ประเทศสวีเดน

สวีเดน ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ธงชาติ,สวีเดน,ประเทศสวีเดน,Sweden, Flag

ธงชาติสวีเดน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ประเทศสวีเดน” ประเทศสวีเดน หรือที่ชาวสเเกนดิเนเวียนรู้จักกันดีเเละเรียกกันว่า “Sverige หลายท่านคงสงสัยว่า สวีเดนเกี่ยวข้องกับดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนอย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร และทำไมถึงเรียกเช่นนี้

สำหรับภาพพระอาทิตย์ใกล้ตกดินที่เห็นด้านล่างนี้ เป็นภาพที่เราได้ถ่ายไว้ช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าในเขณะที่ไปเข้าแค้มปิ้งที่ Ramsvik Bohuslän, Hunnebostrand (อยู่ทางภาคตะวันตกของสวีเดน) ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของสวีเดนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

สวีเดน

พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ที่ Bohuslän, Hunnebostrand

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสวีเดน

แผนที่,สวีเดน, Sweden, Map

แผนที่สวีเดน – Sweden Map

สวีเดน (อังกฤษ: Sweden; สวีเดน: Sverige) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรสวีเดน (อังกฤษ: Kingdom of Sweden; สวีเดน: Konungariket Sverige) ประเทศสวีเดนมีประชากรที่เบาบาง เว้นแต่ในเขตเมืองใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยป่าไม้ และภูเขาสูง

 • ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรสวีเดน ( Kingdom of Sweden)
 • พรมแดน : ตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ และช่องแคบ สแกเกอร์แรก (Skagerrak) ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดช่องแคบแคทีแกต (Kattegat) และทางตะวันออกจรดทะเลบอลติก และอ่าวบอทเนีย
 • ภาษา : ภาษาสวีเดน
 • ระบบการปกครอง : ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนและมีรัฐสภา
 • เมืองหลวง : สตอกโฮล์ม กรุงสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สตอกโฮล์มมีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน จากจำนวน 9 ล้านคนทั่วประเทศและเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับรองลงมาได้แก่ เมือง Göteborg, Malmö,  Uppsala และ Linköping ตามลำดับ
 • เมืองสำคัญอื่นๆ : คาลมาร์, ตรอลเฮตตัน, นอร์เชอปิง, มัลเมอ, ลุนด์, อุปซอลา, เอิร์นเชิลส์วีก, โกเธนเบิร์ก
 • พื้นที่ : รวม 449,964 ตร.กม.
 • สกุลเงิน : โครนาสวีเดน (Swedish krona, SEK) โดย 1 SEK ประมาณ 4.4 บาท
 • ประชากร : ประมาณ 9.3 ล้านคน
 • รหัสโทรศัพท์ : 46

การเมืองการปกครอง

สวีเดนมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2352 ส่วนรัฐสภาใช้ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาริกสดอก (Riksdag) มีจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 349 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน มีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

การปกครองในระดับภูมิภาคประกอบด้วย 21 มณฑล (län หรือ county) โดยรัฐบาลกลางมีข้าหลวงมณฑลเป็นผู้แทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ข้าหลวงมณฑลได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางให้ดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี โดยมักจะคัดเลือกมาจากนักการเมือง แต่บุคคลเหล่านี้จะต้องลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญของการบริหารมณฑล ภารกิจส่วนใหญ่ของการบริหารมณฑลมีลักษณะเป็นงานส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ละมณฑลมีสภามณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในด้านอนามัยและสาธารณสุข ซึ่งรวมถึงการให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและ การฝึกอาชีพ สภามณฑลมีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายได้มาใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายได้ นับตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในสวีเดนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งและสมัครเข้ารับเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งในสภาเทศบาลและสภามณฑล

ในแต่ละมณฑลจะมีหลายเทศบาล ปัจจุบัน มี 288 เทศบาล (Kommun) โดยแต่ละเทศบาลต่างมีสภาที่มาจากการเลือกตั้งอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ระหว่างรัฐบาลกลางและเทศบาล

จากการจัดลำดับของ Transparency International กรุงเบอร์ลิน ได้ยกให้สวีเดนอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกในฐานะประเทศที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ (2556)

เขตการปกครอง

สวีเดนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 21 มณฑลและใช้ภาษาสวีดิสเป็นภาษาหลัก สกุลเงินที่ใช้คือ โครนสวีเดน (Swedish Krona) (SEK)

แผนที่,สวีเดน, Sweden, Map

สวีเดน 21 มณฑล – Sweden Map

สวีเดนแบ่งออกเป็นสามภาคหลัก ๆ ได้แก่

 • โยตตาลันด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เป็นที่ราบและมีป่าไม้
 • สเวียลันด์ เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ และมีทะเลสาบจำนวนมาก
 • นอร์ลันด์ เป็นภูมิภาคตอนเหนือของสวีเดน มีภูเขา ป่าไม้ และแร่ธาตุมาก ประมาณร้อยละสิบห้าของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศตั้งอยู่เหนือขึ้นไปจากอาร์กติกเซอร์เคิล

สวีเดน เป็นประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทางตอนเหนือของทวีปยุโรป มีเขตแดนทางตะวันตกจรดประเทศนอร์เวย์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดประเทศฟินแลนด์ ทางตะวันออกจรดอ่าวบอทเนียและทางตอนใต้จรดทะเลบอลติก สวีเดนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตร (ความกว้าง 500 กิโลเมตร และความยาว 1,600 กิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

ภาคใต้ของสวีเดน

ทางตอนเหนือส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ทางตอนใต้มีชายฝั่งทอดยาวและประกอบไปด้วยหมู่เกาะกว่า 25,000 เกาะ มีเกาะขนาดใหญ่ 2 เกาะ คือ Öland และ Gotland พื้นที่ในประเทศมีทะเลสาบอยู่จำนวนมากถึง 100,000 แห่ง ที่สำคัญและมีขนาดใหญ่ได้แก่ทะเลสาบ Vänern ทะเลสาบ Vättern และทะเลสาบ Mälaren

ในปัจจุบันประชากรเป็นจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเป็นผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในต่างประเทศ โดยหลัก ๆ ได้แก่ ประเทศในนอร์ดิก ประเทศยุโรปอื่น ๆ และประเทศในตะวันออกกลาง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสวีเดนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น

สวีเดนเป็นประเทศที่เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสงบ เรียบง่าย เป็นประเทศที่การแข่งขันไม่สูงนัก มีความเสมอภาคในสังคมสูง ไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมกร พนักงานทำความสะอาดหรืออาชีพใดก็ตาม สภาพความเป็นอยู่ มุมมองของสังคมก็จะไม่ต่างกัน ประชากรของที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย สังเกตได้ว่าประเทศนี้แทบจะไม่เคยมีข่าวเกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์หรือภัยจากธรรมชาติก็ตาม

สำหรับการชำระเงินภาษี ตามกฎหมายสวีเดน ผู้มีเงินรายได้จะต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลในอัตราร้อยละ 29 – 35 และหากมีรายได้เกิน 327,600 โครนาสวีเดนต่อปีจะถูกเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 20 – 25 นอกจากนี้ ก็มีภาษีประกันสังคมหรือภาษีนายจ้าง ซึ่งตามปกตินายจ้างจะต้องเป็นผู้จ่ายเพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมให้กับลูกจ้างในอัตราร้อยละ 28 จากยอดเงินรายได้ของลูกจ้าง

สภาพอากาศของสวีเดนแบ่งออกเป็น 4 ฤดู

ฤดูหนาว (Winter)

หน้าหนาว, ฤดูหนาว, สวีเดน, ประเทศสวีเดน, ภาพหน้าหนาวสวีเดน

หน้าหนาวสวีเดน

เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม อากาศหนาวเย็นมากมีหิมะตก ตอนกลางวันจะสั้นแต่ตอนกลางคืนยาว ในหนึ่งวันจะมีแสงสว่างเพียง 6-7 ชั่วโมง อุณหภูมิระหว่าง 2 ถึง –20 องศาเซลเซียส แต่สำหรับตอนเหนือสุดของสวีเดน ฤดูหนาวจะยาวนานถึง 8 เดือน ทำให้คนสวีเดนโดยเฉพาะคนชราจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าสูง ในฤดูหนาวทางตอนเหนือมีอากาศหนาวจัดและยาวนานกว่าที่อื่น ๆ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศซึ่งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ ส่วนทางตอนใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเล และมีความหนาวเย็นน้อยกว่าทางตอนเหนือ

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)

ฤดูใบไม้ผลิที่สวีเดน

ฤดูใบไม้ผลิที่สวีเดน

เดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศเปลี่ยนแปลงง่าย โดยปกติจะมีฝนตกโปรยปรายและมีแสงแดด อุณหภูมิระหว่างตอนกลางวันและตอนกลางคืนจะแตกต่างกันมาก ประมาณ 5 ถึง 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน (Summer)

หน้าร้อนที่สวีเดน

หน้าร้อนที่สวีเดน

เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม อากาศอบอุ่น อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไป ตอนกลางวันจะยาวกว่าตอนกลางคืนมาก จนแทบจะไม่มีกลางคืนในช่วงต้นภาคฤดูร้อนคือเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีแสงสว่างยาวนานที่สุดและเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า พระอาทิตย์เที่ยงคืนในบางแห่ง

ถึงแม้ว่าสวีเดนจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือมาก แต่กลับมีภูมิอากาศแบบอบอุ่น เนื่องจากอิทธิพลของกระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีมทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล พระอาทิตย์ไม่ตกดินเลยในบางช่วงของฤดูร้อน และแทบไม่สามารถเห็นได้ในฤดูหนาว สวีเดนจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn)

 ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน

ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน

เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน อากาศค่อนข้างมืดครึ้มแปรปรวน มีลมฝน อุณหภูมิระหว่าง 5 ถึง 12 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ร่วงที่สวีเดน ภาพรวมโดยทั่วๆไปแล้วอากาศจะค่อนข้างหนาว …

เพลงชาติสวีเดน

ดูกามลา ดูเฟรีย (สวีเดน: Du gamla, Du fria) มีความหมายว่า “เก่าแก่ เป็นไท” เป็นชื่อของเพลงชาติโดยพฤตินัยของประเทศสวีเดน เดิมเพลงนี้มีชื่อว่า “ซอง ทิลล์ นอร์เด็น” (สวีเดน: Sång till Norden) หมายถึง “เพลงแห่งแดนเหนือ ชื่อของเพลงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีที่มากจากบทร้องวรรคแรกของเพลง

บทร้อง

Svenska nationalsången Du gamla du fria Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nordDu tysta, Du glädjerika sköna!Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,Din sol, Din himmel, Dina ängder grönaDu tronar på minnen från fornstora dar,då ärat Ditt namn flög över jorden.Jag vet att Du är och Du blir vad du var.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,

din trohet till döden vill jag svära.

Din rätt, skall jag värna, med håg och med hand,

din fana, högt den bragderika bära.

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,

för Sverige, den kära fosterjorden.

Jag byter Dig ej, mot allt i en värld

Nej, jag vill leva jag vill dö i Sverige.

เพลงชาติสวีเดน เธอเก่าแก่, เธอเสรีเธอเก่าแก่, เธอเสรี, เธอเต็มไปด้วยภูเขาสูงทางทิศเหนือเธอเงียบสงบ, เธอเบิกบานสวยงามฉันทักทายเธอ, ประเทศที่เป็นมิตรที่สุดในโลกพระอาทิตย์ของเธอ, ท้องฟ้าของเธอ, ทุ่งหญ้าที่เขียวขจีของเธอ เธอครองบัลลังค์อยู่บนความทรงจำจากสมัยก่อน, เมื่อเกียรติชื่อแเสียงของเธอบิน/สะพัดไปทั่วโลกฉันรู้ว่าเธอ คือ และ เธอเป็นอะไรอย่างที่เธอเคยเป็นใช่, ฉันต้องการมีชีวิต ฉันต้องการตายที่สแกนดิเนเวียแห่งนี้ ฉันจะให้บริการตลอดกาลของประเทศอันเป็นที่รักของฉันฉันสาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอไปจนกว่าจะตายสิทธิของเธอ, ฉันจะปกป้อง, ด้วยใจ และ ด้วยมือ,ธงของเธอ, ชักขึ้นสูง สำหรับการกระทำที่กล้าหาญกับพระเจ้า ฉันต้องต่อสู้, เพื่อบ้าน และ เพื่อความสงบของบ้านเมือง,

สำหรับสวีเดน, บ้านเกิดเมืองนอนที่รัก

ฉันไม่แลกเปลี่ยนเธอ, กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้

ไม่, ฉันต้องการมีชีวิต ฉันต้องการตายที่สแกนดิเนเวียแห่งนี้

…………………. อัพเดทข้อมูลเมื่อ 28 สิงหาคม 2559 …………….. by “ไอแอมจอย” 🤗


คือ..เจ้าของเว็บขอหลบตัวไปตั้งหลักGrinก่อนนะคะ เนื่่องจากมีคำถามส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ตอบไม่ทัน อิอิ และขอขอบคุณเพื่อนๆในเว็บมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะที่ให้การตอบรับอย่างคับคั่งและอบอุ่น

..ตอบกันเองนะจ๊ะ..

Advertisement


9 comments on “ประเทศสวีเดน

 1. จิตตรีพร

  อยากส่งลูกไปเรียนระดับมัธยมที่่่่สวีเดน ควรวางแผนอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ (ตอนนี้ลูก 4 ขวบ) พ่อ แม่ เป็นข้าราชการ ต้องเก็บเงินนานหน่ะค่ะ เลยวางแผนไว้ก่อน โดยมีเหตุผลเพราะอยากให้ลูกได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นในประเทศที่คนมีคุณภาพด้านการศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิต สังคม การเมือง วัฒนธรรม และที่สำคัญคือ มีความปลอดภัยสูง หน่ะค่ะ รบกวนแนะนำได้ค่ะทุกแง่มุม

 2. Mam

  เมืองเฮลซิงบอร์กเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
  พอดีดูใจหนุ่มเมืองนี้อยู่ค่ะ น่าอยู่ผู้คนใจดีมั้ยค่ะรวยมั้ยค่ะ อิอิ Razz

 3. ประไพ

  มาถึงสวีเดน 16 พ.ย.2558 มาเยี่ยมเพื่อนสาว ที่ Kalix อากาศเย็นมาก มี หิมะ บางๆ ฝนปรอยๆ อยู่แต่ในห้องกำลังปรับตัวอยู่คะ คุณจอย

 4. Prapai

  เดินทางไปสวีเดน วันอาทิตย์ที่จะถึงคะ ไปถึงต้องเปลี่ยนซิมโทรศัพท์แบบไหนรุ่นไหนคะบอกที ขอบคุณคะ
  Smile

 5. Prapai

  กำลังยื่นขอวีซ่าไปเยี่ยมเพื่อนที่สวีเดน มีจดหมายเชิญ ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าคะ เพื่อนเป็นคนไทย ทำงานทีสวีเดนคะ Big Smile

 6. Prapai

  มีความรู้ดี และทำให้เราเตรียมการที่จะไปสวีเดนได้ ขอบคุณคะ Grin

 7. Sa

  ข้อมูลเป็นประโยชน์มาก สวีเดนเป็นประเทศที่น่าอยู่ ขอบคุณค่ะ

  1. ไอแอมจอย

   สวัสดีค่ะ คุณ Sa ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ค่ะ

 8. อภิรัตน์

  บทความมีประโยชน์มาก ขอบคุณครับ

Leave a reply

*

Click to Insert Smiley
SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette