สมัคร UT visa ออนไลน์

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

หลายท่านกำลังจะยื่น สมัคร UT visa ออนไลน์ หากยังไม่แน่ใจขั้นตอนและวิธีการสมัคร ตามเรามาค่ะ

เป็นการดีที่เพื่อนๆในเว็บได้ส่งคำถามเข้ามา จากสถิติจำนวนคลิกหน้าเพจและการส่งคำถามเข้ามาได้พบว่า.. มีผู้สนใจในหัวข้อนี้เป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียว ผู้เขียนเองก็รู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจตามไปด้วย วันนี้จึงเข้าไปด้อมๆมองๆหาข้อมูลในเว็บของไมเกรชั่นสวีเดนและได้พบว่ามีการอัพเดทข้อมูลใหม่หลายอย่าง จึงนำมาให้อ่านกันเผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านบ้างไม่มากก็น้อย

วีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน (ภาษาสวีเดน: Uppehällstillstå, ภาษาอังกฤษ: Work and resident permit) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า วีซ่า UT นั้น หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่ามันคือวีซ่าถาวร แต่ จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ เราจะถือวีซ่ายูทีและอยู่ที่สวีเดนตามระยะเวลาที่ได้มาก่อน แล้วค่อยทำเรื่องยื่นขอวีซ่าถาวรในภายหลัง

ก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครออนไลน์ก็ควรจะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้เรียบร้อยก่อน สำหรับเอกสารที่ใช้โดยทั่วๆไปก็แยกเป็นประเภทตามจุดประสงค์ของผู้ขอตามนี้

– แบบที่ 1 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo)

(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน

หัวข้อนี้สำหรับคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อน ได้แก่ คู่สมรส ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คุณจะมีสิทธิ์ในการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน
โดยคู่ของคุณควรจะแจ้งการจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ..Starกรมสรรพากรสวีเดน..

คำว่า sambo หมายถึง คู่ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส คุณจะต้องอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ(นอกสวีเดน)เป็นเวลา..อย่างน้อยสองปี.. ถึงจะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้ (Star การอยู่ด้วยกัน อย่างเช่น ในช่วงท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียนนั้นถือว่าไม่พอ)

หลายท่านก็ได้ส่งคำถามเข้ามาว่า คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอกสารที่ใช้ยื่นมีอะไรบ้าง? เอาเป็นว่าขอสรุปให้ตามข้างล่างนี้ค่ะ

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบรับรองการสมรสหรือใบสำคัญการสมรส หรือเทียบเท่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

กรณีที่อาศัยในประเทศบ้านเกิดหรือต่างประเทศกับบุคคลในประเทศสวีเดนด้วยกันมาแล้วจะต้องแนบ

 • แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ สำเนาสัญญาเช่าหรือสัญญาซื้อที่อยู่อาศัย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณทั้งสองมีที่อยู่อาศัยร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณทั้งสองได้อยู่ด้วยกันมาแล้ว อาทิเช่น หนังสือสัญญาเช่าที่ระบุชื่อของคุณทั้งสอง หรือใบแจ้งชำระสินค้าและค่าบริการในอดีตที่ระบุชื่อและที่อยู

คุณจำเป็นต้องแนบเอกสารที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ของคุณ หากคุณเคยอยู่ด้วยกันในประเทศบ้านเกิดมาก่อน คุณต้องแนบเอกสารเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน เอกสารที่คุณแนบมาพร้อมกับข้อมูลในคำร้องนั้นจะช่วยให้กรมตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาว่าจะอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ให้คุณหรือไม่ และจะอนุมัติเป็นระยะเวลาเท่าใด

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 2 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ผู้ที่วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา

(Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน

นอกจากนี้ก็ยังมีหลายท่านได้เขียนคำถามเข้ามา คำถามเหมือนกันเลย55Grin คือ..
ถามทำนองว่า

ถาม : คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับ เอ๊ะๆ.. แล้วถ้ากรณี.. เป็นแค่ “แฟน“..(ยังไม่เคยอยู่กินฉันสามีภรรยา) จะยื่นแบบไหนล่ะ?  เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?
ตอบ : ตามหัวข้อนี้เลยค่ะ คือ.. – แบบที่ 2

 

ถาม : แล้วถ้ากรณีเคย “อยู่ด้วยกันมาก่อน” โดย..”ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน”..จะยื่นแบบไหน? เอกสารที่จะยื่นต้องใช้อะไรบ้าง?
ตอบ :  มันจะมีอยู่ 2 กรณี คือ..

 • ถ้าอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ (นอกสวีเดน) เป็นเวลา.. Star น้อยกว่า 2 ปี.. ก็จะยื่นแบบนี้เลยค่ะคือ – แบบที่ 2
 • แต่.. มีคำว่าแต่ Grin ถ้าอยู่ด้วยกันในต่างประเทศ (นอกสวีเดน) เป็นเวลา.. Star 2 ปี ขึ้นไป.. ก็จะยื่นตาม – แบบที่ 1 – (ที่เขียนไว้ด้านบน คือ.. ยื่นขอวีซ่าประเภทอยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) )  ** ขอหมายเหตุนิดนึง : การอยู่ด้วยกันอย่างเช่นในช่วง Star ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน Star นั้น เค้าไม่เอามานับรวมด้วย

 

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Lion เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • ใบเปลี่ยนชื่อClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ถ้ามี)
 • ใบรับรองโสดClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอโสดอยู่)
 • ใบหย่าClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
 • ใบเกิดบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรณีนี้ผู้ขอวีซ่าควรยื่นของเด็กด้วยเพราะจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า..เผื่อว่าเราจะเอาลูกไปด้วย..)
 • ใบรับรองบุตรClover (ต้นฉบับไทย+แปล) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
 • ใบรับรองการตั้งครรภ์Clover (ต้นฉบับไทย+แปล) (หากผู้ขอตั้งครรภ์ควรติดต่อแพทย์เพื่อขอรับใบรับรองการตั้งครรภ์)
 • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง ขอแนะนำว่า.. ควรเลือกเอาภาพที่ดูแล้วหวานแหววรักกันมากที่สุด ถ้าเคยไปสวีเดนมาแล้วก็จะแนะนำให้นำภาพที่ถ่ายคู่กับผู้รับรองและภาพรวมกับญาติพี่น้องของเค้าด้วยก็จะแจ๋วเลยYes ไม่ต้องเยอะนะคะคัดเอาแค่ ประมาณ 2 ภาพก็น่าจะพอ)

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

– แบบที่ 3 –

visa

วีซ่า UT ออนไลน์ – ย้ายมาอยู่กับญาติ

(Uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig i Sverige)

คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน

เอกสารประกอบคำร้องที่ต้องยื่น :

Male Fighter ผู้รับรอง

 • Bunny Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน

(ถ้ามี)

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้า-ออกประเทศไทย

Female Fighter ผู้ยื่นขอวีซ่า

 • Bunny หนังสือเดินทาง (Passport ของเรา)

หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ คุณควรขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้เรียบร้อย เนื่องจากคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยเกินกำหนดวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

(ถ้ามี)

– สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
– หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
– หากมีการต่ออายุหนังสือเดินทาง ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
– หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุลในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย

Tiger เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง :

 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและบุคคลในประเทศสวีเดนเป็นญาติ Clover(ต้นฉบับไทย+แปล) อย่างเช่น สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
 • ใบรับรองที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณมีความผูกพันต่อกัน และลำบากหากแยกกันอยู่ Clover (ต้นฉบับไทย+แปล)
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณและญาติของคุณเคยอยู่ด้วยกัน ก่อนที่เขาหรือเธอย้ายมาประเทศสวีเดนได้ไม่นาน

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ได้ทำสัญญลักษณ์ Clover ไว้) ควรแปลเป็นภาษาสวีเดนหรือภาษาอังกฤษโดยนักแปลที่ได้รับการรับรอง และแนบสำเนาของเอกสารฉบับจริงมาด้วยทุกครั้ง (ขอแนะนำว่าควรตรวจสอบว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน)เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

ในแบบฟอร์มคำร้องจะต้องระบุเอกสารประกอบคำร้องที่จะแนบมา พึงทราบว่ากระทรวงการต่างประเทศที่รับคำร้องของคุณอาจจะเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานทูตหรือสถานกุงสลใหญ่

ป.ล. ** Star กฏเกณฑ์ของสถานทูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานทูตทุกครั้ง**

เตรียมตัวก่อนสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อทำการเตรียมและแปลเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไป

ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าปัญหาที่หลายท่านเจอกันบ่อย ๆ ในขณะที่ยื่นคำร้องผ่านทางเว็บไซต์ (ออนไลน์) ก็คือ ระบบมักจะทำการ log out บ่อย นั่นคือได้เริ่มต้นใหม่Sweat เราควรเตรียมสิงเหล่านี้ (ตามด้านล่างนี้) ไว้ล่วงหน้า เวลาที่เข้าไปสมัครออนไลน์จะได้ไม่ชักช้าเสียเวลา

 • อีเมล : ควรเตรียม..ไว้ 1 อีเมล์ (เป็นอีเมล์ของเราเองที่ใช้งานได้ และสามารถติดต่อได้)
 • บัตรวีซ่า หรือบัตรมาสเตอร์การ์ด /บัตรยูโรการ์ด : เพื่อใช้ชำระค่าธรรมเนียมคำร้อง
 • สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร : เราควรที่จะสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารล่วงหน้าไว้เพื่อยื่นประกอบคำร้อง (ไฟล์เอกสารต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
 • ข้อมูล : เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์ โดยเราควรคุยและเตี้ยมกันให้ดีกับคนที่รับรองเราก่อนนะคะว่าจะกรอกยังไง เอาตั้งแต่คำถามแรกเลยนะคะไปเรื่อยๆจนครบทุกคำถาม คิดไว้ก่อนเลยหรือจะจดไว้ในสมุดเลยก็ได้ พอถึงเวลาที่เราเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลจะได้ทำเร็วขึ้น เพราะถ้าพิมพ์ชักช้าอาจจะโดนระบบ Log out ได้ค่ะ นั่นคือต้องเริ่มทำใหม่Sweat
 • ต่อไปก็ควรจะทวนคำตอบอีกรอบ และเห็นว่าเอาล่ะเราจะตอบอันนี้แน่แท้
 • ถ้าหากพิมพ์เก่งก็อาจจะพิมพ์คำตอบไว้ในโปรแกรมที่ตัวเองถนัดเตรียมไว้ก่อน อย่างเช่น Ms Word, Wordpad ฯลฯ แล้วค่อยก๊อปปี้ลงในฟอร์มตอนสมัครออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

เมื่อเราได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วเอาละน๊า มาเริ่มกันเลย…

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บ

เราก็เริ่มเข้าไปเข้าไปที่เว็บของ Imgrationsverket กันเลย และดิฉันได้ทำหัวข้อไว้ให้แล้วมี 3 ประเภทให้เลือก ดังนี้

 1. จดทะบียนสมรส/ จดทะเบียนคู่ชีวิต/ อยู่กินฉันสามีภรรยา (sambo) คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับสามี ภรรยา ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาในประเทศสวีเดน(Uppehållstillstånd för att flytta till en make, maka, registrerad partner eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 2. วางแผนจะจดทะเบียนสมรส/ วางแผนจะอยู่กินฉันสามีภรรยา .คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ ..
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กรณีวางแผนจะจดทะเบียนสมรส หรืออยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att flytta till en blivande make, maka eller sambo i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ โดยคุณจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนที่จะจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนคู่ชีวิต หรือตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยากับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือสัญชาติสวีเดน หรือถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร
 3. ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่, บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี คลิกที่นี่: ภาษาสวีเดน / ภาษาอังกฤษ
  คำร้องขออนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติสนิทในประเทศสวีเดน (Uppehållstillstånd för att bo med en nära anhörig i Sverige) หากคุณถือสัญชาติของประเทศนอกสหภาพยุโรป และต้องการย้ายมาอยู่กับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน คุณจำเป็นต้องขอมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณอาจจะได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่อย้ายมาอยู่กับญาติในประเทศสวีเดนเป็นกรณีพิเศษ(แต่ห้ามถือสัญชาติสวีเดน) โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสามี ภรรยา หรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น บุตรที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และพ่อแม่ซึ่งมีบุตรบรรลุนิติภาวะพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน ทั้งนี้สมาชิกครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนจะต้องถือใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ประเภทถาวร

ขั้นตอนที่ 2 – 4 : สมัครรับ User name และ Password

พอคลิกเข้าไปในลิ้งค์ที่บอกด้านบน ตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่กระบวนการสมัครแล้ว (เอาล่ะซิเริ่มตื่นเต้นแล้วใช่มั๊ยล่ะPray) โดยเราจะสมัครเพื่อรับ User name และ Password ก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบในการสมัครขอวีซ่ายูทีออนไลน์ เลื่อนลงไปด้านล่างสุดของเว็บเพจเลยค่ถก็จะเห็น ดังภาพด้านล่างนี้

วีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เพื่ออยู่อาศัยสวีเดน, วีซ่าอยู่อาศัยในสวีเดน, Uppehällstillstå

ขั้นตอนการสมัคร วีซ่า UT แบบออนไลน์

 • ด้านล่างของกรอบสี่เหลึ่ยมให้คลิกเลือก..Outside Sweden.. (หมายถึงอยู่นอกประเทศสวีเดน; ภาษาสวีเดนคือ utanför Sverige)
 • จากนั้นคลิ๊กที่ปุ่ม Begin application  (ความหมายสั้น ๆ คือ เริ่มสมัคร; ภาษาสวีเดนคือ Påbörja ansökan)

ขั้นตอนที่ 3

จากนั้นก็จะปรากฎหน้าดังภาพข้างล่างนี้ เราก็ทำการกรอกข้อมูล (ดิฉันได้ทำตัวอย่างให้ดูดังภาพ)

สมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัครวีซ่า UT ออนไลน์, กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์ ,กรอกใบสมัคร UT visa ออนไลน์

ขั้นตอน การสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

สมัครวีซ่า UT ออนไลน์, ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครวีซ่า UT ออนไลน์

 1. ชื่อจริง
 2. นามสกุล
 3. อีเมล์ของเรา (ถ้ามีหลายอีเมล์ก็เลือกเอาที่เราใช้บ่อยที่สุด) เพราะอีเมล์นี้อิมมิเกรชั่นจะส่ง Usename / Password มาให้ภายหลัง
 4. ให้ใส่ โค้ด ตามรูปภาพ เพื่อความปลอดภัย
 5. คลิกเลือกที่ ..I accept these terms.. (เป็นการยอมรับ; ภาษาสวีเดน Jag godkänner villkoren)
 6. แล้วคลิกที่ ..Register user.. (เป็นการลงทะเบียนผู้ใช้; ภาษาสวีเดน Registrera användare)

ตอนนี้เราเสร็จไปอีกกระบวนการนึงแล้วค่ะ เราก็ปิดหน้านี้ไปเลยนะคะ เพราะว่าขึ้นตอนต่อไปเราจะเข้าไปเช็คอีเมล์ดูว่าที่สมัครลงทะเบียนผู้ใช้ไปเมื่อตะกี้ ทางไมเกรชั่นตอบรับมารึยัง

ขั้นตอนที่ 4 เช็คอีเมล์

พอเราเข้าไปเช็คเมล์..

 • ก็จะเห็นมีเมล์จาก Imgrationsverket (อิมมิเกรชั่น) ส่งเข้ามา พร้อม Usename / Password มาให้ด้วย
 • คลิ๊กไปที่ลิงค์ (ที่ระบุอยู่ในอีเมล์ที่ได้รับ)
 • ใส่ Usename + password ที่ได้ลงไป
 • แล้วพิมพ์เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เลยค่ะ (จะเป็นรหัสที่เราตั้งเอง)

ขั้นตอนที่ 5 – 9 : กรอกแบบคำร้อง

ขึ้นตอนนี้เป็นกระบวนการจริงของการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์แล้วนะคะ ทำใจดีๆไว้นะคะไม่ต้องตื่นเต้น ก็จะเริ่ม..กรอกเอกสาร..กันแล้ว ตรงละข้อมูลที่เราได้เตี้ยมกันไว้กับผู้รับรองก็จะได้กรอกกันแล้ว ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะชื่อ-สกุล อีเมล์ และเบอร์โทรติดต่อ

ขั้นตอนที่ 6 : ทวนอีกรอบ

พอกรอกข้อมูลเสร็จ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทวนดูอีกรอบว่าที่ได้กรอกไปทั้งหมดนั้นถูกต้องมั๊ย ถ้าผิดพลาดเราก็จะสามารถกลับไปแก้ไขได้ และหลังจากนั้นเราค่อยทำการยืนยัน และทำการแนบไฟล์เอกสาร หรือชำระค่าธรรมเนียมคะ

ขั้นตอนที่ 7 : อัพโหลดไฟล์

 • อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้Male FighterและFemale Fighterอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน)
 • จากนั้นก็.. อัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆที่มีรูปสัญลักษณ์นี้LionหรือTigerอยู่ข้างหน้า (ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อด้านบน) เข้าไปในหัวข้อ..ซองเอกสารอื่นๆ.. (หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย เราก็จะอัพโหลดเฉพาะใบที่แปลมาแล้วเป็นภาษาสวีเดนหรืออังกฤษ)

** หมายเหตุ :  ไฟล์ภาพต้องมีคุณภาพดีและเห็นชัดเจน ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)

ขั้นตอนที่ 8 : ค่าใช้จ่าย

ในขั้นตอนนี้จะมีบอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ขั้นตอนที่ 9 : อนุมัติใบสมัคร

คลิ๊กที่ช่อง Approve the application (ภาษาสวีเดนคือ Godkänn ansökan) พอมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลได้อีก

ขั้นตอนที่ 10 : ชำระค่าธรรมเนียม

ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิต Visa / Master Card

ขั้นตอนที่ 11

จากนั้นก็จะได้รับ..อีเมล์ยืนยันการสมัคร.. พร้อม ..ใบเสร็จรับเงิน.. เป็นอันว่าก็เสร็จไปอีกอย่าง รู้สึกโล่งอกไปอันนึงแล้วนะคะ จากนั้นก็ออกจากเครื่องคอมนั่งพักผ่อนทานขนมได้แล้วGrin

ขั้นตอนที่ 12 แบบสอบถามสำหรับสมาชิกครอบครัวในประเทศสวีเดน

ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า การสมัครยื่นขอวีซ่ายูทีแบบออนไลน์นี้ คือผู้สมัครส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าอยู่อาศัยไปยัง Migration Board โดยตรงผ่านทางระบบออนไลน์

พอทำถึงขั้นตอนที่ 11 เพื่อนๆในเว็บก็มักจะมีคำถามส่งเค้ามาเหมือนกันเดะเลย55 ก็คือ “คุณไอแอมจอยค่ะ/ครับพอถึงตรงนี้แล้วจะยังไงต่อ?” ขอตอบเลยนะคะว่า .. “ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของMale Fighterผู้รับรองค่ะ” ..

เมื่อทางไมเกรชั่นได้รับคำร้องและเอกสารของคุณแล้ว เจ้าหน้าที่ไมเกรชั่นก็จะทำการติดต่อไปยังผู้รับรองของคุณ ณ ประเทศสวีเดนผ่านทางอีเมล์ โดยอีเมลนั้นจะระบุข้อปฏิบัติสำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสอง ผู้รับรองจะต้องทำการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ Migration Board ภายใน 14 วัน (ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ส่งกลับไปให้เร็วที่สุดเลยล่ะค่ะ)

ขั้นตอนที่ 13 นัดสัมภาษณ์

“เมื่อผู้รับรองส่งแบบสอบถามกลับไปก็ควรรีบบอกเรานะคะ เพราะต่อจากนั้นก็จะเป็นFemale Fighterหน้าที่ของเราแล้ว” เมื่อกรมตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบคำร้องของคุณแและแบบสอบถามแล้ว คุณจะได้รับอีเมล์ซึ่งจะขอให้คุณนัดหมายเวลาเพื่อสัมภาษณ์กับสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่

ขั้นตอนที่ 14 สัมภาษณ์

เมื่อถึงวันนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สถานฑูต หรือสถานกงศุลจะทำการตรวจเอกสารของคุณและสัมภาษณ์ ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายรูป และเก็บลายนิ้วมือของคุณสำหรับการออกบัตร Residence Card ในกรณีที่วีซ่าของคุณผ่าน ข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปยัง Migration Board เพื่อดำเนินขั้นตอนในการพิจารณาต่อไป

ในการสัมภาษณ์จะต้องนำ ..Starหนังสือเดินทางและ Starเอกสารประกอบคำร้องฉบับจริง..ติดตัวมาด้วย ในระหว่างการสัมภาษณ์จะสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลในประเทศสวีเดน ทั้งนี้หากยื่นคำร้องให้บุตรก็จะต้องพาบุตรมาสัมภาษณ์ด้วย

ป.ล. ขอเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ ควรนำ ..Starหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับผู้รับรอง.. ติดตัวมาด้วยในวันสัมภาษณ์

พอสัมภาษณ์เสร็จเราควรจะเล่าเกี่ยวกับคำถามที่ถูกถาม รวมถึงคำตอบทั้งหมดที่เราตอบไปให้ผู้รับรอบฟังด้วยค่ะ

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT

สำหรับระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT นั้นได้เปลี่ยนไปไม่เหมือนแต่ก่อน ผู้เขียนเองก็ได้แว๊บเข้าไปดูในเว็บไมเกรชั่นสวีเดนเมื่อตะกี้และพบว่า. . มีการเปลี่ยนข้อมูลใหม่ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT ของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป ลองทดสอบดูโดยคลิกเข้าไปในลิงค์ของเว็บไมเกรชั่นสวีเดน แล้วก็ตอบคำถามทุกข้อก่อน จากนั้นค่อยแสดงผลออกมาว่าเราจะต้องรอผลวีซ่านานเท่าไหร่ กี่เดือน

กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ เพื่อตอบคำถามและดูระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า UT Star  : ระยะเวลาพิจารณาวิซ่า UT

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า UT แบบออนไลน์ กรุณาคลิกที่ลิงค์นี้ค่ะ : การย้ายมาอยู่กับบุคคลในประเทศสวีเดน

╭ ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บ ไมเกรชั่นสวีเดน Migrationsverket ╮
ミเรียบเรียงโดย “ไอแอมจอย” เว็บคนไทยในสวีเดน : อัพเดทข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการยื่นขอวีซ่า UT ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สู้ๆ!

สู้ๆ!!!

บายBye


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อน เนื่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

 

 

>

คุณอาจชอบเรื่องนี้ด้วย :
Advertisement


526 comments on “สมัคร UT visa ออนไลน์

 1. ธลิตา

  สวัดดีทุก ๆ คนค่ะ ขอบคุณ คุณจอยมากๆ เลยค่ะที่กรุณาตอบคำถามมีประโยนช์มากๆ หวังว่าคนที่กำลังจะยื่นขอยูทีวีซ่าเพื่อใครได้เข้ามาอ่านจะได้รับความรู้และรายระเอียดที่มีประโยนช์เพิ่มเติมค่ะ โดยส่วนตัวแล้วตอนแรกงงๆ กับเอกสารมาก ๆ เลยค่ะดีใจมากๆ เลยค่ะที่ได้มาเจอเว็ปของคุณจอย ตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจนมาก อีกไม่กี่วันดิฉันจะกลับไปเมืองไทยแล้วทำเรื่องเอกสารทันที ตื่นเต้นและบวกกับความกังวล เห็นหลายๆ ท่านยื่นแล้วผ่านก็ดีใจไปกับเขาด้วยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ขอให้คุณจอยสมหวังในทุกๆ เรื่องค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันขอให้คุณธลิตาโชคดีในการยื่นวีซ่าครั้งนี้และวีซ่าผ่านเช่นกัน ขอให้คุณธลิตาสมหวังในทุกๆ เรื่องเช่นกันค่ะ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ

 2. ธลิตา

  สวัดดีทุก ๆ คนค่ะ อ่านประสบการ์ที่คุณธนวัฒน์นำมาแชร์แล้วมีประโยชน์มากๆ เลยค่ะ ส่วนตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังสับสนกับเรื่องเอกสารอยู่ค่ะ กำลังงงๆ ว่าต้องใช้อะไรบ้าง ถ้าใครว่างกรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณมาก ๆ เลยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณธลิตา ใช่ค่ะข้อมูลของคุณธนวัฒน์เป็นประโยชน์มาก ๆ ต่อท่านที่กำลังหาข้อมูลพอดี คุณธนวัฒน์เป็นคนที่มีน้ำใจจริง ๆ

   คุณธลิตาคะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

   คำถาม : อยากจะถามคุณจอยว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครยูทีแบบออนไลน์มีอะไรบ้างค่ะ มันจะไม่เหมือนกับสมัครแบบยื่นด้วยตัวเองใช่ใหมค่ะเอกสารจะต่างกันใหมค่ะ
   ตอบ : เอกสารที่ใช้ไม่ต่างกันค่ะ ต่างกันคือตอนกรอกแบบฟอ์มใบสมัคร

   • ถ้าสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ : เราจะกรอกแบบฟอร์มใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตค่ะ และอัพโหลดไฟล์ที่เค้าต้องการเข้าไปในอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็นำเอกสารทั้งหมด (ก็คือเอกสารตัวจริง + เอกสารที่แปลแล้ว) นำไปด้วยในวันสัมภาษณ์

    ลองเข้าไปที่เว็บของ Imgrationsverket ดิฉันได้ทำหัวข้อไว้ให้แล้วมี 3 ประเภทให้เลือก ดังนี้

    แต่งงานแล้ว :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่
    วางแผนว่าจะไปแต่ง หรือ ซัมโบ้ (อยู่ด้วยกัน) :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่
    ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่ :
    ภาษาสวีเดนคลิ๊กที่นี่ / ภาษาอังกฤษคลิ๊กที่นี่

   • ถ้าหากสมัครวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเอง : เราจะปริ้นท์แบบฟอร์มใบสมัครออกมาแล้วกรอกเอง (เขียนเอาเอง) หรือจะพิมพ์แล้วปริ้นท์ออกมาก็ได้ค่ะ เมื่อเรากรอกแบบฟอร์มใบสมัครนี้เสร็จ แล้วนำแบบฟอร์มใบสมัครนี้ไปยื่นพร้อมกับเอกสารทั้งหมด (ก็คือเอกสารตัวจริง + เอกสารที่แปลแล้ว) ไปยื่นที่สถานทูตสวีเดนในเมืองไทย พอเค้าเทียบดูเอกสารแล้วก็จะคืนเอกสารต้นฉบับกลับมาให้ สรุปคือกรณีแบบยื่นเองเราจะไปยื่นเมื่อเราเตรียมเอกสารทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปยื่นได้เลยค่ะ

    สำหรับแบบฟอร์มขอวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเองลองเข้าไปดูได้ในลิงค์นี้ค่ะ : แบบฟอร์มขอวีซ่ายูทีแบบยื่นด้วยตนเอง

    สำหรับรายละเอียดและเอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่ายูทีแบบยื่นเอง ลองเข้าไปดูในลิงค์นี้ค่ะ เป็นเว็บของอิมมิเกรชั่นสวีเดน : เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีแบบยื่นเอง
    พอคลิกเข้าไปในลิ้งค์แล้วรอสักพักจะปรากฎเป็นไฟล์เอกสารขึ้นมาค่ะ

   คำถาม : แล้วอยากทราบว่าสถานทูตที่เราๆไปสัมภาษณ์กันใช่ที่ อาคารแปซิฟิก ชั้นที่ 20 หรือเปล่าค่ะ ตอนนี้เริ่มกังวลมากเลยค่ะ เพราะไกล้วันจะกลับแล้ว
   ตอบ : ใช่ค่ะ ตึกแปซิฟิค 1 ชั้น 20
   คำถาม : ขอให้คุณจอยมีความสุขค่ะ
   ตอบ : ขอบคุณค่ะและขอให้คุณธลิตามีความสุขเช่นกันค่ะ และยื่นวีซ่าได้สำเร็จ

   สิ่งที่ต้องมีในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์

   ก่อนที่จะเข้าไปสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ก็จะต้องมีสี่อย่างนี้ก่อนค่ะ ได้แก่

   • อีเมล์ของทั้งสองฝ่าย คือ ..ผู้รับรอง (อีเมล์ของแฟน)..และ..ผู้ยื่นขอวีซ่า (อีเมล์คุณธลิตา)..
   • บัตรเครดิต Visa หรือ Master Card
   • ไฟล์เอกสารที่สแกนแล้ว (ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
   • โปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ .PDF ได้

   เอกสารใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีออนไลน์

   เอกสารที่จำเป็นต้องใช้และอีกบางส่วนมีไว้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ๋ายูทีออนไลน์ ดูแล้วเหมือนกับว่ามีเอกสารหลายอย่างเต็มไปหมด แต่ทั้งนี้เพื่อคลอบคลุมและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น ได้แก่

   • หนังสือเดินทาง (Passport)
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ ของผู้รับรองเราที่สวีเดน
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน (ใบหลือง)(สมาร์ทการ์ดไม่ต้องแปล)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อผู้ขอ) (แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบรับรองโสด Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (กรณีไม่เคยแต่งงาน) ออกให้โดยอำเภอที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
    • ใบจดทะเบียนสมรส Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (เฉพาะในกรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน)
    • ใบหย่า Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี) เผื่ออยากเอาลูกไปอยู่ด้วยในอนาคต
    • ใบรับรองปกครองบุตร(ปค.14) Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
    • ใบรับรองแพทย์ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (หากผู้ขอตั้งครรภ์)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ที่ดิฉันได้ทำสัญญลักษณ์Bunnyไว้ให้) ต้องนำไปแปลเป็นอังกฤษหรือสวีดิชเท่านั้นค่ะ จากร้านที่ทางสถานฑูตรับรอง (แนะนำว่าควรตรวจสอบหลังว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

   **หมายเหตุ : สำหรับเรื่องการประทับตราที่กงศุล แจ้งวัฒนะ ลองสอบถามไปที่สถานทูตอีกครั้งว่าเอกสารที่แปลแล้วต้องประทับตราหรือไม่ เพราะหลายท่านที่ไปยื่นมาแตกต่างกัน บางท่านไม่ต้องประทับตราก็ใช้ได้ แต่บางท่านเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมใบแปลต้องประทับตรา**

   ..เอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับทั้งหมด ต้องถือไปด้วยในวันสัมภาษณ์ค่ะ..

   **หมายเหตุ** : ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เค้าไม่ได้ระบุให้อัพโหลด เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน) ภาพถ่ายรูปคู่กันกับผู้รับรอง ฯลฯ เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปให้หมดเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

   ป.ล.: **กฏเกณฑ์ของสถานฑูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานฑูตทุกครั้ง**

   ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ!

 3. ธนวัฒน์

  สวัสดีครับคุณจอย
  Update ข้อมูลของผมแชร์ประสบการณ์ วันสัมภาษณ์ครับ 26 ก.ย. 56 บ่ายสองโมง ตึกแปซิฟิค 1 ชั้น 20 ผมเอาเอกสารมาแปลก่อน 1 วันครับ ตึกเดียวกัน ชั้น 17….พอใกล้เวลาบ่าย2 ผมก็เข้าไปที่ตึกแลกบัตร แล้วขึ้นไปชั้น 20 สถานฑูตอยู่ตรงข้ามกับลิฟท์เลยครับ วันนี้มีนัดสัมภาษณ์ 2 คน ผมและผู้หญิงอีกคน ติดต่อช่อง 1เพื่อยื่นเอกสาร และถ่ายรูป แสกนลายนิ้วมือ เป็นนิ้วชี้ 2 ข้าง ถัดช่องแสกนลายนิ้วมือ คือช่อง ไว้สำหรับเซนต์ชื่อเราให้เหมือนในpassport หลังจากนั้นเจ้าหน้าให้ใบมอบอำนาจ กรอกชื่อ,ที่อยู่ของผู้รับรอง ลงวันที่ต่อท้ายวันที่คำว่า Bangkok บรรทัด ถัดไปเซนต์ชื่อตัวเองให้เหมือนใน passport หลังจากนั้นเจ้าหน้าเรียกเข้า ห้องหมายเลข 1 เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงครับ เป็นคำถามที่หลายคนมาแชร์ประสบการณ์กับคุณจอยครับ ไม่แตกต่างมาก ที่ผมสังเกตเวลาสัมภาษณ์ เขาจะให้ผมพูดช้าๆครับ เพราะเขาพิมพ์ข้อมูลที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษในคอมม์ ฉะนั้นเมื่อผมตอบแต่ละคำถามผมจะต้องรอเขาพิมพ์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการสัมภาษณ์ของผม ผมว่าการสัมภาษณ์ของผมคำถามไม่เยอะมากแต่มันใช้เวลาตอนที่เจ้าหน้าพิมพ์ข้อมูลนี่ละครับ เสร็จแล้วเจ้าหน้าก็คืนเอกสารทั้งหมด มีอะไรเพิ่มเติมถามเจ้าหน้าได้ครับ และเวลามารับการ์ดให้นำ passport ตัวจริงมาด้วย หรือสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นมารับแทนได้แต่ต้องให้ passport เขามาด้วยครับ หลังจากนี้ก็รอครับ คงได้รับข่าวดีเร็วๆนี้
  คำถามครับ ผมได้รับเมลล์ประมาณ 1 ทุ่มวันเดียวกันกับสัมภาษณ์ หัวข้อว่า Your case had now been settled ไม่ทราบว่าทุกคนหลังสัมภาษณ์ไดัรับเหมือนผมไหม และสถานฑูตเขาแจ้งเกี่ยวกับอะไรครับ ผมแปลแล้วแต่ยังไม่เข้าใจทั้งหมด
  ขอบคุณครับ หวังว่าข้อมูลของผมคงเป็นประโยชน์บ้างสำหรับคนที่จะทำเรื่องขอวีซ่า และเข้ามาหาข้อมูลในเว๊ปไซด์นี้ Smile

  1. เหมียว

   สวัสดีคุณจอยแล้วก็คุณธนวัฒน์ค่ะ Smile ตอนที่ดิฉันสัมภาษณ์เสร็จ ผ่านไปสักแป็ปนึงก็ได้เมลนี้เหมือนกัน ในความคิดของดิฉันนะค่ะ ดิฉันคิดว่าเคสของคุณ ธนวัฒน์วีซ่าผ่านแล้วค่ะ ยินดีด้วยนะค่ะ Smile แต่ดิฉันก็ยังไม่เข้าใจกับคำนี้เหมือนกัน ต้องรบกวนคุณจอยมาให้ความกระจ่างด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ Smile

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์และคุณเหมียว ดิฉันก็คอยลุ้นอยู่ว่าคุณธนวัฒน์จะเป็นยังไงบ้าง เอ๊ะจริงๆเค้าน่าจะส่งจนท.คนที่สัมภาษณ์คุณธนวัฒน์ไปฝึกพิมพ์ดีดGrinให้คล่องก่อนนะคะ แต่ก็นับว่าโชคดีแล้วล่ะค่ะที่พิมพ์ช้าเลยถามคำถามได้ไม่มากเวลาก็หมดแล้ว และขอขอบคุณธนวัฒน์ผู้มีน้ำใจYesที่ช่วยแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์ของตนเองให้เพื่อนๆได้ทราบ ต้องขอขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยค่ะ

    สำหรับในอีเมล์ที่คุณธนวัฒน์บอกมามีคำว่า Your case has now been settled. อยู่นั้นเค้าเขียนข้อความคล้าย ๆ กับข้อความข้างล่างนี้รึเปล่าคะ ถ้าใช่ล่ะก็ ถ้าทายไม่ผิดนะคะนี่ล่ะคือ..วีซ่าผ่านแล้ว..Grin เอ๊ะตื่นเต้นจัง..เพื่อความแน่ใจคุณธนวัฒน์ลองติดต่อถามคนรับรองดูนะคะว่าเค้าได้รับข่าวอะไรบ้าง

    Ditt ärende har nu avgjorts.

    Kontakta den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan för att ta emot beslutet.

    Kontakta någon av Migrationsverkets tillståndsenheter i Sverige om du
    ansökt om förlängning av ett uppehålls- och/eller arbetstillstånd och befinner dig i Sverige.
    är före detta asylsökande eller student och har sökt uppehålls- och/eller arbetstillstånd och fortfarande befinner dig i landet.

    Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

    Med vänlig hälsning

    Your case has now been settled.
    Contact the Swedish embassy/consulate that you specified in your application to receive the decision.

    ป.ล. ต้องขอบคุณคุณเหมียวแทนคุณธนวัฒน์ด้วยค่ะที่ช่วยตอบคำถามให้คุณธนวัฒน์ คุณเหมียวเป็นคนดีจริงๆYes

    1. ธนวัฒน์

     สวัสดีคุณจอยและคุณเหมียวครับ
     ต้องขอขอบคุณมากๆครับ ที่ให้ข้อมูลกับผมทำให้รู้สถานะของวีซ่า ข้อความที่คุณจอยส่งมามันแตกต่างกันนะครับ ผมได้แปลในภาษาอังกฤษแล้วเขาอธิบายเกี่ยวกับ การแสกนลายนิ้วมือ,ถ่ายรูป และการจัดส่ง บัตรยูทีการ์ด ทุกอย่างผมทำตอนไปสัมภาษณ์แล้ว ถามไปทางผู้รับรองยังไม่ีได้รับข่าวอะไร ผมว่ามันต้องรอข้อูลให้ชัดเจนกว่าละครับ ถ้าวีซ่าผ่านคงดีใจสุดๆ ต้องขอขอบคุณ คุณจอยและคุณเหมียว,เพื่อนๆที่คอยให้กำลังใจ มีอะไรเพิ่มเติมผมจะเขียนมาเล่าให้ฟัง ขอบคุณครับ

     Ditt ärende har nu avgjorts.

     Observera att detta meddelande inte ger besked om du fått avslag eller bifall på din ansökan. Du kommer att få ta del av beslutet antingen via post (om du befinner dig i Sverige) eller genom den svenska ambassad/konsulat som du angivit i din ansökan.

     Om du beviljats uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på ditt tillstånd.

     Om du befinner dig i Sverige

     och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck på någon av Migrationsverkets enheter kommer ditt kort att skickas till din adress i Sverige inom en vecka.
     och inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid någon av Migrationsverkets enheter måste vi först tillverka ditt kort. Vi ber dig därför att snarast uppsöka någon av våra tillståndsenheter. Kortet kommer därefter att skickas till din adress i Sverige inom några veckor
     Om du fått ett uppehållstillstånd som gäller mer än ett år, måste du ta med uppehållstillståndskortet till Skatteverket om du ska folkbokföra dig.

     Om du befinner dig utanför Sverige

     och redan fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) får du ditt kort genom den svenska utlandsmyndighet som du uppgivit i din ansökan. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
     och ännu inte fotograferats och lämnat fingeravtryck vid en svensk utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) måste ditt kort först tillverkas. Vi ber dig därför att så fort du kan uppsöka den svenska utlandsmyndighet, som du uppgivit i din ansökan, för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. Du kommer sedan att få ditt uppehållstillståndskort genom utlandsmyndigheten. Om du är folkbokförd på en adress i Sverige skickas kortet till den adressen.
     Om är viseringsfri ska du resa till Sverige och fotograferas och lämna fingeravtryck hos någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Kortet sänds till din folkbokföringsadress i Sverige.

     Om du är EU/EES-medborgare och har ansökt om registrering av din uppehållsrätt kommer du att få besked med post till den adress du angivit. Du behöver inte kontakta Migrationsverket.

     Med vänlig hälsning

     1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะ คุณธนวัฒน์ ไม่เป็นไรค่ะ ขอให้คุณธนวัฒน์โชคดีและได้วีซ่าเร็ว ๆ ดิฉันและเพื่อน ๆ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

 4. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะคุณจอย ตอนนี้ตัวดิฉันเองอีกไม่กี่วันก็จะกลับไปเมืองไทย และจะทำเรื่องเอกสารการขอยูทีวีซ่า
  ตัวดิฉันเองมีความวิตกกังวลในเรื่องเอกสารค่ะ กลัวจะทำไม่ถูก พอได้เข้ามาในเว็ปของคุณจอยแล้วได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่มาก แต่ดิฉันเองก็ยังมี ๆ กังวลอยู่บ้างค่ะ อยากจะถามคุณจอยว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครยูทีแบบออนไลน์มีอะไรบ้างค่ะ มันจะไม่เหมือนกับสมัครแบบยื่นด้วยตัวเองใช่ใหมค่ะเอกสารจะต่างกันใหมค่ะ แล้วอยากทราบว่าสถานทูตที่เราๆไปสัมภาษณ์กันใช่ที่ อาคารแปซิฟิก ชั้นที่ 20 หรือเปล่าค่ะ ตอนนี้เริ่มกังวลมากเลยค่ะ เพราะไกล้วันจะกลับแล้ว ขอให้คุณจอยมีความสุขค่ะ

 5. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ขอบคุณมากนะค่ะ สำหรับข้อมูล ดิฉันได้จดไว้ แล้วก็จะปฎิบัติตาม ขอบคุณมากค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ มีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้ค่ะ

 6. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจกับคุณเหมียวด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขมากๆ
  เลยนะคะ ดีใจไปกับคุณเหมียวด้วยค่ะ ส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าคุณจอยและคุณเหมียวเป็นคนดีมาก ๆ เลยค่ะที่
  ได้ให้คำแนะนำและเอาประสบการโดยตรงมาบอกกล่าวกัน ทำให้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างดิฉันเข้าใจมากขึ้น
  ขอให้ทั้งคุณจอยและคุณเหมียวมีความสุขมาก ๆค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะ ขอให้คุณธลิตามีความสุขมาก ๆ เช่นกันค่ะ

  2. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุณธลิตา Smile ขอบคุณมากนะค่ะ ขอให้คุณธลิตา โชคดีเช่นกันค่ะ Smile

 7. karnkanok

  สวัสดีค่ะคุณจอยและทุกๆคน ขอร่วมพูดคุยด้วยนะคะมีหลายๆคำตอบที่ต้องการทราบนะคะ ขอบคุณนะคะที่ช่วยแชร์ประสบการณ์ กำลังงงอยู่ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีในการขอวีซ่า ut Big Smile Yes

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ karnkanok ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ พอนึกคำถามได้แล้วค่อยถามก็ได้ค่ะGrin ไม่เป็นไร

 8. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile วันนี้ 23/09 ดิฉันได้รับข่าวดีจากทางคุณแฟนค่ะ Smile คุณแฟนแจ้งว่า ทาง immigration ได้ส่งจดหมายมาให้ที่บ้าน วีซ่าของดิฉันผ่านแล้วนะค่ะ ได้ 2 ปีเลย Smile ดีใจจังเลยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับวันนี้ ดิฉันนึกว่าต้องรอไปนานๆเลย แต่ผ่านเร็วมากเลยค่ะ ยื่นเรื่องออนไลน์ 27/08 แฟนตอบอีเมลกลับ 29/08 นัดสัมภาษณ์ 16/09 ทราบผลว่าผ่านวันที่ 23/09 นัดรับการ์ดวันที่ 03/10 Smile เร็วมากๆเลยค่ะ ถ้าเราได้อีเมลว่าวีซ่าเราผ่านแล้ว ให้โทรไปที่สถานทูตเลยนะค่ะ สอบถามเรื่องการ์ดนะค่ะ ว่าเราจะได้เมื่อไหร่ ? เค้าก็จะถามถึงเลขของเรา ก็คือเลขที่เค้าให้เราตอนสัมภาษณ์นะค่ะ แล้วก็ชื่อสกุล เรา Smile ขอให้ทุกท่านโชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้นะค่ะ

  อยากจะรบกวนสอบถามคุณจอยว่า ดิฉันจะเดินทางไปสวีเดนครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปช่วงหน้าหนาวพอดีเลยค่ะ 2. เอกสารที่จะต้องเอาไปด้วยที่จะใช้ในการหางานทำในอนาคตค่ะ 3. เมื่อไปถึงสวีเดนครั้งแรก เราควรที่จะทำอะไรบ้างค่ะ ? 4.เรื่องเรียนภาษา รบกวนสอบถามคุณจอยด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ Smile
  ปล. วันนี้ดิฉันแอดคุณจอยในเฟสบุ๊คด้วยค่ะ รบกวนแอดดิฉันเป็นเพื่อนด้วยนะค่ะ อยากจะรู้จักกับคุณจอยมากๆค่ะ รู้สึกว่าคุณจอยเป็นผู้หญิงที่ใจดี Smile เหมือนคุณครูเลยค่ะ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำแนะนำที่ดีๆกับทุกๆคนค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ดีใจด้วยค่ะคุณเหมียว และแล้วก็ได้ฟังข่าวดีClapClapGrinGrinGrinGrin เย้ๆ!!ROTFLROTFLROTFLYesYesDanceDanceYesDanceDancePartyDanceDance ตื่นเต้นไปด้วยส่วนคำถามที่ถามเพิ่มเข้ามาดิฉันจะเข้ามาตอบให้อีกรอบนะคะ

   1. เหมียว

    ขอบคุณมากค่ะคุณจอย ขอรบกวนด้วยนะค่ะ Smile

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณเหมียว ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

     1. จะเดินทางไปสวีเดนครั้งแรกต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปช่วงหน้าหนาวพอดีเลยค่ะ
     ตอบ : สิ่งแรกที่ควรนำมาด้วยคือเสื้อกันหนาวค่ะ เอาแบบหนาๆนะคะ เพราะตอนนี้อากาศหนาวแล้ว และอีกประมาณเดือนกว่าก็จะเข้าสู่หน้าหนาว

     2. เอกสารที่จะต้องเอาไปด้วยที่จะใช้ในการหางานทำในอนาคตค่ะ
     ตอบ : เอกสารตามด้านล่างนี้ค่ะ

     เตรียมตัวไปสวีเดน

     สำหรับการเตรียมตัวในการเดินทางมาสวีเดน ขอแนะนำว่าควรนำเอกสารเหล่านี้ติดตัวมาด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับ..การหางานทำ..ในอนาคตหรือ..เรียนต่อ..ที่สวีเดน

     • วุฒิการศึกษา ทั้งหมดที่มี (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
     • ใบผ่านงาน ทั้งหมดที่มี (กรณีถ้าเคยทำงานมาก่อน)(ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
     • ใบประกาศนีย์บัตรอบรมเกี่ยวกับอาชีพ(ถ้ามี) (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้) เช่น แผนนวดไทยหรือเคยเรียนตัดผมมา ฯลฯ
     • ใบผ่านการฝึกงาน (กรณีที่เคยมีการฝึกงานมาก่อน) (ตัวจริง+ถ่ายสำเนาเก็บไว้)
      3. เมื่อไปถึงสวีเดนครั้งแรก เราควรที่จะทำอะไรบ้างค่ะ ?
      ตอบ : พอมาสวีเดนครั้งแรกก่อนอื่นติดต่อทำบัตรประชาชนก่อนค่ะ ถ้าอยากทำงานก็หลังจากทำบัตรประชาชนแล้วเราก็ไปสมัครกรมแรงงานเอาไว้ และติดต่อโรงเรียนเรียนภาษาสวีเดนใกล้บ้าน (ที่นี่เค้าจะเรียกว่า..คอมวุค..) เรียนฟรีค่ะ

      4.เรื่องเรียนภาษา
      ตอบ : ติดต่อเข้าเรียนโรงเรียนคอมวุค ช่วงนี้ถ้าชอบลองเข้าไปในลิ้งค์นี้หัดซ้อมภาษาสวีเดนพลางๆไปก่อนนะคะ : เรียนภาษาสวีเดนออนไลน์

      ควรนำยาประจำตัว ติดตัวมาด้วยค่ะ ซึ่งหมายถึงยาที่เรามักใช้อยู่ประจำ เช่น ยาหม่อง ยาพารา ยาคารามายแก้คัน ฯลฯ (ขอแนะนำว่าเวลาเดินทางยาทั้งหมดควรเก็บในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน)

      ป.ล. ขอเวลาคิดอีกสักวัน Grin ว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มอีก แล้วพรุ่งนี้จะมาเขียนเพิ่มให้อีกค่ะ

     1. เหมียว

      สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ขอบคุณมากเลยนะค่ะสำหรับคำแนะนำ ดิฉันจะได้ปฎิบัติตามได้ถูกว่าเราต้องทำยังไง อะไรบ้าง ? ขอบคุณคุณจอยมากค่ะ Smile ดิฉันขอแชร์นิดนึงนะค่ะ พอดีว่าดิฉันบอกคุณจอยผิดไปในวันที่ทราบว่าวีซ่าของดิฉันผ่านแล้ว พอดีว่า วันนี้เพิ่งมานั่งเช็คอีเมลค่ะ เพิ่งจะเจออีเมลของทาง Immigration ดิฉันมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 ของวันที่ 16/09 พอสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ตอน บ่าย 3 โมง 25 นาที ภายในวันเดียวกัน ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทาง Immigration ว่าวีซ่าผ่านแล้วค่ะ เร็วมากๆเลยนะค่ะ อาจจะเป็นไปได้ว่า ตอนที่ดิฉันกรอกออนไลน์กับแฟน เราให้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆ แล้วในตอนที่สัมภาษณ์ เวลาจนท ถามดิฉันเกี่ยวกับเรื่องแฟน, รายละเอียดพ่อกะแม่แฟน , น้องแฟน ดิฉันสามารถที่จะตอบได้หมดเลย Smile บางครั้งเวลาที่ดิฉันอ่านประสบการณ์ของใครๆที่เข้ามาแชร์ ว่าได้ทราบว่าวีซ่าผ่านภายในวันที่สัมภาษณ์ ดิฉันก็คิดว่า ว้าว เร็วจังเลย ไม่อยากจะเชื่อเลย Smile แต่พอมาเจอกับตัวเอง เรื่องจริงเลยค่ะ ดิฉันส่งแฟนกลับสวีเดนคืนวันอาทิตย์ที่ 22 แฟนถึงสวีเดนตอนเช้าวันที่ 23 ก็เจอกับไปรษณีย์ของ Immigration นะค่ะ Smile

      ขอให้ทุกคนที่ทำวีซ่า โชคดีกันทุกๆคนนะค่ะ รอไม่นานค่ะ ขอบคุณนะค่ะ Smile

     2. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะคุณเหมียว โอ้โห! ยังงี้ต้องเรียกว่าวีซ่าสกายแล็บแล้วล่ะค่ะGrinYes ROTFLROTFL เร็วยังกะจรวดเลย
      สำหรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตรียมตัวมาสวีเดน ขอแนะนำว่า

      • ถ้าชอบรับประทานส้มตำ ขอแนะนำว่านำมะละกอมาด้วยก็ได้ค่ะ เพราะที่นี่แพงมาก อาจจะห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์โหลดลงใต้ท้องเครื่องบินค่ะ
      • ข่า(สด) ตะไคร้(สด) ใบมะกรูด ใบมะกรูด(สำหรับใบมะกรูดทำเป็นอบแห้งมานะคะ)
      • ถ้าที่พักที่สวีเดนมีบริเวณที่ดินที่พอจะปลูกผักได้และถ้าชอบปลูกผัก ควรนำเมล็ดพันธุ์ผักที่เราชอบมาด้วย เอาไว้ปลูกผักทำสวนตอนหน้าร้อน จะได้มีผักไทยรับประทาน เพราะที่นี่ราคาแพง
      • สแกนหรือก็อปปี้พลาสปอร์ต การ์ดยูที เก็บไว้เผื่อเกิดมีการสูญหาย
      • ส่วนกระเป๋าเดินทาง ก่อนเดินทางควรทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นกระเป๋าชองเรา มองไปปุ๊บก็รู้ว่า..ใช่เลย.. เช่น มัดตรงหูกระเป๋าด้วยผ้าสีแดงเขียวเหลืองGrinแบบรุ้งเจ็ดสี หรือแขวนตุ๊กตาหน้าแปลกๆ พอมองไปก็รู้เลยว่าเป็นกระเป๋าเรา ทั้งนี้เพราะตอนเครื่องลงที่สวีเดน พอถึงเวลาไปเอากระเป๋าเดินทางจะเห็นกระเป๋าหน้าตาคล้ายกันมากเต็มไปหมด ฉะนั้นเพื่อป้องกันหลงกระเป๋าควรทำสัญญลักษณ์อะไรก็ได้ที่ให้เห็นชัดเจน
  2. เปิ้ล

   ขอแสดงความยินดีกับคุณเหมียวด้วยนะคะที่ได้วีซ่าแล้ว

 9. เหมียว

  สวัสดีคุณจอยกับคุณฝนนะค่ะ Smile วันนี้เป็นวันที่ 23/09/2013 คุณฝนมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 ดิฉันรอลุ้นไปกับคุณฝนด้วยนะค่ะ Smile ขอให้คุณฝนโชคดี เจอจนท น่ารักๆนะค่ะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์ ไปกำลังใจให้นะค่ะ Smile สู้ๆนะค่ะ เสร็จแล้ว อย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ดิฉันรอลุ้นอยู่ ขอให้คุณฝนโชคดีค่ะ Smile

  1. ฝน

   สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียวค่ะ
   ก่อนเดินทางไปสถานฑูตวันนี้ดิฉันได้ไปไหว้พระพรหม Smile (ขอพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ินิ๊ดหนึ่ง) ไปถึงสถานฑูต
   ประมาณ 11 โมงเช้า กลัวรถติดเลยรีบออกจากบ้านค่ะ Smile และมีอาการตื่นเต้นนิดๆๆ ด้วยค่ะ
   วันนี้เลยอยากมาขอแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆ นะคะ ขั้นตอนแรกที่ทำคือยื่นเอกสาร
   ที่แนบไปตอนออนไลน์นะคะ แล้วก้อถ่ายรูป สแกนนิ้วมือ เสร็จ เจ้าหน้าที่ก้อบอกดิฉันว่าเข้าสัมภาษณ์ที่ห้องหมายเลข 5 เอาละสิ เหมือนคุณเหมียวเลยนึกในใจ แต่พอเข้าไปกลับไม่ใช่อย่างที่ิคิด ดิฉันได้สัมภาษณ์ จนท. ผู้หญิงค่ะ ดิฉันก้อกล่าวคำสวัสดี จนท. ก้อสวัสดีกลับ รู้เริ่มใจชื้นขึ้น
   แต่คำถามนี่สิละเอียดมากเลยค่ะ เริ่มเลยนะคะ คุณชื่ออะไร? วันเดือนปีเกิด? แฟนคุณชื่ออะไร และก้อวันเดือนปีเกิด? แฟนทำงานบริษัทอะไร? หน้าที่อะไร? รู้จักกันได้อย่างไร? เจอกันครั้งแรกที่ไหน? เคยพบครอบครัวแฟนไหม? ใครเป็นคนแนะนำ?เพื่อนเขาชื่ออะไร? เคยพบญาติเขาไหมชื่ออะไร? ตอนเขา
   มาหาคุณที่ไทยไปรับเขาไหม? พักด้วยกันหรือป่าว? มากี่ครั้ง? ซื้ออะไรให้บ้าง?
   ติดต่อภาษาอะไร? เข้าใจในภาษากี่เปอร์เซนต์? ตอนว่างแฟนทำอะไร? สูบบุหรี่กินเหล้าไหม?
   แฟนนิสัยเป็นอย่างไร? และเวลาสัมภาษณ์ของดิฉันก้อคือ 1 ชั่วโมงเต็มค่ะ
   OMG ช่วงแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์ไม่มีรอยยิ้มค่ะ แต่ตอนสัมภาษณ์เสร็จยิ้มให้ค่ะ
   คิดว่าเขาคงเข้มตอนเวลาทำหน้าที่ของเขานะค่ะ อ้อลืมบอกไปค่ะ ดิฉันเจอคนมาสัมภาษณ์เวลาเดียวกัน
   เขาถามดิฉันมาัสัมภาษณ์เหรอค่ะ ดิฉันบอกว่าใช่ ดิฉันว่าวิตกมากแล้ว แต่เจอน้องเขาดิฉันเป็นรองเลยค่ะ
   ขนาดเขาจ้าง เอเจนซี่ กรอกออนไลน์ด้วยนะคะ และเขาได้ขอเบอร์โทรด้วยเผื่อไว้ถามกัน
   แล้วเวลาประมาณทุ่มกว่าๆๆ ผ่านไปแค่ 4 ชั่วโมง น้องที่เจอที่สถานฑูตสัมภาษณ์เวลาเดียวกันเขาโทรมา บอกว่าของเขาผ่านแล้วเอเจนซี่ที่รับทำได้รับอีเมลจากสถานฑูตที่สวีเดน ดิฉันงงมากเลยค่ะทำไมไวจังเลยบอกน้องเขาว่าลองเช็คกลับสถานฑูตพรุ่งนี้อีกทีว่าจริงไหม ลืมบอกคุณเหมียวค่ะน้องเขาเจอ จนท.คนเดียวกับคุณเหมียวเลยค่ะ แล้วออกมาบอกเหมือนที่คุณเหมียวเขียนบอกไว้เลยนะคะ
   ปล. อ้อดิฉันสงสัยเรื่องหนึ่งค่ะ ขอรบกวนถามคุณจอยนะคะ ดิฉันอ่านในเว็ปไซด์หนึ่ง เขาบอกว่าเอกสารที่แปลถ้าทำ UT ไม่ต้องประทับตรารับรองที่กงศุล แต่ถ้าเป็น PUT ต้องประทับตามรับรองที่กงศุลค่ะ ดิฉันเลยงงมาอ่านเจอของคุณจอยต้องประทับตรารับรองที่กงศุลด้วย แต่เอกสารที่แปลของดิฉันไม่ได้ประทับตรารับรองกงศุลเลยค่ะ มีแต่ตราบริษัทแปลอย่างเดียวค่ะ
   ขอบคุณนะคะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณฝน โอ้โฮ! ถูกสัมภาษณ์ไปหนึ่งชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะ ถูกถามละเอียดยิบเลย ไม่แพ้คุณเหมียวเลยนะคะ ROTFL แต่ก็โชคดีที่เจอคนสัมภาษณ์ไม่โหดGrin วันนี้ดิฉันก็นึกอยู่ว่าคุณฝนจะเป็นยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นไปด้วย และขอบคุณแทนเพื่อน ๆ ด้วยค่ะที่คุณฝนเข้ามาเล่าและแชร์ประสบการณ์การสัมภาษณ์ สด ๆ ร้อน ๆ ของตัวเองให้ฟัง

    ขอนินทาเจ้าหน้าที่นิดนึง ดิฉันหมายถึงจนท.ทีเคยสัมภาษณ์คุณเหมียว Grin แสดงว่าเค้าคงมาดดุแต่ใจดี แต่ละคนที่ได้สัมภาษณ์ด้วยได้วีซ่าเร็วทั้งนั้นGrin ส่วนน้องคนที่คุณฝนเจอที่สถานทูตถ้าคุยกับเค้าอีกรอบรบกวนฝากบอกเค้าด้วยนะคะว่าดิฉันขอแสดงความยินดีด้วยคะ ถ้ามีความคิดเห็นใหม่ๆแนะนำมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับคำแนะนำและเพื่อนๆที่ผานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์จะได้ข้อมูลใหม่ ๆ และทันสมัย

    ขอให้คุณฝนโชคดีและได้วีซ่าเร็ว ๆ นี้ค่ะ!

   2. เหมียว

    สวัสดีค่ะคุณฝน Smile ยินดีด้วยนะค่ะ ผ่านขั้นตอนสัมภาษณ์แล้วที่เหลือก็คือรอผล Smile แต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่นานค่ะ ของดิฉันสัมภาษณ์เสร็จแล้ว แฟนกลับไปถึงสวีเดนตอนเช้าวันที่ 23 ก็เจอไปรษณี์จาก Immigration รออยู่ที่บ้านแล้วค่ะ ยังไงก็ขอให้คุณฝนโชคดีได้วีซ่าเร็วๆนะค่ะ เอาใจช่วยค่ะ Smile ขอให้ได้วีซ่าเร็วๆ รอไม่นานค่ะ !!!

    1. ฝน

     สวัสดีค่ะคุณเหมียว Smile ยินด้วยนะค่ะ ตื่นเต้นและดีใจด้วยกับวีซ๋าของคุณเหมียวค่ะ เหมือนตัวเอง
     ผ่านซะเองเลย55555 ตอนสัมภาษณ์ดิฉันบอกพร้อมไปมกราคม 2014 ค่ะ เลยช้า (คิดเองค่ะ)
     ดิฉันหวังว่าจะโชคดีเหมือนคุณเหมียวนะคะ ขอให้คุณเหมียวมีความสุขมากๆๆๆ นะคะ
     ขอบคุณค่ะ

 10. Love kingkong

  สวัสดีค่ะ คุณจอย คุณเหมียว ของข่างสมัครออนไลน์ค่ะ ทำกับแฟนค่ะ นั่งทำใช้เวลาสามชั่วโมงกว่าๆค่ะ เข้ามาอ่านข้อมูลในเว็บนี้ค่ะ ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ คือข่างจะเขียนข้อมูลแฟนและของข่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ พอถึงเวลาอันที่สอบถามรายละเอียดว่าเจอกันยังไง ที่ไหน อะไรบ้าง ข่างก็ก๊อปปี้ วางเลยค่ะ ต้องขอบคุณ คุณจอยนะคะ ข่างอ่านหาข้อมูลนานมากค่ะ กว่าจะได้ลงมือสมัครออนไลน์จริงๆ อ่านเว็บโน้น เว็บนี้ แล้วก็เสียเวลากับการส่งเอกสาและรให้กงสุลประทับตราด้วยค่ะ รอเจ็ดวันทำการแน่ะค่ะ ขนาดอยู่กรุงเทพแท้ๆ กลัวเอกสารจะไม่ถึงกงสุล แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะ ขอบคุณ คุณเหมียวสำหรับกำลังใจค่ะ ข่างก็หาอะไรทำไปเรื่อยค่ะ ตอนนี้กำลังจะไปเรียนตัดผมค่ะ แอบเหล่ๆงานพาสไทม์เอาไว้ด้วยค่ะ อยากมีเงินเก็บบ้างอะไรบ้างค่า

 11. june

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณจอย
  จูนจะเตรียมเอกสารอาทิตย์หน้านี้ละค่ะ
  เพราะอาทิตย์นี้ลูกไม่สบายฝนตกบ่อย

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะคุณจูน ขอให้ลูกคุณจูนอาการดีขึ้นและหายเร็ว ๆ นะคะ ยินดีต้อนรับคำถามเพิ่มเติมค่ะ!

 12. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ ขอบคุณ คุณเหมียวมากเลยนะค่ะ ที่กรุณาให้คำตอบ ตอนแรกก็ตกใจนึกว่าต้องพาแฟนไปด้วย
  เพราะเห็นของคุณเหมียวมีการกรอกเอกสารที่คุณเหมียวบอกว่าคล้ายๆกับใบมอบอำนาจ แล้วให้แฟนกับตัวเรา
  เซ็นชื่อก่อนสำภาษณ์ ก็เลยข้องใจนิดหน่อยค่ะ นึกว่าต้องพาแฟนไปด้วย ส่วนตัวดิฉันเองตอนนี้ยังอยู่ที่สวีเดน
  อยู่ค่ะ จะกลับเมืองไทยสิ้นเดื่อนกันยาค่ะ อยากจะถามคุณเหมียวว่าตัวดิฉันกลับไปเมืองไทยแล้ว สามารถให้แฟนที่อยู่ที่สวีเดนทำการออนไลน์ให้ได้หรือเปล่าค่ะ เพราะดิฉันไม่มีบัตรเครดิดการ์ด ก็เลยจะให้แฟนทำให้น่ะค่ะและขอรบกวนคุณเหมียวอีกเรื่องนึงค่ะ คืออยากทราบว่าสถานรับรองกงสุลอยู่แถวใหนค่ะ

  1. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุุณธลิตา Smile อิๆ ไม่ต้องตกใจนะค่ะ วันที่มีสัมภาษณ์เราไปคนเดียว ไม่จำเป็นต้องมีแฟนไปด้วยก็ได้ค่ะ แล้วก็ใบที่ดิฉันได้ก่อนการสัมภาษณ์ถามจนท ผู้หญิง เค้าก็บอกว่าเป็นใบมอบอำนาจ เหมือนเราให้แฟนเราเป็นคนจัดการเรื่องให้เราในสวีเดนนะค่ะ ตามความเข้าใจของดิฉัน เพราะใบนี้ทีแรกพอดิฉันได้ ดิฉันก็เอามาเขียนชื่อ แล้วก็ที่อยู่ของดิฉัน แล้วก็ส่งคืน จนท แต่จนทบอกผิด ต้องให้แฟนเป็นคนเขียนชื่อ , ที่อยู่ของเค้า , แล้วก็เขียนที่ไหน เราก็เขียนไปว่า Bangkok เสร็จแล้ว อันสุดท้ายก็ค่อยเซ็นต์ชื่อเราค่ะ Smile

   แล้วก็ให้แฟนออนไลน์ให้ได้มั้ย ? อันนี้ดิฉันคิดว่าได้ค่ะ ถ้าแฟนทราบข้อมูล แล้วก็รายละเอียดของเราดีพอ แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะค่ะ ต้องรบกวนคุณจอยมาให้ความกระจ่างอีกทีค่ะ Smile เพราะเราต้องกรอกรายละเอียดกับตัวเรา , คุณพ่อคุณแม่เรา , พี่น้องของเราค่ะ คำถามมันก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะค่ะ แล้วเราก็ต้องเขียนอธิบายไป

   กรมกงศุลนะค่ะ จะอยู่แถวหลัก 4 หาไม่ยากค่ะ จุดเด่นก็คือ ใกล้ๆห้าง หลักสี่พลาซ่าค่ะ อยู่เส้นถนนแจ้งวัฒนะนะค่ะ ติดถนนใหญ่เลยค่ะ หาไม่ยาก Smile ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ

   1. ไอแอมจอย

    สวัสดีค่ะ คุณธลิตาและคุณเหมียว คุณธลิตาให้แฟนเข้าไปสมัครวีซ่า UT ออนไลน์ให้ได้ค่ะ โดยใช้บัตรเครดิตของแฟน (ตอนคุณเหมียวตอบคำถามรบกวนคลิกที่คำว่า..ตอบกลับ(ตัวหนังสือสีเหลือง)..ที่อยู่ด้านล่างขวามือช่องความคิดเห็นของท่านที่เราจะตอบด้วยค่ะGrin)

    แต่.. ก่อนสมัครขอแนะนำว่า..ควรปรีกษากันก่อนว่าจะตอบคำถามยังไงดี โดยตอนแรกเราอาจจะปริ้นท์แบบฟอร์มใบสมัครออกมาดูกันก่อนค่ะ ว่าหน้าตาเป็นยังไง และมีคำถามอะไรบ้าง จากนั้นก็มาช่วยกันตอบทีละข้อจนเสร็จ และจำคำตอบเหล่านี้ให้แม่นยำ เพราะตอนสัมภาษณ์เราจำเป็นต้องตอบคำถามให้ตรงกับใบสมัครและหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จ คำถามทั้งหมดที่ถูกถามควรเล่าให้แฟนฟังอย่างละเอียด เพราะมันจะมีผลกับตอนที่อิมมิเกรชั่นส่งคำถามไปถามแฟนซึ่งเค้าจะเลือกเพียงไม่กี่คำถาม จะทำให้แฟนตอบคำถามได้ตรงกันกับเรา การที่จะได้วีซ่านั้นจะขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่างและแน่นอนการตอบคำถามได้ตรงกันของทั้งสองฝ่ายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ช่วยให้ได้วีซ่าด้วยค่ะ

    สำหรับวิธีเข้าไปเอาใบสมัครปริ้นส์ออกมาดูก่อน (เราอาจจะทำเองหรือให้แฟนทำให้ก็ได้ค่ะ)
    ลองดูขั้นตอนในลิ้งค์นี้ : สมัครวีซ่า UT ออนไลน์
    โดยทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 แล้วก็หยุดคะ => จากนั้นก็ทำการ..ปริ้นท์เอาใบสมัคร..ออกมา => แล้วก็..ล็อกเอาท์..ออกจากระบบเลยค่ะ

    การปรึกษากันแล้วช่วยกันตอบคำถามมีหลายวิธี หรืออาจจะใช้วิธีตามด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะ

    • วิธีแรก : อาจจะออนไลน์คุยกันก่อน ว่าแต่ละคำถามจะตอบอะไรดี เช่น คำถามแรกตอบอะไร คำถามที่ 2… ไปเรื่อยๆจนหมดทุกคำถาม และเน้นมากๆเรื่องตัวสะกด เช่น ชื่อ-สกุล ของเราเอง ของแฟน ของทุกคนในครอบครัว ฯลฯ
    • วิธีที่สอง : อาจจะแสกนแบบฟอร์มที่ปริ้นท์ออกมาให้แฟนเขียนตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองแล้วส่งมาให้คุณธลิตาทางอีเมล์ พอคุณธลิตาได้รับก็กรอกตอบคำถามในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเอง แล้วส่งกลับไปให้แฟน แล้วก็มาสรุปกันว่าที่ช่วยกันกรอกมาทั้งหมดถูกต้องแน่นอนแล้วใช่มั๊ย ถ้าชัวร์ก็ให้แฟนเริ่มเข้าไปสมัครให้เลยเคย

    **หมายเหตุ แบบฟอร์มทั้งหมดที่เรากรอกไปควรปริ้นส์เก็บไว้ดูด้วย และควรจำคำตอบให้แม่นยำก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ โดยเฉพาะคำถามที่สำคัญๆ เช่น ชื่อ-สกุลเราเ อายุ พ่อ แม่ พี่น้องในครอบครัว ลูก, ชื่อ-สกุลแฟน อายุ อาศัยอยู่เมืองอะไร รู้จักกันได้ยังไง ฯลฯ

    1. เหมียว

     สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ค่ะ รบกวนถามคุณจอยหน่อยนะค่ะว่า หลังจากเราสัมภาษณ์เสร็จแล้ว immigration จะมีคำถามส่งไปถามแฟนเราด้วยเหรอค่ะ? ถ้ามีจะส่งไปไหนรูปแบบไหนค่ะ ? อีเมลหรือว่า ไปรษณีย์ค่ะ ดิฉันสัมภาษณ์เสร็จตั้งแต่วันจันทร์ แต่ก็ยังเงียบๆอยู่ Frown ไม่อยากจะรอนานเลยค่ะ คิดถึงแฟน เลยไปดูดวงไพ่ยิปซีมา หมอดูบอกว่า ภายใน 4 เดือนค่ะ บอกว่าวีซ่าดิฉันจะผ่าน อิๆ ที่พึ่งทางใจนะค่ะ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆ ขอบคุณคุณจอยค่ะ Smile

     1. ไอแอมจอย

      สวัสดีค่ะคุณเหมียว หลังจากที่เราสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์เสร็จ คำถามที่เรากรอกในใบสมัครนั่นล่ะค่ะ เค้าส่งส่งไปถามผู้รับรองเราที่สวีเดนทางอีเมล์ แล้วให้ ..ผู้รับรองเราตอบกลับไปให้เร็วที่สุด..

   2. ธลิตา จันทร์โต

    สวัดดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว ต้องขอบคุณ คุณจอยและคุณเหมียวมาก ๆ เลยค่ะที่ได้ตอบคำถามมา มีประโยชน์และได้ความรู้เยอะเลยค่ะ เมื่อก่อนดิฉันไม่ค่อยเข้าใจ และเป็นคนที่เล่นคอมฯ ไม่เก่งทำไม่
    ค่อยเป็นค่ะ ได้คุยกับคุณเหมียวและคุณจอยแล้วมีความรู้สึกว่าได้อาจาร์ยที่ดีเลยค่ะ ที่คอยชี้แนะ และคอยตอบคำถาม ตอนแรกก็กังวลหลายเรื่องค่ะ กลัวจะทำไม่ถูก และดิฉันก็ได้ทำตามที่คุณจอยและคุณเหมียวบอกแล้วค่ะดิฉันและแฟนได้ทำการก็อปคำถามยูทีออนไลน์แล้วมานั่งเขียนและไล่ตอบคำถามกันว่าเราจะตอบและพิม์อย่างไร ก็ใช้แวลานานเหมือนกันค่ะ กันผิดพลาด เพราะเวลาที่ดิฉันกลับไปเมืองไทยแล้่วแฟนเป็นคนทำจะได้ทำได้ เพราะมีรายละเอียดเยอะมากเหมือนที่คุณจอยบอก ดิฉันอยากจะถามคุณจอยและคุณเหมียวอีกข้อนึงค่ะว่าใบ family detail ทั้งของตัวดิฉันและของแฟนต้องใช่้ด้วยหรือเปล่าค่ะ ขอให้คุณจอยและคุณเหมียวโชคดีมีความสุขในทุกๆเรื่องค่ะ

    1. เหมียว

     สวัสดีค่ะคุณธลิตา Smile ค่ะเว็ปของคุณจอยดีมากๆเลยค่ะ มีประโยช์เป็นอย่างมาก เหมือนตอนที่ดิฉันมีความกังวลใจเรื่องลูกว่าจะบอกแฟนดี หรือ ไม่ดี ก็เขียนมาถามกับทางคุณจอย แล้วคุณจอยก็แนะนำดีมากๆ ถ้าดิฉันไม่ได้เขียนมาปรึกษาคุณจอยก่อน ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดไปในการทำวีซ่านะค่ะ เคสของดิฉันอาจจะโดน inject ไป หรือติด blacklist ห้ามเข้าสวีเดนก็เป็นไปได้ เพราะแจ้งข้อความที่เป็นเท็จค่ะ นึกแล้วก็ยังกลัวไม่หายเลย นึกถึงเวลาที่ต้องโดนสัมภาษณ์อะไรยังงี้นะค่ะ รู้เลยว่ามันเป็นยังไงSmile

     แล้วก็คำถามของคุณธลิตา family detail หมายถึงใบ Personbevis ของแฟน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของเราใช่มั้ยค่ะ? สำหรับตัวดิฉัน ดิฉันคิดว่าเราควรที่จะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมหมดเลย เผื่อมันจำเป็นต้องใช้ค่ะ Smile ของดิฉันก็มีหมดทุกอย่างค่ะ ใบ Personbevis ของแฟน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของดิฉันที่แปล แล้วก็ประทับตราที่กงศุล แต่ปรากฎว่าในเคสของดิฉัน ไม่ได้ใช้ทั้ง 2 อย่างค่ะ Smile แต่เพื่อความชัวร์ ต้องให้คุณจอยมาให้ความกระจ่างอีกทีนึงนะค่ะ Smile แต่สำหรับดิฉัน ดิฉันคิดว่าเราควรจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมค่ะ เกินๆ ดีกว่าขาดๆ ค่ะ Smile

     ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ Smile

    2. ไอแอมจอย

     ขอบคุณค่ะ สาธุ!Grin ขอให้คุณธลิตาโชคดีมีความสุขในทุก ๆ เรื่องเช่นกันค่ะ

 13. Love kingkong

  สวัสดีค่า น้องใหม่ค่ะ ชื่อข่างนะคะ ข่างก็สมัครยูที ไปเมื่อ 30-8-2013 และประมาณครึ่งชั่วโมงแฟนก็ได้รับอีเมลล์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวแฟนและของข่างด้วยแต่เป็นภาษาสวีดิช (ตอนที่ข่างกรอกเป็นภาษาอังกฤษค่ะ) แอบหวังไว้ว่าจะได้รับอีเมลล์ให้ได้สัมภาษณ์ในเร็ววัน แต่ก็ปิ๋วปิ้วค่ะ ฮ่าๆๆ ตอนนี้ก็รอและก็รอไปเรื่อยๆค่ะ ข่างจะไปอยู่ Stockholm ก็จะต้องรอต่อไปค่ะ 28 วันแล้ว ยังไม่มีข่าวอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ ระหว่างนี้ก็หาอะไรทำไปเรื่อยๆก่อนค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Love kingkongGrin ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อาจจะเป็นไปได้ว่าสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและใหญ่ ประชากรค่อนข้างเยอะเลยทำให้เรื่องของเราค่อนข้างช้า (อันนี้เป็นการคิดแบบ..ปลอบใจตัวเอง..ไปก่อนค่ะ) ลองรอดูอีกสักหน่อย แต่ถ้ารอนานเกินไปแล้วเรื่องยังเงียบอยู่อีก เราก็ค่อยมาช่วยกันคิดอีกทีค่ะว่าจะทำยังไงดี

   รบกวนถามนิดนึงว่าสมัครไปแบบวีซ่ายูทีออนไลน์หรือแบบยื่นด้วยตนเองค่ะ Question

  2. เหมียว

   สวัสดีค่ะคุุณข่าง ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปของคุณจอยค่ะ Smile ดิฉันก็คิดแบบเดียวกับคุณจอยนะค่ะ Stockholm เป็นเมืองใหญ่ เมืองหลวง ประชากรเยอะ เดี๋ยว !! ยังไงคุณข่างรอสักพักนะค่ะ น่าจะมีข่าวดี Smile ขอให้คุณข่างได้รับเมลสัมภาษณ์ในเร็ววันนะค่ะ สาธุๆ ขอให้โชคดีนะค่ะ

 14. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณสุพรรณี Smile ถ้าคุณสุพรรณีมีเอกสารอะไร รบกวนเอาไปให้หมดจะดีกว่าค่ะ เผื่อเหลื่อ เผื่อขาดนะค่ะ เผื่อคนที่สัมภาษณ์คุณสุพรรณีอยากจะเรียกดูจะได้เอาโชว์ให้เค้าดูเลย เราเตรียมพร้อมนะค่ะ Smile สำหรับเอกสารที่จะต้องนำไปในวันที่มีสัมภาษณ์ ในวันที่คุณสุพรรณีสมัครวีซ่าออนไลน์ คุณสุพรรณีดาวน์โหลดอะไรไปบ้างค่ะ ? ใช่แบบนั้นล่ะค่ะ ถ้าทางสถานทูตไม่ได้ขออะไรเพิ่มนะค่ะ Smile แต่เพื่อความชัวร์ คุณสุพรรณีสามารถโทรเข้าไปสอบถามกับทางสถานทูตได้ค่ะ เบอร์โทรนะค่ะ 02-2637211 สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง พฤหัสบดีนะค่ะ ระหว่างเวลา บ่าย2 โมง – บ่าย3 โมงเย็นค่ะ Smile

  ขอให้คุณสุพรรณีโชคดีนะค่ะ Smile

 15. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณเปิ้ล Smile ไม่ต้องกังวลใจนะค่ะ สบายๆค่ะ ตอนที่ดิฉันเริ่มทำวีซ่า ดิฉันก็พยายามที่จะศึกษาหาข้อมูลว่าเราต้องทำยังไงๆบ้าง? เอกสารที่เราต้องใช้มีอะไรๆบ้าง? เข้าไปอ่านดูในกูเกิลได้ค่ะ แล้วทางเว็ปของคุณจอยก็เป็นเว็ปที่ดี มีประโยชน์มากๆ เว็ปของคุณจอยก็มีคำตอบแทบจะทุกอย่างค่ะ สามารถที่จะอ่านดูได้เลย ดิฉันคิดว่าคุณเปิ้ลน่าจะเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเลย เผื่อเหลือ เผื่อขาด เพราะในแต่ละเคสในความรู้สึกของดิฉันมันจะไม่เหมือนกันค่ะ เพราะตอนที่ดิฉันเริ่มทำวีซ่า ในเว็ปเค้าบอกว่าต้องใช้อะไรบ้าง ดิฉันก็เตรียมไว้หมดเลย , รูปถ่าย,ใบเปลี่ยนชื่อ,Pensonbevis,พาสปอร์ต ถ้าใกล้หมดอายุให้รีบไปทำใหม่เลยนะค่ะ,ใบ Single paper ถ้าเรามีชื่อในเขตไหน เราต้องไปทำที่เขตนั้นนะค่ะ เอาพยานไปด้วย 2 คน พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านของเราพร้อมทั้งของพยานด้วยนะค่ะ 2 คน ค่าธรรมเนียม 20 บาทค่ะ ,สำเนาทะเบียนบ้าน พอเอกสารครบแล้ว ดิฉันก็ไปตรงกงศุลไปให้เค้าแปลเอกสาร เอกสารที่ดิฉันแปลแล้วก็ประทับตราก็จะมี ใบ Single paper, ใบเปลี่ยนชื่อของดิฉัน แล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน มันจะเสียเวลาก็ตรงนี้ล่ะค่ะ พอเค้าแปลให้เราเสร็จ เราก็ต้องเอาใบไปประทับตราของกงศุล ต้องรีบไปนะค่ะ ถ้าไปได้ตอนเช้าๆจะดีมากๆ เพราะจะได้คิวต้นๆ คนไม่เยอะ แต่ตอนที่ดิฉันไปดิฉันไม่ทราบ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ดิฉันก็จะได้คิวสายๆคนเยอะๆ วันนั้นดิฉันรอส่งเอกสารประทับตราที่กงศุลเกือบ 4 ชั่วโมงได้ เพราะคนเยอะมากๆ เอกสาร ชื่อสกุล อะไรของเราจะผิดไม่ได้เลยนะค่ะ ต้องเป๊ะมากๆ ถ้าไม่ได้เอาแบบด่วนก็จะชุดละ 300 บาทค่ะ แต่เราก็ต้องมารับเองอีกวันในวันที่กงศุลนัด แต่ถ้าจะรับแบบเร่งด่วนก็มีค่ะ แต่จะมีรอบเวลาของมัน ดิฉันจำไม่ได้ค่ะ แล้วค่าประทับตราก็จะแพงมากขึ้น Smile แล้วถ้าเอกสารทุกอย่างครบหมดแล้วนะค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็คือ การสแกนทุกอย่างนะค่ะที่เรามี เอกสารของแฟน , เอกสารของเราไว้ใน Memory Stick

  ต่อไปก็คือขั้นตอนสมัคร UT วีซ่าทางอินเตอร์เน๊ต ถ้าจะให้ดีควรจะทำคู่กันกับแฟนนะค่ะ Smile หรือ เราจะทำเองคนเดียวก็ได้ค่ะ ถ้าภาษาอังกฤษของเราดี แต่สำหรับของดิฉัน ช่วยกันทำกับแฟนค่ะ เพราะเค้ามีส่วนช่วยเป็นอย่างมากเลยในการเขียนภาษาอังกฤษ เวลาที่เราเขียนอะไรลงไป เราต้องจำรายละเอียดด้วยนะค่ะ ว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้าง ? สามารถย้อนกลับไปอ่านข้อความที่ดิฉันแชร์ไว้ก็ได้ค่ะ พอกรอกเอกสารเสร็จ ขั้นตอนต่อไปก็คือการดาวน์โหลดเอกสาร ดิฉันคิดว่า แต่ละเคสไม่น่าจะเหมือนกัน เพราะของดิฉันทางสถานทูตต้องการแค่ ใบ Single paper , Passport ของฉัน , แล้วก็ Passport ของแฟน แค่นั้นเองค่ะ ดิฉันก็ไม่เข้าใจ ดิฉันก็บอกแฟนให้ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเลย แฟนก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้ ทางสถานทูตเค้าต้องการแค่ 3 อย่าง แล้วทางแฟนก็บอกว่า ถ้าทางสถานทูตต้องการอะไรเพิ่ม เค้าก็คงบอกมาทางเมลเอง แต่สำหรับดิฉันทางสถานทูต เค้าก็ไม่ได้เมลมาขออะไรเพิ่มค่ะ

  แล้วหลังจากนั้น เราก็ต้องไปตรวจทานนะค่ะ ชื่อสกุล ของเรา อย่าให้ผิดนะค่ะ Smile อ่าน แล้วก็ตรวจดูดีๆ แล้วหลังจากนั้นก็จ่ายเงินด้วยบัตร credit card ค่ะ ค่าสมัครก็ประมาณ 1,500 โครนสวีดิชค่ะ

  หลังจากนั้นอีก 2 วันแฟนของเราก็จะได้รับเมลเหมือนของเราค่ะ คำถามก็จะคล้ายๆกันนะค่ะ ต้องให้แฟนรีบเข้าไปกรอก แล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารของเค้า อันนี้ก็แล้วแต่ทางสถานทูตว่าจะต้องการอะไร แต่สำหรับของดิฉัน แฟนจะดาวน์โหลดแค่ Passport ของเค้า, แล้วก็ตราประทับเวลาเค้า เดินทางเข้าออกในเมืองไทยนะค่ะ Smile ส่วนนี้ก็สำคัญมากนะค่ะ เพราะมันจะมีผลว่า เราจะได้เมลนัดสัมภาษณ์เร็ว หรือ ช้าค่ะ Smile

  ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีในการทำวีซ่า แล้วก็ได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆนะค่ะ Wink

  แล้วในขั้นตอนสมัคร UT วีซ่าออนไลด์

  1. เปิ้ล

   สวัสดีค่ะคุณเหมียว

   ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณเหมียว คุณจอย คุณฝน ที่เอาข้อมูลมาแชร์ให้ฟัง เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะสำหรับคนที่จะยื่นขอยูทีวีซ่า
   ตอนนี้ก็ลดความกังวลลงมาแล้วค่ะ เพราะรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นยังไง ถ้าหากเริ่มทำแล้วเกิดข้อสงสังยังไง ต้องขอรบกวนคุณเหมียวอีกครั้งนะค่ะ
   ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะ

   ขอบคุณค่ะ

   1. เหมียว

    สวัสดีค่ะคุุณเปิ้ล Smile ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกังวลนะค่ะ ไม่มีอะไรยาก Smile ถ้าแฟนเราช่วยยิ่งง่ายไปใหญ่เลยค่ะ ถ้าคุุณเปิ้ลมีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่ม ยินดีนะค่ะ จะช่วยตอบอย่างเต็มที่ อย่างที่ดิฉันเข้าใจนะค่ะ ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีในการทำวีซ่านะค่ะ Smile

 16. เปิ้ล

  สวัสดีค่ะคุณจอย คุณฝน และคุณเหมียว.
  ต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลในการขอ ยูทีวีซ่า ตอนนี้เปิ้ลกำลังอยู่ในช่วงหาข้อมูลเพื่อจะยื่นยูทีวีซ่าเช่นกันค่ะ
  แต่ยังมีข้อสงสัยอยากสอบถามหลายอย่างค่ะ เอกสารที่สมัครออนไลน์มีแค่ 3 อย่าง พาสสปอร์ตเรา ของแฟน และใบรับรองโสด
  แล้วใบรับรองโสดคุณเหมียวแปลที่ไหนและต้องรับรองเอกสารที่กงสุสหรือเปล่า แล้วเอกสารที่ทางเขาบอกให้เตรียมอย่างpensonbevis สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ เอกสารต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลยเหรอค่ะ

  ตอนที่คุณเหมียว กับคุณฝนทำวีซ่า เหมือนกันเลยใช่ไหมค่ะ เอกสารที่ต้องอัพโหลด
  รบกวนช่วยตอบคำถามด้วยนะคะ เพราะตอนนี้กังวลใจมาก

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณเปิ้ล ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้..คุณฝน..กับ..คุณเหมียว..กลายเป็นคนดังไปแล้วนะคะเป็นผู้ประสบการณ์ตรงสดๆร้อนๆYesGrin คุณเปิ้ลกำลังรอคำตอบจากคุณฝนและคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามอยู่ค่ะ

  2. ฝน

   สวัสดีค่ะ คุณจอย คุณเหมียว และคุณเปิ้ล
   คุณเปิ้ล ใช่เลยค่ะเอกสารที่แนบไปกับ ut visa online เหมือนคุณเหมียวกล่าวมาข้างต้นทุกอย่างนะคะ
   คุณเหมียวอธิบายได้ละเอียดมากค่ะ และของแฟน ก้อ passport ของเขาอย่างเดียวค่ะ
   แต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าจะเหมือนในเคสของฝนและคุณเหมียวหรือป่าวค่ะ
   แต่อยากให้เตรียมให้พร้อมทุกอย่างนะคะ
   ปล.ขอให้คุณเปิ้ลโชคดีวีซ่า

  3. ไอแอมจอย

   ขอขอบคุณแทนคุณเปิ้ลด้วยค่ะ ที่คุณฝนเข้ามาช่วยตอบคำถาม

   ป.ล. (ตอนคุณฝนตอบคำถามรบกวนคลิกที่คำว่า..ตอบกลับ(ตัวหนังสือสีเหลือง)..ที่อยู่ด้านล่างขวามือ ช่องความคิดเห็นของท่านที่เราจะตอบด้วยค่ะGrin)

 17. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณธลิตา ไม่จำเป็นต้องพาไปด้วยก็ได้ค่ะ เราสามารถไปคนเดียวก็ได้ถ้าแฟนอยู่ตปท ถ้าแฟนไม่สะดวกเพราะเวลาเราสัมภาษณ์เราเข้าห้องไปสัมภาษณ์คนเดียวค่ะ แฟนไม่ได้เข้าไปด้วย Smile แต่ถ้ามีแฟนไปด้วยในวันที่เรามีสัมภาษณ์ มันก็จะดีค่ะ ในแง่ของกำลังใจ เราก็จะรู้สึกมีกำลังใจ เพราะจิตใจเราดีมีแฟนอยู่ข้างๆคอยให้กำลังใจ มันก็จะช่วยลดความประหม่า ความกลัวออกไปได้ ทำให้เรามีความมั่นใจนะค่ะ Smile ขอให้คุณธลิตา โชคดีนะค่ะ Smile

 18. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณสุพรรณี Smile ตามความเห็นของดิฉัน ไม่น่าจะเป็นอะไรนะค่ะ หรือยังไงต้องรอให้คุณจอยมาตอบอีกทีเพื่อความชัวร์ค่ะ มีสัมภาษณ์วันที่ 24 ดิฉันขอให้คุณสุพรรณีโชคดีนะค่ะ ขอให้วีซ่าผ่านเร็วๆ ถ้าสัมภาษณ์เสร็จแล้วช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้าง Smile ขอให้โชคดีค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สำหรับ Terms of use จะมีคำนึงอยู่ด้านล่างที่เขียนว่า..Print the terms of use..ที่เราเห็นในหน้าแรกของการสมัครเพื่อรับ User name และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบในการ..สมัครวีซ่า UT ออนไลน์..นั้น เรา..ไม่จำเป็น..ต้องปริ้นท์มันออกมาค่ะ (เป็นเพียงการอธิบายเงื่อนไขการใช้งานเท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรพิเศษGrin) จะปริ้นท์เฉพาะท่านที่อยากจะเก็บไว้อ่านภายหลัง

 19. สุพรรณีสุพรรณราช

  สวีสดีค่ะ รบกวนถามคุณเหมียวและคุณจอยค่ะ ดิฉันได้สันนัดสัมภาษณ์แล้ว อยากทราบเกี่ยวกับเอกสารที่เอกสารที่ดาวน์โหลดที่ต้องเอาไปยื่นให้จนทวันที่ไปสัมภาษณ์ ไม่ทราบว่าคือเอกสารอะไรค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะดิฉันจะไปสัมภาษณ์อังคารที่24นี้ค่ะ

 20. ธลิตา จันทร์โต

  สวัดดีค่ะ อยากจะสอบถามว่าเวลาไปสัมภาษณ์ยูทีวีซ่า ต้องพาแฟนไปด้วยหรือค่ะ แล้วถ้าแฟนอยู่เมืองนอกไปไม่ได้จะทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ จากน้องใหม่

 21. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณฝน Smile ยินดีด้วยนะค่ะ ในที่สุดคุณฝนก็ได้วันนัดสัมภาษณ์แล้ว รอไม่นานเหมือนกันค่ะ Smile ขอบคุณ คุณฝนมากๆนะค่ะสำหรับคำอวยพร แล้วก็ขอให้คุณฝนได้พรอันนั้นกลับคืนมาเหมือนกัน Smile ลุ้นกับคุณฝนเหมือนกันค่ะ อยากทราบว่า คุณฝนจะโดนสัมภาษณ์ยังไงบ้าง ยังไงช่วยมาแชร์ให้ฟังด้วยนะค่ะ Smile คุณฝนอ่านที่ดิฉันแชร์ก็น่าจะคล้ายๆกัน เวลาที่ไปที่สถานทูตนะค่ะ มันจะค่อนข้างเงียบ ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวมากๆเลย คนไม่เยอะ วันที่ดิฉันไป รู้สึกรอบบ่าย 2 เค้าจะนัดมา 3 คน พอถึงเวลาก็ห้องใคร ห้องมัน พอคุณฝนไป ก็เอาเอกสารที่ดาวน์โหลดไปยื่นให้เค้า บอกมาสัมภาษณ์ เดี๋ยวยังไงจนทก็จะเรียกคุณฝนเอง Smile. เค้าก็จะให้คุณฝนถ่ายรูป, แล้วก็สแกนนิ้วนะค่ะ Smile เสร็จแล้วเค้าก็จะบอกเลขที่ห้องที่เราต้องเข้าไปสัมภาษณ์

  คุณฝนอาจจะได้เป็นจนทท่านอื่นก็ได้ค่ะ Smile ขอให้คุณฝนเจอจนท ที่friendly นะค่ะ Smile ของดิฉันที่เจอจะเป็นจนทผู้ชายคนไทย เจาะหูข้างเดียว แต่ถ้าคุณฝนเจอจนทอย่างที่ดิฉันเจอ ก็ทำตัวตามสบายนะค่ะ อย่าเกร็ง อย่าเครียด ตามคำถามตามที่เป็นจริง ตามที่เรารู้ ตอบให้ตรงประเด็น เค้าถามอะไรมา เราก็ตอบให้ตรงประเด็นแค่นั้นจบค่ะ Smile เรื่องที่เค้าถามก็จะเป็นตัวเรา, พ่อแม่แฟน, เรื่องของแฟนเรา คุณฝนทำได้อยู่แล้วค่ะ Smile ตามที่ดิฉันแชร์ไว้นะค่ะ แต่อาจจะไม่เหมือนกันทุกคน แต่ก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะ

  Anyway ถ้าคุณฝนสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ช่วยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยนะค่ะ ขอให้คุณฝนโชคดี เจอจนท น่ารักๆใจดีนะค่ะ ขอให้ get lucky ค่ะ Smile

 22. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย Smile ใช่ค่ะดิฉันคิดว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียด เจาะลึกอยู่เหมือนกัน แต่ในส่วนของแฟน ดิฉันสามารถที่จะตอบได้หมดเลย แต่ในส่วนของอายุพ่อกับแม่ของดิฉัน ดิฉันกลับลืม ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ อิๆ แล้วก็ในส่วนภาษาอังกฤษ ดิฉันก็พูดไปแค่นิดเดียวเอง แต่ก็ช่างมันเถอะค่ะ ทำดีที่สุดแล้ว ปลอบใจตัวเอง ตอนนี้ทำไรไม่ได้ ที่ทำได้ก็คือรอคอยเท่านั้นเอง แต่หวังว่า คงไม่ต้องรอนานเกินไปค่ะ Smile หวังว่าคงได้รับข่าวดีเกี่ยวกับวีซ่าค่ะ Smile

  ขอบคุณคุณจอยมากนะค่ะ เว็ปนี้ดีค่ะ เหมือนมีอะไรเรามาแชร์กันเกี่ยวกับวีซ่า สงสัยอะไรก็สามารถสอบถามกับทางคุณจอยได้ แล้วคุณจอยก็ไปค้นหาคำตอบมาให้ ขอบคุณมากๆค่ะ Smile

 23. สุพรรณีสุพรรณราช

  ดิฉันนัดสัมภาษณ์ในวันอังคารที่24นี้ค่ะ สัมภาษณ์เสร็จแล้วจะมาเล่าสู่กันฟังนะค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันขอเป็นกำลังให้ และเชื่่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็กำลังส่ง..กำลังใจ..ไปให้คุณสุพรรณีเช่นกัน..ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์..ค่ะ!

 24. สุพรรณีสุพรรณราช

  สวัสดีค่ะคุณเหมียว
  ดิฉันสมีคร วีซ่าUT แบบออนไลน์เหมือนกัยค่ะ แต่ดิฉันไมได้ปริ้น terms of use อยากถามว่า จะเป็นอะไรไหมค่ะ แบะตอนนี้ดิฉันรอสัมภาษณ์ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ กลัวตืานเต้นแล้วตอบคำถามผิดค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณสุพรรณี ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้คุณเหมียวเป็นคนดังแล้วนะคะ Evil Grin เรากำลังรอคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามคุณสุพรรณีอยู่ค่ะ

 25. june

  ขอบคุณมากค่ะ คุณจอย
  แต่เรื่องพาสปอตมีแล้วค่ะ
  อยากทราบเอกสารประกอบการยื่นขอ
  ยูทีวีซ่าของตัวจูนและก็ลูกด้วยค่ะ
  จะยื่นแบบออนไลค่ะ รบกวนคุณจอยช่วยแนะนำ
  เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ด้วยค่ะ ถ้ามีแปลต้องมีตราประทับรับรองด้วยไหม่ค่ะ
  และต้องแปลใบใหนบ้าง
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ สำหรับการยื่นขอวีช่ายูทีออนไลน์ คุณจูนเตรียมรวบรวมเอกสารตามที่ดิฉันเขียนมาให้ด้านล่างนี้ค่ะ และเอกสารทั้งหมดของคุณจูน + ลูก + ผู้รับรอง เราควรถ่ายสำเนา(สแกน)เก็บไว้ทั้งหมด ทั้งนี้เผื่อต้องใช้อัพโหลด และกรณีที่ทางสถานทูตขอเอกสารเพิ่มในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บสำรองข้อมูลกรณีถ้าเกิดเอกสารมีการสูญหาย

   สิ่งที่ต้องมีในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์

   ก่อนที่คุณจูนจะเข้าไปสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ก็จะต้องมีสี่อย่างนี้ก่อนค่ะ ได้แก่

   • อีเมล์ของทั้งสองฝ่าย คือ ..ผู้รับรอง (อีเมล์ของแฟน)..และ..ผู้ยื่นขอวีซ่า (อีเมล์คุณจูน)..
   • บัตรเครดิต Visa หรือ Master Card
   • ไฟล์เอกสารที่สแกนแล้ว (ไฟล์เอกสารต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 2 MB นามสกุลไฟล์ที่รับ Pdf, doc, docx, jpg, png, txt, หรือ RTF)
   • โปรแกรมที่สามารถอ่านไฟล์ .PDF ได้

   เอกสารใช้ยื่นขอวีซ่ายูทีออนไลน์

   เอกสารของคุณจูน

   เอกสารของคุณจูนที่จำเป็นต้องใช้และอีกบางส่วนมีไว้เพื่อประกอบการยื่นขอวีซ๋ายูทีออนไลน์ ดูแล้วเหมือนกับว่ามีเอกสารหลายอย่างเต็มไปหมด แต่ทั้งนี้เพื่อคลอบคลุมและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ได้วีซ่าง่ายขึ้น ได้แก่

   • หนังสือเดินทาง (Passport) ของคุณจูน
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ขอ รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ (ของแฟนคุณจูน)
   • บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน (ใบหลือง)(สมาร์ทการ์ดไม่ต้องแปล)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อผู้ขอ) (แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบรับรองโสด Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (กรณีไม่เคยแต่งงาน)
    • ใบจดทะเบียนสมรส Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)ข้อนี้คุณจูนก็ข้ามไปค่ะ (เฉพาะในกรณีผู้ขอจดทะเบียนสมรสกับชาวสวีเดน)
    • ใบหย่า Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) ข้อนี้คุณจูนก็ข้ามไปค่ะ (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอเคยจดทะเบียนสมรส และหย่าขาดจากสามี / ภรรยาเดิมแล้ว)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี)
    • ใบรับรองปกครองบุตร(ปค.14) Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ที่ศาลสั่งว่าเป็นผู้ปกครองบุตร)
    • ใบรับรองแพทย์ Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (หากผู้ขอตั้งครรภ์)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   เอกสารที่เป็นภาษาไทยทุกอย่าง (ที่ดิฉันได้ทำสัญญลักษณ์Bunnyไว้ให้) ต้องนำไปแปลเป็นอังกฤษหรือสวีดิชเท่านั้นค่ะ จากร้านที่ทางสถานฑูตรับรอง (แนะนำว่าควรตรวจสอบหลังว่าเค้าแปลถูกต้องทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนจ่ายตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องตัวสะกด)

   **หมายเหตุ : สำหรับเรื่องการประทับตราที่กงศุล แจ้งวัฒนะ ลองสอบถามไปที่สถานทูตอีกครั้งว่าเอกสารที่แปลแล้วต้องประทับตราหรือไม่ เพราะปกติหลังจากที่นำไปแปลจากร้านที่สถานฑูตรับรองก็ใช้ได้แล้ว**

   ..เอกสารตัวจริงหรือต้นฉบับทั้งหมด ต้องถือไปด้วยในวันสัมภาษณ์ค่ะ..

   **หมายเหตุ** : ส่วนการอัพโหลดเอกสาร ทางเว็บได้ระบุเอกสารที่ต้องการให้อัพโหลด ส่วนเอกสารอื่นๆ ที่เค้าไม่ได้ระบุให้อัพโหลด เช่น ใบรับรองโสด(กรณีไม่แต่งงาน) ภาพถ่ายรูปคู่กันกับผู้รับรอง ฯลฯ เค้าไม่ได้ระบุว่าต้องการให้อัพโหลด แต่เราควรอัพโหลดเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปให้หมดเพื่อประกอบการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น โดยอัพโหลดไฟล์เหล่านี้..ในหัวข้อชองเอกสารอื่นๆ..

   การขอวีซ่า UT ให้กับลูก

   เอกสารของลูก

   กรณีการขอวีซ่าสำหรับลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เด็กจะต้องผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ด้วย หากผู้ขอเป็นเด็กเล็กมาก หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ การสัมภาษณ์จะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย หรือใครก็ตามที่ดูแลเด็กอยู่ในประเทศไทย

   • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้ลูก (ด้วยภาษาอังกฤษหรือสวีเดน)
   • หนังสือเดินทาง (Passport) ของลูก
    • สแกนหน้าแรก และ..ถ้าเคยเดินทางไปประเทศสวีเดนมาก่อน..ต้องสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศสวีเดนด้วย
    • หน้าหนังสือเดินทางที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับลูก รูปถ่าย และหมายเลขหนังสือเดินทาง
    • หากมีการ..ต่ออายุหนังสือเดินทาง.. ต้องถ่ายหน้าที่แสดงการต่อายุมาแสดงด้วย
    • หากมีการ..เปลี่ยนชื่อ.. หรือ..นามสกุล..ในหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายหน้าดังกล่าวด้วย
   • Personbevis ทะเบียนราษฎร์ของผู้รับรองเราที่สวีเดน (ของแฟนคุณจูน)
   • ทะเบียนบ้าน Bunny(หน้าที่มีชื่อลูก)(แปล+ต้นฉบับไทย) (ทะเบียนบ้านนำตัวจริงไปด้วยในวันสัมภาษณ์)
   • ใบปค.14 หรือใบมอบอำนาจในการปกครองบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
   • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )
    • ใบเปลี่ยนชื่อของลูก Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย)
    • ใบเกิดบุตร Bunny (แปล+ต้นฉบับไทย) (ยื่นได้เฉพาะบุตรที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี)
    • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับรอง (Passport ของผู้รับรอง) โดยสแกนทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่าการเข้าออกประเทศไทย
    • รูปถ่ายที่ถ่ายคู่กัน (รูปที่เราเคยถ่ายคู่กับลูก+ผู้รับรอง เลือกเอาภาพที่ดูแล้วว่ารักกันมากที่สุด อาจจะส่งเข้าไปสักภาพหรือสองภาพก็พอ)

   ป.ล.: **กฏเกณฑ์ของสถานฑูตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาตรวจเช็คเรื่องเอกสารเพิ่มเติมกับทางสถานฑูตทุกครั้ง**

   1. Gracine

    สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

    ทรายขอถามเรื่องเอกสาร passport ของแฟนนะค่ะ
    พอดีแฟนเคยไปไทยตั้งแต่ 17 ปีก่อนก่อนเรารู้จักกัน
    แต่หลังจากเจอกันที่สวีเดนสามเดือนที่แล้วยังไม่ได้มาไทย
    จะมาอีกที ก.ย. ค่ะ ทรายจึงจะทำเรื่องวีซ่าก่อนเพราะกลับมาก่อน
    กรณีนี้เราก้อใช้แค่หน้า passport แฟนพอหรือต้องไปเอาของเมื่อ 17 ปีก่อนด้วยค่ะ

    ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

    1. ไอแอมจอย

     สวัสดีค่ะ คุณทราย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ขอตอบคำถามตามนี้ค่ะ

     ถาม : หลังจากเจอกันที่สวีเดนสามเดือนที่แล้วยังไม่ได้มาไทย
     จะมาอีกที ก.ย. ค่ะ
     ตอบ : มีความเห็นว่า..พาสปอร์ตที่ใช้ประกอบขอยื่นวีซ่ายูที ในกรณีนี้น่าจะเป็น..

     • ก็อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่มีประทับตราวีซ่าตอนที่.. คุณทรายFemale Fighter..เข้า – ออกจากสวีเดน
     • ก็อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่มีประทับตราวีซ่าตอนที่.. แฟนMale Fighter..เข้า – ออกจากเมืองไทย (ของเดือนกันยาที่จะถึงนี้)

     ถาม : กรณีนี้เราก้อใช้แค่หน้า passport แฟนพอหรือต้องไปเอาของเมื่อ 17 ปีก่อนด้วยค่ะ
     ตอบ : คิดว่า.. สำหรับพาสปอร์ตแฟนน่าจะเอาแค่ก๊อปปี้พาสปอร์ตหน้าที่ประทับตราเข้า – ออกไทย ตอนที่จะมาพบเราก็พอ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้พบและมีความสัมพันธ์กันจริง โดยพบกันที่สวีเดนก่อน แล้วจากนั้นแฟนก็บินมาหาที่เมืองไทย เรื่องราวก็จะคล้องจองกันและจะตรงกับตอนที่เราไปสัมภาษณ์น่ะค่ะ

     ถ้าจะแนบพาสปอร์ตหน้าที่เคยมาไทยเมื่อ 17 ปีก่อนก็ได้ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาไม่ได้จำเป็นอะไร และตอนสัมภาษณ์ถ้าเค้าถามว่าแฟนเคยมาเมืองไทยก่อนหน้านี้รึเปล่า เราก็ตอบไปว่าเคยมาเมื่อ 17 ปีที่แล้วก่อนที่จะรู้จักกัน ถ้าเค้าถามต่ออีกว่าแฟนมาทำอะไรและอยู่นานแค่ไหน สำหรับคำถามนี้เราควรถามแฟนไว้ล่วงหน้าเผื่อถูกถามตอนสัมภาษณ์

     ขอให้โชคดีในการขอวีซ่าครั้งนี้ค่ะ!Bye

 26. ฝน

  สวัสดีค่ะ คุณจอยและคุณเหมียว
  ได้อ่านข้อความที่เหมียวสัมภาษณ์ บอกตรงเลยนะคะว่าวิตกกังวลมากๆๆๆ เลยค่ะ กลัวเหมือนกัน
  เพราะว่าของฝนสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 23/09/2013 กลัวเจอเจ้าหน้าที่คนเดียวกับคุณเหมียว
  แต่ก้อจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ ดิฉันได้เวลานัดสัมภาษณ์ บ่าย 2 โมง ค่ะ เวลาเดียวกับคุณเหมียวเลยค่ะ
  แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณเหมียวต้องผ่านได้แน่นอนค่ะ ความรู้สึกของดิฉันเชื่อแบบนั้นค่ะ
  แต่ถึงอย่างไรดิฉันก้อจะเป็นกำลังใจให้คุณเหมียวโชคดีและได้วีซ๋าเร็วๆๆๆ นะคะ
  หลังจากดิฉันสัมภาษณ์แล้วจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ ฟังนะคะเผื่อจะเป็นประโยนช์ไม่มากก้อน้อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณฝน ใกล้ถึงวันแล้วนะคะตื่นเต้นแทน ขอให้คุณฝนโชคดีในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ!
   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์วีซ่า UT ลองเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ : เทคนิคการสัมภาษณ์ขอวีซ่า UT

 27. june

  สวัสดีดีค่ะ คุณไอแอมจอย
  กำลังหาข้อมูลการยื่นวีซ่าสองปีอยู่ค่ะ ช่วยแนะนำเรื่องเอกสารด้วยค่ะ
  จูนยังไม่เคยแต่งงานและจดทะเบียนแต่มีลูกติดอายุสองปีสองสามเดือน
  ใช้นามสกุลแฟนเก่า แต่ย้ายลูกมาอยู่ทะเบียนกับยายทวด
  จะเอาลูกไปอยู่ด้วยกับแฟนใหม่ที่สวีเดนค่ะ ต้องเตรียมเอกสารใดบ้างค่ะ
  เพิ่งกลับมาค่ะ เคยไปเที่ยวแล้วหกเดือนไปกับลูก แต่จะยื่นเป็นสองปีออนไลน์ค่ะ
  ช่วยแนะนำเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ด้วยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวีสดีค่ะ คุณ june ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ หลังจากที่อ่านเรื่อแล้ว ขอแนะนำว่า..

   ขอพูดถึงเอกสารของลูกก่อนนะคะ

   • คุณจูนควรไปที่เขตตามทะเบียนบ้านที่มีชื่อคุณจูนอาศัยอยู่เพื่อติดต่อ..ขอใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)..ค่ะ เพราะเราจำเป็นต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตและวีซ่าอยู่อาศัยสวีเดนให้ลูก (ใบนี้ทำหายไม่ได้นะค่ะ เพราะจะต้องใช้ตอนลูกเข้าเรียนที่สวีเดนด้วย ควรถ่ายสำเนาเก็บไว้หลาย ๆ ชุด)
   • พอได้ใบนี้มาแล้วก็เอาตัวจริงไปติดต่อ..ขอทำพาสปอร์ตให้ลูก..เพื่อใช้ในการเดินทาง พอยื่นเรื่องเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะคืนตัวจริงกลับมาให้ค่ะ

   ใบรับรองปกครองบุตร

   เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)

   • ทะเบียนบ้านของคุณจูน (ตัวจริง) + ทะเบียนบ้านของลูก (ตัวจริง)
   • บัตรประชาชนของคุณจูน
   • ใบเกิดลูก (ตัวจริง)
   • นำพยานไปด้วย (ลองโทรถามเขตดูนะคะว่าใช้พยานกี่คน ขอเป็นบุคคลในครอบครัวได้มั๊ย หรือต้องเป็นข้าราชการซีอะไร) ทั้งนี้เพราะว่าเขตแตละเชตเข้มงวดไม่เหมือนกัน

   ขอทำพาสปอร์ตให้ลูก

   เอกสารที่ใช้ติดต่อขอทำพาสปอร์ตให้ลูก มีดังนี้

   • ทะเบียนบ้านของคุณจูน (ตัวจริง) + ทะเบียนบ้านของลูก (ตัวจริง)
   • บัตรประชาชนของคุณจูน
   • ใบเกิดลูก (ตัวจริง)
   • ใบรับรองปกครองบุตร (ปค.14)
   • ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

   วันนี้ดิฉันขอตอบแค่นี้ก่อ่นนะคะ แล้วจะเข้ามาเขียนเพิ่มให้ในวันหลัง

 28. เหมียว

  สวัสดีคุณจอยและคุณฝนค่ะ Smile ขอถามคุณฝนหน่อยนะค่ะว่า ได้อีเมลให้นัดสัมภาษณ์รึยัง? ถ้ายังก็ขอให้ได้ภายในเร็วๆวันนี้นะค่ะ
  ดิฉันจะมาขอแชร์ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์นะค่ะ สถานทูตสวีเดนที่ดิฉันมีการสัมภาษณ์มันจะอยู่ที่ตึกแปซิฟิค 1 ใกล้ๆโรงแรมแลนมาร์ค สุขุมวิท ซ. 5 ค่ะ ดิฉันมีสัมภาษณ์ตอนบ่าย 2 พอไปถึงก็สอบถามกับทางโอปะเรเตอร์ว่าจะขึ้นไปสัมภาษณ์ โอปะเรเตอร์บอกว่าต้องแลกบัตร แล้วก็ยังไม่ให้ขึ้นไปตอนนี้ ต้องรอถึงบ่ายโมง 50 ถึงจะได้ขึ้น เพราะสถานทูตปิด ขึ้นไปก็ไม่มีเก้าอี้ให้นั่ง ต้องยืนรอจนกว่าสถานทูตจะเปิด จนบ่าย 2 นิดๆ สถานทูตเปิด ดิฉันก็บอกว่ามาสัมภาษณ์ แล้วก็เอาเอกสารที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงไป ก็จะมี passport ทั้งเล่มเก่า,เล่มใหม่ของดิฉัน ดิฉันให้ไปหมดเลย, แล้วก็ใบ Single paper เสร็จแล้วจนทผู้หญิงก็จะให้ใบมากรอก มันเป็นใบเหมือนใบรับมอบอำนาจ ตรงนี้ให้แฟนเราเป็นคนกรอกนะค่ะ กรอกชื่อแล้วก็ที่อยู่ของแฟน, ที่กรุงเทพ แล้วเราก็ต้องเซ็นต์ชื่อเราด้วย หลังจากนั้นดิฉันก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็สแกนนิ้วชี้ทั้ง 2 นิ้ว แล้วก็เซ็นต์ชื่อของเราด้วย ต้องเซ็นต์ให้เหมือนกับใน Passport ของเรานะค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เข้าห้องสัมภาษณ์ ห้องสัมภาษณ์มันจะมีอยู่ 3 ห้อง ของดิฉันได้ห้องเลขที่ 5 ก็จะเป็นจนท ผู้ชายไทยเป็นคนสัมภาษณ์ พอดิฉันเข้าไปในห้องก็กล่าวสวัสดี ยกมือไหว้ พร้อมรอยยิ้ม แต่ไม่มีการยิ้มตอบกลับมา เจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่ friendly เลย Frown ดูเครียดๆ คำถามแรกก็คือคุณชื่ออะไร ? พ่อแม่เรา,พ่อแม่แฟน, คุณยังทำงานอยู่มั้ย , คุณจบที่ไหนมา, แฟนให้เงินใช้มั้ย, ถ้าให้เริ่มให้เมื่อไหร่,แฟนเคยซื้อของมีค่าอะไรให้มั้ย, แฟนทำงานอะไร,ตำแหน่งอะไร,แฟนเกิดที่ไหน,วันเกิดแฟน,พ่อแม่แฟนอายุเท่าไหร่,ชื่ออะไรกันบ้าง, แฟนมีพี่น้องกี่คน,น้องแฟนอยู่ที่ไหน,อายุกี่ปี,แฟนอยู่อาศัยยังไง,มีกี่ห้องนอน,แฟนใช้รถอะไร, มีอะไร,แฟนดื่มเหล้า สูบบุหรีมั้ย,แฟนนิสัยยังไง, เวลาว่างของเรา ของแฟนทำอะไร,แฟนจบอะไร,เราจบอะไร,ตอนนี้เรายังทำงานอยู่มั้ย,ไปอยู่ที่สวีเดนมีโครงการณ์อะไร,เรามีแผนจะแต่งงานกับแฟนมั้ย,ถ้ามีเมื่อไหร่,แล้วกับแฟนรู้จักกันได้ยังไง,เจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไหน,เคยเจอกับแฟนกี่ครั้ง,ทั้งแฟนทั้งเรามีประวัติคดีมั้ย? เราเคยแต่งงานมาก่อนมั้ย? ถ้ามีเลิกกันมานานรึยัง? อยู่กับแฟนเก่านานแค่ไหน,แฟนเก่าชื่ออะไร,อายุกี่ปี,เรามีลูกกี่คน,ลูกชื่ออะไร,ลูกอยู่กับใคร,มีโครงการณ์จะเอาลูกไปอยู่สวีเดนด้วยมั้ย, แล้วเวลาอยู่กับแฟนปัจจุบัน หมายถึงคนสวีดิช ใครเป็นคนดูแลค่าใช้จ่าย,คุยภาษาอะไรกัน,โทรคุยกันยังไงบ้าง แล้วก็ลองให้ดิฉันคุยเป็นภาษาอังกฤษว่าเวลาแฟนโทรมาคุยอะไรกันบ้าง แล้วเวลาแฟนมามาอยู่นานมั้ย? ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง

  นี่เป็นคำถามที่ดิฉันเจอค่ะ ดิฉันใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 ถึง 40 นาที แต่เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ friendly เลย Frown เป็นบรรยากาศที่เครียด บางทีจนทถามคำถามดิฉัน ดิฉันก็อยากพยายามให้รายละเอียดที่มันเยอะขึ้น เจ้าหน้าที่ก็จะพูดว่าผมไม่ต้องการรายละเอียดอะไรที่มันมากมาย คุณตอบเฉพาะที่ผมถามก็พอ Frown แล้วถามถึงอายุพ่อกับแม่ของดิฉัน ดิฉันก็ลืม จำไม่ค่อยได้, แต่ในส่วนรายละเอียดของแฟน ดิฉันตอบได้หมดเลย แล้วที่ให้ดิฉันลองพูดเป็นภาษาอังกฤษเวลาแฟนโทรมา ว่าคุยอะไรกันบ้าง ดิฉันก็พูดไปนิดเดียว เพราะส่วนมากเราจะไม่ค่อยโทรคุยกัน จะแช็ทคุยกันมากกว่า ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไง ? เจ้าหน้าที่ก็จะพยายามให้พูดมากกว่านี้ , คุณพูดแค่นี้เองเหรอ? ดิฉันก็บอกว่าค่ะ เพราะเวลาแฟนโทรมา เค้าจะชอบโทรมาบอกรัก, บอกคิดถึง เพราะเราจะแช็ทคุยกันอยู่ทุกวันๆ anyway การสัมภาษณ์ครั้งนี้สำหรับดิฉัน ดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ friendly เลย Frown มีแต่บรรยากาศเคร่งเครียด ตอบคำถามให้สั้นที่สุด เราจะไปพูดไปเล่นอะไรกับเค้าไม่ได้เลย Frown เค้าไม่มีแม้แต่รอยยิ้มให้เรา แล้วการพูดจาก็ออกแนวดุๆ พอสัมภาษณ์เสร็จ เจ้าหน้าที่ก็ถามดิฉันว่าคุณมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมมั้ย? ดิฉันก็ตอบไปว่า ไม่มี เพราะดิฉันไม่เข้าใจว่า เพิ่มเติ่มในส่วนของตรงไหน? จะถามก็ไม่กล้า เพราะจนท ไม่friendly อย่างแรง Frown แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ถามไปว่า ต้องรอนานมั้ยค่ะ ถึงจะทราบผลวีซ่า ? เจ้าหน้าที่ก็ตอบกลับมาว่า มันยังไม่ถึงเวลาที่คุณต้องถามคำถามนี้ ดิฉันเลยเงียบเลย Frown พอสัมภาษเสร็จเจ้าหน้าที่ท่านนี้ก็คืน passport , single paper, แล้วก็ใบมอบอำนาจที่ให้แฟนเซ็นต์แล้วก็ใบที่จะต้องทำยังไงบ้างเวลาที่อยากจะติดต่อสถานทูต ถ้าวีซ่าผ่านแล้ว UT card จะได้ภายใน 3อาทิตย์ แล้วก็บอกว่า เวลาคุณอยากทราบเรื่องของคุณก็โทรมาที่สถานทูตพร้อมบอกเลขนี้ จบสำหรับการสัมภาษณ์ของดิฉัน Frown ไม่เหมือนกับของใครที่เคยเข้าไปอ่านเลย ที่จะสามารถคุยสนุกๆขำๆ เราสามารถถามนั้นถามนี่ได้ บรรยากาศสบายๆแบบกันเอง ของดิฉันมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Frown ไม่ปลื้มเลย

  กลับออกมาเจอแฟน เพราะแฟนมาด้วย บินมาให้กำลังใจดิฉันสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ แฟนถะามว่าเป็นยังไงบ้าง? ดิฉันก็ตอบๆไปว่ามันเป็นอย่างนี้ๆ ดิฉันอาจจะไม่ได้วีซ่าเพราะดิฉันลืมอายุของพ่อกับแม่,ดิฉันพูดเป็นภาษาอังกฤษไปนิดเดียว Frown พอพูดถึงตรงนี้ดิฉันก็ร้องไห้ เพราะสงสารแฟน เพราะนึกถึงเค้าทำทุกอย่างให้ดิฉันหมดเลย แล้วก็บินมาไกลเพียงเพื่อที่จะให้ทางสถานทูตเห็นว่ามีเค้ามาด้วย ถ้าไม่ได้วีซ่าเค้าคงผิดหวังมากๆ นึกได้ตรงนี้ดิฉันก็ร้องไห้เพราะสงสารเค้ารู้สึกซึ้งใจในสิ่งที่เค้าทำ ส่วนแฟนก็น้ำตาคลอๆ เราเป็นคนที่ Sensitive ด้วยกันทั้งคู่ สุดท้ายตอนเย็นๆดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูตว่าได้รับเรื่องแล้ว กำลังพิจารณา ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนรอคอยเท่านั้นเองค่ะ ว่าจะได้หรือไม่ได้ แล้วก็ต้องรอนานมั้ย? สำหรับตัวดิฉันไม่อยากคาดหวังอะไรค่ะ กลัวเสียใจ แต่ถ้าไม่ได้คงสงสารแฟนมากๆเลยค่ะ เค้าทุ่มเทมากๆFrown

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณเหมียว โอ่ย! คุณเหมียวได้คำถามยากอยู่นะคะ คำถามเยอะด้วย แต่ละคำถามไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเจาะลึกละเอียดยิบ วันนี้ดิฉันก็แอบลุ้นอยู่ว่าคุณเหมียวจะเป็นยังไงบ้างพลอยตื่นเต้นไปด้วย ถึงแม้คุณเหมียวจะเจอคนสัมภาษณ์ไม่ friendly แต่ก็โชคดีที่มีแฟนเป็นคนดีที่คอยดูแลและห่วงไยอยู่ข้างๆ

   สำหรับเรื่องเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่ friendly นั้นไม่ต้องตกใจหรือกลัวอะไร ตอนที่ดิฉันขอวีซ่า UT ในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ก็หน้าเข้ม มาดดุไม่ใช่ย่อยเหมือนกันล่ะค่ะแต่ดิฉันก็ยังได้วีซ่า มาดดุตั้งแต่เดินเข้าไปตอนแรกเลย ตอนถามคำถามแรกๆดิฉันเสียงสั่นๆค่ะGrin(กลัว)

   ดิฉันคิดว่าเค้าเพียงแค่ทำตามหน้าที่ ทำหน้าเข้มไว้ก่อนเพื่อให้ได้ตัวจริง เพราะเคยมีข่าวเคยมีคนแอบอ้างเป็นคนอื่นไปขอวีซ่า ดิฉันคิดว่าที่เค้าซักไซ้เรื่องของเราและครอบครัวมากมายในส่วนหนึ่งก็เพื่อพิสูจน์ว่าเราคือตัวจริงน่ะค่ะ และถ้าคนที่ไม่ใช่ตัวจริงเวลาเจ้าหน้าที่ทำหน้าเข้มก็เกิดความกลัวเรื่องราวต่างๆที่ท่องเอาไว้ก็ลืมไปหมด

   ในช่วงที่รอวีซ่าอยู่ ขอแนะนำว่าลองเข้าไปเช็คสถาณะวีซ่าได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะเป็นเว็บของ Migration Board : เช็คสถาณะยื่นขอวีซ่า UT
   สำหรับระยะเวลาพิจารณาวีซ่า UT ในเว็บของ Migration Board เขียนไว้ว่า

   • ถ้ายื่นวีซ๋า UT แบบออนไลน์ ใช้เวลารอ 7 เดือนถึงจะทราบผล
   • ถ้ายื่นวีซ๋า UT แบบยื่นด้วยตนเอง ใช้เวลารอ 12 เดือนถึงจะทราบผล

   แต่จากที่ดิฉันเห็นมาหลายท่านก็ได้วีซ่า..เร็วกว่า..หรือ..ช้ากว่า..ที่เขียนไว้ในเว็บ ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่แน่นอน

   ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอวีซ่าลองเข้าไปดูใน

   ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ และเชื่อว่าเพื่อนๆที่แวะเข้ามาเยียมชมเว็บไซต์ก็แอบลุ้นเป็นเป็นกำลังใจให้คุณเหมียวเช่นกันค่ะ ขอให้คุณเหมียวโชคดีและได้วีซ่าเร็วๆค่ะ!

 29. ฝน

  สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียว
  ต้องขอขอบคุณในคำอวยพรที่ให้ เพราะในวันจันทร์ที่ 16/09/13 ดิฉันก้อได้รับเมล์นัดสัมภาษณ์ค่ะ
  Smile Smile Smile ผ่านมา 10 วัน ดิฉันว่าจะโทรไปช่วงบ่ายของวันนี้ 17/09/13 เพื่อขอติดต่อนัดวันสัมภาษณ์
  นะคะ มีความคืบหน้าจะมาแชร์ให้ ฟังต่อไปนะคะ
  ปล. ขอบคุณมากนะคะ ทั้งคุณจอย และคุณเหมียว

 30. ฝน

  สวัสดีค่ะคุณจอย และคุณเหมียว
  ฝนต้องขอขอบคุณนะคะ Smile สำหรับมิตรภาพที่ดี และคิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้รู้จักคุณทั้ง 2 คน
  ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดีๆๆ
  ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ Yes Yes Yes

 31. เหมียว

  ค่ะ ขอให้คุณฝนโชคดีนะค่ะ ได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆ ขอให้วีซ่าเราได้ด้วยกันนะค่ะ อิๆ Smile ขอให้ผ่านเร็วๆ เดียวยังไง วันจันทร์นี้ดิฉันมีสัมภาษณ์ จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะค่ะ Smile

  ขอบคุณค่ะ

 32. ฝน

  ขอขอบคุณมากเลยนะคะ Smile สำหรับการตอบที่ละเอียดมากๆๆ Smile ดิฉันเองก้อทำวีซ่า UT online
  ไปเหมือนคุณเหมียวนะคะ วันที่ 6/09/2013 แล้วแฟนตอบเมล์กลับ วันที่ 8/9/2013 แฟนอยู่
  sandviken นะคะไม่รู้คนอยู่เยอะหรือป่าว เคยไปแค่ครั้งเดียวเองค่ะ 12 วัน เพราะต้องทำงานด้วย
  คุณเหมียวน่ารักมากเลยค่ะ ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์นะคะ
  ปล.ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ คุณไอแอมจอย น่ารักมากเลยค่ะ Smile Smile Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ สำหรับ Sandviken นั้นเป็นเมืองไม่ค่อยใหญ่ มีประชากรประมาณสองหมื่นสี่พันกว่าคนค่ะ ขอให้คุณฝนได้นัดสัมภาษณ์เร็วๆนี้และได้วีซ่าเร็วๆด้วยค่ะ

 33. เหมียว

  ขอบคุณค่ะคุณจอย ดิฉันก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง? การสัมภาษณ์จะเป็นยังไง? เค้าจะถามอะไรเราบ้างนะ ? แล้วถ้าสัมภาษณ์เสร็จวีซ่าเราจะผ่านมั้ย? เราจะต้องรอนานรึเปล่า?

  แต่จะยังไงก็แล้วแต่ ดิฉันอยากจะแบบสบายๆ เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรมากมาย แต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ Smile หมายถึงเรื่องของวีซ่านะค่ะ ถ้ามีดวงก็คงจะได้ไปค่ะ ไม่อยากคาดหวังมาก กลัวเสียใจค่ะ Smile
  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ คุณเหมียวคิดถูกแล้วค่ะ แต่ยังไงก็ขอให้คุณเหมียวโชคดี!

   1. anya

    คุณเหมียวรอวีซ่านานมี้ยค่ะหลังจากสัมภาษณ์ค่ะพอดีนัดสัมภาษณ์วันที่ 6 มิย 2014 ค่ะ แล้วเมืองที่ไปก้อเมืองเดียวกันค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ

 34. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณจอย แล้วก็คุณฝน Smile

  ช่วงนี้ดิฉันยุ่งๆไม่ได้ Sign in เข้ามา เลยค่ะ เพิ่งจะเข้ามาวันนี้นะค่ะแล้วก็เจอคำถามของคุณฝน ยินดีค่ะ Smile
  ดิฉันกับแฟนสมัคร UT วีซ่าออนไลค์ทางอินเตอร์เน๊ตตอนประมาณเที่ยงวันของวันที่ 27/08/2013 เป็นวันอังคารค่ะ แล้วหลังจากนั้นวันพฤหัสที่ 29/08/2013 แฟนดิฉันก็ได้รับอีเมลให้กรอกในส่วนของเค้า คำถามก็จะคล้ายๆกับของดิฉันว่ารู้จักกันได้ยังไง? มีแปลนอะไรกันบ้าง ? Blah blah คำถามจะคล้ายๆกับของเราที่เคยกรอกไป แฟนกรอกเสร็จประมาณ 4 โมงเย็น แล้วหลังจากนั้นภายในวันเดียวกัน ตอนประมาณเกือบทุ่ม ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูตให้นัดเวลาสัมภาษณ์ภายใน 14 วันค่ะ
  ดิฉันจะอ่านเยอะมากรายละเอียดในการขอวีซ่า UT ตัวนี้ บางคนก็รอนาน บางคนก็รอไม่นานค่ะ เค้าบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเมือง ถ้าเมืองไหนคนขอเยอะ มันก็จะใช้เวลานานหน่อย ของแฟนจะอยู่ที่เมือง Norrkoping ค่ะ ดิฉันก็ไม่ทราบว่าเมืองนี้คนอยู่กันเยอะรึเปล่า ? เพราะยังไม่เคยไปประเทศสวีเดนเลยค่ะ Smile

  แล้วหลังจากนั้นดิฉันก็โทรไปนัดสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเป็นคนรับโทรศัพท์ เค้าก็จะถามถึงเลข 8 หลักของเรา พร้อมชื่อ แล้วเค้าก็โทรติดต่อกลับมาหาดิฉันตอนบ่าย 3 นัดเวลาสัมภาษณ์ เค้าจะให้ดิฉันสัมภาษณ์วันที่ 13/09/2013 เวลา 9 โมงเช้า แต่ดิฉันไม่สะดวก เพราะบ้านไกล เลยขอเลื่อนเป็นช่วงบ่ายค่ะ Smile เค้าก็ให้เป็นวันที่ 16/09/2013 ช่วงบ่าย 2 Smile

  ดิฉันก็รอสัมภาษณ์ในวันจันทร์นี้อยู่ ยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างเลยค่ะ แต่ดิฉันก็จะเต็มที่กับมัน คงจะไม่มีอะไรยากเกินไป ส่วนคุณแฟนก็จะบินกลับมาหาดิฉันในวันอาทิตย์นี้ มา 3 วันแล้วก็กลับ มาเพื่อให้กำลังใจดิฉันในวันที่ดิฉันจะมีสัมภาษณ์ เราจะไปสถานทูตด้วยกัน คุณแฟนบอกว่า เค้าอยากมาให้กำลังใจดิฉัน แล้วมันก็จะได้ดูดีด้วยถ้ามีเค้าไปด้วยในวันที่ดิฉันมีสัมภาษณ์ Smile ขอบคุณคุณแฟนมากเลยนะค่ะ เสร็จจากตรงนี้ เค้าก็จะบินกลับเลย แล้วถ้าดิฉันผ่านการสัมภาษณ์ไปแล้ว จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะค่ะ Wink
  ขอบคุณค่ะ

  ปล. เค้าบอกว่า การทำวีซ่าบางทีมันขึ้นอยู่กับดวงด้วย ว่าจะได้ช้าหรือเร็ว ได้ไปหรือไม่ได้ไปนะค่ะ Smile ดิฉันก็อ่านจากเค้ามาอีกที แต่ดิฉันก็เชื่อค่ะ ว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลแทนคุณฝนด้วยค่ะ สำหรับเมือง Norrkoping (นอร์เชอปิง)นั้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศสวีเดน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสิบของสวีเดนค่ะ ประชากรประมาณ 133,012 คน เป็นเมืองท่าทางทะเลตรงปากแม่น้ำ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญ ผลิตสิ่งทอ กระดาษ และเคมีภัณฑ์ ขอให้คุณเหมียวโชคดีในการสัมภาษณ์ค่ะ!

 35. ฝน

  ขอบคุณนะคะคุณไอแอมจอย เว็บไซด์ของคุณมีประโยชน์มากนะคะ กับทุกคนที่ต้องการทำวีซ่าออนไลน์
  ข้อมูลดีมากค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะสำหรับคำชมBig Smile ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ

 36. ฝน

  รบกวนถามนิดนะคะ คุณเหมียวสมัครไปเมื่อไหร่ค่ะทำไมเรียกสัมภาษณ์เร็วมากนะคะ
  ขอบคุณนะคะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณฝน ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ ตอนนี้คุณเหมียวมีแฟนเพลงแล้วนะคะGrin เรากำลังรอคุณเหมียวผู้ใจดีมาช่วยตอบคำถามคุณฝนค่ะ

 37. เหมียว

  ขอบพระคุณค่ะคุณ ไอแอมจอย ดิฉันรอการสัมภาษณ์อยู่ ถ้าผ่านขั้นตอนนี้ไปดิฉันจะขอมาแชร์อีกนะค่ะ เผื่อคนที่สนใจ จะได้ทราบว่าเป็นยังไงบ้าง? เหมือนที่ดิฉันไม่ค่อยจะทราบอะไรเลย จนมาเจอเว็ปของทางคุณ ไอแอมจอย ดิฉันอ่านระเอียดเลย เป็นเว็ปที่ดีมากๆ มีประโยชน์ค่ะ ทำให้เราได้รู้ว่า เราต้องทำยังไงบ้าง? เตรียมตัวยังไงบ้าง? ขอบพระคุณมากค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม ขอให้โชคดีในการสัมภาษณ์และวีซ่าผ่านเร็วๆนะคะ

 38. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

  ดิฉันอยากจะขอแชร์ประสบการณ์ในการขอ UT วีซ่านะค่ะ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูล ดิฉันกับแฟนเริ่มสมัครวีซ่าวันอังคารทาง Internet เราขอผ่านทางอินเตอร์เน๊ต เพราะเค้าบอกว่ามันจะเร็วมากกว่า เราเริ่มสมัครกันตอนเที่ยงวันกว่าจะสมัครเสร็จก็เกือบจะทุ่ม1ที่มันนานเพราะเราไม่ได้เตรียมกรอกอะไรล่วงหน้า เราสมัครแล้วก็กรอกทางอินเตอร์เน๊ตเลย แล้วคำถามมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียด ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เราก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนาน คำถามมันเป็นภาษาสวีดิช ดิฉันอ่านไม่ออกก็ต้องให้คุณแฟนเป็นคนแปล แล้วก็อธิบายให้ดิฉันเข้าใจ เค้าก็จะถามว่าพ่อกับแม่ชื่ออะไร,เกี่ยวกับตัวเรา,รู้จักกับแฟนได้ยังไง?ติดต่อกันยังไงบ้าง,มีโครงการณ์ในอนาคตร่วมกันยังไงบ้าง? เราก็อธิบายไปตามความเป็นจริง พอกรอกขั้นตอนนี้เสร็จ ต่อไปก็เป็นการ อัพโหลดเอกสาร ซึ่งดิฉันอ่านมา เอกสารก็จะต้องมีอย่างนั้น อย่างนี้ เช่น ใบ Personbevis ของแฟน,ใบทะเบียนบ้านของดิฉัน นั้น โน้น เนี้ย แต่พออัพโหลดเอกสารลงจริงๆ กลับมีแค่3 อย่างที่ทางสถานทูตต้องการก็คือ 1.พาสปอร์ตของแฟน 2. พาสปอร์ตของตัวดิฉัน 3.ใบรับรองความโสดของดิฉัน มีแค่ 3 อย่าง ดิฉันก็บอกทางแฟนไปว่า ทำไมล่ะ? ก็มันต้องใช้เอกสารเยอะๆไม่ใช่เหรอ? ดิฉันก็จะให้ทางแฟน อัพโหลด ลงไปอีก แต่ทางแฟนบอกว่า มันไม่สามารถที่จะโหลดลงไปได้ เพราะทางสถานทูตต้องการเพียงเท่านี้ ในขั้นตอนนี้ ทางแฟนก็เลยบอกดิฉันว่า ถ้าเค้าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติ่ม ทางสถานทูตก็คงจะติดต่อกลับมาอีกที ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการจ่ายเงิน สมัครวีซ่าตัวนี้มันเท่ากับ 1,500 โครนสวีดิช ดิฉันตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบๆจะ 7,500 บาท เราจ่ายทางบัตรเครดิต จบสำหรับขั้นตอนนี้ สำหรับตัวดิฉัน Smile

  แล้ววันพฤหัสคุณแฟนก็กรอกเอกสารเกี่ยวกับตัวเค้าผ่านทางอินเตอร์เน๊ต คำถามก็จะคล้ายๆกับคำถามของดิฉัน ไม่ได้แตกต่างกัน เสร็จแล้วก็โหลดเอกสาร เอกสารของคุณแฟนที่โหลดไปก็มี พาสปอร์ตของเค้า, หน้าที่ตม.ประทับตราให้เวลาที่เค้ามาเมืองไทย สุดท้ายขั้นตอนนี้ก็เสร็จไป ทำเสร็จเวลาประมาณ 4 โมงเย็น

  แล้วหลังจากนั้น ภายในวันเดียวกัน เวลาประมาณเกือบทุ่ม ดิฉันก็ได้รับอีเมลจากทางสถานทูต พร้อมเลขที่ของดิฉัน เป็นเลข 8 หลัก ทางสถานทูตให้ติดต่อกลับภายใน 14 วันเพื่อนัดรับวันที่จะสัมภาษณ์ ดิฉันติดต่อกลับไปในวันศุกร์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย ทางสถานทูตแจ้งว่า ให้ติดต่อในวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลาประมาณ บ่าย 2 ถึง บ่าย 3 โมง ถึงจะมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์

  พอถึงวันจันทร์ดิฉันติดต่อกลับไป ตอนบ่าย 2โมง มีเจ้าหน้าที่รับสายเป็นผู้หญิง ดิฉันแจ้งไปว่า ขอติดต่อนัดเวลาสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้หญิงถามถึงเลข 8 หลัก ดิฉันบอกไป พร้อมทั้งแจ้งชื่อ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะติดต่อกลับมาแจ้งวันและเวลาอีกทีในเวลา บ่าย3โมง พอถึงเวลา บ่าย 3 โมงนิดๆ ก็มีเบอร์จากทางสถานทูตโทรมา แจ้งวันและเวลาที่จะสัมภาษณ์ ดิฉันรอไม่นานแค่ประมาณ 2 อาทิตย์ ก็ได้สัมภาษณ์แล้ว แล้วดิฉันก็ถามว่า ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างในวันที่สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ก็ถามดิฉันว่า วันที่โหลดเอกสาร โหลดอะไรไปบ้าง ? ดิฉันก็บอกว่า มีพาสปอร์ตของแฟน, ของดิฉัน, แล้วก็ใบรับรองความโสดของดิฉัน เจ้าหน้าที่ก็บอกว่า ให้ดิฉันนำใบรับรองความโสดของดิฉัน, แล้วก็พาสปอร์ตของดิฉันมาก็พอ เอกสารอย่างอื่นไม่ต้อง แต่ดิฉันคิดว่า ในวันที่ดิฉันมีสัมภาษณ์ ดิฉันจะเตรียมไปให้หมดเลย เผื่อจำเป็นต้องใช้ เผื่อเหลือ เผื่อขาด รวมทั้งรูปถ่ายด้วยเผื่อจะได้ยืนยันความสัมพันธ์ Smile แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือ เตรียมความมั่นใจ เพราะว่ามันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับดิฉันเลย แล้วถ้าดิฉันผ่านการสัมภาษณ์แล้ว ดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังอีกนะค่ะ ว่าเป็นยังไงบ้าง? Smile. แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมานัดเวลาสัมภาษณ์ ดิฉันขอเลื่อนเวลา เพราะมันเช้าไป ดิฉันบอกทางเจ้าหน้าที่ ว่าอยากสัมภาษณ์ช่วงบ่ายๆ เพราะบ้านดิฉันไกล กลัวจะไปไม่ทัน ทางเจ้าหน้าที่ก็ให้เลื่อนไปเป็นอีกวัน ช่วงบ่ายๆค่ะ Smile. ขอบคุณมากนะค่ะ หวังว่าดิฉันจะโชคดีในการทำวีซ่าครั้งนี้ค่ะ Smile

  1. ไอแอมจอย

   คุณเหมียวใจดีจริงๆ บอกข้อมูลละเอียดยิบเลยล่ะค่ะ ขอขอบคุณแทนเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาหาข้อมูลในนี้ และขอให้คุณเหมียวได้วีซ่าเร็วๆนะคะ

 39. เหมียว

  สวัสดีค่ะคุณไอแอมจอย

  ไม่กล้าหาญหรอกค่ะ Smile ทีแรกก็คิดว่าจะไม่บอกจะเก็บไว้เป็นความลับ แต่ก็รู้สึกกลัวๆ เพราะต้องกรอกข้อความที่มันเป็นเท็จ ดิฉันกลุ้มใจเลยเข้ามาดูในกูเกิล หาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าสวีเดน แล้วก็มาเจอเว็ปของคุณไอแอมจอย ต้องขอบอกเลยว่า เป็นเว็ปที่ดีมากๆ มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเรื่องวีซ่า ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับประเทศสวีเดน แล้วดิฉันก็เขียนไปขอคำแนะนำจากทาง คุณไอแอมจอย ในเคสของดิฉันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ๆจะเป็นยังไงบ้าง คุณไอแอมจอย ก็กรุณาตอบกลับมา ต้องขอบพระคุณมากๆนะค่ะเป็นประโยชน์สำหรับดิฉันอย่างมากเลย ถ้าไม่ได้คำแนะนำจากทางคุณไอแอมจอย ดิฉันอาจจะไม่ได้บอกแฟน อาจจะตอบข้อความที่เป็นเท็จไปเพราะความไม่รู้ แล้วก็อาจจะมีผลที่ไม่ดีกับทางวีซ่าก็เป็นไปได้ Smile
  ส่วนวันนี้ ดิฉันกับแฟนก็พยายามที่จะสมัครแล้วค่ะ แต่รู้สึกว่าเว็ปทางโน้นจะมีปัญหา เพราะสมัครไปแล้วมัน error เด๋ว!! ตอนเย็นๆเราจะไปสมัครกันใหม่อีกทีค่ะ ก่อนที่จะไปกรอกข้อความใน Internet ดิฉันกับแฟนก็ปริ้นใบสมัครมาดูแล้วเราก็ทดลองกรอกทางกระดาษก่อน เวลาสมัครทาง. Internet จะได้ไม่ต้องเสียเวลา Smile

  ขอบพระคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม และขอให้สมัครวีซ่าได้สำเร็จนะคะ เอาใจช่วยค่ะ

 40. เหมียว

  สวัสดีค่ะ คุณไอแอมจอย Smile

  สรุปว่าเรื่องของดิฉัน ดิฉันได้ตัดสินใจบอกคุณแฟนไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ตัดสินใจบอกเค้าตั้งแต่วันที่ไปรับเค้าจากสนามบิน เพราะครั้งนี้เค้ามาเพื่อสมัครวีซ่าให้ดิฉันโดยเฉพาะ โดยดิฉันตัดสินใจว่าเป็นไงก็เป็นกัน บอกให้จบๆไปเลย ถ้าเค้ารับไม่ได้จะยกเลิกเรื่องทำวีซ่าก็ไม่เป็นไร ดิฉันก็จะได้รู้ จะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2 ฝ่าย แต่พอบอกไปแล้ว เค้ารับได้ค่ะ เค้าไม่ได้ว่าอะไร ซึ่งดิฉันคิดว่า ถ้าเกิดคนที่เค้ารักเราจริงๆ เค้าก็ต้องรับเราได้ ไม่ว่าเราจะเคยเป็นยังไงมาก่อน เพราะนั้นมันคือ อดีตของเรา Smile ดีกว่าปกปิดความจริงไว้ เกิดทำวีซ่าไปแล้ว ถ้าเราเกิดกรอกข้อความที่เป็นเท็จ เกิดทางสถานทูตจับได้ วีซ่าไม่ผ่าน อดไปอีก ดีไม่ดี อาจจะติดBlacklist ได้ ยิ่งถ้าติด Blacklist ก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่ สู้บอกความจริงไปเลยจะดีกว่า จะได้รู้ว่า เค้ารักเราจริงๆรึเปล่า?

  ส่วนตัวของดิฉัน จะยื่นวีซ่า UT ภานในอาทิตน์นี้ ยื่นผ่านทาง Internet เพราะเอกสารต่างๆพร้อมหมดแล้ว แล้วคุณแฟนก็มีเวลาไม่นาน เค้าบินมาสมัครวีซ่าให้โดยเฉพาะเลย เพราะดิฉันทำไม่เป็นค่ะ Smile ถ้าเค้าต้องการเราจริงๆ เค้าต้องจัดการให้เราทุกอย่างนะค่ะ ไม่ให้เราต้องทำเองโดยลำพังค่ะ

  แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ดิฉันจะมาเขียนแชร์ประสบการณ์อีกนะค่ะ เผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนที่สนใจ Smile

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันรู้สึกดีใจGrinและพลอยโล่งอกไปไปด้วย คุณเหมียวเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยมากเลยทีเดียวที่ตัดสินใจบอกแฟนไปในครั้งนี้ แจ๋วจริงๆYesYes ในการสมัครวีซ่ายูทีออนไลน์ ถ้าคุณเหมียวไม่ค่อยมั่นใจในการสมัครอาจจะให้แฟนเป็นคนเข้าไปสมัครให้ก็ได้ค่ะ แต่ก่อนที่จะสมัครควรเตรียมข้อมูลในการตอบคำถามให้ตรงกัน รวมถึงตัวสะกดอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ หมายเลขพาสปอร์ต ที่-สกุลคนรับรองฯลฯ

   ป.ล. ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงในการขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน(วีซ่า UT) ลองเข้าไปอ่านในลิ้งค์นี้ค่ะ : ประสบการณ์ตรงขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานสวีเดน

 41. nana

  ขอบคุณมากค่ะ ที่รับเข้าสู่เว็บไซต์ กำลังจะต่อวีซ่าUT เข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่นำความรู้มาบอกต่อ มีประโยชน์มากเลย คุณไอแอมจอย (แต่ก็ยังสมัครไม่เป็นอยู่ดีUT) Mail Smile

  1. ไอแอมจอย

   การสมัครวีซ่ายูที เอาเป็นว่าอันดับแรกเราเริ่มต้นจากมี..ผู้รับรอง(มีที่อยู่ที่สวีเดน)เป็นชาวสวีเดนหรือผู้ที่ได้วีซ่าถาวรในสวีเดนแล้ว โดยมีหน้าที่การงาน สถาณะทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าพอจะเลี้ยงดูกันได้ ซึ่งเราสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่ายูทีได้ 2 แบบคือ แบบออนไลน์ และ ยื่นด้วยตนเอง(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ลองเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ จากนั้นลองบอกดิฉันนะคะว่าอยากจะยื่นแบบไหน ดิฉันจะได้แนะนำต่อค่ะ

   แล้วจะแยกย่อยไปอีก คุณ nana เลื่อกยื่นแบบไหนค่ะ?

   • แต่งงานแล้ว
   • วางแผนว่าจะไปแต่ง
   • ญาติ, พี่น้อง, พ่อแม่

   ป.ล. ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ตรงในการขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานในสวีเดน(วีซ่า UT) ลองเข้าไปอ่านในลิ้งค์นี้ค่ะ : ประสบการณ์ตรงขอวีซ่าอยู่อาศัยและทำงานสวีเดน

 42. nana

  อ่านข้อความคุณเหมียวแล้วนึกถึงเพื่อน เธอต้องการไปเยอรมันกับแฟนคนใหม่ทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่ไม่บอกความจริงเรื่องลูก ทางสถานทูตเช็คเจอ วีซ่าไม่ผ่านค่ะ ไม่รู้ว่าสวีเดนจะเหมือนกันหรือเปล่า แต่ความเห็นส่วนตัวควรแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนี้ เพราะต่อไปทุกๆอย่างจะง่ายขึ้น อย่าไปกลัวกับสิ่งที่ยังไม่ลงมือทำค่ะ ให้กำลังใจคุณเหมียว

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณnana ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ

 43. แนน

  ขอถามอีกข้อนะคะคุณจอย

  ในการจะสมัครยูที ออนไลน์ สมมุติว่าดิฉันจะทำการตามขั้นตอนที่จะได้ Username และ Password มา แต่ยังไม่กรอกรายละเอียด เพราะอยากจะเปิดเข้าไปดูและอาจจะปริ้นออกมากรอกที่กระดาษก่อนที่จะนำไปกรอกออนไลน์ เพราะจะได้ชัวร์และเร็ว แต่ยังไม่สมัคร อยากทราบว่า Username และ Password ที่ได้มานั้นมีการหมดอายุต้องขอใหม่หรือเปล่าคะ ถ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ดิฉันถึงสมัคร (ตอนนี้ยังอยู่สวีเดน) ยังไม่มีเอกสารที่จะโหลดลง แต่อยากเปิดเข้าไปปริ้นออกมากรอกก่อน

  ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ที่ดิฉันได้ยินมาหลายคนเค้าก็ทำเหมือนคุณแนนนี่ล่ะคะ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร

 44. นกยูง

  ดิฉันอยากทราบรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการย้ายลูกๆไปสวีเดนค่ะ
  แต่ไม่ทราบจะหาข้อมูลอย่างไร ขอความกรุณาค่ะขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะคุณนกยูง รบกวนถามนิดนึง..ใครเป็นคนรับรองให้ แล้วลูกๆอายุเท่าไหร่คะQuestion

 45. เหมียว

  ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ Smile

 46. เหมียว

  ขอบพระคุณค่ะคุณไอแอมจอย คือว่าในสำเนาทะเบียนบ้านของดิฉันไม่มีชื่อลูกค่ะ คนละนามสกุล ลูกใช้นามสกุลของแฟนเก่าที่เป็นคนไทย คือทางฝ่ายแฟนเก่าก็คือคนที่ดูแลลูกมาตั้งแต่ยังเล็กค่ะ ลูกอยู่กับแฟนเก่่าแต่ดิฉันก็จะไปดูแลอยู่เรื่อยๆ แต่ว่าลูกไม่ติดดิฉันค่ะ ดิฉันก็จะอยู่คนเดียว ถ้าสมมุติกรอกในใบสมัครเกี่ยวกับเรื่องลูก ถ้าตอบว่า No คือไม่มีลูก เวลาสัมภาษณ์ดิฉันคงไม่หลุดค่ะ แต่บางทีก็อยากจะบอกความจริงกับแฟนคนปัจจุบันไปเลย จะได้ไม่ต้องปิดบัง แต่ก็กลัวเค้าจะรับไม่ได้ ว่าทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่ต้น คุณไอแอมจอย พอจะมีคำตอบให้ดิฉันมั้ยค่ะ? ว่าในกรณีนี้ ดิฉันควรจะทำยังไงดี?? สับสนค่ะ ถ้าบอกความจริงไปแล้วก็กลัวว่าแฟนคนปัจจุบันจะรับไม่ได้ ยกเลิกเรื่องทำวีซ่าไปเลย แต่ว่าฝรั่งก็ไม่น่าที่จะถือเรื่องแบบนี้นะค่ะใช่รึเปล่าค่ะ? ถ้าเค้ารักเราจริงๆเค้าก็น่าจะรับเราได้ หรือว่าถ้าไม่บอกความจริงกับแฟนก็กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องทำวีซ่า กลัวจะยังงั้นยังงี้ วีซ่าไม่ผ่านอีก แต่เรื่องลูก ทางแฟนคนไทยคงไม่ยอมให้ดิฉันเอาไปอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เรื่องลูกไม่เป็นปัญหาสำหรับดิฉันค่ะ รบกานคุณไอแอมจอยให้คำชี้แนะด้วยนะค่ะ เพราะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับดิฉันมากว่าควรที่จะทำยังไงดี เพราะเวลามันใกล้เข้ามาแล้ว ขอบพระคุณมากค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ไม่เป็นไรค่ะ ทำไงดีล่ะ กลุ้มใจไปด้วย Big Frown มันก็น่าหวาดเสียวเหมือนที่คุณเหมียวพูดมานั่นล่ะคะ ถ้าบอกไปก็กลัวเกิดเค้าไม่ยอมรับขึ้นมาแล้วหยุดเรื่องขอวีซ่าไปเลยก็อาจเป็นได้ เรื่องนี้ต้องคิดอย่างหนักแล้วล่ะ

   จากที่ดิฉันเห็นผู้ชายสวีเดนจำนวนมากเลยนะคะที่ได้แฟนหรือแต่งกับหญิงไทยที่มีลูกแล้ว มันก็ไม่แน่อีกนะคะเรากลัวว่าถ้าบอกว่ามีลูกเค้าจะไม่ยอมรับ..แต่พอบอกไปจริงๆอาจจะกลับกลายเป็นว่าเค้าดีใจก็ได้ แต่ก็นั่นอีกล่ะคะเราก็ไม่รู้ว่าเค้าจะคิดยังไงเพราะคนแราความคิดแตกต่างกันไป

   ดิฉันว่าช่วงนี้ลองแกล้ง ๆ ถามแฟนไปดีมั๊ยคะ อาจจะลองเล่าถึงเพือนสักคน(ถ้าไม่มีก็สมมุติเอาชื่อใครก่อนก็ได้ Victory ที่เคยมีลูกกับแฟนเก่า แล้วตอนนี้ไปอยู่กับแฟนใหม่หรือสามีใหม่ แล้วฟังดูว่าแฟนเราเค้ามีความเห็นว่าไง แล้วค่อยๆแกล้งพูดว่า เอ๊ะ แล้วสมมุติเรามีลูกอย่างคนนั้นจะเป็นไง..อะไรทำนองนี้ค่ะ แต่ตอนพูดควรระวังให้มาก ๆ นะคะเพราะอยู่ไกลกัน ถ้าอยู่ด้วยกันในบ้านยังพูดง่ายกว่า

   ดิฉันเห็นบรรทัดนึงเขียนว่า carry out certain checks with other authorities ลองคลิกเข้าไปดูในลิ้งค์นี้ค่ะ migrationsverket ดำเนินการตรวจสอบบางอย่างกับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระบวนการนี้ที่ดิฉันได้ยินมาจะมีการตรวจสอบดูว่าเรามีทำความผิดร้ายแรงอะไรที่ห้ามออกนอกหรือเปล่าด้วยนะคะ แล้วหากเค้าเพียงแค่อยากตรวจสอบสถาณะภาพโสดของเราอีกครั้งไปที่เขต(จริงๆเค้าจะตรวจหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเพียงแค่คิดเผื่อไว้) แล้วเกิดบังเอิญไปเจอชื่อลูกอยู่ในทะเบียนบ้านพอดีก็จะแย่เลยล่ะค่ะ

   หรือมีอีกวิธีนึงคือยังไม่ยื่นวีซ่าในตอนนี้ รอให้แฟนบินมาหาแล้วก็คุยกันเรื่องลูกในเมืองไทย คุยตอนเห็นหน้ากันน่าจะพูดง่ายกว่า

 47. เหมียว

  ใช่ค่ะ Frown เป็นวีซ่า work and resident permit วีซ่า UT ทางสถานทูตเค้าจะเช็คเราละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ? เพราะกับแฟนคนไทยไม่ได้จดทะเบียนกัน แต่ในใบเกิดลูกมีเชื่อเรา ต้องขอบพระคุณคุณ ไอแอมจอย ด้วยนะค่ะ ที่ให้ความกระจ่างSmile คงต้องพูดความจริงกับแฟนแล้วล่ะค่ะ เค้าคงรับได้ แต่เคยบอกไปแล้ว เค้าไม่เชื่อ ขอบพระคุณมากนะค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง กลัวว่าถ้ากรอกเอกสารที่เป็นเท็จไปจะโดนจับได้ แล้วก็อดได้วีซ่าค่ะ Frown แต่เค้าจะเช็คเราขนาดนั้นเลยเหรอค่ะ ? สงสัยค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   ดิฉันว่าเค้าคงไม่เช็คขนาดนั้นหรอกค่ะ เค้าไม่ได้เป็นนักสืบนะคะ Grin แต่หวาดเสียวแทนกลัวคุณเหมียวจะพลาดตอนสัมภาษณ์เกิดหลุดปากออกมาก็จะจบกันพอดี ลองดูในหน้าที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านว่ามีชื่อลูกอยู่ในหน้าเดียวกันหรือเปล่า ถ้ามีเค้าดูก็ต้องรู้แน่ๆ ตอนขอวีซ่าถ้าแจ้งไปว่าไม่มีลูกและได้วีซ่าก็จะมีผลในอนาคตคือเราจะเอาลูกตามไปสวีเดนไม่ได้ เพราะว่าตอนขอวีซ่าแจ้งไปแล้วว่าไม่มีลูก ปกติถ้าลูกอายุต่ำกว่า 18 ปีจะสามารถตามแม่ไปอยู่สวีเดนได้ หรือถ้าในอนาคตจะเอาลูกไปแบบวีซ่าท่องเที่ยวลูกก็ไปได้อีกเพราะต้องกรอกเอกสารให้ลูกว่าไปเยี่ยมแม่ พอเค้าไปดูเรื่องเก่าของคุณเหมียวปรากฎว่าไม่มีลูกก็จะกลายเป็นว่าความแตกกันตอนนั้น ดูแล้วค่อนข้างยุ่งยากอยู่นะคะ ทำไงดีล่ะ

 48. เหมียว

  วีซ่าที่ขอจะเป็นแบบ permit ค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดค่ะคุณเหมียว น่าเห็นใจจริง ๆ ทำไงดี.. กรณีนี้น่ากลัวแล้วล่ะค่ะ..เพราะถ้าเค้าจับได้ว่าเราโกหกจะมีความผิดทางอาญามาตรา 137 “ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจ ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” แล้วจะถูกระงับวีซ่าด้วยค่ะแค่นั้นไม่พออาจจะถูกแบ็คลิสต์ด้วย

   วีซ่าที่ขอหมายถึง Work and resident permit หรือเปล่าคะ(วีซ่า UT)?

 49. เหมียว

  ถ้าเรามีลูกแล้ว เวลายื่นเรื่องขอวีซ่าเราตอบว่าno จะเป็นอะไรมั้ยค่ะ ? เพราะแฟนชาวสวีเดนไม่ทราบว่าเราเคยมีลูกมาก่อน

 50. สมใจ

  สวีสดีค่ะพี่ไอแอมจอย สมใจสมัครออนไลน์ไม่เป็นให้แฟนที่สวีเดนสมัครให้ได้มั๊ยQuestionคะ ขอบคุณค่ะSmile

  1. ไอแอมจอย

   ได้ค่ะ แต่ว่า..ก่อนที่แฟนจะเข้าไปสมัครให้ แนะนำว่าควรคุยกันก่อนเกี่ยวกับคำถาม แต่ละข้อว่า..จะตอบยังไงดี..รวมถึงตัวสะกดชื่อสกุลอะไรต่างๆให้ถูกต้องด้วยค่ะ และเวลาตอนไปสัมภาษณ์ก็ควรตอบให้ตรงกับที่เรากรอกลงไปในแบบฟอร์มสมัคร

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette