ย ชื่ออะไร
      ตอบแค่ชื่อสัตว์เลี้ยง
      – แม่ชื่ออะไร
      ตอบชื่อสกุลจริงของแม่
      – แม่อายุเท่าไหร่แล้ว
      ….. ปี
      – รู้จักแฟนของแม่(ที่สวีเดน)มั๊ย
      แนะนำว่าควรตอบเพียงสั้นๆนะคะ ว่า ..รู้จัก ครับ/ค่ะ..

      บลาๆๆ ฯลฯ

      ขอให้น้อง Sasi และลูกๆ โชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!

 16. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย
  เมื่อวานแฟนกลับจากทำงานถึงบ้านประมาณ 5 โมงเย็น คุณแฟนก็โทรมาบอกว่าได้จดหมายว่าวีซ่าออ้ม ผ่านแล้ว In Love Grin ตัดสินวันเดียวกับที่อ้อมไปสัมภาษณ์ค่ะพี่จอย ได้ 2 ปี ค่ะพี่จอย คิดว่าถ้าการ์ดไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะได้ไปมกราคมค่ะ Wink ขอบคุณเว็บพี่จอยนะค่ะมีประโยชน์มากๆเลย มีเพื่อนๆพี่ๆน้องที่มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาบอกเล่าเรื่องราว มีแต่สิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะ Yes Yes Yes ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ Grin Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องอ้อม เย้ๆๆGrinGrinGrinGrin และแล้วก็ได้รับข่าวดี พี่รู้สึกตื่นเต้นClapClapและดีใจไปด้วยGrinGrinYesYesYesDanceDanceROTFLROTFLDancePartyDanceDanceROTFLROTFLDance ได้วีซ่าเร็วมากๆๆๆๆๆๆ

 17. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย Grin
  ขอบคุณค่ะพี่จอยออ้มก็ยังงงๆๆกับแฟนอยู่ เพราะแฟนก็ไม่แน่ใจว่าอะไร แต่อ้อมก็บอกแฟนอยู่ว่าต้องจ้องเมลตลอดนะ 555 ขอบคุณพี่จอยอีกครั้งนะค่ะ Smile Grin ได้เรื่องยังไงจะบอกพี่จอยอีกครั้งนะค่ะ Grin

 18. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย
  วันนี้ไปสัมภาษณ์มาค่ะ ตั้งแต่ 8.15 – 9.45 โดยประมาณ นานมาก 1.30 ชั่วโมง ถามคำถามคล้ายๆกับที่พี่ๆเพื่อนๆโพสต์ไว้เลยค่ะ อ้อมได้คนสัมภาษณ์ผู้หญิงค่ะ พูดจาดี เค้าขอเอกสารเพิ่มค่ะ ใบรับรองโสดภาษาไทยต้นฉบับ รูปถ่าย และก็ตั๋วไปสวีเดน เค้าถามมาอ้อมก็ตอบไป เค้าก็พิมพ์ เราก็รอ เป็นแบบนี้ค่ะ อ้อมตอบได้ทุกคำถามนะค่ะ เสร็จแล้วก็กลับมาทำงานต่อที่ชานเมือง อิอิ (สาวโรงงานค่ะ) เวลาประมาณ 13.45 ได้รับ mail ค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะ
  Ditt ärende har nu avgjorts.

  Observera att detta meddelande inte ger besked om du fått avslag eller bifall på din ansökan. Du kommer att få ta del av beslutet antingen via post (om du befinner dig i Sverige) eller genom den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan.

  Om du har beviljats uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på ditt tillstånd. Läs nedan vad du måste göra för att få ditt uppehållstillståndskort.

  Om du befinner dig i Sverige

  Om du inte har lämnat fingeravtryck och fotograferats på Migrationsverket måste du göra det innan vi kan tillverka ditt kort. För att göra det måste du först boka en tid. Det gör du på http://www.migrationsverket.se/tidsbokning Ta då med detta beslut och ditt pass eller annan legitimation. Kortet kommer att skickas till din adress i Sverige inom några veckor.
  Om du har lämnat fingeravtryck och fotograferats på Migrationsverket i det ärende som detta beslut gäller kommer ditt kort att skickas till din adress i Sverige inom en vecka.

  Med uppehållstillståndskortet kan du sedan uppsöka Skatteverket för att folkbokföra dig. Ta då också gärna med detta beslut.

  Om du befinner dig utanför Sverige

  Om du redan fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) får du ditt kort genom den svenska utlandsmyndighet som du tidigare besökt. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
  Om du ännu inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) måste ditt kort först tillverkas. Vi ber dig därför att så fort du kan uppsöka den svenska utlandsmyndighet, som du uppgivit i din ansökan, för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Du kommer sedan att få ditt uppehållstillståndskort genom utlandsmyndigheten. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
  Om du inte behöver visum för att resa till Sverige ber vi dig uppsöka Migrationsverket så snart som möjligt efter att du kommit till Sverige för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck. För att göra det måste du först boka en tid på http://www.migrationsverket.se/tidsbokning

  Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

  Med vänlig hälsning

  Your case has now been settled.

  Please observe that this message does not inform you whether your application has been granted or rejected. You will be informed about the decision by mail (if you are residing in Sweden) or through the Swedish embassy/consulate that you specified in your application to receive the decision.

  If you have been granted a residence permit you will be issued a residence permit card as proof of your right of residence in Sweden. Continue reading to find out how to receive your residence permit card.

  If you are in Sweden

  If you have not provided your photograph and fingerprints at the Swedish Migration Board you have to do so before your card is being produced. To have your fingerprints and photograph taken you must book an appointment at http://www.migrationsverket.se/book-appointment Please bring this decision and your passport or other identification documents with you. Your card will be sent to your address in Sweden within a few weeks.
  If you have visited the Swedish Migration Board to have your photograph and fingerprints taken for the case related to this decision, your card will be sent to your address in Sweden within one week.

  If you have been granted a permission to stay in Sweden for more than one year you can visit Skatteverket (the Swedish Tax Agency) to register. You have to bring the residence permit card.

  If you are outside Sweden

  If you already have attended the Swedish embassy (mission abroad) to have your photograph and fingerprints taken, you will get your card from the Swedish embassy that you have previously attended. If you are registered at an address in Sweden your card will be sent to that address.
  If you have not attended the Swedish embassy (mission abroad) to have your photograph and fingerprints taken, your card needs to be produced. We kindly ask you to attend the Swedish embassy that you have noted in your application as soon as possible to have your photograph and fingerprints taken. If you are registered at an address in Sweden your card will be sent to that address.
  If you do not need a visa to travel to Sweden, please visit the Migration Board as soon as possible after your arrival to have your picture and fingerprints taken. Before your visit you have to book an appointment at http://www.migrationsverket.se/book-appointment

  If you are an EU/EEA citizen and have applied for registration of your right of residence, you will receive a notice by post to the address you stated. You do not need to contact the Migration Board.

  Yours sincerely,
  ไม่ค่อยเข้าใจค่ะพี่จอย เค้าจะให้เราสแกนนิ้วมืออีกเหรอค่ะ แต่อ้อมทำไปแล้วค่ะ งงค่ะ Struggle ขอโทษทีนะค่ะ post ยาวไปหน่อย

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องอ้อม ตื่นเต้นไปด้วย ถูกสัมภาษณ์นานเหมือนกันนะคะ แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี และดีแล้วค่ะที่กลับไปทำงานต่อพอได้วีซ่าแล้วค่อยลาออกน่าจะดีกว่า

   สำหรับข้อความที่น้องอ้อมส่งมาให้ดูนี้ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรนะคะGrin เพราะปกติแล้วคนที่สัมภาษณ์เสร็จก็จะได้รับอีเมล์ข้อความแบบนี้ล่ะค่ะ มันเป็นเพียงการอธิบายเกี่ยวกับทุกอย่างที่น้องอ้อมได้ทำไปแล้วตอนไปสัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็น การแสกนลายนิ้วมือ, ถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงอธิบายเรื่องการจัดส่ง บัตรยูทีการ์ด

   ขอให้โชคดีได้วีซ่าเร็วๆค่ะ!

 19. sasi

  พี่จอย.. วันนี้แฟนหนูได้รับเมล์จาก immigration goverment แล้วคะ..แล้วหนูต้องรออีกนานไหมคะ..

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง sasi ตื่นเต้นด้วยนะคะ และดีใจที่ได้ยินข่าวคราวอีกครั้ง แนะนำว่าให้แฟนรีบตอบกลับให้เร็วที่สุด!!!!คะ หลังจากที่แฟนตอบอีเมล์ไปแล้ว จากนั้นน้อง sasi ก็รออีเมล์จากอิมมิเกรชั่น ส่วนรอนานเท่าไหร่เราจะไม่ทราบค่ะ เพราะแต่ละคนแตกต่างกันไป

 20. karn kanok

  ขอบคุณมากนะคะคุณก้อยสำหรับกำลังใจคะ ขอบคุณคุณจอยด้วยนะคะ ขอให้คุณก้อยได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้เช่นกันนะคะ Yes Yes Yes

 21. karn kanok

  รบกวนอีกเรื่องนะคะ ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้ว ทางผู้รับรองของเราที่สวีเดนต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่คะหรือเพียงแค่รอผลเท่านั้น แฟนไม่เคยยื่นวีซ่าออนไลน์รู้สึกงงคะ รบกวนคุณจอยและผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ Question

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karn kanok ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ
   คำถาม : หลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้ว ทางผู้รับรองของเราที่สวีเดนต้องมีการสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่คะ
   ตอบ : ถ้ายื่นวีซ่ายูที..แบบออนไลน์.. หลังจากที่เราสัมภาษณ์แล้ว..ผู้รับรองเราที่สวีเดนไม่ต้องสัมภาษณ์ด้วยค่ะ.. เพียงแค่รอผลวีซ่าค่ะ นอกจากว่าถ้าเรื่องเงียบไปนานแล้วยังไม่ทราบผลวีซ่า เราถึงให้ผู้รับรองช่วยตามเรื่องให้ค่ะว่าเอกสารครบถ้วนมั๊ยหรือว่ามีติดปัญหาอะไร

   1. karn kanok

    ขอบคุณมากๆคะ คุณจอยและเพื่อนๆที่ช่วยตอบปัญหาให้คะ (พอดีว่าระบบเน็ตไม่ค่อยดีไม่อัพเดทข้อความทำให้คำถามและคำตอบไม่อัพเดทกัน Yes Yes Yes )

 22. karn kanok

  สวัสดีคุณจอยและเพื่อนๆทุกคนในที่นี้คะ วันนี้มีคำถามรบกวนคุณจอยหรือผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะคะ ถ้าเราต้องการเช็คสถานะวีซ่าเราใช้ตัวเลขอันไหนคะ ระหว่าง Control number กับ Dossier และเราสามารถสอบถามทางสถานทูตที่กรุงเทพได้หรือไม่เกี่ยวกับชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเคสของเราที่ประเทศสวีเดนนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะคะ Smile

 23. karn kanok

  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะ คุณจอย กะเอาไว้ว่าผลของวีซ่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะเขียนมาเล่าให้ฟังกันแบบละเอียดเลยค่ะเพราะตั้งใจไว้แล้ว และขอให้เพื่อนๆในที่นี้ทุกคนได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะคะ ขอบคุณคุณจอยที่สละเวลาทำเว็ปนี้ขึ้นมานะคะ Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karn kanok ไม่เป็นไรค่ะ และขอขอบคุณแทนเพื่อน ๆ ด้วยที่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟัง ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นอยู่ในใจเหมือนกัน ขอให้ คุณ karn kanok โชคดีและได้วีซ่าเร็วๆนี้ เรารอฟังข่าวดีอยู่ค่ะ!

 24. อ้อม

  สวัสดีพี่จอยที่น่ารักมากๆๆค่ะ In Love
  ขอบคุณสำหรับคำตอบพี่จอยมากๆๆๆๆๆค่ะ Yes ส่วนคำถามสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่จอยอย่างมากที่ตอบคำถามอ้อมนะค่ะ อ้อมก็รอพี่ๆๆ น้องๆๆ ที่น่ารัก In Love มาตอบข้อสุดท้าย Grin ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ ชอบเว็บพี่จอยมากๆๆเลยค่ะ Yes Yes Yes
  ขอบคุณค่ะ

 25. karn kanok

  สวัสดีอีกครั้งค่ะคุณจอยและเพื่อนๆที่ใจดีที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ในที่นี้ทุกคน มีเรื่องรบกวนขอคำตอบจากคุณจอยหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะ เมื่่อเราสัมภาษณ์ที่สถานทูตเสร็จ เราควรจะได้รับเมล์จาก Migretionsverket เลยหรือค่ะ คือสัมภาษณ์เสร็จเมื่อวันที่ 7/11/2013 แต่ยังไม่ได้รับเมลล์เหมือนกับคุณธนวัฒน์หรือคุณเหมียวเลย เราควรทำอย่างไรต่อค่ะ เท่าที่อ่านของทุกๆท่าน ส่วนมากจะได้รับเมล์กันเกือบทุกๆคน เราควรทำอย่างไรต่อไปคะ Big Frown

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karn kanok ดีใจค่ะที่ได้ยินข่าวคราวอีกครั้ง ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   คำถาม : เมื่่อเราสัมภาษณ์ที่สถานทูตเสร็จ เราควรจะได้รับเมล์จาก Migretionsverket เลยหรือค่ะ คือสัมภาษณ์เสร็จเมื่อวันที่ 7/11/2013 แต่ยังไม่ได้รับเมลล์เหมือนกับคุณธนวัฒน์หรือคุณเหมียวเลย
   ตอบ : จริงๆแล้วเราควรจะได้รับอีเมล์จาก Migretionsverket เลยค่ะ แต่..หลายท่านก็ไม่ได้รับอีเมล์
   คำถาม : เราควรทำอย่างไรต่อค่ะ เท่าที่อ่านของทุกๆท่าน ส่วนมากจะได้รับเมล์กันเกือบทุกๆคน เราควรทำอย่างไรต่อไปคะ
   ตอบ : ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ เช็คดูว่าอิมมิเกรชั่นได้รับเอกสารเราแล้วหรือยัง และดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เช็คสถาณะวีซ่า

   ขอให้ คุณ karn kanok โชคดีและได้วีซ่าเร็วๆค่ะ!

  2. ก้อย

   สวัสดีค่ะดิชั้นเห็นโพสของคุณ karn kanok ดิชั้นเองสัมภาษเมื่อวันที่4 พ.ย.56นี้เองค่ะสัมภาษเสร็จก็ไม่ได้รับเมล์เหมือนกันค่ะจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่ได้รับเมล์ค่ะหลังจากสัมภาษมา3อาทิตย์แล้วดิชั้นก็โทรเข้าไปที่สถานทูตสวีเดนในไทยค่ะขอเบอร์โทรศัพย์ของไมเกรชั่นที่สวีเดนที่เค้าดูแลเอกสารของดิชั้นอยู่ค่ะพอได้เบอร์มาแล้วก็ให้แฟนโทรถามไมเกรชั่นเลยค่ะก็ได้คำตอบว่าช่วงนี้มีคนซีเรียอพยพเข้าสวีเดนมากค่ะเค้าเลยให้ความสำคัญกับคนอพยพก่อนค่ะแต่แฟนดิชั้นก็ถามไปว่าเพื่อนดิชั้นรอแค่3วันเองค่ะผลก็ออกเค้าบอกว่าเป็นบางกรณีค่ะถ้าเค้าสงสัยในความสัมพันเค้าจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสารอีกค่ะแต่ทางไมเกรชั่นให้โทรติดต่อมาอีกในเดือนธันวาค่ะ คุณ karn kanok ไม่ต้องกังวลน่ะค่ะ และดิชั้นทราบมาว่าการที่เราให้แฟนโทรเช็คสถานะวีซ่าเป็นการดีน่ะค่ะทางไมเกรชั่นเค้าจะเห็นว่าตัวเราและแฟนเรารักกันจริงๆอยากที่จะมาอยู่ด้วยกันจริงๆค่ะพยายามเข้าไปเช็คบ่อยๆน่ะค่ะหรือให้แฟนถามไมเกรชั่นที่ดูแลข้อมูลของเราอยู่ถามเค้าว่าเอกสารครบมั้ยต้องการเอกสารอะไรเพิ่มมั้ยแล้วนานมั้ยที่จะต้องรอค่ะตอนนี้คิดถึงแฟนมากเราอยากจะไปฉลองคริสมาสกับแฟนและจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวแฟนและแฟนเราด้วยค่ะเพราะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวอะไรทำนองนี้ค่ะอย่ากังวลเลยน่ะค่ะ คุณ karn kanok ดิชั้นเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆน่ะค่ะใจเย็นๆน่ะค่ะ ช่วงนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ขอพรทำบุญมากๆขอพรกับสิ่งศักสิทธิ์ขอพรจากพ่อแม่ของเราให้ท่านให้พรดีๆกับเราน่ะค่ะขอเป็นกำลังใจให้น่ะค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณ karn kanok ดีใจด้วยค่ะที่มีน้องก้อยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงสดๆร้อนๆ Yes มาช่วยตอบคำถาม ขอขอบคุณน้องก้อยแทนคุณ คุณ karn kanok ด้วยค่ะ

  3. ก้อย

   ดิชั้นขอต่อนิดนึงน่ะค่ะส่วนเบอร์โทรสถานทูตนั้นหลังสัมภาษจะได้รับเอกสารจากสถานทูตค่ะที่ให้เรามาพร้อมเลข8หลักพร้อมกับเบอร์ติดต่อกลับหลังจากที่เราได้รับการอนุมัตจากไมเกรชั่นที่สวีเดนว่าผ่านแล้วค่ะเบอร์นี้ใช้ติดต่อกับสถานทูตได้เลยค่ะบอกเลข8หลักของเราแล้วเค้าจะถามชื่อค่ะคุณ karn kanok ก็ถามทางสถานทูตได้เลยค่ะ โชคดีน่ะค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ น้องก้อยผู้มีน้ำใจ ขอขอบคุณแทนคุณ karn kanok อีกครั้ง ขอให้น้องก้อยโชคดีๆ ได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ ได้วีซ่าเร็วๆ!

    1. koy

     ไม่เป็นไรค่ะพี่จอยเราคนไทยเหมือนกัน แล้วพวกเรากำลังจะไปอยู่ต่างแดนยังไงก็ช่วยเหลือกันไว้ก่อนค่ะคนไทย มีน้ำใจเสมอค่ะขอให้โชคดีน่ะค่ะทุกคนให้ได้รับวีซ่าไวๆค่ะสู้ๆค่ะ

   2. karn kanok

    ขอบคุณมากนะคะคุณก้อย ช่วงนี้งานยุ่งมากไม่ไค่อยได้เข้ามา ขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะคะและขอให้คุณก้อยได้รับพรนั้นคืนกลับไปเช่นกันคะ Yes

 26. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย
  พี่จอยค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ สำหรับกำลังใจ In Love พี่จอยค่ะอ้อมขอถามคำถามซัก 3 คำถามนะค่ะ Grin 1.หลังสัมภาษณ์เสร็จแล้ว รอนานไหมค่ะ 2.หลังสัมภาษณ์เสร็จมีแบบว่าวีซ่าไม่ผ่านไหมค่ะ และถ้าไม่ผ่านต้องทำยังไงต่อค่ะ 3. ถ้าสมมุติว่าได้วีซ่าแค่ 1 ปี เราก็ต้องมาทำ UT Visa ใหม่อีกใช่ไหมค่ะ
  ขอบคุณนะค่ะพี่จอย

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้องอ้อม ขออภัยค่ะที่ตอบค่อนข้างช้า

   คำถาม : หลังสัมภาษณ์เสร็จแล้ว รอนานไหมค่ะ
   ตอบ : สำหรับระยะเวลาพิจารณาวีซ่า ลองเข้าไปดูในลิงค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของ Migration Board : ระยะเวลาพิจารณาวิซ่า UT จากที่เห็นมาบางคนก็ได้วีซ่าอาทิตย์เดียว หนึ่งเดือน สามเดือน ฯลฯ แตกต่างกันไปและบางคนก็รอวีซ่านานมากเป็นปีสองปีสามปี หรือนานกว่านั้น บางคนก็รอจนจะเป็นยายอยู่แล้วก็ยังไม่ได้วีซ่า Grin เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนค่ะ

   คำถาม : หลังสัมภาษณ์เสร็จมีแบบว่าวีซ่าไม่ผ่านไหมค่ะ และถ้าไม่ผ่านต้องทำยังไงต่อค่ะ
   ตอบ : มีค่ะ ถ้าไม่ผ่านบางคนก็อุธรณ์ บางคนก็ยื่นขอยื่นใหม่ค่ะ แต่พี่ขอให้น้องอ้อมวีซ๋าผ่านเร็วๆค่ะ

   คำถาม : ถ้าสมมุติว่าได้วีซ่าแค่ 1 ปี เราก็ต้องมาทำ UT Visa ใหม่อีกใช่ไหมค่ะ
   ตอบ : สำหรับคำถามนี้พี่ไม่แน่ใจ ..เรากำลังรอผู้มีประสบการณ์ที่แสนดี Grin มาช่วยตอบคำถามให้น้องอ้อมค่ะ..

   ยินดีต้อนรับคำถาม!

 27. ไอแอมจอย

  สวัสดีค่ะ น้องอ้อม ดีใจด้วยค่ะGrinGrin คนขอวีซ่ากันเยอะ รอสัมภาษณ์เดือนนึงถือว่าไม่นานหรอกค่ะ อาจเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสด้วย ที่นี่ช่วงประมาณวันที่ 23 ธันวา บริษัทหลายที่ก็เริ่มหยุดกันแล้วและหยุดยาวถึงปีใหม่เลย

  พี่ขอเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็ส่งกำลังไปให้ด้วยเช่นกัน ขอให้น้องอ้อมโชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!

 28. อ้อม

  สวัสดีพี่จอยอีกครั้งนะค่ะ
  เมื่อวานหลังโพสต์ข้อความเสร็จก็ได้รับ mail ดีใจมากเลยค่ะพี่จอย พอวันพุูธที่ 6/11 ก็โทรไปนัดสัมภาษณ์ค่ะ แต่่่่่!!!!!!!!!! ได้วันสัมภาษณ์อีก 1 เดือนถัดมาค่ะ คือ 6/12 Frown อ้อมถามเค้าว่ามีเร็วกว่านี้ไหม เค้าบอกว่าไม่มีเพราะช่วงนี้คนมาสัมภาษณ์เยอะมาก Frown ก็คงได้แต่รอค่ะ และหลังสัมภาษณ์เสร็จไม่รู้จะรออีกนานไหม Frown

 29. อ้อม

  สวัสดีค่ะพี่จอย (ขออนุญาติเรียกพี่จอยนะค่ะ)
  ขอบคุณพี่จอยที่เป็นห่วงนะค่ะ ออ้มก็คิดเหมือนกันค่ะว่าอาจจะต้องรอนานเพราะแฟนตอบช้า อ้อมสมัครวันที่ 27/10(อาทิตย์) แฟนเพิ่งจะสมัคร 3 /11 (อาทิตย์) 1 สัปดาห์เต็ม 555 อ้อมว่าคงรอนานเลยค่ะพี่จอย ไม่เป็นไรค่ะ ทำใจไว้แล้ว Frown ส่วนใบรับรอบโสด อ้อมโทรไปถามเค้า เค้าบอกว่าให้รับรองที่ร้านได้เลย ตอนไปให้เค้าแปลออ้มก็ถามเค้าว่ารับรองได้ไหมทางร้านบอกว่าได้อ้อมก็จัดเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้แต่รอออออออ Frown Frown Frown Evil Grin Evil Grin ไม่รู้จะมีmailมาเมื่อไร ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆๆพี่่ๆๆน้องๆๆๆ ทุกคนในเว็บนี้ที่ได้ Visa แล้วนะค่ะ และขอเป็นกำลังใจกับคนที่กำลังรอแบบอ้อมด้วยนะค่ะ สู้ๆๆค่ะ 5555555 ให้กำลังใจตัวเองค่ะ Smile
  ขออนุญาติตอบคำถามคุณ Anne นะค่ะ ตอนพี่ขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแฟนพี่เป็นคนสปอร์เซอร์ เพราะมีคนสปอร์เซอร์ พี่ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์ค่ะ พี่ก็ถามว่าทำไมล่ะ เค้าบอกว่าเราได้ตอบแล้วใน ใบ Questionnaire แล้วค่ะ วันนั้นยื่นเอกสารแป็ปเดียวเสร็จ แต่ก่อนยื่นรอนานมาก 5555 รอประมาณ 3 – 5 วัน passport ก็ส่งมาตามที่อยู่เราค่ะ ของพี่เป็นแบบนี้นะค่ะพี่ขอไป มิถุนายน ค่ะ แต่เคสแบบอื่นพี่ไม่ทราบนะค่ะ รอผุ้รู้ท่านอื่นมาแชร์คำตอบอีกทีนะค่ะ ขอให้โชคดีนะค่ะ

 30. anne

  สวัสดีค่ะ…ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวนะคะ คือเมื่อวานศุกร์ที่1หนูไปทำวีซ่าท่องเที่ยวมาที่VFSไปเองแบบแบ็กแพกกับเพื่อนคนไทย 12 วันไม่รุ้จักใครในสวีเดนยืนเองให้คุณย่าเปนสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพราะบัญชีตัวเองเป็นแบบเงินเข้าเงินออกไม่มีเงินเก็บ ส่วนตัวทำงานโรงแรมมาปีกว่ามีใบรับรองการลาระบุวันไปกลับเอกสารการเงินจดหมายรับรองจากคุณย่าครบถ้วนทุกและเอกสารอื่นๆครบ….แต่ทำไมไม่ได้สัมภาษณ์!!งงเหนในเวบพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมีสัมภาษณ์กัน…พี่ๆคิดว่าหนูจะมีโอกาสได้วีซ่าท่องเที่ยวมั้ยค่ะแล้วน่าจะต้องรอกี่วัน(เคยไปเที่ยวอังกฤษกับเพื่อนๆแต่นานมากแล้วตั้งแต่อายุ16ตอนนี้อายุ27 ฮ่าๆ นอกนั้นก้ไปแต่ในโซนเอเชียแบบที่ไม่ต้องใช้วีซ่า)…ยังไงรบกวนหน่อยนะค่ะตอนนี้เครียดกลัวทริปล่มขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ anne ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ดีใจด้วยค่ะที่มีน้องอ้อมผู้มี..น้ำใจและใจดี..ซึ่งมีประสบการณ์มาช่วยตอบคำถาม ขอขอบคุณน้องอ้อมแทนคุณ anne ด้วยค่ะ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้คุณ anne ได้วีซ่าเร็วๆค่ะ!

 31. ธนวัฒน์

  สวัสดีครับ คุณจอย,คุณธลิตา และเพื่อนๆทุกคน
  ช่วงนี้เว๊ปไซด์คึกคักนะครับ เป็นกำลังใจให้คุณจอยหาข้อมูลมาตอบคำถามเพื่อนๆ และให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนที่กำลังทำ และคอยวีซ่าด้วยครับ ช่วงนี้ก็เดินสายพบปะเพื่อนฝูง และญาติผู้ใหญ่ แพ็คกระเป๋า ทราบข้อมูลจากคุณจอยว่าอากาศกำลังหนาวเย็น ผมกำลังหาเสื้อกันหนาวจากเมืองไทยไปด้วยสักตัว ได้ยินข่าวว่าซื้อที่โน่นมันแพง ใครมีคำแนะนำเรื่องการหาซื้อเสื้อกันหนาวที่ไทยไปใช้ที่โน่น แนะนำหน่อยนะครับ และผมลุ้นที่จะได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกด้วยครับ 5555…ขอบคุณครับ ไว้เดี๋ยวแวะเข้ามาคุยใหม่
  ปล.ขอบคุณ คุณธลิตาสำหรับ e mail ครับ ว่างๆจะเขียนไปคุยด้วยครับ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์ โห! เดินสายยังกะดารานักร้องGrinเลยนะคะ ใช่ค่ะช่วงนี้ที่นี่อากาศหนาวเย็น ค่อนข้างมืดครึ้ม ฝนตกแทบทุกวัน อากาศแปรปรวน มีลมฝน แต่บางวันก็มีแสงแดดอยู่บ้าง นอกจากเตรียมเสื้อกันหนาวแล้ว แนะนำว่าควรนำเสื้อกันฝนหรือร่มมาด้วยก็ได้คะ

   ขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้ดิฉันและเพื่อนๆทุกคน

 32. อ้อม

  สวัสดีค่ะ ชื่ออ้อมนะค่ะ เข้ามาขอบคุณ คุณจอย,คุณเหมียว,คุณเปิ้ลและทุกๆๆๆๆข้อความที่โพสต์ไว้ในเว็บนี้นะค่ะมีประโยชน์มากๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ เกี่ยวกับการทำ Ut ออนไลน์ เพิ่งทำเสร็จไปสดๆๆๆร้อนๆๆเลยค่ะ วันที่ 27/10 ที่ผ่านมา ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง 5555 อยากจะมาแชร์ว่าใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ของอ้อมเป็นแบบไม่ได้แต่งงานกันนะค่ะ ตอนโหลดเอกสารอ้อมใช้ 1. ใบรับรองโสดภาษาอังกฤษ(อันนี้อ้อมแปลตามร้านนะค่ะ เพราะโทรไปถามที่สถานทูตเค้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องประทับตราที่กงศุลแต่ต้องเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ)
  2. Passport ของออ้มและของแฟน อ้อม scan ทุกหน้าเลยค่ะ ใช้แค่นี้ค่ะ ส่วนอีกหัวข้อแฟนบอกว่าไม่ต้องโหลด เพราะเราไม่มีก็เลยไม่ได้โหลดค่ะ จากนั้นจ่ายตังค์ค่ะ Visa แฟน เรียบร้อยค่ะ และเราจะได้เมลพร้อม Control number 8 หลัก และแฟนก็ได้รับเมลเช่นกันค่ะ เพื่อเข้าไปตอบคำถามในส่วนของแฟนแต่แฟนยังไม่ได้ทำนะค่ะ รายละเอียดของญาติพี่น้องเยอะค่ะ แฟนจำไม่ได้เพราะอยู่เมืองไทย 5555 ต้องรอกลับไปก่อนถ้ายังไงจะมาเล่าให้ฟังต่อนะค่ะ แอบหวังว่าคงไม่รอนาน และไม่มีปัญหาอะไรเล้ยยยย สาธุ……………………….อยากให้เพื่อนๆที่สมัครแล้วหรือรอผลอยู่เข้ามาแชร์กันนะค่ะ มาแบ่งปันความรู้กันนะค่ะ ขอบคุณนะค่ะ และก็เอาใจช่วยทุกคนนะค่ะ ขอให้ผ่านๆๆๆๆๆๆ
  ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะทุกๆๆๆๆข้อความมีประโยชน์มากๆๆๆเลย ชอบเว็บนี้มากๆๆๆเลยค่ะ Yes Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณอ้อม ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะและดีใจด้วยที่ได้สมัครเสร็จแล้ว ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณอ้อม..ผู้มีน้ำใจ..ที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์อันมีค่าของตนเองในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี

   จากที่อ่านขั้นตอนการสมัครของคุณอ้อมรู้สึกเป็นห่วงในบางกระบวนการ ซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้รอวีซ่านาน ที่ว่า..

   “และเราจะได้เมลพร้อม Control number 8 หลัก และแฟนก็ได้รับเมลเช่นกันค่ะ เพื่อเข้าไปตอบคำถามในส่วนของแฟนแต่แฟนยังไม่ได้ทำนะค่ะ รายละเอียดของญาติพี่น้องเยอะค่ะ แฟนจำไม่ได้เพราะอยู่เมืองไทย 5555 ต้องรอกลับไปก่อน”

   ตอบ : กระบวนการนี้ปกติแล้วผู้รับรองควรตอบกลับไปให้เร็วที่สุดค่ะ

   “1. ใบรับรองโสดภาษาอังกฤษ(อันนี้อ้อมแปลตามร้านนะค่ะ เพราะโทรไปถามที่สถานทูตเค้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องประทับตราที่กงศุลแต่ต้องเป็นร้านที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ)”

   ตอบ : และรบกวนถามนิดนึงว่า คุณอ้อมได้แปลจากร้านที่ทางสถานฑูตรับรองหรือเปล่าคะQuestion

   ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณอ้อมได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆและเชื่อว่าเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็เป็นกำลังใจให้อยู่เหมือนกัน โชคดีค่ะ!

 33. ธลิตา

  สวัดดี ค่ะ คุณจอยคุณธนวัฒน์และเพื่อน ๆ ทุก ๆ คนที่มาแชร์ประสบการณ์ค่ะ ขอบคุณสำหรับคุณจอยที่คอยให้กำลังใจและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในการขอวีซ่าให้ได้รับรู้ ทำให้ดิฉันมีกำลังใจขึ้นมากเลยค่ะ แม้จะมีหวั่น ๆอยู่
  บ้าง แต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่าน ได้รับข่าวดีให้ได้วีซ่าเร็ว ๆด้วยนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ไม่เป็นไรค่ะ ขอแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์นิดนึงค่ะ คือตอบคำถามเพียง..สั้นๆ..และ..ตรงประเด็น.. คือตอบให้ตรงคำถาม เช่น ถามว่าเคยมีแฟนมากี่คน สมมุติว่าเคยมีแฟนมาคนเดียว ก็ตอบแค่เพียงว่า ..หนึ่งคน.. ไม่ควรตอบรายละเอียดให้ยืดยาว ตัวอย่างเช่น ดิฉันเคยมีแฟนมาคนเดียวเองค่ะ เค้าชื่อ นาย.. อายุ.. ตอนนั้นเค้าเรียนนายร้อยเราก็ชอบพอกันแต่พ่อแม่ทางเค้ากีดกัน เราก็ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันแต่ไม่สำเร็จ ก็เลยไปอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้มีลูกด้วยกันค่ะ พอนานเข้าความรักจืดจางเค้าไปมีแฟนใหม่เป็นเหตุให้เราต้องเลิกกัน ป่านนี้เค้าคงมีลูกด้วยกันแล้วล่ะ คิดแล้วเศร้า อะไรทำนองนี้ไม่ควรเล่าค่ะGrin เอาเป็นว่าตอบเพียงแค่ว่า ..เคยมีแฟนมาเพียงคนเดียว..แค่นั้นจบ ถ้าเค้าอยากรู้เพิ่มเค้าจะถามคำถามต่อไปเองค่ะ ถ้าไม่เข้าใจคำถามแนะนำว่าควรถามเจ้าหน้าที่ซ้ำอีกครั้ง

   เรารอฟังข่าวดีอยู่นะคะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์ค่ะ!

 34. เปิ้ล

  สวัสดีค่ะ คุณจอย

  วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ให้เพื่อน ๆ ฟัง ต้องขอบคุณคุณจอย และคุณสุพรรณีที่มาแชร์ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ ทำให้เตรี่ยมคำตอบได้ดี เปิ้ลมีนัดสัมภาษณ์วันที่ 22 ที่ผ่านมา บ่ายสองโมง
  ไปที่ตึกแปซิฟิก1 พอไปถึงเจ้าหนี้ที่เขาก็ให้รอก่อนถึงเวลา 13.50น.ก็ค่อยแลกบัตรและขึ้นไปชั้น 20
  พอเข้าไปในสถานทูต ก็ได้กรอกเอกสารรับมอบอำนาจ โดยกรอกชื่อและที่อยู่ของแฟน และลงลายมือชือให้เหมือนในพาสปอร์ตของเราเอง จากนั้นก็แสนกนิ้วมือ นิ้วชี้ทั้งสองข้าง และถ่ายรูปและก็ยื่นเอกสารมี พาสปอร์ตตัวจริง ใบรับรองโสด ทั้งไทยและอังกฤษ รูปถ่าย ตั๋วเครื่องบิน
  ก็มานั่งลุ้นรอสัมภาษณ์ ได้เข้าสัมภาษณ์ประมาณ 14.30 น. ที่ห้องหมายเลข 5 ก็รู้สึกตกใจเพราะก่อนหน้านี้ที่อ่านจากประสบการณ์ของคุณเหมียวเจ้าหน้าที่ห้องนี้เข้มมาก พอเข้าไปถึง เราก็สวัสดีและเขาก็เชิญให้เรานั่ง แล้วเขาก็เริ่มถาม ชื่อเรา อายุเท่าไหร่ เกิดที่ไหน ตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหน อยู่กับใครบ้าง จบการศึกษาอะไร สาขาอะไร ทำงานอยู่หรือเปล่า ทำงานอะไร ที่ไหนเขาเป็นคนนิสัยยังไง ดื่มและสูบบุหรี่หรือเปล่า เขาและเราชอบทำอะไรในเวลาว่าง คืองานอดิเรก เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ มีพี่น้องกี่คน แม่ชื่ออะไร พ่อชื่ออะไร ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า อายุเท่าไหร่ เรามีพี่น้องไหม มีพี่น้องกี่คน แต่ละคนชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ แต่ละคนมีครอบครัวหรือเปล่า และแต่ละคนอาศัยที่ไหน แล้วก็ถามข้อมูลของแฟน คือ ชื่ออะไร เกิดวันทีเท่าไหร่ อายุเท่าไหร่ เกิดที่ไหน อาศัยอยู่ที่ไหน ลักษณะที่อาศัยเป็นแบบไหน บ้านหรืออพาร์ทเม้น มีกี่ห้องทำงานอะไร จบการศึกษาอะไร สาขาไหน เขามีรถหรือเปล่า ยี่ห้ออะไร สีอะไร รู้จักเพื่อนเขาหรือเปล่า ชื่ออะไรบ้าง เคยแต่งงานหรืออยู่กับใครหรือเปล่า และเขามีแฟนกี่คน บอกชื่อแฟนเก่าของเขา แฟนเก่าเป็นคนประเทศอะไร เขามีลูกหรือเปล่า ,และถามพ่อ แม่แฟนชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร เขามีพี่น้องหรือเปล่า มีกี่คน ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ มีครอบครัวหรือเปล่า อาศัยอยู่ที่ไหน แฟนเคยมาเมืองไทยกี่ครั้งแล้ว เรารู้จักกันได้ยังไง และติดต่อกันแบบไหน ติดต่อกันนานแค่ไหนจนพบกันครั้งแรก และพบกันครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ ที่ไหน และตัดสินใจเป็นแฟนกันวันไหน และหลังจากนั้นพบกันอีกกี่ครั้ง แต่ละครั้งมาตอนไหน และนานเท่าไหร่ และไปเที่ยวไหนกันบ้าง ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเขาเคยให้เงินใช้หรือเปล่า เขาดูแลเราไหม ให้เงินเดือนละเท่าไหร่ แล้วมีแพลนจะแต่งงานกันหรือเปล่า และแพลนที่ย้ายไปสวีเดนตอนไหน และวางแผนที่จะทำอะไรในอนาคต เราและแฟนเคยมีคดีติดตัวหรือเปล่า ถามว่าติดต่อกันภาษาอะไร เข้าใจภาษากี่เปอร์เซ็น และถ้าไม่เข้าใจทำยังไง และลองให้พูดภาษาอังกฤษว่าเวลาคุยกับแฟนคุยกันประมาณไหน แต่ปัญหาของเปิ้ลก็คือว่า ตอนนี้แฟนทำงานที่นอร์เวย์และพักที่นั่น เขาก็ถามเราว่า เราจะไปอยู่ที่ไหน เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง เพราะแฟนพึ่งไปทำที่นอร์เวย์ไม่นาน เขายังเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวยังไม่ประจำ เราก็เลยตอบว่าไม่สามารถแพลนได้ จะมีปัญหาหรือเปล่าค่ะคุณจอย และเขาก็ถามเราว่าทำไมไม่เอาเอกสารการสนทนากันอย่างเช่นเวลาเราskype หรือemail และในแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มาด้วย เราก็เลยบอกว่าไม่ได้เอามา เขาก็บอกว่า น่าจะเตรียมไว้เผื่อทางเจ้าหนี้ที่ทางสวีเดนเขาต้องการเพิ่ม แต่ถ้าเขาไม่ต้องการก็แล้วไป สรุปเวลาสัมภาษณ์ประมาณ 40 นาที ค่ะ ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่ ค่ะ คุณจอยคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมค่ะถ้าตอนนี้แฟนเราเขาทำงานที่นอร์เวย์และอยู่ที่นั่น สุดท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ทุกคนในการสัมภาษณ์และได้รับการ์ดกันเร็วๆ ค่ะ ตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นอย่างเดียวค่ะ

  1. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล Smile เหมียวเองนะค่ะ ยินดีด้วยนะค่ะที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เท่าๆที่อ่านดู ของเราคล้ายๆกันหมดเลย อิๆ Smile มีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 ห้องเบอร์ 5 เหมือนกัน แล้วคำถามที่โดนถาม ก็โดนถามคล้ายๆกันเลย ของคุณเปิ้ลเป็น จนท ผู้ชาย เจาะหูข้างเดียวรึเปล่าค่ะ จะออกแนวดุๆหน่อย ถ้าใช่ เป็นคนๆเดียวที่เคยสัมภาษณ์ดิฉันเลยค่ะ สัมภาษส์ไปแล้วก็อย่าเก็บมาคิด ให้เป็นกังวลเลยนะค่ะ ทำใจให้สบายๆดีกว่า จะได้ไม่เครียด Smile เพราะตอนที่ตอบสัมภาษส์ เราตอบดีที่สุดแล้วค่ะ แล้วที่จนท ถามเราว่าทำไมเราไม่เตรียมเอกสารมา ก็เราไม่ทราบนะค่ะเราถึงไม่ได้เตรียมไป ถ้าคุณเปิ้ลทราบ คุณเปิ้ลก็คงจะเตรียมให้พร้อมไปหมดทุกอย่างในวันที่สัมภาษส์ เพราะฉะนั้น อย่าเป็นกังวลเลยนะค่ะ ทำใจให้สบายๆดีกว่า กังวลไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะเราได้สัมภาษส์ไปแล้ว แล้วเราก็ตอบคำถามไปดีที่สุดแล้ว Smile ดิฉันคิดว่า ถ้าสถานทูตต้องการอะไรเพิ่ม เดี๋ยวเค้าก็คงติดต่อกลับมาหาคุณเปิ้ล หรือ ทางแฟนคุณเปิ้ลเองนะค่ะ ตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือ รอค่ะ ทำใจให้สบายๆนะค่ะ เดี๋ยวข่าวดีก็จะมาหาคุณเปิ้ลแน่นอนค่ะ ขอให้โชคดีนะค่ะ Smile

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ตื่นเต้นแทนFingers Crossed โอ่ย! คำถามละเอียดยิบเลยค่ะ และขอขอบคุณที่เล่าประสบการณ์สัมภาษณ์อันน่าระทึกใจและตื่นเต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลพอดี และขอขอบคุณน้องเหมียว..ผู้น่ารักและใจดี..ซึ่งมีประสบการณ์ตรงสดๆร้อนๆแทนคุณเปิ้ลด้วยค่ะ ที่ได้ให้ข้อมูลประสบการณ์การขอวีซาและสัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้

   สำหรับคำถามที่ว่า..คุณจอยคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมค่ะถ้าตอนนี้แฟนเราเขาทำงานที่นอร์เวย์และอยู่ที่นั่นQuestion
   ตอบ : ตอนที่กรอกฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า คุณเปิ้ลได้กรอกที่อยู่ของแฟนที่สวีเดน แต่ว่า..ตอนนี้แฟนไปทำงานและอยู่ที่นอร์เวย์ มีวิธีนึงที่ทำได้และคิดว่าไม่น่ามีปัญหา แนะนำว่าให้แฟนคุณเปิ้ลเช็คอีเมล์บ่อยๆ และอีกอย่างคืออาจจะให้แฟนติดต่อเพื่อนหรือญาติที่ไว้ใจได้ช่วยดูแลไปรษณีย์ที่ส่งมาที่บ้าน(ที่สวีเดน)ให้ ถ้าเห็นมีจดหมายมาจากอิมมิเกรชั่น(สวีเดน)ให้รีบแจ้งแฟนของคุณเปิ้ลโดยด่วน(เราเพียงแค่..เผื่อ..เผื่อเท่านั้นเองนะคะ เกิดอิมมิเกรชั่นส่งเอกสารอะไรมาที่บ้านสวีเดน)

   เพราะดิฉันเคยเห็นเพื่อนรุ่นน้องคนนึง ตอนที่ขอวีซ่า UT ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตสวีเดนกรุงเทพฯ แฟนของเค้า(เกษียณแล้ว)บินมาเมืองไทยเพื่อดูแลเรื่องวีซ่าให้จนกว่าวีซ่าจะเสร็จ และน้องเค้าเล่าให้ฟังว่าแฟนเค้าก็ติดต่อเพื่อนบ้านที่สนิทกันช่วยดูเรื่องไปรษณีย์ที่บ้าน(ที่สวีเดน)ให้ พออิมมิเกรชั่นส่งเอกสารมาให้เพื่อนบ้านก็รีบแจ้งข่าว พอได้วีซ่าน้องเค้าก็บินไปสวีเดนพร้อมกันกับแฟนเลย

   ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีได้วีซ่าและได้รับการ์ดเร็วๆ! เรารอฟังข่าวดีอยู่ค่ะ!

   1. เปิ้ล

    สวัสดีค่ะ คุณจอย

    ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำตั้งแต่ต้น จนถึงตอนนี้ คุณจอยเป็นคนที่น่ารักมากค่ะ
    อาทิตย์ที่แล้วก็ได้คุยกับคุณเหมียว คุณเหมืยวก็น่ารักมาก ให้กำลังใจแบบเต็มที่
    วันนี้เปิ้ลโทรไปที่ ไมเกรชั่น เจ้าหนี้ที่บอกว่าส่งเรื่องของเราไปที่สวีเดนแล้ว ก็รอให้ทางสวีเดนเขาเป็นคนตัดสินว่าเราจะได้วีซ่าหรือเปล่า และเรื่องเวลาไม่สามารถระบุได้

    ตอนนี้ก็รอลุ้นอย่างเดียวค่ะ

 35. สุพรรณี

  สวัสดีค่ะคุณจอย ไม่เป็นไรค่ะเผื่อแป็นแนวทางสำหรับเพื่อนคนอื่นๆที่กำลังรอสัมภาษณ์ค่ะ ตื่นเต้นแค่ก้อนเข้าห้องสัมภาษณ์ แต่พอเข้าไปจริงๆไม่คิดว่าจะมีคำถามถึงแฟนเก่าของแฟนเราละเอียดขนาดนี้ ตอนเข้ามาอ่านประสบการณ์ของเพื่ินๆที่แชร์ก็ไม่มีใครโดนถามละเอียดขนาดนี้ แต่ก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใหวังว่าคงจะได้รับข่าวดีเร็วนี้เหมือนกันค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุพรรณี ขอให้คุณสุพรรณีได้รับวีซ่าเร็ว ๆ และเชื่อเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นและเป็นกำลังใจให้อยู่เช่นกัน เรารอฟังข่าวดีอยู่ค่ะ!

 36. ธลิตา

  สวัดดีคุณจอยและคุณธนวัฒน์ ขอบคุณ คุณธนวัฒน์มาก ๆ เลยนะคะที่ได้เข้ามาให้คำตอบ ตอนนี้ดิฉันได้วันนัดสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วค่ะ แอบกลัวและตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน และขอให้คุณธนวัฒน์โชคดีในการเดินทางนะคะถ้าคุณธนวัฒน์มีอะไรจะแนะนำดิฉันเกี่ยวกับเรื่องการสัมภาษณ์แนะนำได้นะคะ จะขอบคุณมากๆ เลยคค่ะ หวังว่าดิฉันจะโชคดี ได้วีซ่าเร็วๆ เหมือนกันกับคุณค่ะ อยากไปเร็ว ๆค่ะ เพราะว่าคิดถึงแฟนมาก มีอะไรแนะนำปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะ Thalita_thai@hotmail.com

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ดีใจด้วยค่ะที่ได้วันนัดสัมภาษณ์แล้ว ไม่ต้องกลัวGrinทำใจดีๆไว้ค่ะ ดิฉันขอเป็นกำลังให้ค่ะ และเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นและเป็นกำลังให้เช่นกันค่ะ และขอขอบคุณสำหรับอีเมล์แทนคุณธนวัฒน์ด้วยค่ะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!

 37. สุพรรณี

  สวัสดีค่ะ คุณจอย หลังจากสัมภ่ษณ์เสร็จก็ไม่ว่าเลย เพิ่งว่างมาดูเว็บวันนีเอง
  ดิฉันยื่นวีซ่า UT ออนไลน์เมื่อวันที่ 9กันยา แล้วทางระบบก็ส่งอีเมลล์ไปให้แฟนในวันเดียวกันค่ะ แต่แฟนงานยุ่งตอบอีเมลล์กลับวันที่19กันยาเสร็จระบบก้อส่งอีเมมล์กลับมาบอกดิฉันให้ติดต่อสถานทูตที่กรุงเทพเพื่อนัดสัมภ่ษณ์ในวันที่19กันยาเหมือนกันค่ะ ดิฉันได้นัดสัมภาษณ์วันที่24กันยา 9.30ค่ะ ตื่นเต้นมากๆค่ะกลัวโดนห้องสัมภาษณ์เบอร์5 แต่พอดีวันนัดตรงกับวันที่แฟนบินมาเยียมพอดีค่ะ เลยมีแฟนไปคอยให้กำลังใจค่ะ
  ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ตื่นเต้นมากกลัวตอบคำถามไม่ถูก ได้ห้องที่4ค่ะ จนท เป็นผู้หญิงค่ะ จนท บอกกับดิฉันว่าไม่ต้อวตื่นเต้นนะค่ะ ตอบตามความเป็นจริง ตอบแค่ที่เรารู้ เริ่มสัมภาษณ์ คำถามแรกค่ะ คุณขอวีซ่าอะไรค่ะ,แฟนชื่ออะไร,อยู่ที่ไหน บ้านเลขที่เท่าไหร อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีญ์อะไร,ทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไหร่รู้จักกันได้ยังไง วันที่ เวลาเท่าไหร่ ที่ไหน เคยเจอกันกี่ครั้งแล้ว เริ่มคบกันเป็นแฟนกันจริงๆวันที่เท่าไหร่ แฟนมีนิสัยยังไง แฟนมีลูกไหม ชื่ออะไร อายุ เท่าไหร วันเดือนปีเกิดอะไร แฟนเก่า(แม่ของลูกแฟน) ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เกิดที่ไหนสัญชาติอะไร เลิกกับแฟนเรานานแค่ไหน แฟนมีรถไหม ยี่ห้ออะไร เลขป้ายทะเบียนอะไร แฟนมีพี่น้องกี่คน พ่อ แม่พี่ชายแฟน อายุเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดอะไร อยู่ที่ไหน เราเคยเจอพากเขาไหม จะย้ายไปสวีเดนวันที่เท่าไหร่ จะไปทำอะไร ทำไมยังไม่แต่ง แล้วจะเอาลูกไปอยู่ด้วยไหม แฟนรับรู้รึเปล่าว่าเราจะย้ายไปวันที่นี้ นี่แค่ครึ่งเดียวของคำถามที่เจอ ถามเยอะมาก ใช้เวลาสัมภาษณ์ ๅ1ชั่วโมงกับอีก20 นาทีค่ะนานมาก พอออกมาจากห้อง รู้สึกโล่งอกมาก เพราะตอบได่เกือบทุกคำถามค่ะ ตอนนี้ก็แค่รอผลค่ะ ได้แต่หลังว่าจะผ่านเร็วๆ จะได้ไม่ต้องรอนานๆ ค่ะ Grin Grin Grin

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุพรรณี ตื่นเต้นแทนGrin ถูกถามนานเหมือนกันนะคะ 1ชั่วโมงกับอีก20 นาที คำถามนี้ยากค่ะ ที่ว่า
   – เริ่มคบกันเป็นแฟนกันจริงๆวันที่เท่าไหร่ => โอ้โฮ..ถามถึงขนาดวันที่เลยFingers Crossed
   – แฟนเก่า(แม่ของลูกแฟน)ชื่ออะไร อายุเท่าไหร่ เกิดที่ไหนสัญชาติอะไร => โอ้โฮ..ถามชื่อแฟนเก่าด้วย ตอบยากFingers Crossed

   แต่คุณสุพรรณีเก่งมากเลยค่ะที่ตอบคำถามได้เกือบทุกคำถาม และขอขอบคุณที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์เล่าเหตุการณ์การสัมภาษณ์อันแสนระทึกใจให้เพื่อนๆได้อ่าน..ขอให้โชคดีและได้วีซ่าเร็วๆค่ะ..

   เรากำลังรอฟังข่าวดีอยู่นะคะ!

 38. sasi

  พี่จอย…รบกวนอีกนิดค่ะ…หนูอยากรู้อะค่ะว่า เราสามารถยืน ยูที หนูสามารถยืนพร้อมกับลูกๆๆได้เลยไมค่ะ..
  ขอบคุณค่ะ..

  1. ไอแอมจอย

   น้อง sasi ค่ะ สามารถยื่นวีซ่าพร้อมกับลูกๆได้เลยค่ะ พี่ดีใจแทนลูกๆGrinของน้อง sasi ที่จะได้ไปอยู่กับแม่ที่สวีเดน

 39. ธลิตา

  สวัดดีค่ะ คุณจอย ตอนนี้ดิฉันได้กลับมาเมืองไทยและเดินเรื่องยื่นขอยูทีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทางแฟนของดิฉันได้ตอบข้อมูลของเขาไปเรียบร่้อยแล้ว และมีข้อความส่งมาจากอิมเมเกชั่น อยากให้คุณจอย
  ช่วยดูให้หน่อยค่ะว่า เขาให้เราโทรไปเพื่อทำการนัดสัมภาษณ์ใช่หรือเปล่าคะ ข้อความว่า your dossier number ตามด้วยตัวเลข แปดตัวค่ะ ตามด้วยข้อความจากอิมเมเกรชั่นเป็นภาษาอังกฤษดิฉันได้แปลแล้ว
  แต่ยังงงๆ เหมือนกันค่ะ และมีข้อความว่า contact the swedish mission within 14 day.เลยอยากจะรบกวนถามคุุณจอยว่าเขาให้เราติดต่อโทรไปนัดสัมภาษณ์ที่สถานทูตใช่หรื่อเปล่าคะ

  1. ธนวัฒน์

   สวัสดีครับ คุณจอย และคุณธลิตา
   ผมได้กำหนดเดินทางไปสวีเดนแล้วครับ คืนวันที่ 23พ.ย. 56 กำลังเช็คสายการบินอยู่ครับ ช่วงนี้อยู่ระหว่างเคลียร์งาน และบันทึกสิ่งจำเป็นที่จะเอาไปใช้ที่โน่น
   ให้ข้อมูลคุณ ธลิตานะครับ ใช่แล้วครับ หลังจากได้รับเมลล์นี้ เขาให้เราติดต่อกลับภายใน 14 วันเพื่อนัดวันสัมภาษณ์กับสถานฑูตครับ หวังว่าคุณธลิตาจะได้นัดเร็วๆ
   ขอบคุณ คุณจอยที่อนุญาตให้แชร์ประสบการณ์ครับ

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา และคุณคุณธนวัฒน์ ดีใจGrinด้วยค่ะที่คุณธลิตามีคุณธนวัฒน์มาช่วยตอบคำถามYes ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงได้วีซ่าสดๆร้อนๆ ต้องขอขอบคุณธนวัฒน์แทนคุณธลิตาด้วยค่ะ และด้วยความยินดีค่ะสำหรับการเข้ามาช่วยตอบคำถามให้กับเพื่อน ๆ และรู้สึกดีใจด้วยค่ะที่คุณธนวัฒน์ได้กำหนดวันเดืนทางแล้ว ขอบอกล่วงหน้าค่ะว่าตอนนี้สวีเดนเริ่มหนาวแล้ว สิ้นเดือนนี้ก็จะย่างเข้าสู่หน้าหนาวและเรากำลังลุ้นกันอยู่่ว่าปีนี้จะมีหิมะมากมั๊ย

 40. เปิ้ล

  สวัสดีค่ะ คุณจอย คุณเหมียว และ คุณฝน

  หลังจากที่หาข้อมูลจากคุณจอย และทุกท่านที่มาแชร์ใ้ห้ความรู้และเข้าใจในการยื่น ยูทีวีซ่า ตัวเปิ้ลเองก็เตรียมตัวในการยื่นก่อน ประมาณ 1 เดือน โดยได้ทำตามที่คุณจอยบอกไว้คือ เข้าไปในลิงค์ที่คุณจอยได้ทำไว้ และก็ทำตามขั้นตอนที่คุณจอยให้ไว้แบบละเอียดมาก จากนั้นก็ปริ๊นเอาคำถามทั้งหมดออกมาและลงมือทำช่วยกันกับแฟน เปิ้ลก็แสกนคำถามส่งให้เขาดู และช่วยกันตอบ จนเสร็จแล้วก็ทำการยื่นสมัครออนไลน์ไปวันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม แต่ตอนที่แนบเอกสารไป มีแค่ Passport ตัวเอง เฉพาะหน้าแรก และใบรับรองโสด เปิ้ลเองก็งงว่าเราทำถูกหรือเปล่าเพราะ คุณเหมียวต้องใช้ Passport ของแฟนด้วย แต่เราไม่ได้ใช้ เสร็จประมาณเวลา 16.25 น. จากนั้นประมาณ 16.27 น. เราก็ได้รับเมล์ตอบกลับว่าการสมัครเรียบร้อยแล้ว และแฟนเราก็ได้รับเมล์ให้ตอบคำถามในวันนั้นเลย เขาก็ตอบเสร็จและส่งกลับในวันเดียวกันประมาณ 17.00 น. พอวันเสาร์ เปิ้ลก็ได้รับเมล์จากไมเกชั่น ให้โทรไปนัดสัมภาษณ์ ตอนนั้นเปิ้ลดีใจมากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ พอวันจันทร์เปิ้ลก็โทรไปนัดสัมภาษณ์ ซึ่งจะได้คิวในวันที่ 22 ตุลาคม เวลาบ่าย 2 โมง ตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากเหมือนกัน ถ้าสัมภาษณ์เสร็จแล้วจะมาแชร์ประสบการณ์อีกครั้งนะคะ
  และต้องขอบคุณคุณจอย คุณเหมียว คุณฝน อย่างมากค่ะ ถ้าไม่มีคุณจอยเปิ้ลก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
  ทุก ๆ คนที่นี่เป็นคนดีมาก จริงๆ ค่ะ ที่ยอมสละเวลามาชี้ทางให้กับทุก ๆ คนที่นี่ ใครที่อ่านเจอเว็บนี้แล้ว รู้สึกว่าโชคดีมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. เปิ้ล

   คุณเปิ้ลคะ
   ชื่อเปิ้ลเหมือนกัน เออขอรบกวนถามตอนคุณเปิ้ลเริ่มเรื่องคือคุณเปิ้ลกลับไทยไปแล้วใช่ไหมคะ ระยะนานไหมคะที่ดำเนินเรื่อง

  2. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ดีใจและตื่นเต้นGrinด้วยค่ะ อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสัมภาษณ์ ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาเล่าประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนๆได้ทราบ คุณเปิ้ลเป็นคนดีจริงๆYes

   ในวันสัมภาษณ์แนะนำว่าควรนำ Passport ของแฟนไปเผื่อด้วยค่ะ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ไป ถ้าเค้าไม่เอาก็จะคืนมาให้เราเอง สำหรับในการสัมภาษณ์แนะนำว่าควรตอบคำถามให้สั้นที่สุดและตรงคำถาม ถ้าไม่เข้าใจคำถามควรถามอีกครั้งว่าเค้าถามอะไร ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้และเชื่อว่าเพื่อนๆก็แอบลุ้นและให้กำลังใจอยู่เหมือนกัน ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!

  3. เปิ้ล

   สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล

   ต้องขอโทษด้วยที่ตอบช้า เพิ่งอ่านเจอวันนี้
   ตอนที่ยื่นออนไลน์เปิ้ลอยู่ที่เมืองไทยค่ะ และก็ทำตามขั้นตอนที่คุณจอยบอกโดย เข้าไปในระบบและปริ๊นซ์เอาคำถามออกมาก่อน และช่วยกันทำกับแฟน โดยแสกนส่งเมล์ให้เขา
   เปิ้ลยื่น วันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมาและก็ได้สัมภาษณ์ วันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ได้แต่รออย่างเดียวค่ะ ถ้าคุณเปิ้ลต้องการข้อมูลเพิ่มถามได้นะคะ ยินดีค่ะ

 41. เปิ้ล

  สวัสดีอีกครั้งคะคุณจอย รบกวนอีกแล้วคะ ถ้าเราอยู่ใน สวีเดนตอนนี้เราจะสมัคร UT ออนไลน์ไปก่อนเรากลับเมืองไทยได้ไหมคะหรือต้อองรอกลับไปเมืองไทยก่อนถึงจะยื่นได้คะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   คำถาม : ถ้าเราอยู่ใน สวีเดนตอนนี้เราจะสมัคร UT ออนไลน์ไปก่อนเรากลับเมืองไทยได้ไหมคะหรือต้อองรอกลับไปเมืองไทยก่อนถึงจะยื่นได้คะ
   ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เราต้องรอให้วีซ่าที่มีอยู่ตอนนี้หมดก่อน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าวีซ่าที่เรามีอยู่ตอนนี้หมดอายุวันที่ 20 ตุลา นั่นก็คือเราจะสามารถยื่นขอวีซ่าตัวถัดไปได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาเป็นต้นไปค่ะ

   1. เปิ้ล

    สวัสดีคะคุณจอย เปิ้ล มาเปิดเวปดูและคุยกับแฟนก็งง ๆ แฟนโทรไปที่ไมเกรชั่น ถามเรื่องยื่น UT ได้คำตอบมาว่า หากคุณจะยื่น ออนไลน์คุณสามารถสมัครและรับนัมเบอร์ก่อนเมื่อคุณยังอยู่ที่นี่ เปิ้ลก็ดูในเวปและก็มีการเถียงกันเล็กน้อยว่ามีคนทำเยอะแบบนี้ๆแต่แกก็บอกว่าแกได้รับคำตอบจากไมเกรชั่นมาแบบนี้เลยไม่รู้จะทำยังไงคะ ยังงงเต็กอยู่เลยนิ และพอจะกลับ 25 ธันวาดันไม่มีที่นั่งซะงั้นแฟนก็เลยจะไปต่อวีซ่าอีก 1 เดือนคิดว่าคะ เราก็ไม่รู้อะไรเลยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคะ รู้สึกเคว้งๆชอบกลตอนนี้ Frown

    1. เปิ้ล

     สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล

     ทำใจให้สบายนะ ช่วงแรกเปิ้ลก็เหมือนกันค่ะ เคว้งไม่รู้ทำไง ก็โชคดีมาเจอเว็บคุณจอย
     อันดับแรก ก็เตรียมเอกสารนะค่ะ ของแฟนก็มี พาสปอร์ตและก็ Personbevis ของเขา
     ตอนที่เปิ้ลเริ่มเตรียมตัวครั้งแรก ก็เตรียมเอกสารก่อน เอกสารที่ดาวน์โหลดเข้าไปก็จะมี พาสปอร์ตของเรา ของแฟนและ ก็ใบรับรองโสด ใบรับรองโสดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน
     เปิ้ลยังเก็บตัวคำถามไว้ ถ้าคุณเปิ้ลอยากได้ ยังไงติดต่อเปิ้ลนะคะ mana_manatsawan@hotmail.com ยินดีตอบทุกคำถามค่ะ

 42. sasi

  ขอบคุณค่ะพี่จอย

 43. sasi

  สวัสดีค่ะพี่จอย…หนูกลับมาเมืองไทยแล้วค่ะ..หนาวๆๆๆๆพี่จอยรบกวนอีกละ..หนูว่าหนูจะยื่น ut อะค่ะแต่ก็กลัวๆอยู่ หนูอยากเอาลูกๆไปด้วยหนูต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ..ขอบคุณค่ะ

 44. sasi

  สวัสดีค่ะพี่จอย..หนูกลับมาเมืองไทยแล้วค่ะ เพิ่งกลับมาเมื่อวัน 4 ตุลาเนี้ยเอง…
  ตื่นเต้นดีค่ะ…กลับมาก็กะว่าจะยื่น ut เหมื่อนกัน..แต่ก็ยังกลัวๆๆอยู่เลย..อยากเอาลูกๆไปด้วย หนูอยากรู้ว่าเด็กๆต้องใช่เอกสารอะไรบ้างอะค่ะ..พอดีได้ใบรับรองแพทย์จาดทางโน้นมาด้วยว่า สามีป่วยจริง แต่ก็อดสั่นไม่ได้ค่ะ เสียวอะพี่..

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ น้อง sasi ไม่ต้องกลัวค่ะ ยื่นไปเลย กล้าๆหน่อยGrin ดีแล้วค่ะที่เอาใบรับรองแพทย์มาด้วย จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น ส่วนเอกสารในการขอวีซ่าของเด็กๆ แล้วจะมาตอบให้อีกครั้งนะคะ

 45. ธลิตา

  สวัดดีค่ะ คุณธนวัฒน์ ดีใจเช่นเดียวกันค่ะที่จะได้มีเพื่อนอยู่เมืองเดียวกัน มีอะไรพูดคุย ปรึกษากันได้ค่ะ พรุ้งนี้ดิฉันก็จะกลับไปเมืองไทยเพื่อรีบไปยื่นยูทีออนไลน์ค่ะ คุณธนวัฒน์มีอะไรก็แนะนำดิฉันได้นะค่ะ เกี่ยวกับการยื่น
  ขอยูทีวีซ่าน่ะค่ะ

 46. ธลิตา

  สวัดดีทุกๆ คนค่ะ ดีใจกับคุณธนวัฒน์ด้วยนะคะ วีซ่าผ่านเร็วมาก คุณธนวัฒน์อยู่เมืองเดียวกันกับดิฉันเลยค่ะ

  1. ธนวัฒน์

   สวัสดีครับคุณธลิตา ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับ และยินดีที่ได้รู้จักครับ โชคดีจังมีเพื่อนอยู่เมืองเดียวกัน คงได้ปรึกษา พูดคุยด้วย ผมยังใหม่สำหรับการไปอยู่ที่นั้นครับ

 47. ต้อย

  สวัสดีค่ะคุณจอย โชคดีมากเลยค่ะที่อ่านเจอข้อมูลที่คุณจอยและเพื่อนๆ แชร์ประสบการณ์การขอยูทีวีซ่าที่นี่ กำลังจะสมัครออนไลน์ ดิฉันยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีลูกด้วยกัน อายุ1 ขวบค่ะ

  เอกสารเท่าที่เตรียมมี Passport ของตัวเองและของลูก, ทะเบียนบ้านของตัวเองและของลูก (แปล), ใบรับรองโสด(แปล), สูติบัตรของลูก(แปล), Passport และ Personbevis ของสามี ลูกจะสมัครพร้อมกับดิฉันค่ะ แต่เท่าที่ดูแบบสมัครออนไลน์ เค้าไม่มีในส่วนที่ให้กรอกข้อมูลของลูกเลยค่ะ อยากสมัครแบบออนไลน์เพราะว่าเร็วและสะดวกดี ดิฉันอยู่ใต้ค่ะ คิดไว้ว่าเดินทางมาตอนสัมภาษณ์เลยทีเดียวและที่อ่านศึกษาข้อมูลดู ดิฉันยังไม่แน่ใจว่าจะสมัครแบบออนไลน์ได้รึเปล่าค่ะ คุณจอยและเพื่อนๆ ท่านอื่นพอจะทราบมั๊ยค่ะ. ส่วนเอกสารที่ดิฉันเตรียมมา มีอะไรเพิ่มเติมมั๊ยค่ะ. และหากว่าดิฉันต้องไปสมัครด้วยตัวเอง ดิฉันต้องเอาลูกไปด้วยมั๊ยค่ะ กำลังกลุ้มเลยค่ะ… แค่เดินเรื่องเตรียมเอกสารก็เสียเวลาเป็นเดือนเลย ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

 48. ธลิตา

  สวัดดีค่ะ คุณจอยและทุกๆ คนนะคะ มีคำถามจะรบกวนถามคุณจอยหน่อยค่ะว่า ถ้าเรายื่นยูทีออนไลน์ เวลาเราไปสัีมภาษณ์เอกสารเราต้องเตรียมเป็นภาษาไทย 2 ชุด และเป็นภาษาอังกฤษ 2 ชุด ด้วยหรือเปล่าค่ะ หมายถึงเอกสารที่เราต้องให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เราไปสัมภาษณ์น่ะค่ะ และถ้าเรายื่นแบบออนไลน์ตัวแบบฟอร์มการยื่นต้องใช้หรือเปล่า หรือว่าใช้เฉพาะแบบยื่นด้วยตัวเองคะ ขอรบกวนถามคุณจอยหน่อยนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา
   ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ
   คำถาม : ถ้าเรายื่นยูทีออนไลน์ เวลาเราไปสัีมภาษณ์เอกสารเราต้องเตรียมเป็นภาษาไทย 2 ชุด และเป็นภาษาอังกฤษ 2 ชุด ด้วยหรือเปล่าค่ะ หมายถึงเอกสารที่เราต้องให้เจ้าหน้าที่ในวันที่เราไปสัมภาษณ์น่ะค่ะ
   ตอบ : ใช่ค่ะ เราจัดเป็นชุดๆไปเลย แล้วก็นำ..ต้นฉบับ..ไปด้วยค่ะในวันสัมภาษณ์

   คำถาม : ถ้าเรายื่นแบบออนไลน์ตัวแบบฟอร์มการยื่นต้องใช้หรือเปล่า
   ตอบ : ไม่ต้องใช้ค่ะ เพราะเรากรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางออนไลน์(อินเตอร์เน็ต)ไปแล้ว

   คำถาม : หรือว่าใช้เฉพาะแบบยื่นด้วยตัวเองคะ
   ตอบ : เราจะยื่นแบบฟอร์มในกรณีที่เราขอวีซ่าแบบยื่นด้วยตัวเอง การเข้าไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองก็ต่อเมื่อเราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เข้าไปยื่นที่สถานทูตได้เลยค่ะไม่ต้องนัดวันเวลา พอเสร็จเค้าก็จะนัดวันให้เราไปสัมภาษณ์ พอถึงวันสัมภาษณ์เราก็นำเอกสารต้นฉบับทั้งหมดติดตัวไปด้วย

   สิ่งที่จะต้องนำไปด้วยในวันยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองคือคือ แบบฟอร์ม + เอกสารต้นฉบับ + เอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว + สำเนาเอกสารที่เป็นภาษาไทย (2 ชุด) + สำเนาเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว (2 ชุด) คำอธิบายตามนี้ค่ะ

   • แบบฟอร์ม : โดยกรอกแบบฟอร์มเองแล้วปริ้นท์ออกมาหรืออาจจะปริ้นท์ออกมาแล้วกรอกเอง
   • จากนั้นเราก็ทำการจัดเตรียมเอกสารเป็น ภาษาไทย 2 ชุด และ ภาษาอังกฤษอีก 2 ชุด ตามข้างล่างนี้

   • สำเนาเอกสารที่เป็นภาษาไทย (ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยอย่างละ 2 ชุด) ตัวอย่างเช่น ใบรับรองโสด พอเราได้มามันจะเป็นภาษาไทย เราก็นำใบนี้ล่ะไปถ่ายเอกสารมา 2 ชุด
   • สำเนาเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว (ได้จากเราเอาเอกสารต้นฉบับไปแปล พอแปลเสร็จก็นำไปถ่ายเอกสารออกมา อย่างละ 2 ชุด) ตัวอย่างเช่น ใบรับรองโสดที่แปลแล้ว ก็นำไปถ่ายเอกสารออกมาเป็น 2 ชุด
 49. ธนวัฒน์

  สวัสดีครับ
  คุณจอย,คุณเหมียว,คุณโอ๋ และเพื่อนๆทุกคน เย้ เย้ เย้ Clap Clap Clap เมื่อคืนผู้รับรองโทรมาแจ้งผมว่า ได้รับเอกสารจากทางสถานฑูตว่า วีซ่าผมผ่านแล้วครับ ได้ 2 ปีเลย ดีใจจนนอนไม่หลับเลยครับ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้ หลังจากสัมภาษณ์ ผ่านไปแค่ 4 วันเองครับ การ์ดผมระบุวันออกบัตร 26/9/2013 คือวันที่ผมสัมภาษณ์ ผมบอกว่าต้องการไปประมาณเดือนธันวาคม และผมให้เจ้าหน้าที่ระบุลงไปตอนสัมภาษณ์ด้วยครับ ดีใจที่ได้เร็วเกินคาดแต่คงต้องรีบเตรียมตัวแล้วละครับ ระหว่างรอการ์ด รวมระยะเวลาในการทำวีซ่าก็ประมาณ 1 เดือนครับในเคสของผม ต้องขอบคุณ คุณจอยและทุกคนที่คอยแนะนำผมมาตลอด เดินทางเมื่อไหร่ผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผมไปอยู่ โกเตนเบิร์ก ครับ เมืองใหญ่แต่ก็ได้เร็ว โชคช่วยจริงๆครับ ส่วนเพื่อนๆที่ต้องการข้อมูลจากผม ปรึกษาได้เช่นกันครับ และขออนุญาตคุณจอยในการให้ข้อมูลเพื่อนๆจะได้ช่วยคุณจอยอีกแรง….ขอบคุณจากใจจริงๆ…สวัสดีครับ Yes Yes Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์ โห!!!ตื่นเต้นจังClapClap GrinGrinGrinGrinGrin และแล้ว…ก็ได้ฟังข่าวดี ดีใจด้วยค่ะ ROTFLROTFLROTFLROTFLROTFLPartyJumpYesYesYesDanceDanceDanceDanceDance และขอบคุณค่ะที่คุณธนวัฒน์จะช่วยเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลแก่เพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์

 50. karnkanok

  สวัสดีอีกครั้งค่ะ คุณจอยและทุกๆคน เห็นอุณหภูมิในสวีเดนแล้วคงหนาวมากๆเลยนะคะ วันนี้จะรบกวนสอบถามเกี๋ยวกับเอกสารของผู้รับรองเพื่อทำวีซ่าอยู่อาศัยค่ะ Personbevis ของผู้รับรอง , พาสปอรต์ทุกหน้า ของผู้รับรอง ,ในส่วนหนังสือรับรองการทำงาน, เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน จำเป็นต้องแสดงด้วยหรือไม่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ Question

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karnkanok ใช่ค่ะที่นี่หนาวแล้ว ออกไปข้างนอกตัวสั่นเลยค่ะ
   สำหรับพาสปอรต์ทุกหน้า ของผู้รับรอง นั้นเราจะหมายถึงหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย ส่วนในเรื่องของหนังสือรับรองการทำงานและเอกสารแสดงฐานะทางการเงินของผู้รับรองนั้นในเว็บของสถานทูตเค้าไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าจำเป็นต้องใช้ (แต่เราควรเอาไปเผื่อ เกินดีกว่าขาดค่ะ) ลองดูในลิงค์นี้ : เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่ายูที สวีเดน

 51. ธลิตา

  สวัดดีทุก ๆ คนค่ะ ขอบคุณ คุณจอยมากๆ เลยค่ะที่กรุณาตอบคำถามมีประโยนช์มากๆ หวังว่าคนที่กำลังจะยื่นขอยูทีวีซ่าเพื่อใครได้เข้ามาอ่านจะได้รับความรู้และรายระเอียดที่มีประโยนช์เพิ่มเติมค่ะ โดยส่วนตัวแล้วตอนแรกงงๆ กับเอกสารมาก ๆ เลยค่ะดีใจมากๆ เลยค่ะที่ได้มาเจอเว็ปของคุณจอย ตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจนมาก อีกไม่กี่วันดิฉันจะกลับไปเมืองไทยแล้วทำเรื่องเอกสารทันที ตื่นเต้นและบวกกับความกังวล เห็นหลายๆ ท่านยื่นแล้วผ่านก็ดีใจไปกับเขาด้วยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ขอให้คุณจอยสมหวังในทุกๆ เรื่องค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันขอให้คุณธลิตาโชคดีในการยื่นวีซ่าครั้งนี้และวีซ่าผ่านเช่นกัน ขอให้คุณธลิตาสมหวังในทุกๆ เรื่องเช่นกันค่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ

 52. ธลิตา

  สวัดดีทุก ๆ คนค่ะ อ่านประสบการ์ที่คุณธนวัฒน์นำมาแชร์แล้วมีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ ส่วนตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังสับสนกับเรื่องเอกสารอยู่ค่ะ กำลังงงๆ ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ถ้าใครว่างกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณมาก ๆ เลยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ใช่ค่ะข้อมูลของคุณธนวัฒน์เป็นประโยชน์มาก ๆ ต่อท่านที่กำลังหาข้อมูลพอดี คุณธนวัฒน์เป็นคนที่มีน้ำใจจริง ๆ

   คุณธลิตาคะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   คำถาม : อยากจะถามคุณจอยว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครยูทีแบบออนไลน์มีอะไรบ้างค่ะ มันจะไม่เหมือนกับสมัครแบบยื่นด้วยตัวเองใช่ใหมค่ะเอกสารจะต่างกันใหมค่ะ
   ตอบ : เอกสารที่ใช้ไม่ต่างกันค่ะ ต่างกันคือตอนกรอกแบบฟอ์มใบสมัคร

   • ถ้าสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ : เราจะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตค่ะ และอัพโหลดไฟล์ที่เค้าต้องการเข้าไปในอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็นำเอกสารทั้งหมด (ก็คือเอกสารตัวจริง + เอกสารที่แปลแล้ว) นำไปด้วยในวันสัมภาษณ์

    ลองเข้าไปที่เว็บของ Imgrationsverket ดิฉันได้ทำหัวข้อไว้ให้แล้วมี 3 ประเภทให้เลือก ดังนี้

    แต่งงานแล้ว :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่
    วางแผนว่าจะไปแต่ง หรือ ซัมโบ้ (อยู่ด้วยกัน) :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่
    ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่ :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่

   • ถ้าหากสมัครวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเอง : เราจะปริ้นท์แบบฟอร์มใบสมัครออกมาแล้วกรอกเอง (เขียนเอาเอง) หรือจะพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมาก็ได้ค่ะ เมื่อเรากรอกแบบฟอร์มใบสมัครนี้เสร็จ แล้วนำแบบฟอร์มใบสมัครนี้ไปยื่นพร้อมกับเอกสารทั้งหมด (ก็คือเอกสารตัวจริง + เอกสารที่แปลแล้ว) ไปยื่นที่สถานทูตสวีเดนในเมืองไทย พอเค้าเทียบดูเอกสารแล้วก็จะคืนเอกสารต้นฉบับกลับมาให้ สรุปคือกรณีแบบยื่นเองเราจะไปยื่นเมื่อเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปยื่นได้เลยค่ะ

    สำหรับแบบฟอร์มขอวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเองลองเข้าไปดูได้ในลิงค์นี้ค่ะ : แบบฟอร์มขอวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเอง

    สำหรับรายละเอียดและเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่ายูทีแบบยื่นเอง ลองเข้าไปดูในลิงค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของอิมมิเกรชั่นสวีเดน : เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีแบบยื่นเอง
    พอคลิกเข้าไปในลิ้งค์แล้วรอสักพักจะปรากฎเป็นไฟล์เอกสารขึ้นมาค่ะ

   คำถาม : แล้วอยากทราบว่าสถานทูตที่เราๆไปสัมภาษณ์กันใช่ที่ อาคารแปซิฟิก ชั้นที่ 20 หรือเปล่าค่ะ ตอนนี้เริ่มกังวลมากเลยค่ะ เพราะไกล้วันจะกลับแล้ว
   ตอบ : ใช่ค่ะ ตึกแปซิฟิค 1 ชั้น 20
   คำถาม : ขอให้คุณจอยมีความสุขค่ะ
   ตอบ : ขอบคุณค่ะและขอให้คุณธลิตามีความสุขเช่นกันค่ะ และยื่นวีซ่าได้สำเร็จ

   สิ่งที่ต้องมีในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์

   ก่อนที่จะเข้าไปสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ก็จะต้องมีสี่อย่างนี้ก่อนค่ะ ได้แก่

   • อีเมล์ของทั้งสองฝ่าย คือ ..ผู้รับรอง (อีเมล์ของแฟน)..และ..ผู้ยื่นขอวีซ่า (อีเมล์คุณธลิตา)..
   • บัตรเครดิต Visa หรือ Master Card
   • ไฟล์เอกสารที่สแกนแล้ว (ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
   • โปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ .PDF ได้

   เอกสารใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีออนไลน์

   เอกสารที่จำเป็นต้องใช้และอีกบางส่วนมีไว้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ๋ายูทีออนไลน์ ดูแล้วเหมือนกับว่ามีเอกสารหลายอย่างเต็มไปหมด แต่ทั้งนี้เพื่อคลอบคลุมและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น ได้แก่

   • หนังสือเดินทาง (Passport)
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ ของผู้รับรองเราที่สวีเดน
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน (ใบหลือง)(สมาร์ทการ์ดไม่ต้องแปล)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อผู้ขอ) (แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบรับรองโสด Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (กรณีไม่เคยแต่งงาน) ออกให้โดยอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
    • ใบจดทะเบียนสมรส Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (เฉพาะในกรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน)
    • ใบหย่า Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี) เผื่ออยากเอาลูกไปอยู่ด้วยในอนาคต
    • ใบรับรองปกครองบุตร(ปค.14) Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
    • ใบรับรองแพทย์ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (หากผู้ขอตั้งครรภ์)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ที่ดิฉันได้ทำสัญญลักษณ์Bunnyไว้ให้) ต้องนำไปแปลเป็นอังกฤษหรือสวีดิชเท่านั้นค่ะ จากร้านที่ทางสถานฑูตรับรอง (แนะนำว่าควรตรวจสอบหลังว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

   **หมายเหตุ : สำหรับเรื่องการประทับตราที่กงศุล แจ้งวัฒนะ ลองสอบถามไปที่สถานทูตอีกครั้งว่าเอกสารที่แปลแล้วต้องประทับตราหรือไม่ เพราะหลายท่านที่ไปยื่นมาแตกต่างกัน บางท่านไม่ต้องประทับตราก็ใช้ได้ แต่บางท่านเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมใบแปลต้องประทับตรา**

   ..เอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับทั้งหมด ต้องถือไปด้วยในวันสัมภาษณ์ค่ะ..

   **หมายเหตุ** : ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เค้าไม่ได้ระบุให้อัพโหลด เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน) ภาพถ่ายรูปคู่กันกับผู้รับรอง ฯลฯ เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปให้หมดเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

   ป.ล.: **กฏเกณฑ์ของสถานฑูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานฑูตทุกครั้ง**

   ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ!

 53. ธนวัฒน์

  สวัสดีครับคุณจอย
  Update ข้อมูลของผมแชร์ประสบการณ์ วันสัมภาษณ์ครับ 26 ก.ย. 56 บ่ายสองโมง ตึกแปซิฟิค 1 ชั้น 20 ผมเอาเอกสารมาแปลก่อน 1 วันครับ ตึกเดียวกัน ชั้น 17….พอใกล้เวลาบ่าย2 ผมก็เข้าไปที่ตึกแลกบัตร แล้วขึ้นไปชั้น 20 สถานฑูตอยู่ตรงข้ามกับลิฟท์เลยครับ วันนี้มีนัดสัมภาษณ์ 2 คน ผมและผู้หญิงอีกคน ติดต่อช่อง 1เพื่อยื่นเอกสาร และถ่ายรูป แสกนลายนิ้วมือ เป็นนิ้วชี้ 2 ข้าง ถัดช่องแสกนลายนิ้วมือ คือช่อง ไว้สำหรับเซนต์ชื่อเราให้เหมือนในpassport หลังจากนั้นเจ้าหน้าให้ใบมอบอำนาจ กรอกชื่อ,ที่อยู่ของผู้รับรอง ลงวันที่ต่อท้ายวันที่คำว่า Bangkok บรรทัด ถัดไปเซนต์ชื่อตัวเองให้เหมือนใน passport หลังจากนั้นเจ้าหน้าเรียกเข้า ห้องหมายเลข 1 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงครับ เป็นคำถามที่หลายคนมาแชร์ประสบการณ์กับคุณจอยครับ ไม่แตกต่างมาก ที่ผมสังเกตเวลาสัมภาษณ์ เขาจะให้ผมพูดช้าๆครับ เพราะเขาพิมพ์ข้อมูลที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษในคอมม์ ฉะนั้นเมื่อผมตอบแต่ละคำถามผมจะต้องรอเขาพิมพ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสัมภาษณ์ของผม ผมว่าการสัมภาษณ์ของผมคำถามไม่เยอะมากแต่มันใช้เวลาตอนที่เจ้าหน้าพิมพ์ข้อมูลนี่ละครับ เสร็จแล้วเจ้าหน้าก็คืนเอกสารทั้งหมด มีอะไรเพิ่มเติมถามเจ้าหน้าได้ครับ และเวลามารับการ์ดให้นำ passport ตัวจริงมาด้วย หรือสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนได้แต่ต้องให้ passport เขามาด้วยครับ หลังจากนี้ก็รอครับ คงได้รับข่าวดีเร็วๆนี้
  คำถามครับ ผมได้รับเมลล์ประมาณ 1 ทุ่มวันเดียวกันกับสัมภาษณ์ หัวข้อว่า Your case had now been settled ไม่ทราบว่าทุกคนหลังสัมภาษณ์ไดัรับเหมือนผมไหม และสถานฑูตเขาแจ้งเกี่ยวกับอะไรครับ ผมแปลแล้วแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด
  ขอบคุณครับ หวังว่าข้อมูลของผมคงเป็นประโยชน์บ้างสำหรับคนที่จะทำเรื่องขอวีซ่า และเข้ามาหาข้อมูลในเว๊ปไซด์นี้ Smile

  1. เหมียว

   สวัสดีคุณจอยแล้วก็คุณธนวัฒน์ค่ะ Smile ตอนที่ดิฉันสัมภาษณ์เสร็จ ผ่านไปสักแป็ปนึงก็ได้เมลนี้เหมือนกัน ในความคิดของดิฉันนะค่ะ ดิฉันคิดว่าเคสของคุณ ธนวัฒน์วีซ่าผ่านแล้วค่ะ ยินดีด้วยนะค่ะ Smile แต่ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจกับคำนี้เหมือนกัน ต้องรบกวนคุณจอยมาให้ความกระจ่างด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ Smile

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์และคุณเหมียว ดิฉันก็คอยลุ้นอยู่ว่าคุณธนวัฒน์จะเป็นยังไงบ้าง เอ๊ะจริงๆเค้าน่าจะส่งจนท.คนที่สัมภาษณ์คุณธนวัฒน์ไปฝึกพิมพ์ดีดGrinให้คล่องก่อนนะคะ แต่ก็นับว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะที่พิมพ์ช้าเลยถามคำถามได้ไม่มากเวลาก็หมดแล้ว และขอขอบคุณธนวัฒน์ผู้มีน้ำใจYesที่ช่วยแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์ของตนเองให้เพื่อนๆได้ทราบ ต้องขอขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยค่ะ

    สำหรับในอีเมล์ที่คุณธนวัฒน์บอกมามีคำว่า Your case has now been settled. อยู่นั้นเค้าเขียนข้อความคล้าย ๆ กับข้อความข้างล่างนี้รึเปล่าคะ ถ้าใช่ล่ะก็ ถ้าทายไม่ผิดนะคะนี่ล่ะคือ..วีซ่าผ่านแล้ว..Grin เอ๊ะตื่นเต้นจัง..เพื่อความแน่ใจคุณธนวัฒน์ลองติดต่อถามคนรับรองดูนะคะว่าเค้าได้รับข่าวอะไรบ้าง

    Ditt ärende har nu avgjorts.

    Kontakta den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan för att ta emot beslutet.

    Kontakta någon av Migrationsverkets tillståndsenheter i Sverige om du
    ansökt om förlängning av ett uppehålls- och/eller arbetstillstånd och befinner dig i Sverige.
    är före detta asylsökande eller student och har sökt uppehålls- och/eller arbetstillstånd och fortfarande befinner dig i landet.

    Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

    Med vänlig hälsning

    Your case has now been settled.
    Contact the Swedish embassy/consulate that you specified in your application to receive the decision.

    ป.ล. ต้องขอบคุณคุณเหมียวแทนคุณธนวัฒน์ด้วยค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้คุณธนวัฒน์ คุณเหมียวเป็นคนดีจริงๆYes

    1. ธนวัฒน์

     สวัสดีคุณจอยและคุณเหมียวครับ
     ต้องขอขอบคุณมากๆครับ ที่ให้ข้อมูลกับผมทำให้รู้สถานะของวีซ่า ข้อความที่คุณจอยส่งมามันแตกต่างกันนะครับ ผมได้แปลในภาษาอังกฤษแล้วเขาอธิบายเกี่ยวกับ การแสกนลายนิ้วมือ,ถ่ายรูป และการจัดส่ง บัตรยูทีการ์ด ทุกอย่างผมทำตอนไปสัมภาษณ์แล้ว ถามไปทางผู้รับรองยังไม่ีได้รับข่าวอะไร ผมว่ามันต้องรอข้อูลให้ชัดเจนกว่าละครับ ถ้าวีซ่าผ่านคงดีใจสุดๆ ต้องขอขอบคุณ คุณจอยและคุณเหมียว,เพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจ มีอะไรเพิ่มเติมผมจะเขียนมาเล่าให้ฟัง ขอบคุณครับ

     Ditt ärende har nu avgjorts.

     Observera att detta meddelande inte ger besked om du fått avslag eller bifall på din ansökan. Du kommer att få ta del av beslutet antingen via post (om du befinner dig i Sverige) eller genom den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan.

     Om du beviljats uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på ditt tillstånd.

     Om du befinner dig i Sverige

     och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck på någon av Migrationsverkets enheter kommer ditt kort att skickas till din adress i Sverige inom en vecka.
     och inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid någon av Migrationsverkets enheter måste vi först tillverka ditt kort. Vi ber dig därför att snarast uppsöka någon av våra tillståndsenheter. Kortet kommer därefter att skickas till din adress i Sverige inom några veckor
     Om du fått ett uppehållstillstånd som gäller mer än ett år, måste du ta med uppehållstillståndskortet till Skatteverket om du ska folkbokföra dig.

     Om du befinner dig utanför Sverige

     och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) får du ditt kort genom den svenska utlandsmyndighet som du uppgivit i din ansökan. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
     och ännu inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) måste ditt kort först tillverkas. Vi ber dig därför att så fort du kan uppsöka den svenska utlandsmyndighet, som du uppgivit i din ansökan, för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Du kommer sedan att få ditt uppehållstillståndskort genom utlandsmyndigheten. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
     Om är viseringsfri ska du resa till Sverige och fotograferas och lämna fingeravtryck hos någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Kortet sänds till din folkbokföringsadress i Sverige.

     Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

     Med vänlig hälsning

     1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์ ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้คุณธนวัฒน์โชคดีและได้วีซ่าเร็ว ๆ ดิฉันและเพื่อน ๆ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 54. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะคุณจอย ตอนนี้ตัวดิฉันเองอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปเมืองไทย และจะทำเรื่องเอกสารการขอยูทีวีซ่า
  ตัวดิฉันเองมีความวิตกกังวลในเรื่องเอกสารค่ะ กลัวจะทำไม่ถูก พอได้เข้ามาในเว็ปของคุณจอยแล้วได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่มาก แต่ดิฉันเองก็ยังมี ๆ กังวลอยู่บ้างค่ะ อยากจะถามคุณจอยว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครยูทีแบบออนไลน์มีอะไรบ้างค่ะ มันจะไม่เหมือนกับสมัครแบบยื่นด้วยตัวเองใช่ใหมค่ะเอกสารจะต่างกันใหมค่ะ แล้วอยากทราบว่าสถานทูตที่เราๆไปสัมภาษณ์กันใช่ที่ อาคารแปซิฟิก ชั้นที่ 20 หรือเปล่าค่ะ ตอนนี้เริ่มกังวลมากเลยค่ะ เพราะไกล้วันจะกลับแล้ว ขอให้คุณจอยมีความสุขค่ะ

 55. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับข้อมูล ดิฉันได้จดไว้ แล้วก็จะปฎิบัติตาม ขอบคุณมากค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ มีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ค่ะ

 56. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับคุณเหมียวด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ
  เลยนะคะ ดีใจไปกับคุณเหมียวด้วยค่ะ ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าคุณจอยและคุณเหมียวเป็นคนดีมาก ๆ เลยค่ะที่
  ได้ให้คำแนะนำและเอาประสบการโดยตรงมาบอกกล่าวกัน ทำให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างดิฉันเข้าใจมากขึ้น
  ขอให้ทั้งคุณจอยและคุณเหมียวมีความสุขมาก ๆค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะ ขอให้คุณธลิตามีความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ

  2. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุณธลิตา Smile ขอบคุณมากนะค่ะ ขอให้คุณธลิตา โชคดีเช่นกันค่ะ Smile

 57. karnkanok

  สวัสดีค่ะคุณจอยและทุกๆคน ขอร่วมพูดคุยด้วยนะคะมีหลายๆคำตอบที่ต้องการทราบนะคะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ กำลังงงอยู่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีในการขอวีซ่า ut Big Smile Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karnkanok ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พอนึกคำถามได้แล้วค่อยถามก็ได้ค่ะGrin ไม่เป็นไร

 58. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile วันนี้ 23/09 ดิฉันได้รับข่าวดีจากทางคุณแฟนค่ะ Smile คุณแฟนแจ้งว่า ทาง immigration ได้ส่งจดหมายมาให้ที่บ้าน วีซ่าของดิฉันผ่านแล้วนะค่ะ ได้ 2 ปีเลย Smile ดีใจจังเลยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับวันนี้ ดิฉันนึกว่าต้องรอไปนานๆเลย แต่ผ่านเร็วมากเลยค่ะ ยื่นเรื่องออนไลน์ 27/08 แฟนตอบอีเมลกลับ 29/08 นัดสัมภาษณ์ 16/09 ทราบผลว่าผ่านวันที่ 23/09 นัดรับการ์ดวันที่ 03/10 Smile เร็วมากๆเลยค่ะ ถ้าเราได้อีเมลว่าวีซ่าเราผ่านแล้ว ให้โทรไปที่สถานทูตเลยนะค่ะ สอบถามเรื่องการ์ดนะค่ะ ว่าเราจะได้เมื่อไหร่ ? เค้าก็จะถามถึงเลขของเรา ก็คือเลขที่เค้าให้เราตอนสัมภาษณ์นะค่ะ แล้วก็ชื่อสกุล เรา Smile ขอให้ทุกท่านโชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้นะค่ะ

  อยากจะรบกวนสอบถามคุณจอยว่า ดิฉันจะเดินทางไปสวีเดนครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปช่วงหน้าหนาวพอดีเลยค่ะ 2. เอกสารที่จะต้องเอาไปด้วยที่จะใช้ในการหางานทำในอนาคตค่ะ 3. เมื่อไปถึงสวีเดนครั้งแรก เราควรที่จะทำอะไรบ้างค่ะ ? 4.เรื่องเรียนภาษา รบกวนสอบถามคุณจอยด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ Smile
  ปล. วันนี้ดิฉันแอดคุณจอยในเฟสบุ๊คด้วยค่ะ รบกวนแอดดิฉันเป็นเพื่อนด้วยนะค่ะ อยากจะรู้จักกับคุณจอยมากๆค่ะ รู้สึกว่าคุณจอยเป็นผู้หญิงที่ใจดี Smile เหมือนคุณครูเลยค่ะ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำที่ดีๆกับทุกๆคนค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ดีใจด้วยค่ะคุณเหมียว และแล้วก็ได้ฟังข่าวดีClapClapGrinGrinGrinGrin เย้ๆ!!ROTFLROTFLROTFLYesYesDanceDanceYesDanceDancePartyDanceDance ตื่นเต้นไปด้วยส่วนคำถามที่ถามเพิ่มเข้ามาดิฉันจะเข้ามาตอบให้อีกรอบนะคะ

   1. เหมียว

    ขอบคุณมากค่ะคุณจอย ขอรบกวนด้วยนะค่ะ Smile

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณเหมียว ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

     1. จะเดินทางไปสวีเดนครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปช่วงหน้าหนาวพอดีเลยค่ะ
     ตอบ : สิ่งแรกที่ควรนำมาด้วยคือเสื้อกันหนาวค่ะ เอาแบบหนาๆนะคะ เพราะตอนนี้อากาศหนาวแล้ว และอีกประมาณเดือนกว่าก็จะเข้าสู่หน้าหนาว

     2. เอกสารที่จะต้องเอาไปด้วยที่จะใช้ในการหางานทำในอนาคตค่ะ
     ตอบ : เอกสารตามด้านล่างนี้ค่ะ

     เตรียมตัวไปสวีเดน

     สำหรับการเตรียมตัวในการเดินทางมาสวีเดน ขอแนะนำว่าควรนำเอกสารเหล่านี้ติดตัวมาด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ..การหางานทำ..ในอนาคตหรือ..เรียนต่อ..ที่สวีเดน

     • วุฒิการศึกษา ทั้งหมดที่มี (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
     • ใบผ่านงาน ทั้งหมดที่มี (กรณีถ้าเคยทำงานมาก่อน)(ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
     • ใบประกาศนีย์บัตรอบรมเกี่ยวกับอาชีพ(ถ้ามี) (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้) เช่น แผนนวดไทยหรือเคยเรียนตัดผมมา ฯลฯ
     • ใบผ่านการฝึกงาน (กรณีที่เคยมีการฝึกงานมาก่อน) (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
      3. เมื่อไปถึงสวีเดนครั้งแรก เราควรที่จะทำอะไรบ้างค่ะ ?
      ตอบ : พอมาสวีเดนครั้งแรกก่อนอื่นติดต่อทำบัตรประชาชนก่อนค่ะ ถ้าอยากทำงานก็หลังจากทำบัตรประชาชนแล้วเราก็ไปสมัครกรมแรงงานเอาไว้ และติดต่อโรงเรียนเรียนภาษาสวีเดนใกล้บ้าน (ที่นี่เค้าจะเรียกว่า..คอมวุค..) เรียนฟรีค่ะ

      4.เรื่องเรียนภาษา
      ตอบ : ติดต่อเข้าเรียนโรงเรียนคอมวุค ช่วงนี้ถ้าชอบลองเข้าไปในลิ้งค์นี้หัดซ้อมภาษาสวีเดนพลางๆไปก่อนนะคะ : เรียนภาษาสวีเดนออนไลน์

      ควรนำยาประจำตัว ติดตัวมาด้วยค่ะ ซึ่งหมายถึงยาที่เรามักใช้อยู่ประจำ เช่น ยาหม่อง ยาพารา ยาคารามายแก้คัน ฯลฯ (ขอแนะนำว่าเวลาเดินทางยาทั้งหมดควรเก็บในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน)

      ป.ล. ขอเวลาคิดอีกสักวัน Grin ว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มอีก แล้วพรุ่งนี้จะมาเขียนเพิ่มให้อีกค่ะ

     1. เหมียว

      สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ขอบคุณมากเลยนะค่ะสำหรับคำแนะนำ ดิฉันจะได้ปฎิบัติตามได้ถูกว่าเราต้องทำยังไง อะไรบ้าง ? ขอบคุณคุณจอยมากค่ะ Smile ดิฉันขอแชร์นิดนึงนะค่ะ พอดีว่าดิฉันบอกคุณจอยผิดไปในวันที่ทราบว่าวีซ่าของดิฉันผ่านแล้ว พอดีว่า วันนี้เพิ่งมานั่งเช็คอีเมลค่ะ เพิ่งจะเจออีเมลของทาง Immigration ดิฉันมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 ของวันที่ 16/09 พอสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ตอน บ่าย 3 โมง 25 นาที ภายในวันเดียวกัน ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทาง Immigration ว่าวีซ่าผ่านแล้วค่ะ เร็วมากๆเลยนะค่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่า ตอนที่ดิฉันกรอกออนไลน์กับแฟน เราให้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆ แล้วในตอนที่สัมภาษณ์ เวลาจนท ถามดิฉันเกี่ยวกับเรื่องแฟน, รายละเอียดพ่อกะแม่แฟน , น้องแฟน ดิฉันสามารถที่จะตอบได้หมดเลย Smile บางครั้งเวลาที่ดิฉันอ่านประสบการณ์ของใครๆที่เข้ามาแชร์ ว่าได้ทราบว่าวีซ่าผ่านภายในวันที่สัมภาษณ์ ดิฉันก็คิดว่า ว้าว เร็วจังเลย ไม่อยากจะเชื่อเลย Smile แต่พอมาเจอกับตัวเอง เรื่องจริงเลยค่ะ ดิฉันส่งแฟนกลับสวีเดนคืนวันอาทิตย์ที่ 22 แฟนถึงสวีเดนตอนเช้าวันที่ 23 ก็เจอกับไปรษณีย์ของ Immigration นะค่ะ Smile

      ขอให้ทุกคนที่ทำวีซ่า โชคดีกันทุกๆคนนะค่ะ รอไม่นานค่ะ ขอบคุณนะค่ะ Smile

     2. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะคุณเหมียว โอ้โห! ยังงี้ต้องเรียกว่าวีซ่าสกายแล็บแล้วล่ะค่ะGrinYes ROTFLROTFL เร็วยังกะจรวดเลย
      สำหรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตรียมตัวมาสวีเดน ขอแนะนำว่า

      • ถ้าชอบรับประทานส้มตำ ขอแนะนำว่านำมะละกอมาด้วยก็ได้ค่ะ เพราะที่นี่แพงมาก อาจจะห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์โหลดลงใต้ท้องเครื่องบินค่ะ
      • ข่า(สด) ตะไคร้(สด) ใบมะกรูด ใบมะกรูด(สำหรับใบมะกรูดทำเป็นอบแห้งมานะคะ)
      • ถ้าที่พักที่สวีเดนมีบริเวณที่ดินที่พอจะปลูกผักได้และถ้าชอบปลูกผัก ควรนำเมล็ดพันธุ์ผักที่เราชอบมาด้วย เอาไว้ปลูกผักทำสวนตอนหน้าร้อน จะได้มีผักไทยรับประทาน เพราะที่นี่ราคาแพง
      • สแกนหรือก็อปปี้พลาสปอร์ต การ์ดยูที เก็บไว้เผื่อเกิดมีการสูญหาย
      • ส่วนกระเป๋าเดินทาง ก่อนเดินทางควรทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกระเป๋าชองเรา มองไปปุ๊บก็รู้ว่า..ใช่เลย.. เช่น มัดตรงหูกระเป๋าด้วยผ้าสีแดงเขียวเหลืองGrinแบบรุ้งเจ็ดสี หรือแขวนตุ๊กตาหน้าแปลกๆ พอมองไปก็รู้เลยว่าเป็นกระเป๋าเรา ทั้งนี้เพราะตอนเครื่องลงที่สวีเดน พอถึงเวลาไปเอากระเป๋าเดินทางจะเห็นกระเป๋าหน้าตาคล้ายกันมากเต็มไปหมด ฉะนั้นเพื่อป้องกันหลงกระเป๋าควรทำสัญญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ให้เห็นชัดเจน
  2. เปิ้ล

   ขอแสดงความยินดีกับคุณเหมียวด้วยนะคะที่ได้วีซ่าแล้ว

 59. เหมียว

  สวัสดีคุณจอยกับคุณฝนนะค่ะ Smile วันนี้เป็นวันที่ 23/09/2013 คุณฝนมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 ดิฉันรอลุ้นไปกับคุณฝนด้วยนะค่ะ Smile ขอให้คุณฝนโชคดี เจอจนท น่ารักๆนะค่ะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์ ไปกำลังใจให้นะค่ะ Smile สู้ๆนะค่ะ เสร็จแล้ว อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ดิฉันรอลุ้นอยู่ ขอให้คุณฝนโชคดีค่ะ Smile

  1. ฝน

   สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียวค่ะ
   ก่อนเดินทางไปสถานฑูตวันนี้ดิฉันได้ไปไหว้พระพรหม Smile (ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ินิ๊ดหนึ่ง) ไปถึงสถานฑูต
   ประมาณ 11 โมงเช้า กลัวรถติดเลยรีบออกจากบ้านค่ะ Smile และมีอาการตื่นเต้นนิดๆๆ ด้วยค่ะ
   วันนี้เลยอยากมาขอแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆ นะคะ ขั้นตอนแรกที่ทำคือยื่นเอกสาร
   ที่แนบไปตอนออนไลน์นะคะ แล้วก้อถ่ายรูป สแกนนิ้วมือ เสร็จ เจ้าหน้าที่ก้อบอกดิฉันว่าเข้าสัมภาษณ์ที่ห้องหมายเลข 5 เอาละสิ เหมือนคุณเหมียวเลยนึกในใจ แต่พอเข้าไปกลับไม่ใช่อย่างที่ิคิด ดิฉันได้สัมภาษณ์ จนท. ผู้หญิงค่ะ ดิฉันก้อกล่าวคำสวัสดี จนท. ก้อสวัสดีกลับ รู้เริ่มใจชื้นขึ้น
   แต่คำถามนี่สิละเอียดมากเลยค่ะ เริ่มเลยนะคะ คุณชื่ออะไร? วันเดือนปีเกิด? แฟนคุณชื่ออะไร และก้อวันเดือนปีเกิด? แฟนทำงานบริษัทอะไร? หน้าที่อะไร? รู้จักกันได้อย่างไร? เจอกันครั้งแรกที่ไหน? เคยพบครอบครัวแฟนไหม? ใครเป็นคนแนะนำ?เพื่อนเขาชื่ออะไร? เคยพบญาติเขาไหมชื่ออะไร? ตอนเขา
   มาหาคุณที่ไทยไปรับเขาไหม? พักด้วยกันหรือป่าว? มากี่ครั้ง? ซื้ออะไรให้บ้าง?
   ติดต่อภาษาอะไร? เข้าใจในภาษากี่เปอร์เซนต์? ตอนว่างแฟนทำอะไร? สูบบุหรี่กินเหล้าไหม?
   แฟนนิสัยเป็นอย่างไร? และเวลาสัมภาษณ์ของดิฉันก้อคือ 1 ชั่วโมงเต็มค่ะ
   OMG ช่วงแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์ไม่มีรอยยิ้มค่ะ แต่ตอนสัมภาษณ์เสร็จยิ้มให้ค่ะ
   คิดว่าเขาคงเข้มตอนเวลาทำหน้าที่ของเขานะค่ะ อ้อลืมบอกไปค่ะ ดิฉันเจอคนมาสัมภาษณ์เวลาเดียวกัน
   เขาถามดิฉันมาัสัมภาษณ์เหรอค่ะ ดิฉันบอกว่าใช่ ดิฉันว่าวิตกมากแล้ว แต่เจอน้องเขาดิฉันเป็นรองเลยค่ะ
   ขนาดเขาจ้าง เอเจนซี่ กรอกออนไลน์ด้วยนะคะ และเขาได้ขอเบอร์โทรด้วยเผื่อไว้ถามกัน
   แล้วเวลาประมาณทุ่มกว่าๆๆ ผ่านไปแค่ 4 ชั่วโมง น้องที่เจอที่สถานฑูตสัมภาษณ์เวลาเดียวกันเขาโทรมา บอกว่าของเขาผ่านแล้วเอเจนซี่ที่รับทำได้รับอีเมลจากสถานฑูตที่สวีเดน ดิฉันงงมากเลยค่ะทำไมไวจังเลยบอกน้องเขาว่าลองเช็คกลับสถานฑูตพรุ่งนี้อีกทีว่าจริงไหม ลืมบอกคุณเหมียวค่ะน้องเขาเจอ จนท.คนเดียวกับคุณเหมียวเลยค่ะ แล้วออกมาบอกเหมือนที่คุณเหมียวเขียนบอกไว้เลยนะคะ
   ปล. อ้อดิฉันสงสัยเรื่องหนึ่งค่ะ ขอรบกวนถามคุณจอยนะคะ ดิฉันอ่านในเว็ปไซด์หนึ่ง เขาบอกว่าเอกสารที่แปลถ้าทำ UT ไม่ต้องประทับตรารับรองที่กงศุล แต่ถ้าเป็น PUT ต้องประทับตามรับรองที่กงศุลค่ะ ดิฉันเลยงงมาอ่านเจอของคุณจอยต้องประทับตรารับรองที่กงศุลด้วย แต่เอกสารที่แปลของดิฉันไม่ได้ประทับตรารับรองกงศุลเลยค่ะ มีแต่ตราบริษัทแปลอย่างเดียวค่ะ
   ขอบคุณนะคะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณฝน โอ้โฮ! ถูกสัมภาษณ์ไปหนึ่งชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ ถูกถามละเอียดยิบเลย ไม่แพ้คุณเหมียวเลยนะคะ ROTFL แต่ก็โชคดีที่เจอคนสัมภาษณ์ไม่โหดGrin วันนี้ดิฉันก็นึกอยู่ว่าคุณฝนจะเป็นยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นไปด้วย และขอบคุณแทนเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่คุณฝนเข้ามาเล่าและแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์ สด ๆ ร้อน ๆ ของตัวเองให้ฟัง

    ขอนินทาเจ้าหน้าที่นิดนึง ดิฉันหมายถึงจนท.ทีเคยสัมภาษณ์คุณเหมียว Grin แสดงว่าเค้าคงมาดดุแต่ใจดี แต่ละคนที่ได้สัมภาษณ์ด้วยได้วีซ่าเร็วทั้งนั้นGrin ส่วนน้องคนที่คุณฝนเจอที่สถานทูตถ้าคุยกับเค้าอีกรอบรบกวนฝากบอกเค้าด้วยนะคะว่าดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยคะ ถ้ามีความคิดเห็นใหม่ๆแนะนำมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับคำแนะนำและเพื่อนๆที่ผานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้ข้อมูลใหม่ ๆ และทันสมัย

    ขอให้คุณฝนโชคดีและได้วีซ่าเร็ว ๆ นี้ค่ะ!

   2. เหมียว

    สวัสดีค่ะคุณฝน Smile ยินดีด้วยนะค่ะ ผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์แล้วที่เหลือก็คือรอผล Smile แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่นานค่ะ ของดิฉันสัมภาษณ์เสร็จแล้ว แฟนกลับไปถึงสวีเดนตอนเช้าวันที่ 23 ก็เจอไปรษณี์จาก Immigration รออยู่ที่บ้านแล้วค่ะ ยังไงก็ขอให้คุณฝนโชคดีได้วีซ่าเร็วๆนะค่ะ เอาใจช่วยค่ะ Smile ขอให้ได้วีซ่าเร็วๆ รอไม่นานค่ะ !!!

    1. ฝน

     สวัสดีค่ะคุณเหมียว Smile ยินด้วยนะค่ะ ตื่นเต้นและดีใจด้วยกับวีซ๋าของคุณเหมียวค่ะ เหมือนตัวเอง
     ผ่านซะเองเลย55555 ตอนสัมภาษณ์ดิฉันบอกพร้อมไปมกราคม 2014 ค่ะ เลยช้า (คิดเองค่ะ)
     ดิฉันหวังว่าจะโชคดีเหมือนคุณเหมียวนะคะ ขอให้คุณเหมียวมีความสุขมากๆๆๆ นะคะ
     ขอบคุณค่ะ

 60. Love kingkong

  สวัสดีค่ะ คุณจอย คุณเหมียว ของข่างสมัครออนไลน์ค่ะ ทำกับแฟนค่ะ นั่งทำใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆค่ะ เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บนี้ค่ะ ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ คือข่างจะเขียนข้อมูลแฟนและของข่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ พอถึงเวลาอันที่สอบถามรายละเอียดว่าเจอกันยังไง ที่ไหน อะไรบ้าง ข่างก็ก๊อปปี้ วางเลยค่ะ ต้องขอบคุณ คุณจอยนะคะ ข่างอ่านหาข้อมูลนานมากค่ะ กว่าจะได้ลงมือสมัครออนไลน์จริงๆ อ่านเว็บโน้น เว็บนี้ แล้วก็เสียเวลากับการส่งเอกสาและรให้กงสุลประทับตราด้วยค่ะ รอเจ็ดวันทำการแน่ะค่ะ ขนาดอยู่กรุงเทพแท้ๆ กลัวเอกสารจะไม่ถึงกงสุล แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะ ขอบคุณ คุณเหมียวสำหรับกำลังใจค่ะ ข่างก็หาอะไรทำไปเรื่อยค่ะ ตอนนี้กำลังจะไปเรียนตัดผมค่ะ แอบเหล่ๆงานพาสไทม์เอาไว้ด้วยค่ะ อยากมีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างค่า

 61. june

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจอย
  จูนจะเตรียมเอกสารอาทิตย์หน้านี้ละค่ะ
  เพราะอาทิตย์นี้ลูกไม่สบายฝนตกบ่อย

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะคุณจูน ขอให้ลูกคุณจูนอาการดีขึ้นและหายเร็ว ๆ นะคะ ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ!

 62. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ ขอบคุณ คุณเหมียวมากเลยนะค่ะ ที่กรุณาให้คำตอบ ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าต้องพาแฟนไปด้วย
  เพราะเห็นของคุณเหมียวมีการกรอกเอกสารที่คุณเหมียวบอกว่าคล้ายๆกับใบมอบอำนาจ แล้วให้แฟนกับตัวเรา
  เซ็นชื่อก่อนสำภาษณ์ ก็เลยข้องใจนิดหน่อยค่ะ นึกว่าต้องพาแฟนไปด้วย ส่วนตัวดิฉันเองตอนนี้ยังอยู่ที่สวีเดน
  อยู่ค่ะ จะกลับเมืองไทยสิ้นเดื่อนกันยาค่ะ อยากจะถามคุณเหมียวว่าตัวดิฉันกลับไปเมืองไทยแล้ว สามารถให้แฟนที่อยู่ที่สวีเดนทำการออนไลน์ให้ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะดิฉันไม่มีบัตรเครดิดการ์ด ก็เลยจะให้แฟนทำให้น่ะค่ะและขอรบกวนคุณเหมียวอีกเรื่องนึงค่ะ คืออยากทราบว่าสถานรับรองกงสุลอยู่แถวใหนค่ะ

  1. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุุณธลิตา Smile อิๆ ไม่ต้องตกใจนะค่ะ วันที่มีสัมภาษณ์เราไปคนเดียว ไม่จำเป็นต้องมีแฟนไปด้วยก็ได้ค่ะ แล้วก็ใบที่ดิฉันได้ก่อนการสัมภาษณ์ถามจนท ผู้หญิง เค้าก็บอกว่าเป็นใบมอบอำนาจ เหมือนเราให้แฟนเราเป็นคนจัดการเรื่องให้เราในสวีเดนนะค่ะ ตามความเข้าใจของดิฉัน เพราะใบนี้ทีแรกพอดิฉันได้ ดิฉันก็เอามาเขียนชื่อ แล้วก็ที่อยู่ของดิฉัน แล้วก็ส่งคืน จนท แต่จนทบอกผิด ต้องให้แฟนเป็นคนเขียนชื่อ , ที่อยู่ของเค้า , แล้วก็เขียนที่ไหน เราก็เขียนไปว่า Bangkok เสร็จแล้ว อันสุดท้ายก็ค่อยเซ็นต์ชื่อเราค่ะ Smile

   แล้วก็ให้แฟนออนไลน์ให้ได้มั้ย ? อันนี้ดิฉันคิดว่าได้ค่ะ ถ้าแฟนทราบข้อมูล แล้วก็รายละเอียดของเราดีพอ แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะค่ะ ต้องรบกวนคุณจอยมาให้ความกระจ่างอีกทีค่ะ Smile เพราะเราต้องกรอกรายละเอียดกับตัวเรา , คุณพ่อคุณแม่เรา , พี่น้องของเราค่ะ คำถามมันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะค่ะ แล้วเราก็ต้องเขียนอธิบายไป

   กรมกงศุลนะค่ะ จะอยู่แถวหลัก 4 หาไม่ยากค่ะ จุดเด่นก็คือ ใกล้ๆห้าง หลักสี่พลาซ่าค่ะ อยู่เส้นถนนแจ้งวัฒนะนะค่ะ ติดถนนใหญ่เลยค่ะ หาไม่ยาก Smile ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณธลิตาและคุณเหมียว คุณธลิตาให้แฟนเข้าไปสมัครวีซ่า UT ออนไลน์ให้ได้ค่ะ โดยใช้บัตรเครดิตของแฟน (ตอนคุณเหมียวตอบคำถามรบกวนคลิกที่คำว่า..ตอบกลับ(ตัวหนังสือสีเหลือง)..ที่อยู่ด้านล่างขวามือช่องความคิดเห็นของท่านที่เราจะตอบด้วยค่ะGrin)

    แต่.. ก่อนสมัครขอแนะนำว่า..ควรปรีกษากันก่อนว่าจะตอบคำถามยังไงดี โดยตอนแรกเราอาจจะปริ้นท์แบบฟอร์มใบสมัครออกมาดูกันก่อนค่ะ ว่าหน้าตาเป็นยังไง และมีคำถามอะไรบ้าง จากนั้นก็มาช่วยกันตอบทีละข้อจนเสร็จ และจำคำตอบเหล่านี้ให้แม่นยำ เพราะตอนสัมภาษณ์เราจำเป็นต้องตอบคำถามให้ตรงกับใบสมัครและหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จ คำถามทั้งหมดที่ถูกถามควรเล่าให้แฟนฟังอย่างละเอียด เพราะมันจะมีผลกับตอนที่อิมมิเกรชั่นส่งคำถามไปถามแฟนซึ่งเค้าจะเลือกเพียงไม่กี่คำถาม จะทำให้แฟนตอบคำถามได้ตรงกันกับเรา การที่จะได้วีซ่านั้นจะขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างและแน่นอนการตอบคำถามได้ตรงกันของทั้งสองฝ่ายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ช่วยให้ได้วีซ่าด้วยค่ะ

    สำหรับวิธีเข้าไปเอาใบสมัครปริ้นส์ออกมาดูก่อน (เราอาจจะทำเองหรือให้แฟนทำให้ก็ได้ค่ะ)
    ลองดูขั้นตอนในลิ้งค์นี้ : สมัครวีซ่า UT ออนไลน์
    โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 แล้วก็หยุดคะ => จากนั้นก็ทำการ..ปริ้นท์เอาใบสมัคร..ออกมา => แล้วก็..ล็อกเอาท์..ออกจากระบบเลยค่ะ

    การปรึกษากันแล้วช่วยกันตอบคำถามมีหลายวิธี หรืออาจจะใช้วิธีตามด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ

    • วิธีแรก : อาจจะออนไลน์คุยกันก่อน ว่าแต่ละคำถามจะตอบอะไรดี เช่น คำถามแรกตอบอะไร คำถามที่ 2… ไปเรื่อยๆจนหมดทุกคำถาม และเน้นมากๆเรื่องตัวสะกด เช่น ชื่อ-สกุล ของเราเอง ของแฟน ของทุกคนในครอบครัว ฯลฯ
    • วิธีที่สอง : อาจจะแสกนแบบฟอร์มที่ปริ้นท์ออกมาให้แฟนเขียนตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วส่งมาให้คุณธลิตาทางอีเมล์ พอคุณธลิตาได้รับก็กรอกตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเอง แล้วส่งกลับไปให้แฟน แล้วก็มาสรุปกันว่าที่ช่วยกันกรอกมาทั้งหมดถูกต้องแน่นอนแล้วใช่มั๊ย ถ้าชัวร์ก็ให้แฟนเริ่มเข้าไปสมัครให้เลยเคย

    **หมายเหตุ แบบฟอร์มทั้งหมดที่เรากรอกไปควรปริ้นส์เก็บไว้ดูด้วย และควรจำคำตอบให้แม่นยำก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ โดยเฉพาะคำถามที่สำคัญๆ เช่น ชื่อ-สกุลเราเ อายุ พ่อ แม่ พี่น้องในครอบครัว ลูก, ชื่อ-สกุลแฟน อายุ อาศัยอยู่เมืองอะไร รู้จักกันได้ยังไง ฯลฯ

    1. เหมียว

     สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ค่ะ รบกวนถามคุณจอยหน่อยนะค่ะว่า หลังจากเราสัมภาษณ์เสร็จแล้ว immigration จะมีคำถามส่งไปถามแฟนเราด้วยเหรอค่ะ? ถ้ามีจะส่งไปไหนรูปแบบไหนค่ะ ? อีเมลหรือว่า ไปรษณีย์ค่ะ ดิฉันสัมภาษณ์เสร็จตั้งแต่วันจันทร์ แต่ก็ยังเงียบๆอยู่ Frown ไม่อยากจะรอนานเลยค่ะ คิดถึงแฟน เลยไปดูดวงไพ่ยิปซีมา หมอดูบอกว่า ภายใน 4 เดือนค่ะ บอกว่าวีซ่าดิฉันจะผ่าน อิๆ ที่พึ่งทางใจนะค่ะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆ ขอบคุณคุณจอยค่ะ Smile

     1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะคุณเหมียว หลังจากที่เราสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์เสร็จ คำถามที่เรากรอกในใบสมัครนั่นล่ะค่ะ เค้าส่งส่งไปถามผู้รับรองเราที่สวีเดนทางอีเมล์ แล้วให้ ..ผู้รับรองเราตอบกลับไปให้เร็วที่สุด..

   2. ธลิตา จันทร์โต

    สวัดดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว ต้องขอบคุณ คุณจอยและคุณเหมียวมาก ๆ เลยค่ะที่ได้ตอบคำถามมา มีประโยชน์และได้ความรู้เยอะเลยค่ะ เมื่อก่อนดิฉันไม่ค่อยเข้าใจ และเป็นคนที่เล่นคอมฯ ไม่เก่งทำไม่
    ค่อยเป็นค่ะ ได้คุยกับคุณเหมียวและคุณจอยแล้วมีความรู้สึกว่าได้อาจาร์ยที่ดีเลยค่ะ ที่คอยชี้แนะ และคอยตอบคำถาม ตอนแรกก็กังวลหลายเรื่องค่ะ กลัวจะทำไม่ถูก และดิฉันก็ได้ทำตามที่คุณจอยและคุณเหมียวบอกแล้วค่ะดิฉันและแฟนได้ทำการก็อปคำถามยูทีออนไลน์แล้วมานั่งเขียนและไล่ตอบคำถามกันว่าเราจะตอบและพิม์อย่างไร ก็ใช้แวลานานเหมือนกันค่ะ กันผิดพลาด เพราะเวลาที่ดิฉันกลับไปเมืองไทยแล้่วแฟนเป็นคนทำจะได้ทำได้ เพราะมีรายละเอียดเยอะมากเหมือนที่คุณจอยบอก ดิฉันอยากจะถามคุณจอยและคุณเหมียวอีกข้อนึงค่ะว่าใบ family detail ทั้งของตัวดิฉันและของแฟนต้องใช่้ด้วยหรือเปล่าค่ะ ขอให้คุณจอยและคุณเหมียวโชคดีมีความสุขในทุกๆเรื่องค่ะ

    1. เหมียว

     สวัสดีค่ะคุณธลิตา Smile ค่ะเว็ปของคุณจอยดีมากๆเลยค่ะ มีประโยช์เป็นอย่างมาก เหมือนตอนที่ดิฉันมีความกังวลใจเรื่องลูกว่าจะบอกแฟนดี หรือ ไม่ดี ก็เขียนมาถามกับทางคุณจอย แล้วคุณจอยก็แนะนำดีมากๆ ถ้าดิฉันไม่ได้เขียนมาปรึกษาคุณจอยก่อน ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดไปในการทำวีซ่านะค่ะ เคสของดิฉันอาจจะโดน inject ไป หรือติด blacklist ห้ามเข้าสวีเดนก็เป็นไปได้ เพราะแจ้งข้อความที่เป็นเท็จค่ะ นึกแล้วก็ยังกลัวไม่หายเลย นึกถึงเวลาที่ต้องโดนสัมภาษณ์อะไรยังงี้นะค่ะ รู้เลยว่ามันเป็นยังไงSmile

     แล้วก็คำถามของคุณธลิตา family detail หมายถึงใบ Personbevis ของแฟน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของเราใช่มั้ยค่ะ? สำหรับตัวดิฉัน ดิฉันคิดว่าเราควรที่จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมหมดเลย เผื่อมันจำเป็นต้องใช้ค่ะ Smile ของดิฉันก็มีหมดทุกอย่างค่ะ ใบ Personbevis ของแฟน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของดิฉันที่แปล แล้วก็ประทับตราที่กงศุล แต่ปรากฎว่าในเคสของดิฉัน ไม่ได้ใช้ทั้ง 2 อย่างค่ะ Smile แต่เพื่อความชัวร์ ต้องให้คุณจอยมาให้ความกระจ่างอีกทีนึงนะค่ะ Smile แต่สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าเราควรจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมค่ะ เกินๆ ดีกว่าขาดๆ ค่ะ Smile

     ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ Smile

    2. ไอแอมจอย

     ขอบคุณค่ะ สาธุ!Grin ขอให้คุณธลิตาโชคดีมีความสุขในทุก ๆ เรื่องเช่นกันค่ะ

 63. Love kingkong

  สวัสดีค่า น้องใหม่ค่ะ ชื่อข่างนะคะ ข่างก็สมัครยูที ไปเมื่อ 30-8-2013 และประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนก็ได้รับอีเมลล์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแฟนและของข่างด้วยแต่เป็นภาษาสวีดิช (ตอนที่ข่างกรอกเป็นภาษาอังกฤษค่ะ) แอบหวังไว้ว่าจะได้รับอีเมลล์ให้ได้สัมภาษณ์ในเร็ววัน แต่ก็ปิ๋วปิ้วค่ะ ฮ่าๆๆ ตอนนี้ก็รอและก็รอไปเรื่อยๆค่ะ ข่างจะไปอยู่ Stockholm ก็จะต้องรอต่อไปค่ะ 28 วันแล้ว ยังไม่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ ระหว่างนี้ก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆก่อนค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Love kingkongGrin ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อาจจะเป็นไปได้ว่าสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและใหญ่ ประชากรค่อนข้างเยอะเลยทำให้เรื่องของเราค่อนข้างช้า (อันนี้เป็นการคิดแบบ..ปลอบใจตัวเอง..ไปก่อนค่ะ) ลองรอดูอีกสักหน่อย แต่ถ้ารอนานเกินไปแล้วเรื่องยังเงียบอยู่อีก เราก็ค่อยมาช่วยกันคิดอีกทีค่ะว่าจะทำยังไงดี

   รบกวนถามนิดนึงว่าสมัครไปแบบวีซ่ายูทีออนไลน์หรือแบบยื่นด้วยตนเองค่ะ Question

  2. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุุณข่าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปของคุณจอยค่ะ Smile ดิฉันก็คิดแบบเดียวกับคุณจอยนะค่ะ Stockholm เป็นเมืองใหญ่ เมืองหลวง ประชากรเยอะ เดี๋ยว !! ยังไงคุณข่างรอสักพักนะค่ะ น่าจะมีข่าวดี Smile ขอให้คุณข่างได้รับเมลสัมภาษณ์ในเร็ววันนะค่ะ สาธุๆ ขอให้โชคดีนะค่ะ

 64. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณสุพรรณี Smile ถ้าคุณสุพรรณีมีเอกสารอะไร รบกวนเอาไปให้หมดจะดีกว่าค่ะ เผื่อเหลื่อ เผื่อขาดนะค่ะ เผื่อคนที่สัมภาษณ์คุณสุพรรณีอยากจะเรียกดูจะได้เอาโชว์ให้เค้าดูเลย เราเตรียมพร้อมนะค่ะ Smile สำหรับเอกสารที่จะต้องนำไปในวันที่มีสัมภาษณ์ ในวันที่คุณสุพรรณีสมัครวีซ่าออนไลน์ คุณสุพรรณีดาวน์โหลดอะไรไปบ้างค่ะ ? ใช่แบบนั้นล่ะค่ะ ถ้าทางสถานทูตไม่ได้ขออะไรเพิ่มนะค่ะ Smile แต่เพื่อความชัวร์ คุณสุพรรณีสามารถโทรเข้าไปสอบถามกับทางสถานทูตได้ค่ะ เบอร์โทรนะค่ะ 02-2637211 สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดีนะค่ะ ระหว่างเวลา บ่าย2 โมง – บ่าย3 โมงเย็นค่ะ Smile

  ขอให้คุณสุพรรณีโชคดีนะค่ะ Smile

 65. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล Smile ไม่ต้องกังวลใจนะค่ะ สบายๆค่ะ ตอนที่ดิฉันเริ่มทำวีซ่า ดิฉันก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลว่าเราต้องทำยังไงๆบ้าง? เอกสารที่เราต้องใช้มีอะไรๆบ้าง? เข้าไปอ่านดูในกูเกิลได้ค่ะ แล้วทางเว็ปของคุณจอยก็เป็นเว็ปที่ดี มีประโยชน์มากๆ เว็ปของคุณจอยก็มีคำตอบแทบจะทุกอย่างค่ะ สามารถที่จะอ่านดูได้เลย ดิฉันคิดว่าคุณเปิ้ลน่าจะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเลย เผื่อเหลือ เผื่อขาด เพราะในแต่ละเคสในความรู้สึกของดิฉันมันจะไม่เหมือนกันค่ะ เพราะตอนที่ดิฉันเริ่มทำวีซ่า ในเว็ปเค้าบอกว่าต้องใช้อะไรบ้าง ดิฉันก็เตรียมไว้หมดเลย , รูปถ่าย,ใบเปลี่ยนชื่อ,Pensonbevis,พาสปอร์ต ถ้าใกล้หมดอายุให้รีบไปทำใหม่เลยนะค่ะ,ใบ Single paper ถ้าเรามีชื่อในเขตไหน เราต้องไปทำที่เขตนั้นนะค่ะ เอาพยานไปด้วย 2 คน พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของเราพร้อมทั้งของพยานด้วยนะค่ะ 2 คน ค่าธรรมเนียม 20 บาทค่ะ ,สำเนาทะเบียนบ้าน พอเอกสารครบแล้ว ดิฉันก็ไปตรงกงศุลไปให้เค้าแปลเอกสาร เอกสารที่ดิฉันแปลแล้วก็ประทับตราก็จะมี ใบ Single paper, ใบเปลี่ยนชื่อของดิฉัน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน มันจะเสียเวลาก็ตรงนี้ล่ะค่ะ พอเค้าแปลให้เราเสร็จ เราก็ต้องเอาใบไปประทับตราของกงศุล ต้องรีบไปนะค่ะ ถ้าไปได้ตอนเช้าๆจะดีมากๆ เพราะจะได้คิวต้นๆ คนไม่เยอะ แต่ตอนที่ดิฉันไปดิฉันไม่ทราบ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ดิฉันก็จะได้คิวสายๆคนเยอะๆ วันนั้นดิฉันรอส่งเอกสารประทับตราที่กงศุลเกือบ 4 ชั่วโมงได้ เพราะคนเยอะมากๆ เอกสาร ชื่อสกุล อะไรของเราจะผิดไม่ได้เลยนะค่ะ ต้องเป๊ะมากๆ ถ้าไม่ได้เอาแบบด่วนก็จะชุดละ 300 บาทค่ะ แต่เราก็ต้องมารับเองอีกวันในวันที่กงศุลนัด แต่ถ้าจะรับแบบเร่งด่วนก็มีค่ะ แต่จะมีรอบเวลาของมัน ดิฉันจำไม่ได้ค่ะ แล้วค่าประทับตราก็จะแพงมากขึ้น Smile แล้วถ้าเอกสารทุกอย่างครบหมดแล้วนะค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การสแกนทุกอย่างนะค่ะที่เรามี เอกสารของแฟน , เอกสารของเราไว้ใน Memory Stick

  ต่อไปก็คือขั้นตอนสมัคร UT วีซ่าทางอินเตอร์เน๊ต ถ้าจะให้ดีควรจะทำคู่กันกับแฟนนะค่ะ Smile หรือ เราจะทำเองคนเดียวก็ได้ค่ะ ถ้าภาษาอังกฤษของเราดี แต่สำหรับของดิฉัน ช่วยกันทำกับแฟนค่ะ เพราะเค้ามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากเลยในการเขียนภาษาอังกฤษ เวลาที่เราเขียนอะไรลงไป เราต้องจำรายละเอียดด้วยนะค่ะ ว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้าง ? สามารถย้อนกลับไปอ่านข้อความที่ดิฉันแชร์ไว้ก็ได้ค่ะ พอกรอกเอกสารเสร็จ ขั้นตอนต่อไปก็คือการดาวน์โหลดเอกสาร ดิฉันคิดว่า แต่ละเคสไม่น่าจะเหมือนกัน เพราะของดิฉันทางสถานทูตต้องการแค่ ใบ Single paper , Passport ของฉัน , แล้วก็ Passport ของแฟน แค่นั้นเองค่ะ ดิฉันก็ไม่เข้าใจ ดิฉันก็บอกแฟนให้ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเลย แฟนก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ ทางสถานทูตเค้าต้องการแค่ 3 อย่าง แล้วทางแฟนก็บอกว่า ถ้าทางสถานทูตต้องการอะไรเพิ่ม เค้าก็คงบอกมาทางเมลเอง แต่สำหรับดิฉันทางสถานทูต เค้าก็ไม่ได้เมลมาขออะไรเพิ่มค่ะ

  แล้วหลังจากนั้น เราก็ต้องไปตรวจทานนะค่ะ ชื่อสกุล ของเรา อย่าให้ผิดนะค่ะ Smile อ่าน แล้วก็ตรวจดูดีๆ แล้วหลังจากนั้นก็จ่ายเงินด้วยบัตร credit card ค่ะ ค่าสมัครก็ประมาณ 1,500 โครนสวีดิชค่ะ

  หลังจากนั้นอีก 2 วันแฟนของเราก็จะได้รับเมลเหมือนของเราค่ะ คำถามก็จะคล้ายๆกันนะค่ะ ต้องให้แฟนรีบเข้าไปกรอก แล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารของเค้า อันนี้ก็แล้วแต่ทางสถานทูตว่าจะต้องการอะไร แต่สำหรับของดิฉัน แฟนจะดาวน์โหลดแค่ Passport ของเค้า, แล้วก็ตราประทับเวลาเค้า เดินทางเข้าออกในเมืองไทยนะค่ะ Smile ส่วนนี้ก็สำคัญมากนะค่ะ เพราะมันจะมีผลว่า เราจะได้เมลนัดสัมภาษณ์เร็ว หรือ ช้าค่ะ Smile

  ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีในการทำวีซ่า แล้วก็ได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆนะค่ะ Wink

  แล้วในขั้นตอนสมัคร UT วีซ่าออนไลด์

  1. เปิ้ล

   สวัสดีค่ะคุณเหมียว

   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณเหมียว คุณจอย คุณฝน ที่เอาข้อมูลมาแชร์ให้ฟัง เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะสำหรับคนที่จะยื่นขอยูทีวีซ่า
   ตอนนี้ก็ลดความกังวลลงมาแล้วค่ะ เพราะรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นยังไง ถ้าหากเริ่มทำแล้วเกิดข้อสงสังยังไง ต้องขอรบกวนคุณเหมียวอีกครั้งนะค่ะ
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

   1. เหมียว

    สวัสดีค่ะคุุณเปิ้ล Smile ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวลนะค่ะ ไม่มีอะไรยาก Smile ถ้าแฟนเราช่วยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยค่ะ ถ้าคุุณเปิ้ลมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่ม ยินดีนะค่ะ จะช่วยตอบอย่างเต็มที่ อย่างที่ดิฉันเข้าใจนะค่ะ ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีในการทำวีซ่านะค่ะ Smile

 66. เปิ้ล

  สวัสดีค่ะคุณจอย คุณฝน และคุณเหมียว.
  ต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลในการขอ ยูทีวีซ่า ตอนนี้เปิ้ลกำลังอยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อจะยื่นยูทีวีซ่าเช่นกันค่ะ
  แต่ยังมีข้อสงสัยอยากสอบถามหลายอย่างค่ะ เอกสารที่สมัครออนไลน์มีแค่ 3 อย่าง พาสสปอร์ตเรา ของแฟน และใบรับรองโสด
  แล้วใบรับรองโสดคุณเหมียวแปลที่ไหนและต้องรับรองเอกสารที่กงสุสหรือเปล่า แล้วเอกสารที่ทางเขาบอกให้เตรียมอย่างpensonbevis สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ เอกสารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลยเหรอค่ะ

  ตอนที่คุณเหมียว กับคุณฝนทำวีซ่า เหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะ เอกสารที่ต้องอัพโหลด
  รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ เพราะตอนนี้กังวลใจมาก

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้..คุณฝน..กับ..คุณเหมียว..กลายเป็นคนดังไปแล้วนะคะเป็นผู้ประสบการณ์ตรงสดๆร้อนๆYesGrin คุณเปิ้ลกำลังรอคำตอบจากคุณฝนและคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะ

  2. ฝน

   สวัสดีค่ะ คุณจอย คุณเหมียว และคุณเปิ้ล
   คุณเปิ้ล ใช่เลยค่ะเอกสารที่แนบไปกับ ut visa online เหมือนคุณเหมียวกล่าวมาข้างต้นทุกอย่างนะคะ
   คุณเหมียวอธิบายได้ละเอียดมากค่ะ และของแฟน ก้อ passport ของเขาอย่างเดียวค่ะ
   แต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะเหมือนในเคสของฝนและคุณเหมียวหรือป่าวค่ะ
   แต่อยากให้เตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะคะ
   ปล.ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีวีซ่า

  3. ไอแอมจอย

   ขอขอบคุณแทนคุณเปิ้ลด้วยค่ะ ที่คุณฝนเข้ามาช่วยตอบคำถาม

   ป.ล. (ตอนคุณฝนตอบคำถามรบกวนคลิกที่คำว่า..ตอบกลับ(ตัวหนังสือสีเหลือง)..ที่อยู่ด้านล่างขวามือ ช่องความคิดเห็นของท่านที่เราจะตอบด้วยค่ะGrin)

 67. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณธลิตา ไม่จำเป็นต้องพาไปด้วยก็ได้ค่ะ เราสามารถไปคนเดียวก็ได้ถ้าแฟนอยู่ตปท ถ้าแฟนไม่สะดวกเพราะเวลาเราสัมภาษณ์เราเข้าห้องไปสัมภาษณ์คนเดียวค่ะ แฟนไม่ได้เข้าไปด้วย Smile แต่ถ้ามีแฟนไปด้วยในวันที่เรามีสัมภาษณ์ มันก็จะดีค่ะ ในแง่ของกำลังใจ เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจ เพราะจิตใจเราดีมีแฟนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจ มันก็จะช่วยลดความประหม่า ความกลัวออกไปได้ ทำให้เรามีความมั่นใจนะค่ะ Smile ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ Smile

 68. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณสุพรรณี Smile ตามความเห็นของดิฉัน ไม่น่าจะเป็นอะไรนะค่ะ หรือยังไงต้องรอให้คุณจอยมาตอบอีกทีเพื่อความชัวร์ค่ะ มีสัมภาษณ์วันที่ 24 ดิฉันขอให้คุณสุพรรณีโชคดีนะค่ะ ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆ ถ้าสัมภาษณ์เสร็จแล้วช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้าง Smile ขอให้โชคดีค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สำหรับ Terms of use จะมีคำนึงอยู่ด้านล่างที่เขียนว่า..Print the terms of use..ที่เราเห็นในหน้าแรกของการสมัครเพื่อรับ User name และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบในการ..สมัครวีซ่า UT ออนไลน์..นั้น เรา..ไม่จำเป็น..ต้องปริ้นท์มันออกมาค่ะ (เป็นเพียงการอธิบายเงื่อนไขการใช้งานเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรพิเศษGrin) จะปริ้นท์เฉพาะท่านที่อยากจะเก็บไว้อ่านภายหลัง

 69. สุพรรณีสุพรรณราช

  สวีสดีค่ะ รบกวนถามคุณเหมียวและคุณจอยค่ะ ดิฉันได้สันนัดสัมภาษณ์แล้ว อยากทราบเกี่ยวกับเอกสารที่เอกสารที่ดาวน์โหลดที่ต้องเอาไปยื่นให้จนทวันที่ไปสัมภาษณ์ ไม่ทราบว่าคือเอกสารอะไรค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะดิฉันจะไปสัมภาษณ์อังคารที่24นี้ค่ะ

 70. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ อยากจะสอบถามว่าเวลาไปสัมภาษณ์ยูทีวีซ่า ต้องพาแฟนไปด้วยหรือค่ะ แล้วถ้าแฟนอยู่เมืองนอกไปไม่ได้จะทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ จากน้องใหม่

 71. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณฝน Smile ยินดีด้วยนะค่ะ ในที่สุดคุณฝนก็ได้วันนัดสัมภาษณ์แล้ว รอไม่นานเหมือนกันค่ะ Smile ขอบคุณ คุณฝนมากๆนะค่ะสำหรับคำอวยพร แล้วก็ขอให้คุณฝนได้พรอันนั้นกลับคืนมาเหมือนกัน Smile ลุ้นกับคุณฝนเหมือนกันค่ะ อยากทราบว่า คุณฝนจะโดนสัมภาษณ์ยังไงบ้าง ยังไงช่วยมาแชร์ให้ฟังด้วยนะค่ะ Smile คุณฝนอ่านที่ดิฉันแชร์ก็น่าจะคล้ายๆกัน เวลาที่ไปที่สถานทูตนะค่ะ มันจะค่อนข้างเงียบ ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวมากๆเลย คนไม่เยอะ วันที่ดิฉันไป รู้สึกรอบบ่าย 2 เค้าจะนัดมา 3 คน พอถึงเวลาก็ห้องใคร ห้องมัน พอคุณฝนไป ก็เอาเอกสารที่ดาวน์โหลดไปยื่นให้เค้า บอกมาสัมภาษณ์ เดี๋ยวยังไงจนทก็จะเรียกคุณฝนเอง Smile. เค้าก็จะให้คุณฝนถ่ายรูป, แล้วก็สแกนนิ้วนะค่ะ Smile เสร็จแล้วเค้าก็จะบอกเลขที่ห้องที่เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์

  คุณฝนอาจจะได้เป็นจนทท่านอื่นก็ได้ค่ะ Smile ขอให้คุณฝนเจอจนท ที่friendly นะค่ะ Smile ของดิฉันที่เจอจะเป็นจนทผู้ชายคนไทย เจาะหูข้างเดียว แต่ถ้าคุณฝนเจอจนทอย่างที่ดิฉันเจอ ก็ทำตัวตามสบายนะค่ะ อย่าเกร็ง อย่าเครียด ตามคำถามตามที่เป็นจริง ตามที่เรารู้ ตอบให้ตรงประเด็น เค้าถามอะไรมา เราก็ตอบให้ตรงประเด็นแค่นั้นจบค่ะ Smile เรื่องที่เค้าถามก็จะเป็นตัวเรา, พ่อแม่แฟน, เรื่องของแฟนเรา คุณฝนทำได้อยู่แล้วค่ะ Smile ตามที่ดิฉันแชร์ไว้นะค่ะ แต่อาจจะไม่เหมือนกันทุกคน แต่ก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะ

  Anyway ถ้าคุณฝนสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ขอให้คุณฝนโชคดี เจอจนท น่ารักๆใจดีนะค่ะ ขอให้ get lucky ค่ะ Smile

 72. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ใช่ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียด เจาะลึกอยู่เหมือนกัน แต่ในส่วนของแฟน ดิฉันสามารถที่จะตอบได้หมดเลย แต่ในส่วนของอายุพ่อกับแม่ของดิฉัน ดิฉันกลับลืม ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ อิๆ แล้วก็ในส่วนภาษาอังกฤษ ดิฉันก็พูดไปแค่นิดเดียวเอง แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะ ทำดีที่สุดแล้ว ปลอบใจตัวเอง ตอนนี้ทำไรไม่ได้ ที่ทำได้ก็คือรอคอยเท่านั้นเอง แต่หวังว่า คงไม่ต้องรอนานเกินไปค่ะ Smile หวังว่าคงได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวีซ่าค่ะ Smile

  ขอบคุณคุณจอยมากนะค่ะ เว็ปนี้ดีค่ะ เหมือนมีอะไรเรามาแชร์กันเกี่ยวกับวีซ่า สงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกับทางคุณจอยได้ แล้วคุณจอยก็ไปค้นหาคำตอบมาให้ ขอบคุณมากๆค่ะ Smile

 73. สุพรรณีสุพรรณราช

  ดิฉันนัดสัมภาษณ์ในวันอังคารที่24นี้ค่ะ สัมภาษณ์เสร็จแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันขอเป็นกำลังให้ และเชื่่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็กำลังส่ง..กำลังใจ..ไปให้คุณสุพรรณีเช่นกัน..ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์..ค่ะ!

 74. สุพรรณีสุพรรณราช

  สวัสดีค่ะคุณเหมียว
  ดิฉันสมีคร วีซ่าUT แบบออนไลน์เหมือนกัยค่ะ แต่ดิฉันไมได้ปริ้น terms of use อยากถามว่า จะเป็นอะไรไหมค่ะ แบะตอนนี้ดิฉันรอสัมภาษณ์ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ กลัวตืานเต้นแล้วตอบคำถามผิดค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุพรรณี ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้คุณเหมียวเป็นคนดังแล้วนะคะ Evil Grin เรากำลังรอคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามคุณสุพรรณีอยู่ค่ะ

 75. june

  ขอบคุณมากค่ะ คุณจอย
  แต่เรื่องพาสปอตมีแล้วค่ะ
  อยากทราบเอกสารประกอบการยื่นขอ
  ยูทีวีซ่าของตัวจูนและก็ลูกด้วยค่ะ
  จะยื่นแบบออนไลค่ะ รบกวนคุณจอยช่วยแนะนำ
  เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ด้วยค่ะ ถ้ามีแปลต้องมีตราประทับรับรองด้วยไหม่ค่ะ
  และต้องแปลใบใหนบ้าง
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ สำหรับการยื่นขอวีช่ายูทีออนไลน์ คุณจูนเตรียมรวบรวมเอกสารตามที่ดิฉันเขียนมาให้ด้านล่างนี้ค่ะ และเอกสารทั้งหมดของคุณจูน + ลูก + ผู้รับรอง เราควรถ่ายสำเนา(สแกน)เก็บไว้ทั้งหมด ทั้งนี้เผื่อต้องใช้อัพโหลด และกรณีที่ทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บสำรองข้อมูลกรณีถ้าเกิดเอกสารมีการสูญหาย

   สิ่งที่ต้องมีในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์

   ก่อนที่คุณจูนจะเข้าไปสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ก็จะต้องมีสี่อย่างนี้ก่อนค่ะ ได้แก่

   • อีเมล์ของทั้งสองฝ่าย คือ ..ผู้รับรอง (อีเมล์ของแฟน)..และ..ผู้ยื่นขอวีซ่า (อีเมล์คุณจูน)..
   • บัตรเครดิต Visa หรือ Master Card
   • ไฟล์เอกสารที่สแกนแล้ว (ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
   • โปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ .PDF ได้

   เอกสารใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีออนไลน์

   เอกสารของคุณจูน

   เอกสารของคุณจูนที่จำเป็นต้องใช้และอีกบางส่วนมีไว้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ๋ายูทีออนไลน์ ดูแล้วเหมือนกับว่ามีเอกสารหลายอย่างเต็มไปหมด แต่ทั้งนี้เพื่อคลอบคลุมและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น ได้แก่

   • หนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณจูน
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ (ของแฟนคุณจูน)
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน (ใบหลือง)(สมาร์ทการ์ดไม่ต้องแปล)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อผู้ขอ) (แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบรับรองโสด Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (กรณีไม่เคยแต่งงาน)
    • ใบจดทะเบียนสมรส Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)ข้อนี้คุณจูนก็ข้ามไปค่ะ (เฉพาะในกรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน)
    • ใบหย่า Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) ข้อนี้คุณจูนก็ข้ามไปค่ะ (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี)
    • ใบรับรองปกครองบุตร(ปค.14) Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
    • ใบรับรองแพทย์ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (หากผู้ขอตั้งครรภ์)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ที่ดิฉันได้ทำสัญญลักษณ์Bunnyไว้ให้) ต้องนำไปแปลเป็นอังกฤษหรือสวีดิชเท่านั้นค่ะ จากร้านที่ทางสถานฑูตรับรอง (แนะนำว่าควรตรวจสอบหลังว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

   **หมายเหตุ : สำหรับเรื่องการประทับตราที่กงศุล แจ้งวัฒนะ ลองสอบถามไปที่สถานทูตอีกครั้งว่าเอกสารที่แปลแล้วต้องประทับตราหรือไม่ เพราะปกติหลังจากที่นำไปแปลจากร้านที่สถานฑูตรับรองก็ใช้ได้แล้ว**

   ..เอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับทั้งหมด ต้องถือไปด้วยในวันสัมภาษณ์ค่ะ..

   **หมายเหตุ** : ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เค้าไม่ได้ระบุให้อัพโหลด เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน) ภาพถ่ายรูปคู่กันกับผู้รับรอง ฯลฯ เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปให้หมดเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

   การขอวีซ่า UT ให้กับลูก

   เอกสารของลูก

   กรณีการขอวีซ่าสำหรับลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เด็กจะต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย หากผู้ขอเป็นเด็กเล็กมาก หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ การสัมภาษณ์จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย หรือใครก็ตามที่ดูแลเด็กอยู่ในประเทศไทย

   • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้ลูก (ด้วยภาษาอังกฤษหรือสวีเดน)
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ของลูก
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลูก รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน (ของแฟนคุณจูน)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อลูก)(แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • ใบปค.14 หรือใบมอบอำนาจในการปกครองบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อของลูก Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับลูก+ผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   ป.ล.: **กฏเกณฑ์ของสถานฑูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานฑูตทุกครั้ง**

   1. Gracine

    สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

    ทรายขอถามเรื่องเอกสาร passport ของแฟนนะค่ะ
    พอดีแฟนเคยไปไทยตั้งแต่ 17 ปีก่อนก่อนเรารู้จักกัน
    แต่หลังจากเจอกันที่สวีเดนสามเดือนที่แล้วยังไม่ได้มาไทย
    จะมาอีกที ก.ย. ค่ะ ทรายจึงจะทำเรื่องวีซ่าก่อนเพราะกลับมาก่อน
    กรณีนี้เราก้อใช้แค่หน้า passport แฟนพอหรือต้องไปเอาของเมื่อ 17 ปีก่อนด้วยค่ะ

    ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณทราย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

     ถาม : หลังจากเจอกันที่สวีเดนสามเดือนที่แล้วยังไม่ได้มาไทย
     จะมาอีกที ก.ย. ค่ะ
     ตอบ : มีความเห็นว่า..พาสปอร์ตที่ใช้ประกอบขอยื่นวีซ่ายูที ในกรณีนี้น่าจะเป็น..

     • ก็อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่มีประทับตราวีซ่าตอนที่.. คุณทรายFemale Fighter..เข้า – ออกจากสวีเดน
     • ก็อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่มีประทับตราวีซ่าตอนที่.. แฟนMale Fighter..เข้า – ออกจากเมืองไทย (ของเดือนกันยาที่จะถึงนี้)

     ถาม : กรณีนี้เราก้อใช้แค่หน้า passport แฟนพอหรือต้องไปเอาของเมื่อ 17 ปีก่อนด้วยค่ะ
     ตอบ : คิดว่า.. สำหรับพาสปอร์ตแฟนน่าจะเอาแค่ก๊อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่ประทับตราเข้า – ออกไทย ตอนที่จะมาพบเราก็พอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้พบและมีความสัมพันธ์กันจริง โดยพบกันที่สวีเดนก่อน แล้วจากนั้นแฟนก็บินมาหาที่เมืองไทย เรื่องราวก็จะคล้องจองกันและจะตรงกับตอนที่เราไปสัมภาษณ์น่ะค่ะ

     ถ้าจะแนบพาสปอร์ตหน้าที่เคยมาไทยเมื่อ 17 ปีก่อนก็ได้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่ได้จำเป็นอะไร และตอนสัมภาษณ์ถ้าเค้าถามว่าแฟนเคยมาเมืองไทยก่อนหน้านี้รึเปล่า เราก็ตอบไปว่าเคยมาเมื่อ 17 ปีที่แล้วก่อนที่จะรู้จักกัน ถ้าเค้าถามต่ออีกว่าแฟนมาทำอะไรและอยู่นานแค่ไหน สำหรับคำถามนี้เราควรถามแฟนไว้ล่วงหน้าเผื่อถูกถามตอนสัมภาษณ์

     ขอให้โชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้ค่ะ!Bye

 76. ฝน

  สวัสดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว
  ได้อ่านข้อความที่เหมียวสัมภาษณ์ บอกตรงเลยนะคะว่าวิตกกังวลมากๆๆๆ เลยค่ะ กลัวเหมือนกัน
  เพราะว่าของฝนสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23/09/2013 กลัวเจอเจ้าหน้าที่คนเดียวกับคุณเหมียว
  แต่ก้อจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ ดิฉันได้เวลานัดสัมภาษณ์ บ่าย 2 โมง ค่ะ เวลาเดียวกับคุณเหมียวเลยค่ะ
  แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณเหมียวต้องผ่านได้แน่นอนค่ะ ความรู้สึกของดิฉันเชื่อแบบนั้นค่ะ
  แต่ถึงอย่างไรดิฉันก้อจะเป็นกำลังใจให้คุณเหมียวโชคดีและได้วีซ๋าเร็วๆๆๆ นะคะ
  หลังจากดิฉันสัมภาษณ์แล้วจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟังนะคะเผื่อจะเป็นประโยนช์ไม่มากก้อน้อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณฝน ใกล้ถึงวันแล้วนะคะตื่นเต้นแทน ขอให้คุณฝนโชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์วีซ่า UT ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ : เทคนิคการสัมภาษณ์ขอวีซ่า UT

 77. june

  สวัสดีดีค่ะ คุณไอแอมจอย
  กำลังหาข้อมูลการยื่นวีซ่าสองปีอยู่ค่ะ ช่วยแนะนำเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
  จูนยังไม่เคยแต่งงานและจดทะเบียนแต่มีลูกติดอายุสองปีสองสามเดือน
  ใช้นามสกุลแฟนเก่า แต่ย้ายลูกมาอยู่ทะเบียนกับยายทวด
  จะเอาลูกไปอยู่ด้วยกับแฟนใหม่ที่สวีเดนค่ะ ต้องเตรียมเอกสารใดบ้างค่ะ
  เพิ่งกลับมาค่ะ เคยไปเที่ยวแล้วหกเดือนไปกับลูก แต่จะยื่นเป็นสองปีออนไลน์ค่ะ
  ช่วยแนะนำเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวีสดีค่ะ คุณ june ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลังจากที่อ่านเรื่อแล้ว ขอแนะนำว่า..

   ขอพูดถึงเอกสารของลูกก่อนนะคะ

   • คุณจูนควรไปที่เขตตามทะเบียนบ้านที่มีชื่อคุณจูนอาศัยอยู่เพื่อติดต่อ..ขอใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)..ค่ะ เพราะเราจำเป็นต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตและวีซ่าอยู่อาศัยสวีเดนให้ลูก (ใบนี้ทำหายไม่ได้นะค่ะ เพราะจะต้องใช้ตอนลูกเข้าเรียนที่สวีเดนด้วย ควรถ่ายสำเนาเก็บไว้หลาย ๆ ชุด)
   • พอได้ใบนี้มาแล้วก็เอาตัวจริงไปติดต่อ..ขอทำพาสปอร์ตให้ลูก..เพื่อใช้ในการเดินทาง พอยื่นเรื่องเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะคืนตัวจริงกลับมาให้ค่ะ

   ใบรับรองปกครองบุตร

   เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)

   • ทะเบียนบ้านของคุณจูน (ตัวจริง) + ทะเบียนบ้านของลูก (ตัวจริง)
   • บัตรประชาชนของคุณจูน
   • ใบเกิดลูก (ตัวจริง)
   • นำพยานไปด้วย (ลองโทรถามเขตดูนะคะว่าใช้พยานกี่คน ขอเป็นบุคคลในครอบครัวได้มั๊ย หรือต้องเป็นข้าราชการซีอะไร) ทั้งนี้เพราะว่าเขตแตละเชตเข้มงวดไม่เหมือนกัน

   ขอทำพาสปอร์ตให้ลูก

   เอกสารที่ใช้ติดต่อขอทำพาสปอร์ตให้ลูก มีดังนี้

   • ทะเบียนบ้านของคุณจูน (ตัวจริง) + ทะเบียนบ้านของลูก (ตัวจริง)
   • บัตรประชาชนของคุณจูน
   • ใบเกิดลูก (ตัวจริง)
   • ใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)
   • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

   วันนี้ดิฉันขอตอบแค่นี้ก่อ่นนะคะ แล้วจะเข้ามาเขียนเพิ่มให้ในวันหลัง

 78. เหมียว

  สวัสดีคุณจอยและคุณฝนค่ะ Smile ขอถามคุณฝนหน่อยนะค่ะว่า ได้อีเมลให้นัดสัมภาษณ์รึยัง? ถ้ายังก็ขอให้ได้ภายในเร็วๆวันนี้นะค่ะ
  ดิฉันจะมาขอแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์นะค่ะ สถานทูตสวีเดนที่ดิฉันมีการสัมภาษณ์มันจะอยู่ที่ตึกแปซิฟิค 1 ใกล้ๆโรงแรมแลนมาร์ค สุขุมวิท ซ. 5 ค่ะ ดิฉันมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 พอไปถึงก็สอบถามกับทางโอปะเรเตอร์ว่าจะขึ้นไปสัมภาษณ์ โอปะเรเตอร์บอกว่าต้องแลกบัตร แล้วก็ยังไม่ให้ขึ้นไปตอนนี้ ต้องรอถึงบ่ายโมง 50 ถึงจะได้ขึ้น เพราะสถานทูตปิด ขึ้นไปก็ไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง ต้องยืนรอจนกว่าสถานทูตจะเปิด จนบ่าย 2 นิดๆ สถานทูตเปิด ดิฉันก็บอกว่ามาสัมภาษณ์ แล้วก็เอาเอกสารที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงไป ก็จะมี passport ทั้งเล่มเก่า,เล่มใหม่ของดิฉัน ดิฉันให้ไปหมดเลย, แล้วก็ใบ Single paper เสร็จแล้วจนทผู้หญิงก็จะให้ใบมากรอก มันเป็นใบเหมือนใบรับมอบอำนาจ ตรงนี้ให้แฟนเราเป็นคนกรอกนะค่ะ กรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่ของแฟน, ที่กรุงเทพ แล้วเราก็ต้องเซ็นต์ชื่อเราด้วย หลังจากนั้นดิฉันก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็สแกนนิ้วชี้ทั้ง 2 นิ้ว แล้วก็เซ็นต์ชื่อของเราด้วย ต้องเซ็นต์ให้เหมือนกับใน Passport ของเรานะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เข้าห้องสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์มันจะมีอยู่ 3 ห้อง ของดิฉันได้ห้องเลขที่ 5 ก็จะเป็นจนท ผู้ชายไทยเป็นคนสัมภาษณ์ พอดิฉันเข้าไปในห้องก็กล่าวสวัสดี ยกมือไหว้ พร้อมรอยยิ้ม แต่ไม่มีการยิ้มตอบกลับมา เจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่ friendly เลย Frown ดูเครียดๆ คำถามแรกก็คือคุณชื่ออะไร ? พ่อแม่เรา,พ่อแม่แฟน, คุณยังทำงานอยู่มั้ย , คุณจบที่ไหนมา, แฟนให้เงินใช้มั้ย, ถ้าให้เริ่มให้เมื่อไหร่,แฟนเคยซื้อของมีค่าอะไรให้มั้ย, แฟนทำงานอะไร,ตำแหน่งอะไร,แฟนเกิดที่ไหน,วันเกิดแฟน,พ่อแม่แฟนอายุเท่าไหร่,ชื่ออะไรกันบ้าง, แฟนมีพี่น้องกี่คน,น้องแฟนอยู่ที่ไหน,อายุกี่ปี,แฟนอยู่อาศัยยังไง,มีกี่ห้องนอน,แฟนใช้รถอะไร, มีอะไร,แฟนดื่มเหล้า สูบบุหรีมั้ย,แฟนนิสัยยังไง, เวลาว่างของเรา ของแฟนทำอะไร,แฟนจบอะไร,เราจบอะไร,ตอนนี้เรายังทำงานอยู่มั้ย,ไปอยู่ที่สวีเดนมีโครงการณ์อะไร,เรามีแผนจะแต่งงานกับแฟนมั้ย,ถ้ามีเมื่อไหร่,แล้วกับแฟนรู้จักกันได้ยังไง,เจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไหน,เคยเจอกับแฟนกี่ครั้ง,ทั้งแฟนทั้งเรามีประวัติคดีมั้ย? เราเคยแต่งงานมาก่อนมั้ย? ถ้ามีเลิกกันมานานรึยัง? อยู่กับแฟนเก่านานแค่ไหน,แฟนเก่าชื่ออะไร,อายุกี่ปี,เรามีลูกกี่คน,ลูกชื่ออะไร,ลูกอยู่กับใคร,มีโครงการณ์จะเอาลูกไปอยู่สวีเดนด้วยมั้ย, แล้วเวลาอยู่กับแฟนปัจจุบัน หมายถึงคนสวีดิช ใครเป็นคนดูแลค่าใช้จ่าย,คุยภาษาอะไรกัน,โทรคุยกันยังไงบ้าง แล้วก็ลองให้ดิฉันคุยเป็นภาษาอังกฤษว่าเวลาแฟนโทรมาคุยอะไรกันบ้าง แล้วเวลาแฟนมามาอยู่นานมั้ย? ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง

  นี่เป็นคำถามที่ดิฉันเจอค่ะ ดิฉันใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 ถึง 40 นาที แต่เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ friendly เลย Frown เป็นบรรยากาศที่เครียด บางทีจนทถามคำถามดิฉัน ดิฉันก็อยากพยายามให้รายละเอียดที่มันเยอะขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะพูดว่าผมไม่ต้องการรายละเอียดอะไรที่มันมากมาย คุณตอบเฉพาะที่ผมถามก็พอ Frown แล้วถามถึงอายุพ่อกับแม่ของดิฉัน ดิฉันก็ลืม จำไม่ค่อยได้, แต่ในส่วนรายละเอียดของแฟน ดิฉันตอบได้หมดเลย แล้วที่ให้ดิฉันลองพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาแฟนโทรมา ว่าคุยอะไรกันบ้าง ดิฉันก็พูดไปนิดเดียว เพราะส่วนมากเราจะไม่ค่อยโทรคุยกัน จะแช็ทคุยกันมากกว่า ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง ? เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามให้พูดมากกว่านี้ , คุณพูดแค่นี้เองเหรอ? ดิฉันก็บอกว่าค่ะ เพราะเวลาแฟนโทรมา เค้าจะชอบโทรมาบอกรัก, บอกคิดถึง เพราะเราจะแช็ทคุยกันอยู่ทุกวันๆ anyway การสัมภาษณ์ครั้งนี้สำหรับดิฉัน ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ friendly เลย Frown มีแต่บรรยากาศเคร่งเครียด ตอบคำถามให้สั้นที่สุด เราจะไปพูดไปเล่นอะไรกับเค้าไม่ได้เลย Frown เค้าไม่มีแม้แต่รอยยิ้มให้เรา แล้วการพูดจาก็ออกแนวดุๆ พอสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่ก็ถามดิฉันว่าคุณมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมมั้ย? ดิฉันก็ตอบไปว่า ไม่มี เพราะดิฉันไม่เข้าใจว่า เพิ่มเติ่มในส่วนของตรงไหน? จะถามก็ไม่กล้า เพราะจนท ไม่friendly อย่างแรง Frown แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ถามไปว่า ต้องรอนานมั้ยค่ะ ถึงจะทราบผลวีซ่า ? เจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณต้องถามคำถามนี้ ดิฉันเลยเงียบเลย Frown พอสัมภาษเสร็จเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็คืน passport , single paper, แล้วก็ใบมอบอำนาจที่ให้แฟนเซ็นต์แล้วก็ใบที่จะต้องทำยังไงบ้างเวลาที่อยากจะติดต่อสถานทูต ถ้าวีซ่าผ่านแล้ว UT card จะได้ภายใน 3อาทิตย์ แล้วก็บอกว่า เวลาคุณอยากทราบเรื่องของคุณก็โทรมาที่สถานทูตพร้อมบอกเลขนี้ จบสำหรับการสัมภาษณ์ของดิฉัน Frown ไม่เหมือนกับของใครที่เคยเข้าไปอ่านเลย ที่จะสามารถคุยสนุกๆขำๆ เราสามารถถามนั้นถามนี่ได้ บรรยากาศสบายๆแบบกันเอง ของดิฉันมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Frown ไม่ปลื้มเลย

  กลับออกมาเจอแฟน เพราะแฟนมาด้วย บินมาให้กำลังใจดิฉันสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ แฟนถะามว่าเป็นยังไงบ้าง? ดิฉันก็ตอบๆไปว่ามันเป็นอย่างนี้ๆ ดิฉันอาจจะไม่ได้วีซ่าเพราะดิฉันลืมอายุของพ่อกับแม่,ดิฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษไปนิดเดียว Frown พอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็ร้องไห้ เพราะสงสารแฟน เพราะนึกถึงเค้าทำทุกอย่างให้ดิฉันหมดเลย แล้วก็บินมาไกลเพียงเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตเห็นว่ามีเค้ามาด้วย ถ้าไม่ได้วีซ่าเค้าคงผิดหวังมากๆ นึกได้ตรงนี้ดิฉันก็ร้องไห้เพราะสงสารเค้ารู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่เค้าทำ ส่วนแฟนก็น้ำตาคลอๆ เราเป็นคนที่ Sensitive ด้วยกันทั้งคู่ สุดท้ายตอนเย็นๆดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูตว่าได้รับเรื่องแล้ว กำลังพิจารณา ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรอคอยเท่านั้นเองค่ะ ว่าจะได้หรือไม่ได้ แล้วก็ต้องรอนานมั้ย? สำหรับตัวดิฉันไม่อยากคาดหวังอะไรค่ะ กลัวเสียใจ แต่ถ้าไม่ได้คงสงสารแฟนมากๆเลยค่ะ เค้าทุ่มเทมากๆFrown

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณเหมียว โอ่ย! คุณเหมียวได้คำถามยากอยู่นะคะ คำถามเยอะด้วย แต่ละคำถามไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเจาะลึกละเอียดยิบ วันนี้ดิฉันก็แอบลุ้นอยู่ว่าคุณเหมียวจะเป็นยังไงบ้างพลอยตื่นเต้นไปด้วย ถึงแม้คุณเหมียวจะเจอคนสัมภาษณ์ไม่ friendly แต่ก็โชคดีที่มีแฟนเป็นคนดีที่คอยดูแลและห่วงไยอยู่ข้างๆ

   สำหรับเรื่องเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่ friendly นั้นไม่ต้องตกใจหรือกลัวอะไร ตอนที่ดิฉันขอวีซ่า UT ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ก็หน้าเข้ม มาดดุไม่ใช่ย่อยเหมือนกันล่ะค่ะแต่ดิฉันก็ยังได้วีซ่า มาดดุตั้งแต่เดินเข้าไปตอนแรกเลย ตอนถามคำถามแรกๆดิฉันเสียงสั่นๆค่ะGrin(กลัว)

   ดิฉันคิดว่าเค้าเพียงแค่ทำตามหน้าที่ ทำหน้าเข้มไว้ก่อนเพื่อให้ได้ตัวจริง เพราะเคยมีข่าวเคยมีคนแอบอ้างเป็นคนอื่นไปขอวีซ่า ดิฉันคิดว่าที่เค้าซักไซ้เรื่องของเราและครอบครัวมากมายในส่วนหนึ่งก็เพื่อพิสูจน์ว่าเราคือตัวจริงน่ะค่ะ และถ้าคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเวลาเจ้าหน้าที่ทำหน้าเข้มก็เกิดความกลัวเรื่องราวต่างๆที่ท่องเอาไว้ก็ลืมไปหมด

   ในช่วงที่รอวีซ่าอยู่ ขอแนะนำว่าลองเข้าไปเช็คสถาณะวีซ่าได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะเป็นเว็บของ Migration Board : เช็คสถาณะยื่นขอวีซ่า UT
   สำหรับระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT ในเว็บของ Migration Board เขียนไว้ว่า

   • ถ้ายื่นวีซ๋า UT แบบออนไลน์ ใช้เวลารอ 7 เดือนถึงจะทราบผล
   • ถ้ายื่นวีซ๋า UT แบบยื่นด้วยตนเอง ใช้เวลารอ 12 เดือนถึงจะทราบผล

   แต่จากที่ดิฉันเห็นมาหลายท่านก็ได้วีซ่า..เร็วกว่า..หรือ..ช้ากว่า..ที่เขียนไว้ในเว็บ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน

   ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอวีซ่าลองเข้าไปดูใน

   ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ และเชื่อว่าเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นเป็นเป็นกำลังใจให้คุณเหมียวเช่นกันค่ะ ขอให้คุณเหมียวโชคดีและได้วีซ่าเร็วๆค่ะ!

 79. ฝน

  สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียว
  ต้องขอขอบคุณในคำอวยพรที่ให้ เพราะในวันจันทร์ที่ 16/09/13 ดิฉันก้อได้รับเมล์นัดสัมภาษณ์ค่ะ
  Smile Smile Smile ผ่านมา 10 วัน ดิฉันว่าจะโทรไปช่วงบ่ายของวันนี้ 17/09/13 เพื่อขอติดต่อนัดวันสัมภาษณ์
  นะคะ มีความคืบหน้าจะมาแชร์ให้ ฟังต่อไปนะคะ
  ปล. ขอบคุณมากนะคะ ทั้งคุณจอย และคุณเหมียว

 80. ฝน

  สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียว
  ฝนต้องขอขอบคุณนะคะ Smile สำหรับมิตรภาพที่ดี และคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักคุณทั้ง 2 คน
  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆๆ
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ Yes Yes Yes

 81. เหมียว

  ค่ะ ขอให้คุณฝนโชคดีนะค่ะ ได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆ ขอให้วีซ่าเราได้ด้วยกันนะค่ะ อิๆ Smile ขอให้ผ่านเร็วๆ เดียวยังไง วันจันทร์นี้ดิฉันมีสัมภาษณ์ จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะค่ะ Smile

  ขอบคุณค่ะ

 82. ฝน

  ขอขอบคุณมากเลยนะคะ Smile สำหรับการตอบที่ละเอียดมากๆๆ Smile ดิฉันเองก้อทำวีซ่า UT online
  ไปเหมือนคุณเหมียวนะคะ วันที่ 6/09/2013 แล้วแฟนตอบเมล์กลับ วันที่ 8/9/2013 แฟนอยู่
  sandviken นะคะไม่รู้คนอยู่เยอะหรือป่าว เคยไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะ 12 วัน เพราะต้องทำงานด้วย
  คุณเหมียวน่ารักมากเลยค่ะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์นะคะ
  ปล.ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ คุณไอแอมจอย น่ารักมากเลยค่ะ Smile Smile Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ สำหรับ Sandviken นั้นเป็นเมืองไม่ค่อยใหญ่ มีประชากรประมาณสองหมื่นสี่พันกว่าคนค่ะ ขอให้คุณฝนได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆนี้และได้วีซ่าเร็วๆด้วยค่ะ

 83. เหมียว

  ขอบคุณค่ะคุณจอย ดิฉันก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง? การสัมภาษณ์จะเป็นยังไง? เค้าจะถามอะไรเราบ้างนะ ? แล้วถ้าสัมภาษณ์เสร็จวีซ่าเราจะผ่านมั้ย? เราจะต้องรอนานรึเปล่า?

  แต่จะยังไงก็แล้วแต่ ดิฉันอยากจะแบบสบายๆ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรมากมาย แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ Smile หมายถึงเรื่องของวีซ่านะค่ะ ถ้ามีดวงก็คงจะได้ไปค่ะ ไม่อยากคาดหวังมาก กลัวเสียใจค่ะ Smile
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ คุณเหมียวคิดถูกแล้วค่ะ แต่ยังไงก็ขอให้คุณเหมียวโชคดี!

   1. anya

    คุณเหมียวรอวีซ่านานมี้ยค่ะหลังจากสัมภาษณ์ค่ะพอดีนัดสัมภาษณ์วันที่ 6 มิย 2014 ค่ะ แล้วเมืองที่ไปก้อเมืองเดียวกันค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ

 84. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย แล้วก็คุณฝน Smile

  ช่วงนี้ดิฉันยุ่งๆไม่ได้ Sign in เข้ามา เลยค่ะ เพิ่งจะเข้ามาวันนี้นะค่ะแล้วก็เจอคำถามของคุณฝน ยินดีค่ะ Smile
  ดิฉันกับแฟนสมัคร UT วีซ่าออนไลค์ทางอินเตอร์เน๊ตตอนประมาณเที่ยงวันของวันที่ 27/08/2013 เป็นวันอังคารค่ะ แล้วหลังจากนั้นวันพฤหัสที่ 29/08/2013 แฟนดิฉันก็ได้รับอีเมลให้กรอกในส่วนของเค้า คำถามก็จะคล้ายๆกับของดิฉันว่ารู้จักกันได้ยังไง? มีแปลนอะไรกันบ้าง ? Blah blah คำถามจะคล้ายๆกับของเราที่เคยกรอกไป แฟนกรอกเสร็จประมาณ 4 โมงเย็น แล้วหลังจากนั้นภายในวันเดียวกัน ตอนประมาณเกือบทุ่ม ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูตให้นัดเวลาสัมภาษณ์ภายใน 14 วันค่ะ
  ดิฉันจะอ่านเยอะมากรายละเอียดในการขอวีซ่า UT ตัวนี้ บางคนก็รอนาน บางคนก็รอไม่นานค่ะ เค้าบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเมือง ถ้าเมืองไหนคนขอเยอะ มันก็จะใช้เวลานานหน่อย ของแฟนจะอยู่ที่เมือง Norrkoping ค่ะ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเมืองนี้คนอยู่กันเยอะรึเปล่า ? เพราะยังไม่เคยไปประเทศสวีเดนเลยค่ะ Smile

  แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็โทรไปนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นคนรับโทรศัพท์ เค้าก็จะถามถึงเลข 8 หลักของเรา พร้อมชื่อ แล้วเค้าก็โทรติดต่อกลับมาหาดิฉันตอนบ่าย 3 นัดเวลาสัมภาษณ์ เค้าจะให้ดิฉันสัมภาษณ์วันที่ 13/09/2013 เวลา 9 โมงเช้า แต่ดิฉันไม่สะดวก เพราะบ้านไกล เลยขอเลื่อนเป็นช่วงบ่ายค่ะ Smile เค้าก็ให้เป็นวันที่ 16/09/2013 ช่วงบ่าย 2 Smile

  ดิฉันก็รอสัมภาษณ์ในวันจันทร์นี้อยู่ ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างเลยค่ะ แต่ดิฉันก็จะเต็มที่กับมัน คงจะไม่มีอะไรยากเกินไป ส่วนคุณแฟนก็จะบินกลับมาหาดิฉันในวันอาทิตย์นี้ มา 3 วันแล้วก็กลับ มาเพื่อให้กำลังใจดิฉันในวันที่ดิฉันจะมีสัมภาษณ์ เราจะไปสถานทูตด้วยกัน คุณแฟนบอกว่า เค้าอยากมาให้กำลังใจดิฉัน แล้วมันก็จะได้ดูดีด้วยถ้ามีเค้าไปด้วยในวันที่ดิฉันมีสัมภาษณ์ Smile ขอบคุณคุณแฟนมากเลยนะค่ะ เสร็จจากตรงนี้ เค้าก็จะบินกลับเลย แล้วถ้าดิฉันผ่านการสัมภาษณ์ไปแล้ว จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะค่ะ Wink
  ขอบคุณค่ะ

  ปล. เค้าบอกว่า การทำวีซ่าบางทีมันขึ้นอยู่กับดวงด้วย ว่าจะได้ช้าหรือเร็ว ได้ไปหรือไม่ได้ไปนะค่ะ Smile ดิฉันก็อ่านจากเค้ามาอีกที แต่ดิฉันก็เชื่อค่ะ ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลแทนคุณฝนด้วยค่ะ สำหรับเมือง Norrkoping (นอร์เชอปิง)นั้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสวีเดน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสิบของสวีเดนค่ะ ประชากรประมาณ 133,012 คน เป็นเมืองท่าทางทะเลตรงปากแม่น้ำ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ผลิตสิ่งทอ กระดาษ และเคมีภัณฑ์ ขอให้คุณเหมียวโชคดีในการสัมภาษณ์ค่ะ!

 85. ฝน

  ขอบคุณนะคะคุณไอแอมจอย เว็บไซด์ของคุณมีประโยชน์มากนะคะ กับทุกคนที่ต้องการทำวีซ่าออนไลน์
  ข้อมูลดีมากค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะสำหรับคำชมBig Smile ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

 86. ฝน

  รบกวนถามนิดนะคะ คุณเหมียวสมัครไปเมื่อไหร่ค่ะทำไมเรียกสัมภาษณ์เร็วมากนะคะ
  ขอบคุณนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณฝน ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้คุณเหมียวมีแฟนเพลงแล้วนะคะGrin เรากำลังรอคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามคุณฝนค่ะ

 87. เหมียว

  ขอบพระคุณค่ะคุณ ไอแอมจอย ดิฉันรอการสัมภาษณ์อยู่ ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปดิฉันจะขอมาแชร์อีกนะค่ะ เผื่อคนที่สนใจ จะได้ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง? เหมือนที่ดิฉันไม่ค่อยจะทราบอะไรเลย จนมาเจอเว็ปของทางคุณ ไอแอมจอย ดิฉันอ่านระเอียดเลย เป็นเว็ปที่ดีมากๆ มีประโยชน์ค่ะ ทำให้เราได้รู้ว่า เราต้องทำยังไงบ้าง? เตรียมตัวยังไงบ้าง? ขอบพระคุณมากค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์และวีซ่าผ่านเร็วๆนะคะ

 88. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

  ดิฉันอยากจะขอแชร์ประสบการณ์ในการขอ UT วีซ่านะค่ะ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูล ดิฉันกับแฟนเริ่มสมัครวีซ่าวันอังคารทาง Internet เราขอผ่านทางอินเตอร์เน๊ต เพราะเค้าบอกว่ามันจะเร็วมากกว่า เราเริ่มสมัครกันตอนเที่ยงวันกว่าจะสมัครเสร็จก็เกือบจะทุ่ม1ที่มันนานเพราะเราไม่ได้เตรียมกรอกอะไรล่วงหน้า เราสมัครแล้วก็กรอกทางอินเตอร์เน๊ตเลย แล้วคำถามมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียด ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เราก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนาน คำถามมันเป็นภาษาสวีดิช ดิฉันอ่านไม่ออกก็ต้องให้คุณแฟนเป็นคนแปล แล้วก็อธิบายให้ดิฉันเข้าใจ เค้าก็จะถามว่าพ่อกับแม่ชื่ออะไร,เกี่ยวกับตัวเรา,รู้จักกับแฟนได้ยังไง?ติดต่อกันยังไงบ้าง,มีโครงการณ์ในอนาคตร่วมกันยังไงบ้าง? เราก็อธิบายไปตามความเป็นจริง พอกรอกขั้นตอนนี้เสร็จ ต่อไปก็เป็นการ อัพโหลดเอกสาร ซึ่งดิฉันอ่านมา เอกสารก็จะต้องมีอย่างนั้น อย่างนี้ เช่น ใบ Personbevis ของแฟน,ใบทะเบียนบ้านของดิฉัน นั้น โน้น เนี้ย แต่พออัพโหลดเอกสารลงจริงๆ กลับมีแค่3 อย่างที่ทางสถานทูตต้องการก็คือ 1.พาสปอร์ตของแฟน 2. พาสปอร์ตของตัวดิฉัน 3.ใบรับรองความโสดของดิฉัน มีแค่ 3 อย่าง ดิฉันก็บอกทางแฟนไปว่า ทำไมล่ะ? ก็มันต้องใช้เอกสารเยอะๆไม่ใช่เหรอ? ดิฉันก็จะให้ทางแฟน อัพโหลด ลงไปอีก แต่ทางแฟนบอกว่า มันไม่สามารถที่จะโหลดลงไปได้ เพราะทางสถานทูตต้องการเพียงเท่านี้ ในขั้นตอนนี้ ทางแฟนก็เลยบอกดิฉันว่า ถ้าเค้าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติ่ม ทางสถานทูตก็คงจะติดต่อกลับมาอีกที ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการจ่ายเงิน สมัครวีซ่าตัวนี้มันเท่ากับ 1,500 โครนสวีดิช ดิฉันตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบๆจะ 7,500 บาท เราจ่ายทางบัตรเครดิต จบสำหรับขั้นตอนนี้ สำหรับตัวดิฉัน Smile

  แล้ววันพฤหัสคุณแฟนก็กรอกเอกสารเกี่ยวกับตัวเค้าผ่านทางอินเตอร์เน๊ต คำถามก็จะคล้ายๆกับคำถามของดิฉัน ไม่ได้แตกต่างกัน เสร็จแล้วก็โหลดเอกสาร เอกสารของคุณแฟนที่โหลดไปก็มี พาสปอร์ตของเค้า, หน้าที่ตม.ประทับตราให้เวลาที่เค้ามาเมืองไทย สุดท้ายขั้นตอนนี้ก็เสร็จไป ทำเสร็จเวลาประมาณ 4 โมงเย็น

  แล้วหลังจากนั้น ภายในวันเดียวกัน เวลาประมาณเกือบทุ่ม ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูต พร้อมเลขที่ของดิฉัน เป็นเลข 8 หลัก ทางสถานทูตให้ติดต่อกลับภายใน 14 วันเพื่อนัดรับวันที่จะสัมภาษณ์ ดิฉันติดต่อกลับไปในวันศุกร์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย ทางสถานทูตแจ้งว่า ให้ติดต่อในวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลาประมาณ บ่าย 2 ถึง บ่าย 3 โมง ถึงจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

  พอถึงวันจันทร์ดิฉันติดต่อกลับไป ตอนบ่าย 2โมง มีเจ้าหน้าที่รับสายเป็นผู้หญิง ดิฉันแจ้งไปว่า ขอติดต่อนัดเวลาสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงถามถึงเลข 8 หลัก ดิฉันบอกไป พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะติดต่อกลับมาแจ้งวันและเวลาอีกทีในเวลา บ่าย3โมง พอถึงเวลา บ่าย 3 โมงนิดๆ ก็มีเบอร์จากทางสถานทูตโทรมา แจ้งวันและเวลาที่จะสัมภาษณ์ ดิฉันรอไม่นานแค่ประมาณ 2 อาทิตย์ ก็ได้สัมภาษณ์แล้ว แล้วดิฉันก็ถามว่า ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างในวันที่สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ก็ถามดิฉันว่า วันที่โหลดเอกสาร โหลดอะไรไปบ้าง ? ดิฉันก็บอกว่า มีพาสปอร์ตของแฟน, ของดิฉัน, แล้วก็ใบรับรองความโสดของดิฉัน เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ให้ดิฉันนำใบรับรองความโสดของดิฉัน, แล้วก็พาสปอร์ตของดิฉันมาก็พอ เอกสารอย่างอื่นไม่ต้อง แต่ดิฉันคิดว่า ในวันที่ดิฉันมีสัมภาษณ์ ดิฉันจะเตรียมไปให้หมดเลย เผื่อจำเป็นต้องใช้ เผื่อเหลือ เผื่อขาด รวมทั้งรูปถ่ายด้วยเผื่อจะได้ยืนยันความสัมพันธ์ Smile แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ เตรียมความมั่นใจ เพราะว่ามันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันเลย แล้วถ้าดิฉันผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกนะค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้าง? Smile. แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมานัดเวลาสัมภาษณ์ ดิฉันขอเลื่อนเวลา เพราะมันเช้าไป ดิฉันบอกทางเจ้าหน้าที่ ว่าอยากสัมภาษณ์ช่วงบ่ายๆ เพราะบ้านดิฉันไกล กลัวจะไปไม่ทัน ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้เลื่อนไปเป็นอีกวัน ช่วงบ่ายๆค่ะ Smile. ขอบคุณมากนะค่ะ หวังว่าดิฉันจะโชคดีในการทำวีซ่าครั้งนี้ค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   คุณเหมียวใจดีจริงๆ บอกข้อมูลละเอียดยิบเลยล่ะค่ะ ขอขอบคุณแทนเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาหาข้อมูลในนี้ และขอให้คุณเหมียวได้วีซ่าเร็วๆนะคะ

 89. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

  ไม่กล้าหาญหรอกค่ะ Smile ทีแรกก็คิดว่าจะไม่บอกจะเก็บไว้เป็นความลับ แต่ก็รู้สึกกลัวๆ เพราะต้องกรอกข้อความที่มันเป็นเท็จ ดิฉันกลุ้มใจเลยเข้ามาดูในกูเกิล หาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าสวีเดน แล้วก็มาเจอเว็ปของคุณไอแอมจอย ต้องขอบอกเลยว่า เป็นเว็ปที่ดีมากๆ มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเรื่องวีซ่า ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดน แล้วดิฉันก็เขียนไปขอคำแนะนำจากทาง คุณไอแอมจอย ในเคสของดิฉันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ๆจะเป็นยังไงบ้าง คุณไอแอมจอย ก็กรุณาตอบกลับมา ต้องขอบพระคุณมากๆนะค่ะเป็นประโยชน์สำหรับดิฉันอย่างมากเลย ถ้าไม่ได้คำแนะนำจากทางคุณไอแอมจอย ดิฉันอาจจะไม่ได้บอกแฟน อาจจะตอบข้อความที่เป็นเท็จไปเพราะความไม่รู้ แล้วก็อาจจะมีผลที่ไม่ดีกับทางวีซ่าก็เป็นไปได้ Smile
  ส่วนวันนี้ ดิฉันกับแฟนก็พยายามที่จะสมัครแล้วค่ะ แต่รู้สึกว่าเว็ปทางโน้นจะมีปัญหา เพราะสมัครไปแล้วมัน error เด๋ว!! ตอนเย็นๆเราจะไปสมัครกันใหม่อีกทีค่ะ ก่อนที่จะไปกรอกข้อความใน Internet ดิฉันกับแฟนก็ปริ้นใบสมัครมาดูแล้วเราก็ทดลองกรอกทางกระดาษก่อน เวลาสมัครทาง. Internet จะได้ไม่ต้องเสียเวลา Smile

  ขอบพระคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม และขอให้สมัครวีซ่าได้สำเร็จนะคะ เอาใจช่วยค่ะ

 90. เหมียว

  สวัสดีค่ะ คุณไอแอมจอย Smile

  สรุปว่าเรื่องของดิฉัน ดิฉันได้ตัดสินใจบอกคุณแฟนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ตัดสินใจบอกเค้าตั้งแต่วันที่ไปรับเค้าจากสนามบิน เพราะครั้งนี้เค้ามาเพื่อสมัครวีซ่าให้ดิฉันโดยเฉพาะ โดยดิฉันตัดสินใจว่าเป็นไงก็เป็นกัน บอกให้จบๆไปเลย ถ้าเค้ารับไม่ได้จะยกเลิกเรื่องทำวีซ่าก็ไม่เป็นไร ดิฉันก็จะได้รู้ จะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2 ฝ่าย แต่พอบอกไปแล้ว เค้ารับได้ค่ะ เค้าไม่ได้ว่าอะไร ซึ่งดิฉันคิดว่า ถ้าเกิดคนที่เค้ารักเราจริงๆ เค้าก็ต้องรับเราได้ ไม่ว่าเราจะเคยเป็นยังไงมาก่อน เพราะนั้นมันคือ อดีตของเรา Smile ดีกว่าปกปิดความจริงไว้ เกิดทำวีซ่าไปแล้ว ถ้าเราเกิดกรอกข้อความที่เป็นเท็จ เกิดทางสถานทูตจับได้ วีซ่าไม่ผ่าน อดไปอีก ดีไม่ดี อาจจะติดBlacklist ได้ ยิ่งถ้าติด Blacklist ก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่ สู้บอกความจริงไปเลยจะดีกว่า จะได้รู้ว่า เค้ารักเราจริงๆรึเปล่า?

  ส่วนตัวของดิฉัน จะยื่นวีซ่า UT ภานในอาทิตน์นี้ ยื่นผ่านทาง Internet เพราะเอกสารต่างๆพร้อมหมดแล้ว แล้วคุณแฟนก็มีเวลาไม่นาน เค้าบินมาสมัครวีซ่าให้โดยเฉพาะเลย เพราะดิฉันทำไม่เป็นค่ะ Smile ถ้าเค้าต้องการเราจริงๆ เค้าต้องจัดการให้เราทุกอย่างนะค่ะ ไม่ให้เราต้องทำเองโดยลำพังค่ะ

  แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดิฉันจะมาเขียนแชร์ประสบการณ์อีกนะค่ะ เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจ Smile

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันรู้สึกดีใจGrinและพลอยโล่งอกไปไปด้วย คุณเหมียวเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยมากเลยทีเดียวที่ตัดสินใจบอกแฟนไปในครั้งนี้ แจ๋วจริงๆYesYes ในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ ถ้าคุณเหมียวไม่ค่อยมั่นใจในการสมัครอาจจะให้แฟนเป็นคนเข้าไปสมัครให้ก็ได้ค่ะ แต่ก่อนที่จะสมัครควรเตรียมข้อมูลในการตอบคำถามให้ตรงกัน รวมถึงตัวสะกดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ หมายเลขพาสปอร์ต ที่-สกุลคนรับรองฯลฯ

   ป.ล. ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงในการขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน(วีซ่า UT) ลองเข้าไปอ่านในลิ้งค์นี้ค่ะ : ประสบการณ์ตรงขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานสวีเดน

 91. nana

  ขอบคุณมากค่ะ ที่รับเข้าสู่เว็บไซต์ กำลังจะต่อวีซ่าUT เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่นำความรู้มาบอกต่อ มีประโยชน์มากเลย คุณไอแอมจอย (แต่ก็ยังสมัครไม่เป็นอยู่ดีUT) Mail Smile

  1. ไอแอมจอย

   การสมัครวีซ่ายูที เอาเป็นว่าอันดับแรกเราเริ่มต้นจากมี..ผู้รับรอง(มีที่อยู่ที่สวีเดน)เป็นชาวสวีเดนหรือผู้ที่ได้วีซ่าถาวรในสวีเดนแล้ว โดยมีหน้าที่การงาน สถาณะทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าพอจะเลี้ยงดูกันได้ ซึ่งเราสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่ายูทีได้ 2 แบบคือ แบบออนไลน์ และ ยื่นด้วยตนเอง(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ลองเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ จากนั้นลองบอกดิฉันนะคะว่าอยากจะยื่นแบบไหน ดิฉันจะได้แนะนำต่อค่ะ

   แล้วจะแยกย่อยไปอีก คุณ nana เลื่อกยื่นแบบไหนค่ะ?

   • แต่งงานแล้ว
   • วางแผนว่าจะไปแต่ง
   • ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่

   ป.ล. ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงในการขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน(วีซ่า UT) ลองเข้าไปอ่านในลิ้งค์นี้ค่ะ : ประสบการณ์ตรงขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานสวีเดน

 92. nana

  อ่านข้อความคุณเหมียวแล้วนึกถึงเพื่อน เธอต้องการไปเยอรมันกับแฟนคนใหม่ทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ไม่บอกความจริงเรื่องลูก ทางสถานทูตเช็คเจอ วีซ่าไม่ผ่านค่ะ ไม่รู้ว่าสวีเดนจะเหมือนกันหรือเปล่า แต่ความเห็นส่วนตัวควรแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ เพราะต่อไปทุกๆอย่างจะง่ายขึ้น อย่าไปกลัวกับสิ่งที่ยังไม่ลงมือทำค่ะ ให้กำลังใจคุณเหมียว

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณnana ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ

 93. แนน

  ขอถามอีกข้อนะคะคุณจอย

  ในการจะสมัครยูที ออนไลน์ สมมุติว่าดิฉันจะทำการตามขั้นตอนที่จะได้ Username และ Password มา แต่ยังไม่กรอกรายละเอียด เพราะอยากจะเปิดเข้าไปดูและอาจจะปริ้นออกมากรอกที่กระดาษก่อนที่จะนำไปกรอกออนไลน์ เพราะจะได้ชัวร์และเร็ว แต่ยังไม่สมัคร อยากทราบว่า Username และ Password ที่ได้มานั้นมีการหมดอายุต้องขอใหม่หรือเปล่าคะ ถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ดิฉันถึงสมัคร (ตอนนี้ยังอยู่สวีเดน) ยังไม่มีเอกสารที่จะโหลดลง แต่อยากเปิดเข้าไปปริ้นออกมากรอกก่อน

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ที่ดิฉันได้ยินมาหลายคนเค้าก็ทำเหมือนคุณแนนนี่ล่ะคะ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร

 94. นกยูง

  ดิฉันอยากทราบรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการย้ายลูกๆไปสวีเดนค่ะ
  แต่ไม่ทราบจะหาข้อมูลอย่างไร ขอความกรุณาค่ะขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณนกยูง รบกวนถามนิดนึง..ใครเป็นคนรับรองให้ แล้วลูกๆอายุเท่าไหร่คะQuestion

 95. เหมียว

  ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ Smile

 96. เหมียว

  ขอบพระคุณค่ะคุณไอแอมจอย คือว่าในสำเนาทะเบียนบ้านของดิฉันไม่มีชื่อลูกค่ะ คนละนามสกุล ลูกใช้นามสกุลของแฟนเก่าที่เป็นคนไทย คือทางฝ่ายแฟนเก่าก็คือคนที่ดูแลลูกมาตั้งแต่ยังเล็กค่ะ ลูกอยู่กับแฟนเก่่าแต่ดิฉันก็จะไปดูแลอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าลูกไม่ติดดิฉันค่ะ ดิฉันก็จะอยู่คนเดียว ถ้าสมมุติกรอกในใบสมัครเกี่ยวกับเรื่องลูก ถ้าตอบว่า No คือไม่มีลูก เวลาสัมภาษณ์ดิฉันคงไม่หลุดค่ะ แต่บางทีก็อยากจะบอกความจริงกับแฟนคนปัจจุบันไปเลย จะได้ไม่ต้องปิดบัง แต่ก็กลัวเค้าจะรับไม่ได้ ว่าทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่ต้น คุณไอแอมจอย พอจะมีคำตอบให้ดิฉันมั้ยค่ะ? ว่าในกรณีนี้ ดิฉันควรจะทำยังไงดี?? สับสนค่ะ ถ้าบอกความจริงไปแล้วก็กลัวว่าแฟนคนปัจจุบันจะรับไม่ได้ ยกเลิกเรื่องทำวีซ่าไปเลย แต่ว่าฝรั่งก็ไม่น่าที่จะถือเรื่องแบบนี้นะค่ะใช่รึเปล่าค่ะ? ถ้าเค้ารักเราจริงๆเค้าก็น่าจะรับเราได้ หรือว่าถ้าไม่บอกความจริงกับแฟนก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องทำวีซ่า กลัวจะยังงั้นยังงี้ วีซ่าไม่ผ่านอีก แต่เรื่องลูก ทางแฟนคนไทยคงไม่ยอมให้ดิฉันเอาไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เรื่องลูกไม่เป็นปัญหาสำหรับดิฉันค่ะ รบกานคุณไอแอมจอยให้คำชี้แนะด้วยนะค่ะ เพราะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับดิฉันมากว่าควรที่จะทำยังไงดี เพราะเวลามันใกล้เข้ามาแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ ทำไงดีล่ะ กลุ้มใจไปด้วย Big Frown มันก็น่าหวาดเสียวเหมือนที่คุณเหมียวพูดมานั่นล่ะคะ ถ้าบอกไปก็กลัวเกิดเค้าไม่ยอมรับขึ้นมาแล้วหยุดเรื่องขอวีซ่าไปเลยก็อาจเป็นได้ เรื่องนี้ต้องคิดอย่างหนักแล้วล่ะ

   จากที่ดิฉันเห็นผู้ชายสวีเดนจำนวนมากเลยนะคะที่ได้แฟนหรือแต่งกับหญิงไทยที่มีลูกแล้ว มันก็ไม่แน่อีกนะคะเรากลัวว่าถ้าบอกว่ามีลูกเค้าจะไม่ยอมรับ..แต่พอบอกไปจริงๆอาจจะกลับกลายเป็นว่าเค้าดีใจก็ได้ แต่ก็นั่นอีกล่ะคะเราก็ไม่รู้ว่าเค้าจะคิดยังไงเพราะคนแราความคิดแตกต่างกันไป

   ดิฉันว่าช่วงนี้ลองแกล้ง ๆ ถามแฟนไปดีมั๊ยคะ อาจจะลองเล่าถึงเพือนสักคน(ถ้าไม่มีก็สมมุติเอาชื่อใครก่อนก็ได้ Victory ที่เคยมีลูกกับแฟนเก่า แล้วตอนนี้ไปอยู่กับแฟนใหม่หรือสามีใหม่ แล้วฟังดูว่าแฟนเราเค้ามีความเห็นว่าไง แล้วค่อยๆแกล้งพูดว่า เอ๊ะ แล้วสมมุติเรามีลูกอย่างคนนั้นจะเป็นไง..อะไรทำนองนี้ค่ะ แต่ตอนพูดควรระวังให้มาก ๆ นะคะเพราะอยู่ไกลกัน ถ้าอยู่ด้วยกันในบ้านยังพูดง่ายกว่า

   ดิฉันเห็นบรรทัดนึงเขียนว่า carry out certain checks with other authorities ลองคลิกเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ migrationsverket ดำเนินการตรวจสอบบางอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการนี้ที่ดิฉันได้ยินมาจะมีการตรวจสอบดูว่าเรามีทำความผิดร้ายแรงอะไรที่ห้ามออกนอกหรือเปล่าด้วยนะคะ แล้วหากเค้าเพียงแค่อยากตรวจสอบสถาณะภาพโสดของเราอีกครั้งไปที่เขต(จริงๆเค้าจะตรวจหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพียงแค่คิดเผื่อไว้) แล้วเกิดบังเอิญไปเจอชื่อลูกอยู่ในทะเบียนบ้านพอดีก็จะแย่เลยล่ะค่ะ

   หรือมีอีกวิธีนึงคือยังไม่ยื่นวีซ่าในตอนนี้ รอให้แฟนบินมาหาแล้วก็คุยกันเรื่องลูกในเมืองไทย คุยตอนเห็นหน้ากันน่าจะพูดง่ายกว่า

 97. เหมียว

  ใช่ค่ะ Frown เป็นวีซ่า work and resident permit วีซ่า UT ทางสถานทูตเค้าจะเช็คเราละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ? เพราะกับแฟนคนไทยไม่ได้จดทะเบียนกัน แต่ในใบเกิดลูกมีเชื่อเรา ต้องขอบพระคุณคุณ ไอแอมจอย ด้วยนะค่ะ ที่ให้ความกระจ่างSmile คงต้องพูดความจริงกับแฟนแล้วล่ะค่ะ เค้าคงรับได้ แต่เคยบอกไปแล้ว เค้าไม่เชื่อ ขอบพระคุณมากนะค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง กลัวว่าถ้ากรอกเอกสารที่เป็นเท็จไปจะโดนจับได้ แล้วก็อดได้วีซ่าค่ะ Frown แต่เค้าจะเช็คเราขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ ? สงสัยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันว่าเค้าคงไม่เช็คขนาดนั้นหรอกค่ะ เค้าไม่ได้เป็นนักสืบนะคะ Grin แต่หวาดเสียวแทนกลัวคุณเหมียวจะพลาดตอนสัมภาษณ์เกิดหลุดปากออกมาก็จะจบกันพอดี ลองดูในหน้าที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านว่ามีชื่อลูกอยู่ในหน้าเดียวกันหรือเปล่า ถ้ามีเค้าดูก็ต้องรู้แน่ๆ ตอนขอวีซ่าถ้าแจ้งไปว่าไม่มีลูกและได้วีซ่าก็จะมีผลในอนาคตคือเราจะเอาลูกตามไปสวีเดนไม่ได้ เพราะว่าตอนขอวีซ่าแจ้งไปแล้วว่าไม่มีลูก ปกติถ้าลูกอายุต่ำกว่า 18 ปีจะสามารถตามแม่ไปอยู่สวีเดนได้ หรือถ้าในอนาคตจะเอาลูกไปแบบวีซ่าท่องเที่ยวลูกก็ไปได้อีกเพราะต้องกรอกเอกสารให้ลูกว่าไปเยี่ยมแม่ พอเค้าไปดูเรื่องเก่าของคุณเหมียวปรากฎว่าไม่มีลูกก็จะกลายเป็นว่าความแตกกันตอนนั้น ดูแล้วค่อนข้างยุ่งยากอยู่นะคะ ทำไงดีล่ะ

 98. เหมียว

  วีซ่าที่ขอจะเป็นแบบ permit ค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดค่ะคุณเหมียว น่าเห็นใจจริง ๆ ทำไงดี.. กรณีนี้น่ากลัวแล้วล่ะค่ะ..เพราะถ้าเค้าจับได้ว่าเราโกหกจะมีความผิดทางอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจ ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” แล้วจะถูกระงับวีซ่าด้วยค่ะแค่นั้นไม่พออาจจะถูกแบ็คลิสต์ด้วย

   วีซ่าที่ขอหมายถึง Work and resident permit หรือเปล่าคะ(วีซ่า UT)?

 99. เหมียว

  ถ้าเรามีลูกแล้ว เวลายื่นเรื่องขอวีซ่าเราตอบว่าno จะเป็นอะไรมั้ยค่ะ ? เพราะแฟนชาวสวีเดนไม่ทราบว่าเราเคยมีลูกมาก่อน

 100. สมใจ

  สวีสดีค่ะพี่ไอแอมจอย สมใจสมัครออนไลน์ไม่เป็นให้แฟนที่สวีเดนสมัครให้ได้มั๊ยQuestionคะ ขอบคุณค่ะSmile

  1. ไอแอมจอย

   ได้ค่ะ แต่ว่า..ก่อนที่แฟนจะเข้าไปสมัครให้ แนะนำว่าควรคุยกันก่อนเกี่ยวกับคำถาม แต่ละข้อว่า..จะตอบยังไงดี..รวมถึงตัวสะกดชื่อสกุลอะไรต่างๆให้ถูกต้องด้วยค่ะ และเวลาตอนไปสัมภาษณ์ก็ควรตอบให้ตรงกับที่เรากรอกลงไปในแบบฟอร์มสมัคร

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette